Pamukova'da 32 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kemaliye mah - Pamukova - Sakarya
1928: Kemaliye
1521t, 1910h y: Tirse [ Yun ]
■ Türk Yerleşimi Türk
  Ahiler mah - Pamukova - Sakarya
1928: Axılar
■ Yörük Yerleşimi Türk
  Akçakaya mah - Pamukova - Sakarya
1487a: Akçakaya
■ Türk Yerleşimi Türk
  Çilekli mah - Pamukova - Sakarya
1928: Katırözü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Mekece mah - Pamukova - Sakarya
1333: Mekece
■ 16. yy ortalarında 12 hane Müslüman, 37 hane kâfir nüfusu vardı. (Barkan I.488). SN
  İsabalı mah - Pamukova - Sakarya
1487a: İsabalı [ Tr balı/bali "Bektaşi tarikinde bir rütbe" ]
  Eğriçay mah - Pamukova - Sakarya
1573t: Eğriçay
■ Osmanlı tahrirlerinde adı geçen Anaxor (Yun `yukarıköy`) köyü Eğriçay'ın batısında, Mekece yönünde olmalıdır. SN
  Hayrettin mah - Pamukova - Sakarya
1521t: Hayrüddin
■ I. Murad'ın başveziri Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 1387) tımarı imiş. Barkan I.479. SN
  Paşalar mah - Pamukova - Sakarya
1928: Paşalar
■ Laz yerleşimi Manav
  Mesruriye mah - Pamukova - Sakarya
1910h: Mesruriye
■ Laz yerleşimi Manav
  Fevziye mah - Pamukova - Sakarya
1928: Fevziye
1487a y: Despina / Tesbina [ Yun déspoina "hanımefendi, hatun" ]
  Özbek mah - Pamukova - Sakarya
1487a: Uzbeğ
■ Uzbeg veya Uzbey erken dönemde yaygın bir Türkçe kişi adıdır. Asya'daki Özbeklerle bir bağ kurulamaz. SN
  Eskiyayla mah - Pamukova - Sakarya
1928: Eskiyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Pamukova ilçe - Pamukova - Sakarya
1878: Akhisar
Y1207: Melangeia [ Yun "karatoprak" ]
Y952: Malagina [ Luw ]
■ Bizans tarihinde Anadolu ordularının içtima yeri olarak anılan Malagina, Clive Foss'a göre Pamukova ile Mekece arasındaki alandır. Osmanlı döneminde 'Akhisar-ı Geyve' ve 'Sakarya Akhisarı' görülür. SN
■ H. İnalcık'ın "Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)" eserinde (sayfa 38) Pamukova'nın önceki adının Metabole olduğundan bahsedilmektedir. Balkan
■ Manav yerleşimi iken Rumeli muhâcirlerinin iskânıyla köy genişledi. Midos, hisarın ismi olmalı. Manav
  Kazımiye mah - Pamukova - Sakarya
1928: Kazımiye
1910h: Kirsa / Kirse
■ ''İngirse'' olarak hâlen kullanımdadır. Burada Rum tekfurluğu bulunuyordu. Akhisarın (Pamukova) ardından buraya gelen Osmanlıya tekfurluk teslim oldu. Tekfur ihtida etmeyip Gölcük'e çekilmiştir. Helence yazılı asker kabartmalı taşlar yerinde durmaktadır. Ormancılıktan sonra üzüm ve kiraz daha kıymet verilir hâle gelmiştir. Manav
  Turgutlu mah - Pamukova - Sakarya
1928: Turgutlu
1910h: Dana
1521t: Danalar
  Gökgöz mah - Pamukova - Sakarya
1521t: Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Kısmen Laz yerleşimi. Manav
  Kurtbelen mv - Pamukova - Sakarya
1910h: Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
  Teşvikiye mah - Pamukova - Sakarya
1928: Teşvikiye
1910h: Urara
1521t: Urağra


Grafik harita göster     haritada ara : km