Pötürge'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tekederesi mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Tekederesi
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Söğütlü mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Budalauşağı [ Tr budala "abdallar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Çamlıdere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖 Alraş
1902hb 📖 Kollu?kilise
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Üçyaka mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1560t 📖 Tehnic / Tahnic
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Başmezra mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Başmezra
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Arıtoprak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alkas Mustafa
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Alihan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alihan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Sahilköy mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Tahnic aş.
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Maman mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Maman [ Kr "Mehmetler" ]
  Kökpınar mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Posgiran [ Kr pozgiran "büyük burunlar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ 250 sene önce konyaya gidip gelen CANBEG aşireti kervanın içinde pozkıranlarda vardı. Ve konyanın bozkır ilçesinden gelen isimle bozkıran posgıran pozgıran olarak adlandırılmaktadır. İbrahim
  Körme mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Körme
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Çayköy mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Paz [ Erm "şahin" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Ulutaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖 Pirik [ Kr "köprücük" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Korucak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Alxas Kurmustafa [ Kr "Alxas (aş.) Mustafaoğlu" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Aliçeri mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Aliçeri
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Cülür (cihangir) aşiretine bağlıdır. Cülür bir lakaptır. Asıl ismi Cihangir aşiretidir. İbrahim
  Yazıca mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Alkas Yazı
1917h 📖 Yazı
  Sorguçlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Şukan [ Kr "Şükrüler" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Pazarcık mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: Görvin
1928 📖 Pazarcık
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alireş [ Kr "kara Ali? Ali kolu?" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 İmrûn
S1190 📖 ˁAmron [ Sür ˁamrân/ˁimrûn "mamur yer, yapılı" ]
1917h 📖 Sinan (idari bölge)
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Pötürge idari biriminin eski adının kaynağı olan İmrun kasabası 12. yy'dan itibaren anılmıştır. Ebülferec Tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. 1877'de ilçe merkezi Şiro (şimdiki Pötürge) kasabasına taşındı. SN
  Uğrak mah Tepehan - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Arğuca
  Pispisi mah Pazarcık - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Pispisi
  Yeşildere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Şaliyan
  Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Alkas Ferik
1915z 📖 Ferikan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alkis karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
  Büyüköz mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Çirik [ Er/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Dikilitaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Xarabe
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Yandere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Haydaran [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ormaniçi mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖 Titirin
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Gökçeli mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Gertan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Uzuntaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Piraş [ Kr "değirmenönü" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Karşıyaka mah - Pötürge - Malatya
1925h 📖 Aliismail
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Kavak mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Kavak
  Aktarla mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Mako
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Kayadere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Zeynan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Bölükkaya mah - Pötürge - Malatya
K 📖 Husikan [ Kr "Hüseyinler" ]
1928 📖 Husikuşağı [ Kr husik "Hüseyin" ]
  Gündeğer mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Maraso ulya [ Sür mar İso "hz. İsa" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Candar mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Candar
  Karakaya mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Karakaya
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Örmeli mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖 Zarato [ Sür ]
■ Kürd Canbeg aşiretinin köylerindendir İbrahim
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Gündüz mah - Pötürge - Malatya
1835 1917h Babik [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Nohutlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Noxudlu
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan
  Çengelli mah - Pötürge - Malatya
