haritada ara :   km  
Orhaneli'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Letafet mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Letafet
Gazioluk mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Gazioluk
Çivili mah - Orhaneli - Bursa
1908s 1928 : Çivili/Çiviler
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ 1908 Yıllığı’na göre Çiviler adı ile anıl­mıştır. Önceleri kasaba denilecek kadar büyük bir yerleşimi olduğu söyleniyor.Orman köyüdür. Köyde yoğunlukla orman işçiliği yapılmaktadır. M. Hakan
Altıntaş mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Sağırlar
Başköy mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Başköy
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Nüfusun büyük kısmı Dersim sürgünü Alevilerdir. SN
■ Orhaneli'nin kuzeyindeki en uzak köydür. Koçu, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensup imiş. Tüm bu köylere İlbiseler adı verilmekteymiş. 1938 yılında Tunceli'den gönderilen Alevi Zazalar köye iskan edilmiştir. Lakin günümüzde Alevi Zazalar'ın hepsi İstanbul'a göç etmiştir. M. Hakan
Ortaköy mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Ortaköy
Karıncalı mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Karıncalı
Dündar mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Dündar
Koçu mah - Orhaneli - Bursa
1360 📖: Koçi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 02/Za/1134 ''Sultan Orhan tarafından Kayğulu Bey'e hediye ve temlik edilen Atranos kazâsının Cebel-i Cedid nâhiyesi İlbise Koçi Karyesi... Manav
■ Başköy, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensuptur. Tüm bu köylere İlbiseler denilmektedir. M. Hakan
Gümüşpınar mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Burmu
1890hk 📖: Burunlar
İkizoluk mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: İkizoluk
Yörücekler mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Çorumlar [ Tr "aş." ]
Yeşiller mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Yeşillü
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Erenler mah - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Erenler
1530t 📖: İlbise / İlbiste
Girencik mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Gerencik
Nalınlar mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Nalınlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Akçabük mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Akçabük
Sadağı mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Sadağı
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Göktepe mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Göktepe
Argın mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Argın
Kusumlar mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Kusumlar [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Bozoklu Türkmenlerinin Kusun obasından gelen Türkmen ağaları nedeniyle bu adı almış olmalıdır. Adına 1689 tarihli bir kadı sicilinde rastlanır. M. Hakan
Çöreler mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Çöreler/Çorlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Eskiden Cebelicedid bucağına bağlı olan köy, Çorlar olarak da anılmıştır. Muallim Cevdet Yazmaları arasında, Çörek adlı bir köy vardır ki, Şahin Bey vakıfları arasında gös­terilmiştir. 1530 tarihli tahrir defterinde adı geçen eski bir köydür. M. Hakan
Serçeler mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Serçeler
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Tepecik mah - Orhaneli - Bursa
1360 📖: Tepecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1360 tarihli Orhan Gazi vakfında adı anılan Tepecik olmalıdır. SN
■ Eski bir Rum köyüdür. XV. yüzyılda 83 Hıristiyan hanenin yaşadığı iri bir kasabadır. Köydeki Hıristiyan hanelerin büyük bölümü Bağban kâfiri olarak kaydedildiğine göre, köylülerin başlıca geçimi bağcılık ve şarapçılık olmalı. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre 111 hane bulu­nan köy, Rumlar 1922 yılında gittikten sonra terk edilmiştir. 1927 Salnamesine göre köye 2.384 hane göçmen iskân edildiği yazılıdır. Oysa çevre köylerde yaşayanlara göre, Tepecik tümüyle yandığı için hiçbir hane bu köye iskân edilmemiştir. Bugün Demirtaş’ın altındaki Yeşilkent bölgesinde, köyün kalıntıları halen bulunmaktadır. Diğer belgelere göre Tepecik köyü önce 1855 depreminde çok büyük tahribat görmüş, adeta yerle bir olmuştu. M. Hakan
Celepler mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Celepler
Karaoğlanlar mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Karaoğlan
Dereköy mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Dereköy
Osmaniye mah - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Osmaniye
1890hk 📖: Çanakdere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1902 yılında Batum muhacirleri iskan edilerek Osmaniye adı verildi. SN
Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Beyce
1890hk 📖: Adranos / Atranos
1468 📖: Edrenos [ Yun ]
Y325 : Hadrianoí akk. Hadrianoús [ Yun "Hadrianus kenti" ]
■ Roma imp. Hadrianus'a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN
■ Bursa'nın Sünni Türkmen nüfusu ağırlıklı ilçelerinden birisidir. Nadireten göçmen gelmiş olsa da onlar Bursa veya İnegöl'e gitmişlerdir. M. Hakan
Kadı mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Kadı
Topuk mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Topuk
Deliballılar mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Delibalılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Köye, Deliballar da denir. Köyün kuruluşuna ilişkin köylülerin anlatımına göre Deli Bâli adlı bir Yörük, anlaşamadığı kardeşi Kara İsa’dan ayrılarak bu köyü kurmuş. Kara İsa ovaya yerleşirken, Deli Bâli ise dağa yerleşmiş. M. Hakan
Akalan mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Akalan
Demirci mah - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Demirci
Gümüşsuyu mah - Orhaneli - Bursa
1968 📖: Dönmeler
Mahaller mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Mahaller
Söğüt mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Söğüt
Küçükorhan mah - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Kç. Orhan
Şükriye mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Şükriye
1890hk 📖: Mekri [ Yun makrí "uzun" ]
■ Eski adı Mekri-Megri'dir. Bursa'da Megri adı taşıyan üç köy vardı. M. Hakan
Belenoluk mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Belenoluk
Dağgüney mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Cebel Güney [ Tr "dağgüney" ]
1911h 📖: Güney
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bursa'da bulunan diğer Güney adlı köylerden ayırmak için Dağgüney denmiştir. Köyde Yaren Dede olarak anılan bir yatır vardır. Türkmen köyüdür. M. Hakan
Çeki mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Çeki
Yazlıca mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Karasi [ Tr "kara İsa" ]
■ Köyün adı bir olasılıkla, karaya çalan anlamına gelen Türkçe "karasağı" sözcüğünden gelmiş. Diğer söylentiye göre Kara İsa adlı bir Yörük, anlaşamadığı kardeşi Deli Bâli’dan ayrılarak bu köyü kurmuş. Dağ köyüdür. Karasi ile Firoz Köyü arasında bulunan Uluçınar bölgesi, önemli bir dinlenme ve piknik alanıdır. Hüseyin Seyrek
Kabaklar mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Kabaklar
■ 1530 yılı tahrir defterine göre Kabakulaklar olarak anılan ve 7 hane yaşayan köy bu olmalıdır. Hüseyin Seyrek
Ağaçhisar mah - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Ağaçhisar
Firuz mah - Orhaneli - Bursa
1530t 1946 📖Firuz/Firoz [ Tr firûz "uğurlu" ]
■ Firuz uğurlu demektir. Ancak köyün adının, Sultan Murad’ın komutanlarından Firuz Bey’den geldiğini sanıyorum. Firuz Bey 1402 yılında ölmüştür. Ünlü tarihçi ve divan şairi Dursun Bey, Hamza Bey’den Firuz Bey’in torunudur. Bursa’da mezarı olan Karşıduran Süleyman da bu kişinin oğludur. Bir de Yıldırım Bayezıd dönemi komutanlarından Firuz Bey vardır. Bu kişi 1413 yılında ölmüştür. Hüseyin Seyrek
Sırıl mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Sırıl
Fadıl mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Fadıl


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.