Orta'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 

Notice: Undefined variable: sonharf in /var/www/vhosts/nisanyanmap.com/httpdocs/assets/view/site/lalt/lalt4.php on line 260
  Kayıören köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Kayıviran
1896s 📖 K. Kayı [ Tr "aş." ]
  Elden köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elden
  TutmaçBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Tutmaç Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  DereBayındır köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Dere Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  OrtaBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Orta Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Dodurga bld - Orta - Çankırı
1928 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Kısaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
  Yuva köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Yuva
  Hasanhacı köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Hasanhacı
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Gökçeören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Gökçeviran
  Salur köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Salur [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buhya
  Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 📖 B. + K. Kayı
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1919hb 📖 Baştaxt
1817y 📖 Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
1743z 📖 Kalfat / Xalfat [ Tr "halife, kalfa" ]
■ İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın büyük dedesi olan, yazar ve Milli Mücadele muhaliflerinden Ali Kemal Bey'in ailesi bu kasabalıdır. SN
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalfat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
■ Boris Johnson'ın ailesi köyde 'Sarıoğlangiller' olarak anılmaktadır. Dördüncü kuşak dedesi Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin 1813'te doğup yaşadığı ev hala ayaktadır. Onun oğlu Ali Kemal bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nda dahiliye ve maarif nazırlığı yapmış bir yazardır. Utku Oziz
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖 Orta
1831 1876a 📖 📖 Karıpazarı
  Elmalı bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elmalı
  Kırsakal köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kırsakal
  Sakarcaören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Sakarca
  Karaağaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Karaağaç
  Sakaeli köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Sakaeli
  Höyük köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Höyük
  Sancar köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Sancar
  Doğanlar köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Avrateli
■ Eski adı Avrat-eli olan Doğanlar köyü, 1530 yılına ait Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defterinde Kengiri (Çankırı) livası, Karı-Bazarı nahiyesinde “Avrat-Eri karyesi” olarak kayıtlıdır. Yine 1530 yılı, 438 numaralı defterde, Sis (Kozan) nahiyesinde kayıtlı ‘Avretlü Cema‘ati ile Kars (Kadirli/Osmaniye) kazasında Karamanlu taifesine bağlı ‘Avretlü cema‘ati vardır ve yine Maraş Yörükleri, Çimelü taifesine bağlı ‘Avretlü Yaycısı cema‘ati kayıtlıdır. Netice itibarıyla Avrat-eri/Avrat-eli köy adı bu aşiretlerle bağlantılıdır.
■ Eski bir Alevi köyüdür, 1826'da başlayan Alevi-Bektaşi arındırılması bu köyde de görülmüş ve son olarak 1938'den sonra Alevi Türkmenler köyü terk etmişlerdir. Köyde bölgenin önemli Alevi ocaklarından, Mehmed abdal ocağı'nın atasının türbesi mevcuttur. Seddül Bahir
  Yenice köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Yenice


Grafik harita göster     haritada ara : km