haritada ara :   km  
Ovacık'da 140 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Dağdibi Başboyunduruk mah - Ovacık - Karabük
Dudaş Başboyunduruk köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Totaş
Köçekler Beydili mah - Ovacık - Karabük
Beydini köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Beydini
Kızılelma Başboyunduruk mah - Ovacık - Karabük
Şamlar köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Şamlar
Güneysaz köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Güneysaz
Sülük köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Sülük
Küçüksu köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Küçüksu
Çukur köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Çukur
Beydili köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Beğdili [ Tr "aş." ]
Boduroğlu köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Boduroğlu
Yayaoğlu Beydili mah - Ovacık - Karabük
Alınca köy - Ovacık - Karabük
1521t 📖: Alınca
Pelitçik köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Pelidcik
Dökecek köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Dökecek
İmanlar köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: İmanlar
Sofuoğlu köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Sofuoluğu
Ovacık ilçe - Ovacık - Karabük
1928 📖: Ovacık
■ Osmanlı döneminde Ulak ve Şehabeddin kazalarından oluşan coğrafi alan eskiden beri Ovacık Yaylası adıyla anılır. İlçe merkezi Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir kasabadır. 1959'da Çankırı2ya bağlı ilçe olmuş, 1991'de yeni kurulan Karabük iline bağlanmıştır. SN
Abdullar köy - Ovacık - Karabük
1919hb 📖: Abdullar
Doğanlar köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Doğanlar
Hatipoğlu köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Hatipoğlu
Yiğitler Ovacık mah - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Yiğitler
Yeniören köy - Ovacık - Karabük
1919hb 📖: Öküzören
Ekincik köy - Ovacık - Karabük
1521t 📖: Ekincik
Kavaklar köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Kavak
Esenler Ovacık mah - Ovacık - Karabük
Erdegöl Bölükören mah - Ovacık - Karabük
Yaka köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Yaka
Karaağaç Bölükören mah - Ovacık - Karabük
Çatak Bölükören mah - Ovacık - Karabük
1928 📖: Çatak
Kömeşler Taşoğlu mah - Ovacık - Karabük
Koltuk köy - Ovacık - Karabük
1521t 📖: Koltuk
Taşoğul köy - Ovacık - Karabük
1919hb 📖: Taşoğlu
Cingirler mah Kışlapazarı - Ovacık - Karabük
1928 📖: Çigiller [ Tr "çingeneler" ]
Gümelik köy - Ovacık - Karabük
1831b : Gümelik [ Tr güme/gümele "bağ evi, ahır" ]
Sarılar köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Sarılar
Kızgun Taşoğlu mah - Ovacık - Karabük
Ahmetler köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Ahmedler
Kışla köy - Ovacık - Karabük
1919hb 📖: Kışla
Hoca Avlağıkaya mah - Ovacık - Karabük
Yığınot köy - Ovacık - Karabük
1521t 📖: Yığınot
Ambarözü köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Ambarözü
Eybeller Erkeç mah - Ovacık - Karabük
Erkeç köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Erkeç
Avlağıkaya köy - Ovacık - Karabük
1521t 📖: Avlağıkaya
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Yaylacılar ve Soğanlı ile birlikte Ziğil veya Zixil adı verilen bölgenin üç köyünden biridir. 20. yy ortalarına dek Alevi geleneklerini sürdürdükleri anlaşılıyor. SN
Şamlı Belen mah - Ovacık - Karabük
Soğanlı köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Soğanlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Bkz. Avlağıkaya. SN
Belen köy - Ovacık - Karabük
1530t 📖: Belen
Yaylacılar köy - Ovacık - Karabük
1928 📖: Yaylacılar
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Bkz. Avlağıkaya. SN
Yenikonak x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖: Xağaçur [ Erm "? suyu" ]
1925h 📖: Xayroğlu?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Karataş x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖: Karataş
Alevi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖: Merxo [ Zz "mera, çayır" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
Biçin mz - Ovacık - Tunceli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z 📖: Phezgewro [ Zz "akkoyunlu (aş.)" ]
Z 📖: Viyaleke [ Zz "söğütçük" ]
1912hk 📖: Söğütlü
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖: Ziyaret
1912hk 📖: Şexmuzur Ziyareti
Alevi-Kürt/Zaza (Heyderi) yerleşimi
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
Hanuşağı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z 📖: Xanon
1925h 📖: Xanuşağı [ Tr/Zz "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
K 📖: Qisle [ Zz "kilise" ]
1889z 📖: Topuzlu (aş.)
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi.
