Ortahisar'da 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayvalı mah - Ortahisar - Trabzon
1946 📖 Hoha
1522t 📖 Xoxa [ Yun ]
  Aydınlı mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 📖 Munda Güzelköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Gürbulak mah - Ortahisar - Trabzon
1522t 1946 📖 📖 Oksi
Y1432 📖 Óksis [ Yun "kayın ağacı?" ]
  Akyazı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Suga [ Yun "ip, halat" ]
E1819 📖 Derbend / Dervend [ Tr ]
■ Pjişkyan Karadeniz Rehberi (1819) üzerinde ip işareti bulunan iki antik sütundan söz eder. SN
  Gündoğdu mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Munda [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Yeşilova mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Cankariya
1902hk 📖 Zangaría
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağıllı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Ağrit [ Yun ]
Y1432 📖 Agrídi [ Yun "yabanlık" ]
  Doğançay mah - Ortahisar - Trabzon
1946 📖 Hordimera
1928 📖 Ğordimera [ Yun ]
  Karakaya mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Karlık Şumerya [ Yun xeimeriná "kışlaklar" ]
  Uğurlu mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1902hk 📖 Argali [ Yun "ağır hava?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bu köye özgü Rumca ağır türkü söyleyenlerin ünlü olduğu rivayet edilir. Hristos Ayvazidis bu türün en ünlü yorumcusu olarak anılır. SN
  Beşirli mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Xolamana
1902hk 📖 Xolameni [ Yun xôlomaini "topallar" ]
  Akkaya mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Karlık Ğorzemya
1876s 📖 Ğorzemiya [ Yun ]
  Geçit mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Mahmat
  Tosköy mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Tos Köy
  Karlık mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Nefsi Karlık
■ Karlık esasen köyün sırtındaki dağın adıdır. SN
  Toklu mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Kalciya [ Yun ]
1583t 📖 Kalciyos
  Kamışlık mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Kaleman [ Yun kalaména "kamışlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köy şuan Avşar ve Çepni Türkmenlerinden oluşur. Köy ve civarındaki Çepni köylerinin 18. yüzyılda Alevî olduğu söyleniyor fakat köy halkı bunu reddetmektedir. Ancak köydeki en eski caminin 95-100 yıllık olması ve eski dergâh kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Tahtacı
  Aktoprak mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Tirzik
  Bengisu mah - Ortahisar - Trabzon
1522t 📖 Kisarna
Y1432 📖 Kitharaína [ Yun ]
■ Halen Kisarna adı yaygın olarak kullanılmaktadır. SN
  Fatih mah - Ortahisar - Trabzon
E1819 📖 Ayasofya [ Yun ayía Sofía "kutsal bilgelik" ]
■ Trabzon hükümdarı Manuel Komnenos eliyle 1250 civarında inşa edilen anıtsal Ayasofya kilisesi bulunur. SN
  Subaşı mah - Ortahisar - Trabzon
1876s 📖 Zülmera
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Soğuksu mah - Ortahisar - Trabzon
1876s 📖 Soğuksu
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Günay mah - Ortahisar (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
Y1364 Y1895 📖 📖 Sesera [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kireçhane mah - Ortahisar - Trabzon
1876s 📖 Kireçhane
  Gözalan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 📖 Munda Yeniköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
Eski adı: İstolos [ Yun stólos "donanma, donatma" ]
  Yalı mah - Ortahisar - Trabzon
E1819 1928 Faros [ Yun pháros "fener" ]
  Çamoba mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Políta [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Hızırbey mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Eksota [ Yun ]
  Akoluk mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Anifa [ Yun anyfa "yokuşlar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Erdoğdu mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Tekfur Çayırı
  Çağlayan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk 📖 Zigana
Y1895 📖 Zinganaí [ Yun "çingeneler?" ]
1928 📖 Ciganoy / Ziganoy (idari bölge)
■ Ciganoy/Ziganoy belki `Çingeneler` ya da `Ziganalılar` anlamında olabilir. Yerleşim biriminin merkezi 1946'dan sonra Ayvasil mevkiine taşındı. Daha sonra Çağlayan bucak merkezi ve Çağlayan beldesi adını aldı. Mahalleleri: Aşağı mah. (Ayvasil), Başkurt (Murlu), Çakılca (Fandak), Dereli, Kendirli (Zurha), Okçu (Yanika), Yanlı (İstili), Yanyamaç (Sovri). SN
  Beştaş mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Kalniká [ Yun ]
  Düzyurt mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 📖 Mesariya yk. [ Yun mesariá "ortaköy" ]
1522t 📖 Mesariya
  Bahçecik mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1902hk 📖 Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]
  Gölçayır mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Divranos
1522t 📖 Divrano [ Yun ]
  Ortahisar ilçe - Ortahisar - Trabzon
E1819 📖 Ortahisar
■ Trabzon’un sur içi bölümünü oluşturan üç kısımdan biri olan Ortahisar, 2014 idari reformuyla Trabzon merkez ilçesinin adı olmuştur. SN
  Hoşoğlan mah Akoluk - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk 📖 Xoşodar
E1819 📖 Xoşoğlan
  Yanlıca mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk 📖 İstila
1876s 📖 İstela [ Yun ]
  Çakılca mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk 📖 Fandak [ Yun ]
■ Harabe halindeki kilisenin freskleri 1334 veya daha eskiye aittir. (B&W I.266-268). SN
  Çömlekçi mah - Ortahisar - Trabzon
E1819 📖 Çömlekçi
  Esentepe mah - Ortahisar - Trabzon
Eski adı: Kudretiye
E1819 1928 Ayafilibo [ Yun áyios Filíppos "Aziz Filip" ]
  Kendirli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 📖 Zuruxa
1902hk 📖 Zurxa [ Lz "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bazı Yunanca kaynaklarda görülen Durxa yazımı yanlış olsa gerekir. SN
  Çukurçayır mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Mesarya [ Yun mesária "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Başkurt mah Çağlayan - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 📖 Murlu
1522t 📖 Murla [ Yun ]
  Kutlugün mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Mesariya aş.
