Ordu'da 652 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Kargı mah - Akkuş - Ordu
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çökek mah - Akkuş - Ordu
1928: Çökek
  Şahin mah - Akkuş - Ordu
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dağyolu mah - Akkuş - Ordu
1928: Eldirti
  Salman mah - Akkuş - Ordu
1928: Salman
■ Mahalle halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Seferli mah - Akkuş - Ordu
1928: Seferli
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Alan mah - Akkuş - Ordu
1916h: Alan
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akpınar mah - Akkuş - Ordu
1968: Kuzköy
  Ortabölme mah - Akkuş - Ordu
1928: Ortabölme
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Külekçili mah - Akkuş - Ordu
1928: Külekçili [ Tr külek "tahta kova" ]
  Meyvalı mah - Akkuş - Ordu
1928: Damuz
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeniköy mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
  Çamlıca mah - Akkuş - Ordu
1968: Alaniçi
1928 y: Fartana [ Yun ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuşçulu mah - Akkuş - Ordu
1928: Kuşçulu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilköy mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
  Çavdar mah - Akkuş - Ordu
1928: Çavdar
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kemikgeriş mah - Akkuş - Ordu
1916h: Kemikgeriş
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gedikli mah - Akkuş - Ordu
1928: Gedikli
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çukur mah - Akkuş - Ordu
1928: Çukur
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler ile Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ketendere mah - Akkuş - Ordu
1928: Ketendere
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ormancık mah - Akkuş - Ordu
1916h: Kemah
  Şenbolluk mah - İkizce - Ordu
Eski adı: Bolluk + Şentepe
■ Ziliftar mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
  Yolbaşı mah - Akkuş - Ordu
1928: Kömran
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akkuş ilçe - Akkuş - Ordu
1916h: Yazlıkbelen
1876a, 1928: Karakuş
  Kaynarpınar mah Kaynartaş - İkizce (Çaybaşı bucağı) - Ordu
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıdüğencili mah - Akkuş - Ordu
■ Köy halkı Akkuş'un yerlisi olan Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gökçebayır mah - Akkuş - Ordu
1928: Tifi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Muratlı mah - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Köklük mah - Çaybaşı - Ordu
E1912: Köklük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Gözdere, Düztarla, Eğribel, Tekedam, Xaçdur, Manastır, Yamurca, Yusuflar/Suflar, Seyle/Seylan, Ozan mahalleleriyle 20. yy başında Ünye'ye bağlı çoğunlukla Ermeni nüfusa sahip bir yerleşimdi. SN
■ Mahalle halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Pelitliyatak mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h: Pelitliyatak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaçal mah - Akkuş - Ordu
1928: Karaçal
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Esentepe mah - Akkuş - Ordu
1928: Kabakulak
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dumantepe mah - İkizce (Çaybaşı bucağı) - Ordu
■ Gürcü yerleşimi meriç
  Akbaba mah - Çaybaşı - Ordu
1946: Akbaba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kurudere mah - İkizce (Çaybaşı bucağı) - Ordu
Gürcü yerleşimi
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıcaerik mah - Çaybaşı - Ordu
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilgüneycik mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
  Yenikent mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Mahalle halkı Çerkesler'den ve Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Nurettin mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837: Nureddin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ekincik mah Yenikent - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Ekincik
Eski adı: Öksüzuşağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Damyeri mah - Akkuş - Ordu
1928: Damyeri
  Söylemez mah Hanyanı - Ünye (Çaybaşı bucağı) - Ordu
1928: Söylemez
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hanyanı mah - Ünye - Ordu
■ Mahalle halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatak mah - Ünye - Ordu
1916h: Çatak
  Ataköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Velibayraktar mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Yöre halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereköy mah - Ünye - Ordu
1916h: Dereköy
  Yenikızılcakese mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bu köyde bulunan demir yatakları 19. yy'da Rum madenciler tarafından işletilmekteydi. SN
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortaköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Tuzak mah - Akkuş - Ordu
1928: Tuzak
  Dizdar mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837: Dizdar
■ Köy halkı Sünni Türkler'den ve Türkleşmiş Ermeniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tekkiraz mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Tekkiraz
1837, 1906hk y: Fenaris (idari bölge) [ Yun fanaritsa? "fenercik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bir dönem Fenaris kazası merkezi olmuştur. 1837'de bu kazanın köyleri Kilas, Goraz , Genehor, Sırma, İçeri Bükü, Nureddin, Kızılca Kilise ile Yağısan, Dizdar ve Yaycı, Sofu, Çukur, Koruklu, Baltalu Yatak ve Cınkırt, Karaağaç Tepesi olarak sayılmıştır. SN
  Yavi mah - Ünye - Ordu
1455a: Yavi
  Sırma mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1891c y: Kadavat [ Yun katabathys "aşağı çukur" ]
1837: Sırma
  Aydıntepe mah - Ünye - Ordu
1455a: Zenbek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahallenin eski adı Zembek'tir. Mahalle halkı günümüzde Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çayırlı mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928: Havzıkara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocuklu mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yağbasan mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göbü mah - Ünye - Ordu
1928: Göbü
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatılı mah - Kumru - Ordu
1455a: Tevkür [ Erm takavor "bey, tekfur" ]
  HızarbaşıGünlük mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Divanıtürk mah - Kumru - Ordu
1968: Eski Divan
1928: Divanıtürk
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Dereiçi mah Perşembe - Perşembe - Ordu
1928: Kozağzı
■ Mahalle halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km