Ortahisar'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayvalı mah - Ortahisar - Trabzon
1522t, 1928k: Xoxa [ Yun ]
  Gürbulak mah - Ortahisar - Trabzon
1522t, 1928k: Oksi
Y1432bw: Óksis [ Yun "ökseotu?" ]
  Akyazı mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Suga [ Yun ]
  Gündoğdu mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Munda [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Ağıllı mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Ağrit
Y1432bw: Agrídi [ Yun "yabanlık" ]
  Uğurlu mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1906hk, 1928k: Argaliya [ Yun argaliá "dokumacılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Beşirli mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928k: Xolamana
1906hk: Xolameni [ Yun xôlomaini "topallar" ]
  Karakaya mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: KarlıkŞumerya [ Yun xeimeriná "kışlaklar" ]
  Karlık mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: NefsiKarlık
■ Karlık esasen köyün sırtındaki dağın adıdır. SN
  Bengisu mah - Ortahisar - Trabzon
1522t, 1928k: Kisarna
Y1432bw: Kitharaína [ Yun ]
■ Halen Kisarna adı yaygın olarak kullanılmaktadır. SN
  Subaşı mah - Ortahisar - Trabzon
1876s, 1928k: Zülmera
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Soğuksu mah - Ortahisar - Trabzon
1876s: Soğuksu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Günay mah - Ortahisar (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
y1364bw 1928k: Sesera [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yalı mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Faros [ Yun pháros "fener" ]
  Çamoba mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Polita [ Yun Πολίτα ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hızırbey mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Eksota [ Yun eksotha ]
  Akoluk mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Anifa [ Yun anyfa "yokuşlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çağlayan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1906hk: Zigana
Y1895p: Zinganaí [ Yun Ζιγγαναί "Çingene(ler)" ]
1928k: Ciganoy/Ziganoy (idari bölge)
■ Ciganoy/Ziganoy muhtemelen `Çingeneler` anlamındadır. Yerleşim biriminin merkezi 1946'dan sonra Ayvasil mevkiine taşındı. Daha sonra Çağlayan bucak merkezi ve Çağlayan beldesi adını aldı. Mahalleleri: Aşağı mah. (Ayvasil), Başkurt (Murlu), Çakılca (Fandak), Dereli, Kendirli (Zurha), Okçu (Yanika), Yanlı (İsteli), Yanyamaç (Sovri). SN
  Gözalan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946k: MundaYeniköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
Eski adı: İstolos [ Yun stólos "donanma veya donatma" ]
  Beştaş mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Kalnika [ Yun Κανλικά ]
  Düzyurt mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946k: Mesariya yk. [ Yun mesariá "ortayer" ]
1522t: Mesariya
  Kudretiye mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Ayafilbo [ Yun Agios Philippos "Aziz Filip" ]
  Gölçayır mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Divranos
1522t: Divrano [ Yun ]
  Ortahisar ilçe - Ortahisar - Trabzon
■ Trabzon'un tarihi sur içi semtinin adı olan Ortahisar, 2014 idari reformuyla Trabzon merkez ilçesinin adı olmuştur. SN
  Aydınlı mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946k: MundaGüzelköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Çakılca mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1906hk, 1928k: Fandak [ Yun ]
■ Harabe halindeki kilisenin freskleri 1334 veya daha eskiye aittir. (B&W I.266-268). SN
  Kamışlık mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Kaleman [ Yun kalaména "kamışlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Günümüzde Türk (Çepni) yerleşimi Tahtacı
  Kendirli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928k: Zuruxa
1906hk: Zurxa
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bazı Yunanca kaynaklarda görülen Durxa yazımı yanlış olsa gerekir. SN
  Yanlıca mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1906hk: İstila [ Yun ]
1876s, 1928k: İstela
  Çukurçayır mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928k: Mesarya [ Yun mesária "ortayer veya ortakalan" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Başkurt mah Çağlayan - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928k: Murlu
1522t: Murla [ Yun ]
  Kutlugün mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Mesariya aş.
1522t: Mesariya [ Yun mesariá "ortayer" ]
  Yanyamaç mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946k: Ciganoy/ZiganoySoğri [ Yun tzikánogía "Tzik (Çerkez?) yurdu" ]
1522t, 1928k: Sovri
■ Ciganoy için Trabzon Merkez Çağlayan ve Vakfıkebir Karatepe maddelerine bakınız. SN
  Toklu mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928k: Kalciya [ Yun ]
1583t: Kalciyos
  Yeşilbük mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: NefsiKilat
Y1895p: Kiladi Κοιλάδι [ Yun "küçük çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Hortokop ve Kiladi mahallelerinden oluşan Yeşilbük köyünün merkez mahallesidir. Hortokop eski Rum yerleşimi, Kiladi ise Çepni adı verilen İslam yerleşimi idi. SN
■ Köy Hortokop ve Kilat olarak ikiye ayrılır. Kilat mahallesi Çepni Türkmenidir. Köy ve civarındaki Çepni köylerinin 18. yüzyılda Alevî olduğu söyleniyor fakat köy halkı bunu reddetmektedir. Ancak köydeki en eski caminin 95-100 yıllık olması ve eski dergâh kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Tahtacı
  İncesu mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: KilatXortokop [ Yun xortokópi "otlak" ]
■ Kiladi (Yeşilbük) köyü Hortokop mahallesi. SN
  Okçu mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928k: Yanika [ Yun ]
  Değirmendere neh - Ortahisar - Trabzon
1819pj: Değirmendere
Y-399: Pyksitês [ Yun "şimşirli" ]
  Bulak mah - Ortahisar - Trabzon
1906hk: Stefanos [ Yun "taç" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Kalkınma mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
Eski adı: Gamboz [ Yun kámpos "düzlük, ova" ]
  Bostancı mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928k: Hos Dimasya [ Yun ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Dolaylı mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Canbur
1906hk: Zambur [ Yun ]
■ Türk (Çepni) yerleşimi Tahtacı
  Çilekli mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Hos Kirasya [ Yun kerásia "kirazlı" ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Konaklar mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928k: Hos Konak
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bölge adı olan Xótsa/Xotsi 1432 tarihli bir Trabzon imp. fermanında anılmıştır. SN
  Pelitli mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Hos Palavrak [ Yun paremboláki "setçik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Hos adı için komşu Konaklar köyüne bakınız. Yakın tarihte Ogün Samast'ın yetiştiği mahalle olarak şan kazandı. SN
  Kavala mah - Ortahisar - Trabzon
1901hb: Kavala
■ Köy halkının önemli bir kısmının kökeni Sivas-Tokat civarından gelmedir. metonio
  Çimenli mah - Ortahisar - Trabzon
1876s, 1928k: Hos Meşalos [ Yun ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Yalıncak mah - Ortahisar - Trabzon
1928k: Gomera
Y1364bw: Komerá
  Kovata mv - Ortahisar - Trabzon
1901hb: Kovata [ Yun ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Bahçecik mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1906hk: Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km