Onikişubat'da 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topçalı mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çukurhisar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
E1900~: Gançi
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kaynar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kerimli mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1917ht: Kerimli
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çokran mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Çokran [ Tr çokran/çokrağan "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Kısıklı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1884hk, 1928k: Anabat [ Erm anabad "manastır" ]
  Yaylaüstü mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Avkasır
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Saygılı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1917ht: Şuurlu
E1199: Şuğur
■ 11. yy ikinci yarısında Gatoğigos Krikor Vıgayaser burada Şuğri Garmravank (`Şuğur Kızılmanastırı`) adıyla bir manastır inşa etmiştir. Şuğur adı belki Arapça eṣ-ṣuğûr `sınır ülkesi` olabilir. SN
  Çağırgan mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Çağırgan
■ Efsanevi İslam evliyalardan olan Çağırkanlı Sultan ateşe girip yanmamasıyla meşhurdur. SN
  Hacılar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Delihacılı
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yolyanı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
E1902: Antreasyank [ Erm "Antreas manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye eski adını veren Aziz Antreas Manastırı (Antreasants Vank') 1199 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yenicekale mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Yeniköy
E1902, 1928k: Yenicekale (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Büyüksır mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1914hk: Sır
■ Dört mahalleden oluşan dağınık bir köydür. Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilen Sır Barajı bu köy sınırları içindedir. SN
■ Mahalle halkı Türk/Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çağlayan mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917ht: Çağlayan
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Fırnız x - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1530td, 1928k: Furnus/Fırnus
E1199: Fôrnos (kale) [ Yun foúrnos? "fırın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1199'da bir kale ve daha sonraki yüzyıllarda önemli bir Ermeni yerleşimi olan Furnus/Fırnız köyü halen yıkık ve metruktur. SN
  Yeniyapan mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Yeniyapan
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Suçatı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917ht: Suçatı
■ Baraj gölü altında kalan eski Suçatı mevkii yerine daha kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 1992'de Çağlayan köyünden ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hartlap mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1968k: Elmacık
1868: Hartlap [ Erm hart'lap "kırmızı ve pürüzsüz gövdesi olan bir ağaç, arbutus andrachne" ]
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Öztürk mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
Eski adı: İbişli
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Öşlü mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Öşlü
■ Köyün ilk ismi Örşlü'dür. Sonraları Öşlü olmuştur. Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kürtül mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Kürtül
■ Mahalle halkı Maraş'ın yerlisi olan Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Osmanlı devrinde mahalle halkının bir kısım akrabaları Bulgaristan'ın Kırcaali iline iskan edilmişlerdir. Berk Ulusoy
  Dadağlı mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Dadağlı [ Tr dedeağılı? ]
  Bulutluoğlu mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Fatmalı mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1914hk: Fatmalı
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Köseli mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1917ht: Köseli
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Osmanlı devrinde mahalle halkının bir kısmı Adana'nın Kozan ilçesine, bir kısmı da Bulgaristan'ın Kırcaali iline iskan edilmişlerdir. Mahalle halkının akrabaları iskan edildikleri yerlerde de Köseli adında yerleşim birimleri kurmuştur. Berk Ulusoy
  Kapıkaya mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1918ht: Kapıkaya
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Avşar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıağalar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ İl merkezine 18 km. uzaklıktadır. Berk Ulusoy
  Hacıibrahimuşağı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Süleymanlı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902, 1914hk: Zeytun [ Ar "zeytin" ]
OYu: Ulnia (başka yer) [ Yun "zeytinli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Geç Bizans döneminde Yun <> `zeytinli` adıyla anılan yer, şimdiki Zeytun kasabasının 20 km kadar güneyinde Eskiköy denilen yerdir. Zeytun bunun Arapça ve Türkçe çevirisidir. 1375'ten sonra Dulkadriye ve Osmanlı egemenliği altında bazı ayrıcalıklara sahip bir Ermeni yerleşimi idi. 1860'lardan 20. yy başına dek Ermeni ulusal direnişinin öncüsü ve odak noktalarından biri oldu. SN
■ Selânik Karaferya kasabasından mübadil muhacirler iskân edildi. Manav
  Araplı mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1917ht: Araplar
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Menzelet mv - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Ceyhan Nehri üzerinde 1989'da tamamlanan Menzelet barajının bulunduğu boğazdır. SN
  Sarıçukur mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928k: Sarıçukur
■ Köy halkı Varsak Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çakırlar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1968k: Çakıllıhasanağa [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Ilıca mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Ilıca
1918ht: Ilıcahamam
E1902: Çermuk [ Erm "ılıca" ]
  Dönükler mah Maksutlu - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Dönükler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Hacımustafa mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Mahalle halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Binevler mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
2000: Fatih
1928k: Dönüklü
■ Dönüklü adı yerine 25.01.2000 tarihli bakanlar kurulu kararıyla daha uygun bulunan 'Fatih' adı verildi. Daha sonra Binevler adıyla Maraş Büyükşehir belediyesine entegre edildi. SN
  Selimiye mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1960k: Türkoğlu
■ Araplar köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıbudak mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Maksutlu mah - Onikişubat (Ağabeyli bucağı) - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kertmen mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Kertmen
1914hk: Kürdmen
■ Köyün eski ismi Türenge'dir. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kınık Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Alabaş mv - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902: Alabaş
E1187, E1199: Arek/Arekni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zeytun nahiyesinin en ulaşılmaz kısmını oluşturan bu köyde, 19. yy sonunda dağınık yerleşim halinde 300 hane Ermeni nüfus yaşamaktaydı. Zeytun isyanlarının asıl çekirdeği bu bölgeydi. ■ 12. yy'da önemli bir kale ve piskoposluk merkezi idi. SN
  Sarıgüzel mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Sarıgüzel
■ Köye bağlı 9 tane oba ve mezra bulunmaktadır. Köy ve köye bağlı bütün yerleşim birimleri Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kale mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1563t, 1928k: Camustil [ Tr "manda höyüğü" ]
■ Osmanlı döneminde Camustil nahiyesi merkez köyü idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km