haritada ara :   km  
Palu'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
K1902 📖: Kurdîkan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza-Sünni yerleşimi.
■ Palunun 4 köyü ve ilçe merkezlileri Türktür. Geri kalan yerleşim yerleri ise Zazadır Kaya
Örencik köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Xarabe
A1220 📖: Şimşât
E1136 📖: Arşamuşat / Aşmuşat [ Erm/Fa "Arşam (öz.) kenti" ]
S569 📖: Arşmîşat
Y150 📖: Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ MÖ 3. yy'da Kommagene kralı Arsames/Arşam tarafından kurulduğu rivayet edilen antik Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Şimşat adıyla anılan antik kentin öreni Keban baraj gölü altında kalmıştır. En erken MS 62 yılı olayları bağlamında Tacitus Ann xv.10'da anar. 10.-13. yy'larda Süryani kilisesinin önemli bir merkezi idi. SN
■ Arap kaynaklarında Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Adıyaman'daki Sümeysat ile karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi. Selahattin Polatoğlu
Kayaönü köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Xamil
1925h 📖: Aşağı Ğamıl
Zaza-Sünni yerleşimi
Baltaşı bld - Palu - Elazığ
1841 📖: Nacaran [ Kr/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Hanönü köy - Palu - Elazığ
1925h 📖: Yukarı Ğamıl
Zaza-Sünni yerleşimi
Keklikdere köy - Palu - Elazığ
E1841y E1902 📖Tırxa / Tırxe
S1190 📖: Tılxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Bozçanak köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Buban [ Kr "Ebubekirler?" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan "kadıoğulları" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
1841 1925h 📖Tilek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Üçdeğirmenler köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Herpünk [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Seydili köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Seydili
Sünni Türk yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Kadiyan [ Zz "Kadirler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
Köroğlu mz - Palu - Elazığ
1925h 📖: Köroğlu (mz)
Aksaray mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖: Cıryan?
Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Mehman [ Zz "Mehmetler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Palu ilçe - Palu - Elazığ
E630 📖: Palahovid Բալահովիտ (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal yaylası" ]
Y553 📖: Balabitênê (idari bölge)
E506 📖: Palu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Tarihi Palu kasabası 1925'te Şeyh Said ayaklanması ardından devlet güçlerince tahrip edilmiş ve 2 km batıda bugünkü kasaba inşa edilmiştir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köyü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
Çırap mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖: Çırab [ Erm çırap "su kenarı" ]
Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Vank [ Erm "manastır" ]
E1902 📖: Til [ Erm/Kr "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Vasank mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖: Vasenk
Kasil köy - Palu - Elazığ
1915h 📖: Kasil
Zaza-Sünni yerleşimi
Eskipalu mah - Palu - Elazığ
1665 📖: Palu
Y150 📖: Balisbiga
■ Ptolemaios Coğrafya'sının bozuk kopyalarında Balisbiga şeklinde okunan kale-kent, 6. yy’da Erm. Palahovid = Yun. Balabitênê beyliğinin merkezi olmuştur. 1892'de V. Cuinet kasaba nüfusunu 3500 Müslim, 1700 Ermeni, 1000 Süryani Arap (?) ve 1300 Süryani Yakubi olarak verir. SN
Hamzabey mah - Palu - Elazığ
1915h 📖: Hamzaağa Mezrası
Zaza-Sünni yerleşimi
Amarat mz - Palu - Elazığ
1915h 📖: İmarat
E1878 📖: Aşunküğ [ Erm "güz köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Argat
Zaza-Sünni yerleşimi
Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
1928 📖: Taştik [ Erm/Zz taşdig "ovacık" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1941h 1941hMuhmiağa Bahçeleri
1928 📖: Hacı Kîl [ Kr/Tr ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Karacabağ köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Caro
Zaza-Sünni yerleşimi
Örgülü köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Keyvenk [ Erm keğvank "güzelmanastır" ]
1915h 📖: Givanek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
İncecik mz - Palu - Elazığ
1941h 1941hBoks
Tarhana köy - Palu (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 📖: Tarhana
Zaza-Sünni yerleşimi
Andılar köy - Palu - Elazığ
1841 📖: Sıkam / Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Damlapınar köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Abbasan [ Kr "Abbaslar (aş.)" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Şeyxmiran
1844z 📖: Şeyxbiran [ Kr "şeyh kuyuları?" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1840z 1941ha 📖Hon [ Erm hun "dere geçidi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hon karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
Güllüce köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Saraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu? buzlusu?" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Köklüce köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Kilebun
1928 📖: Kiliban
Zaza-Sünni (Parsi) yerleşimi
Arındık köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Lekic
Zaza-Sünni yerleşimi
Hasbey köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Xasbeğ [ Erm ]
1915h 📖: Hospek
Zaza-Sünni yerleşimi
Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ardurek [ Erm ardorek "tarlacık" ]
1928 📖: Gökdere (idari bölge)
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ Bucak idari birimi olarak resmi adı Gökdere'dir, Zazacası ise Govdere'dir. Ardurek/Ardorek ise Govdere bucağının merkez köyünün ismidir. Osmanlıca kelimenin yanlış okunmasından TC resmi kayıtlarında hep Erdürük olarak geçer. Siverek-Çermik-Gerger bölgesinden 1520'lerde gelip bölgeye yerleşen Hacıyan Aşiretinin merkezidir. Mehmet Ali
Burgudere köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Hünekrek
E1902 📖: Hınakarag [ Erm "Hon/Hun (köyü) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Kırkbulak köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Parsiyan
Zaza-Sünni (Parsi) yerleşimi
Bölükelma köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Toy
Zaza-Sünni (Parsi) yerleşimi
Büyükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: BüyükXaylan [ Kr ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Küçükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Xêylana Qic
1928 📖: KüçükXaylan [ Kr xêlan "kabileler" ]
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Züver
1928 📖: Büyük+ KüçükZiver [ Kr/Tr Zîver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
Atik köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Hatek
1928 📖: Atik [ Tr "eski" ]
1915h 📖: Lir?
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ HDP lideri Selahaddin Demirtaş'ın köyüdür. SN
Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ğaydimem [ Zz Ğêydê Mem "Memo kavaklığı" ]
1915h 📖: Gıdımım
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Zoğpa
1915h 📖: Zuya
Zaza-Sünni (Dakun) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.