Orhangazi'de 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karsak mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Karsak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Asdvadzadzin Kilisesi ile, erkekler için Ğevontyan ve kızlar için Santukhdyan okullarının bulunduğu büyük bir Ermeni köyü idi. Manav
  Gedelek mah - Orhangazi - Bursa
1890hk: Gedelek
  Hamzalı mah - Orhangazi - Bursa
1890hk: HamzaAli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1897 yılında Borçka'nın Maçahel bölgesi muhacirleri iskan edildi. SN
  Fındıklı mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Fındıklı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1898'de Bulgaristan muhacirleri yerleştirildi. SN
  Gemiç mah - Orhangazi - Bursa
1890hk: Gemiç
■ Gemiç Dağı eteklerinde kuruludur. Domanos > Domaniç evrimini akla getirir. Gemos > Gemiç. Köy, çok eski bir yerlesimdir. Manav
  Gürle mah - Orhangazi - Bursa
1928k: MüslimGürle
1890hk: Gürle [ Yun *Królla? ]
  Orhangazi ilçe - Orhangazi - Bursa
1928k: Pazaryeri
1890hk: Pazarköy
1928k: Orhangazi (idari bölge)
  Yenigürle mah - Orhangazi - Bursa
1928k: CeditGürle [ Tr "yeni Gürle" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gürle'nin ayrı köy olan Ermeni mahallesine 1900 yılında Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
  Akharım mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Akharım
Eski adı: Ape
  Cihan mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Cihan
  Ortaköy mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Ortaköy
E1902: Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy'da kurulmuştu. SN
  Yeniköy mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bursa'da Ermenilerin en yoğun yaşadıkları merkez olmuştur. Örneğin 1899'da beldede 4 236 Ermeniye karşılık sadece 32 Türk yaşamaklaydı. XX. yüzyılın başlarında, Bursa yöresinin büyük nıerkezlerindendi. 1325 H. (1907) tarihli Hudavendigâr Vilâyeti Salnâmesfn.de, ilçe merkezi konumunda olan Pazarköy'de (Orhangazi) 432 hane bulunduğu kayıtlı iken, o zamanki adıyla Cedit (Yeniköy) 1 146 hane gösterilmişti. IraTzourou
  Gölyaka mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Mamure [ Tr "kasaba" ]
Eski adı: Arapgazi
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
■ 1900 yılında Girit muhacirleri iskan edildi, Mamure adı verildi. SN
  Yenisölöz mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Yenisölöz [ Tr "Yenisölöz" ]
1924: (Tacettin)
1912hk: Gâvursölöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 17. asırda Samanlı dağlarına gelmiş bulunan Ermeniler Sölözün yukarısındaki bu yaylada köy kurdular. Sölöz halkı Müslüman olduğu için buraya Gevur Sölöz denmiştir. Mübâdele ile Dramanın Pepeleš köyü ile Vodinanın Lipor köyünden Pomaklar ile Selânikliler iskân edildi. Gürcü hâneleri de eklenmiştir. Pepelešlilerin diğer kısımları Geliboludaki Tayfur ile Balıkesirdeki Koca Pınara iskân edilmişlerdir. Manav
  Üreğil mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Üreğil [ Tr Üregil/Yüregil/Yüregir "aş." ]
  Sölöz mah - Orhangazi - Bursa
Y120: Soloeis (neh)
■ İznik yakınındaki Soloeis ırmağından Plutarxos (öl. 120) söz eder. Sölöz adı bundan uyarlanmıştır. Eski Sölöz'ün yakınında Ermeni muhacirler 17. yy sonlarında Yenisölöz kasabasını kurdular. SN
  Bayırköy mah - Orhangazi - Bursa
■ Bursa ile İznik Gölü’nü birbirinden ayıran Arganthonios (Katırlı) Dağı burada olmalı. Manav
  Heceler mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Heceler
■ Aslı muhtemelen Hacıaliler olmalıdır. SN
  Çakırlı mah - Orhangazi - Bursa
1928k: Çakırlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km