haritada ara :   km  
Orhangazi'de 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Karsak mahalle - Orhangazi - Bursa
E1902 📖 : Karsak [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Asdvadzadzin Kilisesi ile, erkekler için Ğevontyan ve kızlar için Santukhdyan okullarının bulunduğu büyük bir Ermeni köyü idi. Bölgedeki Ermeni köyleri ekseriyetle 17. asırda kurulmuştu. Manav
■ Koord: 40° 24' 13'' D, 29° 15' 29'' K
Gedelek mahalle - Orhangazi - Bursa
1890hk 📖 : Gedelek
■ Köy eskiden İznik ilçesine bağlıydı. Daha sonraları Orhangazi'ye bağlandı. Esasen 15. yüzyılda kurulmuş bir köydür. Fakat Yunan Ordusunun Bursa'yı işgal ettiği dönemde köy halkı katliama uğradı ve bu katliamdan kurtulan olmadı. Cumhuriyetin ilanında sonra Orhangazi'deki diğer Türkmen köy ve kasabalarından gelen insanlar tarafından köy tekrar kuruldu. Köy günümüzde turşu üretimiyle öne çıkmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 26' 55'' D, 29° 15' 39'' K
Hamzalı mahalle - Orhangazi - Bursa
1890hk 📖 : Hamzali
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1897 yılında Borçka’nın Maçahel bölgesi muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 31' 32'' D, 29° 15' 43'' K
Fındıklı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Fındıklı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1898’de Bulgaristan muhacirleri yerleştirildi. SN
■ Koord: 40° 29' 21'' D, 29° 16' 4'' K
Gemiç mahalle - Orhangazi - Bursa
1890hk 📖 : Gemiç
■ Gemiç Dağı eteklerinde kuruludur. Domanos > Domaniç evrimini akla getirir. Gemos > Gemiç. Köy, çok eski bir yerleşimdir. Manav
■ Koord: 40° 24' 25'' D, 29° 16' 51'' K
Çeltikçi mahalle - Orhangazi - Bursa
1604 📖 : Çeltikçi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 27' 50'' D, 29° 17' 0'' K
Gürle mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Müslim Gürle
1468 📖 : Gürle
Y1308 📖 : Kroúlla [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 40° 24' 20'' D, 29° 18' 1'' K
Orhangazi ilçe - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Pazaryeri
1890hk 📖 : Pazarköy
1928 📖 : Orhangazi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1311 tarihli (1893-94) Hüdavendigar Vilayet Salnamesi'ne göre Pazarköy toplam nüfus 22996, Ermeni nüfusu: 16912. Abdullah
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 29° 18' 30'' K
Yenigürle mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Cedid Gürle [ Türkçe "yeni Gürle" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gürle’nin ayrı köy olan Ermeni mahallesine 1900 yılında Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 24' 31'' D, 29° 18' 36'' K
Örnekköy mahalle - Orhangazi - Bursa
Eski adı: Velipaşa Çf.
■ Koord: 40° 27' 56'' D, 29° 19' 10'' K
Akharım mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Akharım
Eski adı: Ape
■ Günümüzde zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimi yoğun bir şekilde yapılır. Köy halkı bu zanaatı çeşitli tarihlerde bölgeye gelen Çerkes, Boşnak, Arnavutlar'a da öğretmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 24' 57'' D, 29° 20' 8'' K
Cihan mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Cihan
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Köy halkı 1880'li yıllarda Saraybosna kentinin Canpare köyünden gelen Boşnaklar'dır. Esasen köy Yörükleri göç esnasında konaklamak için tercih ettikleri bir yerdi. Osmanlı Devleti Boşnakları buraya yerleştirince Boşnaklar ile Yörükler arasında çok sert çatışmalar yaşandı. Nihayetinde yörükler bölgeden gittiler ve Boşnaklar köye temelli olarak rahatça yerleştiler. Berkay
■ Koord: 40° 32' 7'' D, 29° 20' 20'' K
Ortaköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Ortaköy
E1902 📖 : Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy’da kurulmuştu. SN
■ Helenistan'ın Makedonya bölgesinde bulunan Vodina'dan getirilen mübâdil Slavlar iskân edilmiştir. Manav
■ Cumhuriyetin ilanından sonra ilk olarak Yunanistan'ın Vodina kentinden gelen Muhacirler köye yerleşir. Ardından Boşnaklar ve Bektaşi Arnavutlar'da köye yerleşir. Berkay
■ Koord: 40° 33' 19'' D, 29° 20' 24'' K
Yeniköy mahalle - Orhangazi - Bursa
E1902 📖 : Cedid