1522t 📖 Mesariya [ Yun mesariá "ortayer" ]
  Yanyamaç mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 📖 Ciganoy / Ziganoy Soğri [ Yun tzikánogía "Tzik (Çerkez?) yurdu" ]
1522t 📖 Sovri
■ Ciganoy için Trabzon Merkez Çağlayan ve Vakfıkebir Karatepe maddelerine bakınız. SN
  Sevimli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kongol
  Kozluca mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 📖 Mendi
  Yeşilbük mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Nefsi Kilat
Y1895 📖 Kiladi Κοιλάδι [ Yun "küçük çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Hortokop ve Kiladi mahallelerinden oluşan Yeşilbük köyünün merkez mahallesidir. Hortokop eski Rum yerleşimi, Kiladi ise Çepni adı verilen İslam yerleşimi idi. SN
■ Köy Hortokop ve Kilat olarak ikiye ayrılır. Kilat mahallesi Çepni Türkmenidir. Köy ve civarındaki Çepni köylerinin 18. yüzyılda Alevî olduğu söyleniyor fakat köy halkı bunu reddetmektedir. Ancak köydeki en eski caminin 95-100 yıllık olması ve eski dergâh kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Tahtacı
  İncesu mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Kilat Xortokop [ Yun xortokópi "otlak" ]
■ Kiladi (Yeşilbük) köyü Hortokop mahallesi. SN
  Okçu mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 📖 Yanika [ Yun ]
  Değirmendere neh - Ortahisar - Trabzon
E1819 📖 Değirmendere
Y-399 📖 Pyksitês [ Yun "şimşirli" ]
  Bulak mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Zefanos aş. + yk.
1902hk 📖 Stefanos [ Yun "taç" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kalkınma mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
E1819 📖 Gamboz [ Yun kámpos "ova" ]
  Bostancı mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Hos Dimasya [ Yun ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Dolaylı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Canbur
1902hk 📖 Zambur [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy Daniya, Zanbur, Limni, Lansa ve Sırt adlı 5 mahalleden oluşmaktadır. Köy Çepnilerden oluşmaktadır. Köy ve civarındaki Çepni köylerinin 18. yüzyılda Alevî olduğu söyleniyor fakat köy halkı bunu reddetmektedir. Ancak köydeki en eski caminin 95-100 yıllık olması ve eski dergâh kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Tahtacı
  Çilekli mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Hos Kirasya [ Yun kerásia "kirazlı" ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Konaklar mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Hos Konak
Y1432 📖 Xótsa / Xotsi Χότζη
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bölge adı olan Xótsa/Xotsi 1432 tarihli bir Trabzon imp. fermanında anılmıştır. SN
  Yeşilyurt mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 B. Samaruksa
Y1432 📖 Samarúksa
  Kavala mah - Ortahisar - Trabzon
1902hb 📖 Kavala
■ Köy halkının önemli bir kısmının kökeni Sivas-Tokat civarından gelmedir. SN
  Pelitli mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Hos Palavrak [ Yun paremboláki "setçik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Hos adı için komşu Konaklar köyüne bakınız. Yakın tarihte Ogün Samast'ın yetiştiği mahalle olarak şan kazandı. SN
  Sayvan mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Coşera
  Çimenli mah - Ortahisar - Trabzon
1876s 📖 Hos Meşalos [ Yun ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Yalıncak mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Gomera
Y1364 📖 Komerá
  Kovata mv - Ortahisar - Trabzon
E1819 📖 Kovata [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km