Pınarbaşı'da 162 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ortaköy mah Sümenler - Pınarbaşı - Kastamonu
1919hb: Ortaköy
  Kazla mah Sümenler - Pınarbaşı - Kastamonu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Geniş bir alana yayılan Sümenler köyünün merkez mahallesidir. Bölge 19. yy'a dek Rum yerleşimine sahne olmuştur. SN
  Varlar mah Muratbaşı - Pınarbaşı - Kastamonu
hl: Valla
1919hb: Varla
■ Valla Kanyonu adıyla ün kazanan doğa harikası vadi adını Varlar köyünün yerel telaffuzundan alır. SN
  Kedi mah Muratbaşı - Pınarbaşı - Kastamonu
1919hb: Kediköy
■ Yerel dilde Keti şeklinde telaffuz edilen köy adının Rumca kökenli olması muhtemeldir. SN
  Muratbaşı köy - Pınarbaşı - Kastamonu
1928k: Cervene
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Mildan, Çorbacı, Kediköy, Gereköy gibi çok sayıda mahalleden oluşan bir köydür. 19. yy'a dek Rum yerleşimi vardı. SN
  Gere mah Muratbaşı - Pınarbaşı - Kastamonu
  Pınarbaşı ilçe - Pınarbaşı - Kastamonu
1928k: Tekkenişin [ Tr "tekke şeyhi" ]
■ Azdavay'a bağlı köy iken 1989'da ilçe oldu. Tekkeşin/Tekkenişin köyüne bağlı bir mahallenin adı olan Pınarbaşı adı ilçeye verildi. SN
  Kerte köy - Pınarbaşı - Kastamonu
1928k: Kerte
■ On kadar dağınık mahalleden oluşan bir köydür. 1919 tarihli haritada Mustafaköy, Kadıosmanköy, Yumaklı, Sarıhüseyinköy, Günay (Hinek) mahalleleri gösterilir. SN
  Çaybaşı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Hormusun [ Luw ]
■ 'Hormudsun' da denilmektedir. Tankut Beygu
■  Köylüler Kars Keçibörk 'den gelmedir. Türk
  Kayabaşı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Sindal
■ Sindal adı için Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Dilciler mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1946k: Dilci
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Tözgün mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Tözgün
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Oruçoğlu mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Oruçoğlu
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Panlı mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Panlı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Pazarören mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Pazarviran
Y17, Y200: Ariarátheia
■ Şehir Kappadokia kralı 4. Ariarathes (MÖ 220-163) çağında kuruldu. Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde Yabanlı Pazarı olarak anıldı. 1861'de kaza merkezi yeni kurulan Aziziye kasabasına (Pınarbaşı) taşındı. SN
  Akören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
Çr: Pedisey
1928k: Akviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez ve Bulgaristan göçmeni Yerleşimi Türk
  Cinahmet mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Cinahmet
■ Erzurum muhaciri yerleşimi. nurettin
■ Ahıska Türkü Yerleşimi Türk
  Oğuzlar mah Pazarören - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1968k: Sıradan
1928k: Sıravan
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Devederesi mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Devederesi
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Şabanlı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Şabanlı
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Kuşçular mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aygörmez mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Kötüköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Demirciören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Demirciviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Melikgazi mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Melikgazi
OYu: Tzamandós
Ar: Sîmandû
■ 1046 yılında Bizanslılarca fetih ve tahliye edilen Ani kentine karşılık son Ani kralı 3. Kakig'e tahsis edilen kale ve beylik burası olmalıdır. SN
  Paşalı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Paşalı
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Söğütlü mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Söğütlü
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Pulpınar mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Pulpınar
■ Avşar Yerleşimi Türk
  Cinliören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Cinliviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akpınar mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Akpınar
Eski adı: İslamlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Artmak mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Artmak
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında (93 Harbi) Osmanlı Devletinin izni ve yer göstermesiyle Ardahan (Dedegül Köyü) ve Kars yörelerinden yola çıkarak 7 yılda köyün şu anda bulunduğu yere gelinmiş ve köy Ziyaret Tepesi eteklerindeki geniş bir alana kurulmuştur Türk
  İnliören mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
Çr: Xewsay
1928k: İnliviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Elmalı mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928k: Elmalı
■ Ardahan muhaciri yerleşimi. nurettin
  Azizler mz - Pınarbaşı - Kayseri
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karahacılı mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Karahacılı
■  © 25.02.1851 Karahacılı Aşireti'nin Kozan'a bağlanmasının mahzuru olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Halkaçayır x - Pınarbaşı - Kayseri
1895: HalkaÇayır
Y950: Xalkis [ Yun "bakırlı" ]
■ Pınarbaşı'nın 7 km batısında Zamantı çayı kenarında olan bu yerleşim şimdi Bahçecik baraj gölü altında kalmıştır. Ortaçağ'da önemli bir yerleşim olan ve Zamantı suyuna adını veren Tzamandos adlı yerleşim Honigman'a göre bunun yakınındaydı. SN
  Avşarpotuklu mah - Pınarbaşı - Kayseri
1946k: Afşarpotuklu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Zamantı neh - Pınarbaşı - Kayseri
Y1200~: Tzamandós (başka yer)
■ Adını Bizans, Arap ve Ermeni tarihlerinde anılan Tzamandós/Dzamıntav kalesinden alır. Melikgazi köyüne bakınız. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  KüçükGümüşgün mah Pınarbaşı - Pınarbaşı - Kayseri
Eski adı: Burgutey
■ Eski Çerkes köyü. Pınarbaşı ilçesi ile birleşip mahalle oldu. Aytaç Başok


Grafik harita göster     haritada ara : km