Pınarbaşı'da 162 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ortaköy mah Sümenler - Pınarbaşı - Kastamonu
1919hb: Ortaköy
  Kazla mah Sümenler - Pınarbaşı - Kastamonu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Geniş bir alana yayılan Sümenler köyünün merkez mahallesidir. Bölge 19. yy'a dek Rum yerleşimine sahne olmuştur. SN
  Varlar mah Muratbaşı - Pınarbaşı - Kastamonu
hl: Valla
1919hb: Varla
■ Valla Kanyonu adıyla ün kazanan doğa harikası vadi adını Varlar köyünün yerel telaffuzundan alır. SN
  Kedi mah Muratbaşı - Pınarbaşı - Kastamonu
1919hb: Kediköy
■ Yerel dilde Keti şeklinde telaffuz edilen köy adının Rumca kökenli olması muhtemeldir. SN
  Muratbaşı köy - Pınarbaşı - Kastamonu
1928k: Cervene
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Mildan, Çorbacı, Kediköy, Gereköy gibi çok sayıda mahalleden oluşan bir köydür. 19. yy'a dek Rum yerleşimi vardı. SN
  Gere mah Muratbaşı - Pınarbaşı - Kastamonu
  Pınarbaşı ilçe - Pınarbaşı - Kastamonu
1928k: Tekkenişin [ Tr "tekke şeyhi" ]
■ Azdavay'a bağlı köy iken 1989'da ilçe oldu. Tekkeşin/Tekkenişin köyüne bağlı bir mahallenin adı olan Pınarbaşı adı ilçeye verildi. SN
  Kerte köy - Pınarbaşı - Kastamonu
1928k: Kerte
■ On kadar dağınık mahalleden oluşan bir köydür. 1919 tarihli haritada Mustafaköy, Kadıosmanköy, Yumaklı, Sarıhüseyinköy, Günay (Hinek) mahalleleri gösterilir. SN
  Çaybaşı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Hormusun [ Luw ]
■ 'Hormudsun' da denilmektedir. Tankut Beygu
  Kayabaşı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Sindal
■ Sindal adı için Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Panlı mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Panlı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Pazarören mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Pazarviran
Y17, Y200: Ariarátheia
■ Şehir Kappadokia kralı 4. Ariarathes (MÖ 220-163) çağında kuruldu. Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde Yabanlı Pazarı olarak anıldı. 1861'de kaza merkezi yeni kurulan Aziziye kasabasına (Pınarbaşı) taşındı. SN
  Akören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
Çr: Pedisey
1928k: Akviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Cinahmet mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Cinahmet
■ Erzurum muhaciri yerleşimi. nurettin
  Devederesi mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Devederesi
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kuşçular mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aygörmez mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Kötüköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Demirciören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Demirciviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Melikgazi mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Melikgazi
OYu: Tzamandós
Ar: Sîmandû
■ 1046 yılında Bizanslılarca fetih ve tahliye edilen Ani kentine karşılık son Ani kralı 3. Kakig'e tahsis edilen kale ve beylik burası olmalıdır. SN
  Söğütlü mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Söğütlü
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Cinliören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Cinliviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akpınar mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Akpınar
Eski adı: İslamlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İnliören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
Çr: Xewsay
1928k: İnliviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Elmalı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Elmalı
■ Ardahan muhaciri yerleşimi. nurettin
  Azizler mz - Pınarbaşı - Kayseri
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karahacılı mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Karahacılı
■  © 25.02.1851 Karahacılı Aşireti'nin Kozan'a bağlanmasının mahzuru olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Halkaçayır x - Pınarbaşı - Kayseri
1895: HalkaÇayır
Y950: Xalkis [ Yun "bakırlı" ]
■ Pınarbaşı'nın 7 km batısında Zamantı çayı kenarında olan bu yerleşim şimdi Bahçecik baraj gölü altında kalmıştır. Ortaçağ'da önemli bir yerleşim olan ve Zamantı suyuna adını veren Tzamandos adlı yerleşim Honigman'a göre bunun yakınındaydı. SN
  Avşarpotuklu mah - Pınarbaşı - Kayseri
1946k: Afşarpotuklu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Zamantı neh - Pınarbaşı - Kayseri
Y1200~: Tzamandós (başka yer)
■ Adını Bizans, Arap ve Ermeni tarihlerinde anılan Tzamandós/Dzamıntav kalesinden alır. Melikgazi köyüne bakınız. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  KüçükGümüşgün mah Pınarbaşı - Pınarbaşı - Kayseri
Eski adı: Burgutey
■ Eski Çerkes köyü. Pınarbaşı ilçesi ile birleşip mahalle oldu. Aytaç Başok


Grafik harita göster     haritada ara : km