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
Burnak köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖: Burnak
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeşilyazı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Zeranik / Ziranik [ Erm/Zz ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice kökenli DZ sesini içeren sözcükler Türkçede, kısmen de Zazacada ve Kürtçede de Z olarak telaffuz edilir (örn. zo ծո, Xnzori (Zz. Xıncoriye) Խնձորի) asmen
Kızık köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kızık [ Tr "aş." ]
E1912 📖: Küzik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kızık aşiret adıyla ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
■ Zazaca 'Kurdeşi' olarak da anılır. Baran Bingöl
Karayonca köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖Pardi [ Erm "kavak" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Adaköy köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Adaköy
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Arslan aşireti yerleşimi 62Ali
Hölükuşağı x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Hölükuşağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Heniospi [ Zz "akpınar" ]
1928 📖: Isıtma
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Arslandoğmuş köy - Ovacık - Tunceli
1928 📖: Çirpazin [ Erm çırpajin "su ayrımı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tatuşağı köy - Ovacık - Tunceli
Zz : Tetu + Weşku [ Zz "Tat'lar + Veysel Mahallesi" ]
1928 📖: Tatan / Tatuşağı [ Tr tat "yabancı, acem" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kırmançki (Zaza) dilli fakat ayrı bir topluluk sayılan Tat'ların yerleşimidir. Büyük bölümü tahrip edilerek terk edilmiştir. SN
■ Köy, ortasindaki tepe dolayisiyla iki mahalleye ayrılmıştır. Batida kalan tarafin iki farkli Kirmancki adi var: Cetecu ve Weşku. Weşku adı köyü 4 ya da 5 kusak önce kuran Weys/Veys'ten geliyor. Doğuda ve büyük olan tarafin ismi ise eskiden beri Tetu olup belki "Tat'lar" anlamına gelir. Ali-Haydar
■ Köyde kısmen Tatlar ve Zazalar yaşamaktadır. Köydeki Tatlar bölgedeki sonradan baskın kültür haline gelen Zaza-Alevi kültürüne adapte olmuştur. Kendileri Zazaca Tat anlamına gelen "Tetqu"derler. Köydeki Tatlar Tatcayı unutmuş,Zazaca-Türkçe konuşmaktadır. Veli Günaydın
Koyungölü köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Hadik
1912hk 📖: Kedik / Kedek [ Erm "derecik?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çalbaşı x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Bırdo [ Zz ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kakber / Kakper
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
■ Kürtler ve Türklerin birlikte yaşadığı bir Alevi inançlı köydür. Ovacık'ta Sarı Saltuklular aşiretinin yaşadığı tek köydür. 62Ali
Çöğürlük köy - Ovacık - Tunceli
1928 📖: Bozikuşağı [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Dewa Pilê [ Zz "büyük köy" ]
1925h 📖: Büyükköy
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kuşluca x - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Deyrik [ Zz dêrik "kilisecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şamlu) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Kuşluca ve çevre köylerin bulunduğu bölge Belkiş olarak anılır. Bu Çemişgezek'in eski ismi Melkiş'ten gelmektedir. Aslen Çemişgezek'ten göçmüşlerdir. Mehmet Ali
Tepsili x - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Pulê Dewresu [ Zz "derviş tepe" ]
1925h 📖: Mekikuşağı? [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Çemişgezek'ten göçen Şamuşağı aşireti bölgeye yerleşmiştir.Yaşadıkları bölgeye Çemişgezek eski ismi olan "Melkiş"in benzeri şekilde "Belkiş"denir. Mehmet Ali
Köseler köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Danzik [ Erm "armutçuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çakmaklı köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Çamaliye
1925h 📖: Çakmaklı
Alevi-Kürt/Zaza (Şamlu) yerleşimi
■ 1518 Melkişan Beyliği kayıtlarında eski adı"Çakmaklu" Mehmet Ali
Bilgeç x - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Bilgeç (tepe)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Eğrikavak köy - Ovacık - Tunceli
1928 📖: Kalikuşağı [ Kr kalik "dedecik (aş.)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Bu köyünde bulunduğu ormanlık bölgeye "Belkiş"denir.Bu Çemişgezek'in eski adı "Melkiş"ten gelmektedir.Aşiretin büyük kısmı halen Çemişgezek'te ikamet etmektedir. Mehmet Ali
Paşadüzü köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Kodi [ Zz kodê "çanak" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Pulur [ Erm pılur "höyük" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ İlçenin doğu yarısı 1930'lu yıllarda boşaltılmış ve sayıları elliye yakın köy ve mezra iz bırakmamak üzere tahrip edilmiştir. Bu bölgede halen yerleşim çok seyrektir. Eski harita ve listelerdeki köyleri lokalize etmek güçtür. İlçenin batı bölümündeki köylerin tümüne yakını 1993-1994'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Bu köylerin bir bölümü son yıllarda yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Höyük niteliğinde bir yer yoktur. oen
■ Selçuklu ve Osmanlı döneminde Çemişgezek'e bağlı bir nahiyeydi,1876'ya kadar Çemişgezek'e bağlı kalmış,Hozat sancağı teşkil edilince ayrılmıştır.1568'deki Çemisgezek'e bağlı adı 'Nahîye-î Ovacık'tır. 1914 kayıtlarında Ovacık'ın tamamında toplam sadece 7 ermeni görünüyor. Veli Günaydın
■ İlçe {Köyler ile birlikte} %90 Zazadır.Az sayıda Türk ve Kürt nufüs ta yaşamaktadır.Kazım Karabekir 1908 yılındaki raporunda yöre halkının diğer doğu illerine göre çok iyi Türkçe bildiğini yazmaktadır.Kazım Karabekir, Ovacık halkının Zazaca ve Türkçe olmak üzere çift dilli olduğunu söylemektedir.Yöre halkı cumhuriyet öncesinde de iyi Türkçe bilmekteydi. Mehmet Ali
Karaoğlan köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖: Balekan / Balikuşağı [ Kr "abdallar" ]
1928 📖: Karaağılan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
Elgazi x - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1902hb 📖: Elgazi
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Zazaca okunuşu "Elqaji" bulut83
Öveçler köy - Ovacık - Tunceli
1928 📖: Kerdizuşağı [ Kr kerdiz "eşek hırsızı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kürtçe kerdiz `eşek hırsızı` adı düşündürücüdür. SN
Kandolar mah - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Kandolar [ Tr/Zz "aş." ]
Alevi-Türk (Revan) yerleşimi
Konaklar köy - Ovacık - Tunceli
K 📖: Xano [ Kr ]
1925h 📖: Konaklar
Alevi yerleşimi
■ Eski ismide Konaklardır,ismi Türkçedir.Osmanlı döneminde Konak gibi evler yapılmıştır.Arslanuşağı aşiretinin devletle arasının iyi olması sebebiyle onlara yapılmıştır.Türk-Zaza karışık bir köydür. Mehmet Ali


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.