Of'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yazlık mah - Of - Trabzon
1928 📖 İvyan [ Yun (ágios) Evgénios ]
  Erenköy mah - Of - Trabzon
1968 📖 Dağeteği
1928 📖 Çoruk
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 'Pontos Kültürü' yazarı Ömer Asan'ın doğum yeridir. Eser Çoruk köyünün kültürü ve lehçesine ilişkin ayrıntılı bilgiler verir. SN
  Cumapazarı mah - Of - Trabzon
1960 📖 Araköy
1902hk 📖 K. Xol
  Çamlı mah Of - Of - Trabzon
1928 📖 Xumruk Leka [ Yun xômariko "toprakçık" ]
1902hk 📖 Leka
  Kiraz mah - Of - Trabzon
1928 📖 İşkenaz [ Yun ]
1902hk 📖 Şkena
  Serindere mah Cumapazarı - Of - Trabzon
1902hk 📖 Yerakar [ Yun hierakari "keşişçik" ]
  Dumlusu mah - Of - Trabzon
1928 📖 Krinta Mavrand [ Yun maurántôn "Pınarcık köyü Karalar mahallesi" ]
  Fındıkoba mah - Of - Trabzon
1928 📖 Mavrand yk. [ Yun maurántôn "karalar" ]
1902hk 📖 Mavran
  Of ilçe - Of - Trabzon
1928 📖 Solaklı
1665 📖 Of (idari bölge)
Y130 📖 Ophiós akk. Ophioúnta (neh) [ Lz opute? "köy, yerleşim" ]
■ Geçmişte Of, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsayan bölgenin ortak adıdır. Bölge ve nehir adı olan Ophis/Of 2. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Halen Of ilçe merkezi olan kasaba 19. yy'da Solaklı adıyla kuruldu. ■ İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur. 20. yy başında ilçe nüfusunun tamamına yakını Müslüman olduğu halde çoğunluk Rumca konuşurdu. Halen sadece Çaykara ilçesinin köylerinde Rumca yaygındır. SN
■ "İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur" kısmı hariç notunuza katılıyorum. Of vadisini oluşturan bölgenin belki üçte biri dışarıdan (yani Anadolu çevresinden) yerleşmiştir ve bu durum yalnızca sülaleler açısından kayıtlıdır. Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin çoğu yerleşiminde Rumca konuşulurken Of ve Hayrat ilçelerinin ancak bir veya iki yerleşiminde Rumca anadilli nüfus bulunur. Trabzon Merkez'in doğusundan Rize Çayeli'ye kadarki çizgi için kesin etnisite belirtmek cidden zor, dolayısıyla sülalelere ayırarak devam etmek daha mantıklı olacaktır. metonio
  Kaban mah Of - Of - Trabzon
■ Daha önce Yukarı Hastikoz köyüne bağlı Kaban mahallesi iken 5.6.1956'da aynı isimle köy oldu. SN
  Taşhanpazarı mah - Of - Trabzon
1960 📖 Delikkaya
1902hk 📖 Taşhanpazarı
1876s 📖 Zevait?
