haritada ara :   km  
Pülümür'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Buyerbava [ Zz ]
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere'' (Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere'' (Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Mezrakoyi [ Zz "dağ mezrası" ]
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
Karagöz x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Gürk [ Kr "kurt" ]
■ Gürk mezrası burası mıdır, Kocatepe'nin yukarısındaki Sarıgül müdür, emin olunamadı. SN
Kocatepe köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖 Aşkirik / Eşkirig
Dağbek x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Dağbek / Daxbek
Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Abbasuşağı Zımağı
1902hb 📖 Zimek [ Zz "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
Çakırkaya x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Pancıras [ Erm < բանջար? "sebze" ]
Alevi yerleşimi
Kovuklu köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Harşiye
1522t 📖 Harsi [ Erm "gelin/gelincik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Lolan) yerleşimi
■ Zazacada ''Harşiyê Lolu'' (Lolanlılar Harşi'si) denir. oen
Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖 ˁAynige [ Kr "gözecik" ]
1925h 📖 Şeyxan [ Zz "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) mezraları Akdik adı altında birleştirilmiştir. SN
Kaymaztepe x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Meçiye
1522t 📖 Meçi [ Erm méçi "içeriköy" ]
Dereboyu x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Thonjige
1522t 📖 Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Bırastik [ Zz bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Dereköy köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sağlamtaş köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Çirıg
1522t 📖 Çirik (başka yer) [ Erm çırig "derecik" ]
■ Eski köy 1990'larda boşaltılarak yeni yere taşınmıştır. SN
Ardıçlı x - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Gêrsunet
1902hb 1928 📖 📖 Gersinud / Gersınut [ Erm garsenud "ardıçlı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Uzunevler x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Pardiye
1925h 📖 Pardi [ Erm "kavak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski Ermeni yerleşim yeri olmakla birlikte muhtemelen 19. yy'da boşaltılmıştır. Üzerinde Ermeni haçı olan bir mezartaşı mevcuttur. 1880 yillarinda Nazimiye'den Areyli (Areli) aşiretine mensup (Khal Ferat ocagi) zazalar yerleşmiştir. Karakelle
Salördek köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Kırmızıköprü
1925h 📖 Salördek
1522t 📖 Salorik [ Erm "erikli" ]
Alevi yerleşimi
■ Pülümür çayı üzerindeki Kırmızıköprü (Zazaca: Pırdosur) ile anılır. Bir dönem Kırmızıköprü bucağı merkezi idi. Mezraları: Surege (Sürek), Gawrag, Kewul. SN
Doğanpınar köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Pintige
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kırkmeşe köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 Gobirge
1925h 📖 Göbürge
Alevi (Türk) (Balaban) yerleşimi
■ Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi, köy halkı Sarısaltık ocağına mensuptur. 62Ali
Göneli x - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Goneliye
1928 📖 Göneli
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Kabadal köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Aşkirek
1902hb 📖 Açirek / Aşirek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Piri [ Zz piriye "pir köyü" ]
Gökçekonak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖 Tasıniye
1522t 1925h 📖 📖 Tahsinî
Başkalecik köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 Qelecuğe [ Tr kalecik ]
1902hb 📖 Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kangallı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Murdıfan
■ Murdıfan, "Çingeneler"in bozulmuş hali olabilir mi? metonio
■ Mezraları: Murdıf ve Alikaraman M.Tornêğeyali
Efeağılı x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Varemiri [ Zz WarêMiri "bey yaylası" ]
Alevi yerleşimi
■ Zaza ve Türk (Pirsultanlı) Alevilerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
Turluk x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Qeymazu
1925h 📖 Kaymazan
Beğendik x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Kohtaru [ Zz kootari? "karanlık dağ" ]
1518b : Köhteran
Alevi yerleşimi
Senek köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Şînek / Senek [ Tr "su testisi" ]
■ Zazaca Şêneke; Alevi Zaza yerleşimi; Balaban Aşireti köyü. M.Tornêğeyali
Armağan mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Xeyrkunet [ Zz "armağan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Pulêmuriye [ Zz pulê muriye? "armut tepe?" ]
E1900~a 📖 Polomeri / Polomori [ Erm plurmôri? "böğürtlen tepe? orman tepe?" ]
1522t 📖 Pülümüri / Plumori
1518b 1876a 📖 Kuzuçan / Kuzucan (idari bölge) [ Tr kızılcan? ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Kuzucan/Kızuçan kazası/nahiyesi merkez köyü idi. İlçe nüfusunun tamamı halen Zaza ve geçmişte kısmen Ermeni olduğu halde 16. yy'da yapılan Osmanlı tahririnden bu yana yerleşim birimlerinin çoğunun adı Türkçedir. ■ Plomeri/Pulemuriye adının Ermenice veya Zazaca olma ihtimali tartışılmıştır. SN
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazadır. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
■ Alevi yerleşimi.Pülümür merkez olduğu gibi Alevi Zaza değildir. 62Ali
Dağyolu köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1522t 📖 Şeter / Şeteri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca adı Seteriye. Mezreleri: Xêrkunet (Armağan), Caxku (Cahkan), Qeremanu (Kahramanlar), Hebibu (Habibler), Kêsıs (Kesiş), Gole (Göl), Kherku (Karikan), Derê-Qusqani (Kuşkan Deresi). Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
Aydınlar mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Serselik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
K 📖 Serçim [ Zz serçem "derebaşı" ]