1604 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bursa'da Ermenilerin en yoğun yaşadıkları merkez olmuştur. 1899'da beldede 4 236 Ermeniye karşılık sadece 32 Türk yaşamaklaydı. 1325 H. (1907) tarihli Hudavendigâr Vilâyeti Salnâmesinde, ilçe merkezi Pazarköy'de (Orhangazi) 432 hane variken, o zamanki adıyla Cedit (Yeniköy) 1146 hane gösterilmişti. IraTzourou
■ Koord: 40° 32' 5'' D, 29° 21' 13'' K
Gölyaka mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Mamure [ Türkçe "kasaba" ]
1890hk 📖 : Arapgazi
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
■ 1900 yılında Girit muhacirleri iskan edildi, Mamure adı verildi. SN
■ Koord: 40° 24' 50'' D, 29° 21' 34'' K
Dutluca mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Dutluca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 24' 20'' D, 29° 23' 8'' K
Yenisölöz mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Yeni Sölöz [ Türkçe "Yenisölöz" ]
1924h 📖 : Tacettin
1907hk 📖 : Ermeni Sölös
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 17. asırda Samanlı dağlarına gelmiş bulunan Ermeniler Sölözün yukarısındaki bu yaylada köy kurdular. Sölöz halkı Müslüman olduğu için buraya Gevur Sölöz denmiştir. Vodinanın (Edessa) 55 hâne 370 karışık nüfuslu Lipor (Kato Lipochorion) köyünden 15 hâne takriben 120 Çingene mübâdil buraya iskân edildi. Bugün ''Selânikliler'' olarak bilinirler. Balkan harbinden sonra halihazırda yöreye gelmiş bulunan Drama Pepeleš köylüsü de ayrı bir köyde topluca bir mahallede iskân edilmiş, bir kısım Pepeleşli Geliboludaki Tayfur ile Balıkesirdeki Koca Pınar köylerinde iskân edildi. Daha sonradan bir kaç hâne de Gürcü eklendi. Manav
■ Koord: 40° 22' 54'' D, 29° 23' 31'' K
Üreğil mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Üreğil [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 31' 26'' D, 29° 24' 34'' K
Sölöz mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Müslim Sölöz
Y120 📖 : Solóeis akk. Soloiás (neh)
■ İznik yakınındaki Soloeis ırmağından Plutarxos (öl. 120) söz eder. Sölöz adı bundan uyarlanmıştır. Eski Sölöz’ün yakınında Ermeni muhacirler 17. yy sonlarında Yenisölöz kasabasını kurdular. SN
■ Koord: 40° 23' 40'' D, 29° 24' 59'' K
Bayırköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1911h 📖 : Bayırköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bursa ile İznik Gölü’nü birbirinden ayıran Arganthonios (Katırlı) Dağı burada olmalı. Manav
■ Köy 1880'li yıllarda Bulgaristan'dan gelen Muhacirler tarafından kurulmuştur. Göçmenler Bulgaristan'ın Osmanpazarı kentinin Enezler, Kırtıl, Cumalı köylerinden gelip Bursa'ya yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 21' 29'' D, 29° 25' 3'' K
Heceler mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Heceler
■ Aslı muhtemelen Hacıaliler olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 23' 26'' D, 29° 26' 9'' K
Çakırlı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Çakırlı
■ 1530 yılı Bursa yani eski adıyla Hüdavendigar Vilayeti Tahrir Defterlerinde kasabanın Gürle nahiyesine bağlı olarak kurulduğu Türkmen Taifelerinin Sevk ve iskan kanunu kapsamında bölgeye iskan edildiği açıkça görülmektedir. Kasaba günümüzde halen Türkmen yerleşimi olup, ilçe genelideki diğer kesimlerle akrabalıkları da vardır. Berkay
■ Koord: 40° 31' 7'' D, 29° 27' 2'' K
Paşapınarı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Mamca
■ Koord: 40° 23' 18'' D, 29° 27' 30'' K
Mahmudiye mahalle - Orhangazi - Bursa
■ Koord: 40° 33' 6'' D, 29° 27' 49'' K
Keramet mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Keramet
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 30' 33'' D, 29° 28' 29'' K
Narlıca mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Narlıca
■ Köyü 18. yüzyılın ortalarında Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın kurarak çeşme, cami, sıbyan mektebi, talim ocağı vakfetmiştir. Köye İç Anadolu'dan getirilen nüfus iskan edilmiştir. Kasaba Bursa kent merkezine yoğun olarak göç vermiştir. Merkezde yaşayanlar özellikle dolmuş soförlüğü yapmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 23' 12'' D, 29° 28' 57'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.