■ Zevait köyü burası değil daha kuzeyde, Mavran köyü bitişiğinde olmalıdır. SN
  Bölümlü mah - Of - Trabzon
1515t 1906hk 📖 1906h: Zisinó [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi. Bugün kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi Cihad Gümüs
■ Ayrıca köyde 93 Harbi'nden önce Batum'dan buraya gelip yerleşen birkaç aile yaşamaktadır. manahozçepardi
  Meyvalı mah - Of - Trabzon
1928 📖 Pulalis
1902hk 📖 Pulelás
  Ballıca mah - Of - Trabzon
1928 📖 Melinoz [ Yun mélinos "ballı" ]
1902hk 📖 Melinas
  Saraçlı mah - Of - Trabzon
1902hk 📖 Xalman
  Yemişalan mah - Of - Trabzon
1910h 📖 İstavri
1902hk 📖 Stavri [ Yun stáuroi "haçlar" ]
  Ağaçbaşı mah - Of - Trabzon
1928 📖 Kazret
1902hk 📖 Kaserita
  Kıyıboyu mah - Of - Trabzon
1928 📖 Kolenli
  Çataldere mah - Of - Trabzon
1902hk 📖 Çifteburun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Uğurlu mah - Of - Trabzon
1515t 📖 Çufaruksa [ Yun ]
■ Belki Yunanca kypárissa `selvili`. SN
  Gürpınar mah - Of - Trabzon
1902hk 📖 Mapsinó [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Bugün kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi Cihad Gümüs
  Tekoba mah - Of - Trabzon
1928 📖 Zebeşke
  Çaltılı mah - Of - Trabzon
1928 📖 Zixali
  Kıyıcık mah - Of - Trabzon
1928 📖 Palek
  Çukurova mah - Of - Trabzon
Eski adı: -
  Karabudak mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Muzkar aş. [ Yun mosxári "dana" ]
  YukarıKışlacık mah Of - Of - Trabzon
1928 📖 Xastikoz yk. [ Yun ]
  Doğançay mah - Of - Trabzon
1910h 📖 Dirgona [ Yun trygima "hasat yeri" ]
  Eskipazar mah - Of - Trabzon
1910h 📖 Eskipazar
■ 18. yy'dan önceki bir tarihte Of kaza merkezi idi. SN
  Söğütlü mah - Of - Trabzon
1910h 📖 Xalt
1902hk 📖 Xald [ Yun "Gümüşhaneli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kumludere mah - Of - Trabzon
1928 📖 Komanit
1910h 📖 Komatina [ Yun "parçalı?" ]
  AşağıKışlacık mah - Of - Trabzon
1928 📖 Xastikoz aş. [ Yun ]
  Çatalsöğüt mah - Of - Trabzon
1928 📖 Nefsi Krinta [ Yun krinita "pınarcık" ]
  Barış mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1910h 📖 Komarida
1876s 📖 Komarit [ Yun ]
  Güreşen mah - Of - Trabzon
1928 📖 Varelit [ Yun ]
  Saray mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1902hk 📖 Palatxori [ Yun "sarayköy" ]
  Sarıbey mah - Of - Trabzon
1928 📖 Kancı
  Gökçeoba mah - Of - Trabzon
1928 📖 Kavalar [ Yun ]
  Esenköy mah - Of - Trabzon
■ İkidere köyünden ayrıldı. SN
  Kazançlı mah - Of - Trabzon
1928 📖 Maxtandoz [ Yun ]
1910h 📖 Makdanoz
  İkidere mah - Of - Trabzon
<1960 📖 Xazerkozan
  Sivrice mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kuriç
■ Lazca'da (Kur3'i ''Kurçi'' : Yaprak sapı ?) Lazi Biçi
  Örtülü mah - Of - Trabzon
1928 📖 Lazandoz [ Yun lazántôn "Laz yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Lazandoz Yunancada Lazlara ait yer, Lazların yaşadığı yer anlamına gelir. Lazi Biçi
  Pınaraltı mah - Of - Trabzon
1910h 📖 Vuydak / Vaydak [ Yun ]
  Uluağaç mah - Of - Trabzon
1928 📖 İşteloz
Y1400~b 📖 Stylos [ Yun "direk, sütun" ]
■ 14. yy'da Of bandon'unun (`kaza`) merkezi olan kasabadır. Trabzon imp. kayıtlarında Of/Solaklı çayının adı Styla/Stilla olarak geçer. SN
  Bayırca mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kono Yazıcı
  Dere mah - Of - Trabzon
■ Pınaraltı (Vuydak) köyünden ayrıldı. SN
  Darılı mah - Of - Trabzon
1928 📖 Savan
  Gümüşören mah - Of - Trabzon
■ Bayırca köyünden ayrıldı. SN
  Kireçli mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Xarvel [ Yun xarváli "değirmentaşı" ]
1515t 📖 İsporyaniXarvel [ Yun sporianí "tohumluklar" ]
  Birlik mah - Of - Trabzon
■ Barış/Komarita köyünden ayrıldı. SN
  Sarıkaya mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Sunis / Sünüs
  Ovacık mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Xaksa
  Korkut mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Tervel [ Yun ]
  Keler mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Keler
  Ağaçseven mah - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 Samri [ Yun ]
■ 1642 civarlarında Bekir ve Ali adlı iki kardeşin yerleşmesiyle kurulmuştur. Bekir ve Alinin soyundan gelen sülalelere Bekiraliler denir. Bekiraliler, Tulmuşiler, İskenderiyeler gibi üç ana sülale vardı. Ahmet


Grafik harita göster     haritada ara : km