1925h 📖 Kınolar [ Tr/Zz "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) köyleri, Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. SN
Kalıntaş x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Markazan / Markezan
1522t 📖 Merkezank [ Erm markats vank "çayırlar manastırı" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Rêbet
1928 📖 Rabat
1522t 📖 Ribat-ı Kuzuçan [ Tr ribat "han" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erkânı Harbiye haritasında bu yer Ferxadîn adıyla gösterilir. 1938'de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyü olmalıdır. Kuzuçan Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. SN
Çağlayan köy - Pülümür - Tunceli
1960 📖 Kalburlu
1522t 1925h 📖 📖 Ferxadîn Komları
Yarbaşı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Yarbaşı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Yarbaşiye. Mezreleri: Vıroz (Veroz), Temt, Güzku, Temto-Korek, Xanu, Thas, Biçin. M.Tornêğeyali
Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1946 📖 Zımak
1522t 📖 Zımag (başka yer) [ Zz dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski köy terk edilip 2 km kadar güneye taşınmıştır. Pülümür ilçesinde kısmen Türk nüfusu olan tek köydür. SN
■ Kısmen Alevi(Türk) yerleşimi. Kısmen Türk nüfusu olan tek köy değildir, Hacılı köyü ile yanyanadır. Onlar gibi Pir Sultan Abdal'ın ocağından Türktürler. Sürgün sonrası buraya yerleşmişlerdir. Veli Günaydın
■ Alevi yerleşimi. Köyde Zaza-Aleviler ve Türk-Aleviler birlikte yaşarlar. Mursallı
Hacılı köy - Pülümür - Tunceli
1522t 📖 Hacılu / Hacılı
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı rivayet edilen köyün halkı, Pülümür genelinin aksine, eskiden beri Türkçe konuşurdu. SN
■ Pir Sultan Abdal ve dervişleri Sivas'tan sürüldükten sonra Horasan'a gitmiş.Dönüşte ise bu köye yerleşmiştir.Köy halkı eskiden beri Türkçe konuşur, çevredeki halk tarafından büyük saygı görür. Veli Günaydın
Kayırlar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Qayire
1925h 📖 Orta Kayır + Yukarı Kayır
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Alevi Türkler Hacılu cemaatine bağlıdır, asıl merkezleri Hacılı köyüdür. 62Ali
Nohutlu x - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Nuxutliye
1522t 📖 Nohutlu
Alevi yerleşimi
Sarıbudak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Barav Yoncalık [ Zz barava? "su kenarı" ]
1902hb 📖 Barab aş. + yk.
Alevi yerleşimi
Göcenek köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Gocanage
1902hb 📖 Göcenek / Gözenex
Alevi yerleşimi
■ Köyde Zaza-Aleviler ve Türk-Aleviler birlikte yaşarlar. Mursallı
Süleymanuşağı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 Mezra Sılêmanu
1925h 📖 Süleymanuşağı [ Tr "aş." ]
■ Adını Balaban aşiretinin Süleyman kolundan almıştır. asmen
■ Mezreleri (Zazaca ve Türkçe): Mazra (Mezre), Miandonıke (Miyendünük/Heybeli), Dap (Dap), Bêxe (Beh), Mêrxanu (Merhan), Çalku (Çalıkan), Helel (Helel), Geçqıran (Keçikıran) ve Kosu (Köseler). Balaban köyü. Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
Hasangazi köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1522t 📖 Hasanğazi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca: Hesen-Qajiye. M.Tornêğeyali
Ünveren köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K 📖 Muquf
1928 📖 Mukuf
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tamamen Zazaca konuşulur. Alevi-Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
Kulantarlası köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1960 📖 Taşlık
1928 📖 Çors [ Erm "dört?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olduğu için Ermenice ç'ors չորս "dört" sözcüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. "Mahalle, bölüm" anlamına gelmesi muhtemel. Karşılaştırın "Erba'a" (Tokat'ın ilçesi), Arapça arba'a اربعة "dört". asmen
Kırklar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1960 📖 Yelekli
1928 📖 Pergini
1522t 📖 Pergiri [ Erm pergri "şenlik" ]
Ağaşenlik x - Pülümür - Tunceli
1916h 📖 Mustafabey Konağı
1902hb 📖 Ağaşenliği
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Balpayam köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Deste
1928 📖 Deşt [ Erm/Kr taşd/deşt "düzyer, alan" ]
Kuzulca köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K 📖 Güzke
1902hb 📖 Guzulca / Kuzulca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Elmalı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Almeliye
1902hb 📖 Elmalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Velibab mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Velibab
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Altınhüseyin x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1902a 📖 Altunhüseyin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesi Pülümür'ün başlıca Ermeni yerleşimi idi. Daha sonra Alevi Çarekan aşireti yerleşti. Halen terkedilmiştir. SN
Kızılmescit x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
K 📖 Sorê [ Kr "kızıl" ]
1925h 📖 Kızılmescid
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Karagöl mz - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1902hb 📖 Karagöl
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Buraya yakın Viranşehir adlı bir mevki veya mezra vardır. SN
Üçdam köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Wustam [ Tr üçdam ]
1902hb 📖 Üçdam
Küllü mz - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Çüliye
1925h 📖 Güllü / Küllü
Bardakçı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1902hb 📖 Bardakçı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Derindere köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Karsku
1946 📖 Karsikan
1902hb 📖 Kurşan / Karsolan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Şampaşakaraderbendi x - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şampaşa Karaderbendi
Alevi yerleşimi
Kırdım köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Kilise + Ğaras
1902hb 📖 Gırdım Dağ (dağ) [ Kr gir "dağ" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kırdım/Ğırdım buradaki dağın adıdır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.