1902hb 📖 Zengeran [ Tr "çingeneler" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Tatlıcak mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Şekeran [ Kr "şekerler" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Eski adı Kalikuşağı Mehmet Ali
  Gömesin mah - Pötürge (Aluçlu bucağı) - Malatya
1848z 1916h 📖 📖 Aluçlu (idari bölge)
Kürt (Sünni) (Aluçlu) yerleşimi
■ 19. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Aluçlu aşireti nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiyenin köy ve mezraları Bekiran, Gömesin, Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhane idi. Gömesin dışındakiler 1989'da Kale ilçesine katıldı. SN
  Pötürge ilçe - Pötürge - Malatya
1917h 📖 İmrun
1781z 📖 Şiro
1710z 📖 Şoraili
1928 📖 Pütürge / Pûtürge (idari bölge) [ Kr "put yeri? haç yeri?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İmrun kasabası 1877'de kurulan Pûtürge nahiyesinin merkezi oldu. ■ Bölge adı olan Pûtürge'nin Süryani Barsavmo Manastırına Kürtlerce verilen addan türediğine ilişkin söylenti teyit edilemedi. Yakın tarihte resmen Pötürge olarak düzeltildi. ■ Birkaç Türk-Alevi yerleşimi dışında ilçe nüfusu çoğunlukla Sünni Kürttür. SN
■ © 24.05.1710 Malatya'da Şoraili kazasından Bağırka karyesinin fetih öncesi ve sonrası Hacı Ali Paşazade Şadi evladlarının malikanesi olduğundan ahardan müdahalenin men'i hakkında arzuhal. © »»» 16.07.1722 Malatya Voyvodalığı'ndan müfrez Şoraili kazasında Ağvaz, Mezraa-i Mürdeağaç ve tevabiine Rişvan-zade Ömer Bey adamları tarafından vaki müdahelenin men'i © »»» 16.03.1725 Malatya livasında Şoraili nahiyesinde Avan karyesi ve Moragiç mezraası mukataasından (ber-vech-i) malikane Hüseyin Ağa ve Mehmed Ağa tahvilinden sarfiyata dair makbuz. © »»» 20.08.1781 Aslen İran Kürdlerinden olup Malatya'nın Şiro kazasında sakin Çevayirli [?] Aşireti'nin şekavetlerine dair Malatya mutasarrıfından gelen mektuplardan hülasa. g.tt © »»» 28.03.1782 Malatya sancağında Şireili(Şiro) kazasında sakin Balbanlu ve Halikanlı Cemaatları İran'dan gelip oralarda tavattun etmiş olan Culberlu [?] Kürdlerinden şikayette bulunmalarıyla. deyar heyran
■ Süryani aziz Bar Sawmo manastırı haç taşınan merkez olduğu için Kürtçe ismi Pütür gah yani Haç yeri olarak adlandırılmıştır. ADAM JANBEG
  Belen mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Şimil
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Çığırlı mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Xalle Birik [ Kr birik "pınarcık" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg ) yerleşimi
  Yediyol mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Parçikan [ Kr "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
■ Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri ( Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.) © »»» 17.07.1764 Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evrak © »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı © »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
  Bakımlı mah - Pötürge - Malatya
1893z 📖 Xarabe [ Kr xiraban "harabeler" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran
  Tosunlu mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Şiro Taraksu [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Adıyaman Taraksu (Gerger) ile aynı adı taşır. Eski isim muhtemelen Süryanicedir. SN
  Örnekköy mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: -
  Düvenlik mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Ersele
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Gözlüce mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖 Mavrato [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Koçköy mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Lar
Sünni Türk yerleşimi
  Çukuroymağı mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: Dölek
1928 📖 Çukur
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Bayırköy mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Zahmana
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Erdemler mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Cellolar | Celuşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Arınlı mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Savit
1917h 📖 Sevid
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Teluşağı mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Teluşağı
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Uzunkoru mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Dere Zarato [ Kr dêrê Zarato "Zarato manastırı" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Bölünmez mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Kızıluşağı
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Esencik mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Havi
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Deredüzü mah - Pötürge - Malatya
K 📖 Cugani
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Örencik mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
K 📖 Murgar
1917h 📖 Virancık
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Murgar mz - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Mirğar / Murğar
  Meşedibi mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Bekir yk. [ Tr "Yukarı Bekr (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Arslankent mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Kamgine
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Karagöl mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Karagöl
  Yamaç mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
1928 📖 Yamaç
  Köklükaya mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
1917h 📖 Midye


Grafik harita göster     haritada ara : km