haritada ara :   km  
Of'da 63 yerleşim bulundu.
sırala 
Yazlık mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : İvyan [ Yunanca (ágios) Evgénios ]
■ Koord: 40° 54' 13'' D, 40° 13' 48'' K
Soğukpınar mahalle - Of - Trabzon
1977rh : İvyan
■ Koord: 40° 55' 39'' D, 40° 13' 59'' K
Erenköy mahalle - Of - Trabzon
1968 📖 : Dağeteği
1928 📖 : Çoruk
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ ’Pontos Kültürü’ yazarı Ömer Asan’ın doğum yeridir. Eser Çoruk köyünün kültürü ve lehçesine ilişkin ayrıntılı bilgiler verir. SN
■ Koord: 40° 50' 21'' D, 40° 14' 3'' K
Serindere mahalle (Cumapazarı bağ) - Of - Trabzon
1515t 1902hk 📖 📖 : Yerakar [ Yunanca hierakari "keşişçik" ]
■ Koord: 40° 49' 43'' D, 40° 15' 35'' K
Cumapazarı mahalle - Of - Trabzon
1960 📖 : Araköy
1902hk 📖 : Kç. Xol
■ Koord: 40° 50' 14'' D, 40° 15' 44'' K
Çamlı mahalle (Of bağ) - Of - Trabzon
1928 📖 : Xumruk Leka [ Yunanca xômariko "toprakçık" ]
1902hk 📖 : Leka
■ Koord: 40° 55' 19'' D, 40° 15' 51'' K
Kiraz mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : İşkenaz
1902hk 📖 : Şkena [ Yunanca σχοινάς "urgancı?" ]
■ Yun sxinás `urgancı` veya `karabaş çalısı, yabani lavanta (lavandula schoinas)` anlamlarına gelir. Yer adının hangi anlamda kullanıldığı açık değildir. SN
■ Koord: 40° 54' 27'' D, 40° 15' 58'' K
Dumlusu mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Krinta Mavrand [ Yunanca maurántôn "Pınarcık köyü Karalar mahallesi" ]
■ Koord: 40° 53' 41'' D, 40° 16' 10'' K
Fındıkoba mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Mavrand yk. [ Yunanca maurántôn "karalar" ]
1902hk 📖 : Mavran
■ Koord: 40° 51' 56'' D, 40° 16' 12'' K
Of ilçe - Of - Trabzon
1928 📖 : Solaklı
1665 📖 : Of (idari bölge)
Y130 📖 : Ophiós akk. Ophioúnta (neh) [ Lazca opute? "köy, yerleşim" ]
■ Geçmişte Of, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsayan bölgenin ortak adıdır. Bölge ve nehir adı olan Ophis/Of 2. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Halen Of ilçe merkezi olan kasaba 19. yy’da Solaklı adıyla kuruldu. ■ İlçe bütünü 17. yy’da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur. 20. yy başında ilçe nüfusunun tamamına yakını Müslüman olduğu halde çoğunluk Rumca konuşurdu. Halen sadece Çaykara ilçesinin köylerinde Rumca yaygındır. SN
■ "İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur" kısmı hariç notunuza katılıyorum. Of vadisini oluşturan bölgenin belki üçte biri dışarıdan (yani Anadolu çevresinden) yerleşmiştir ve bu durum yalnızca sülaleler açısından kayıtlıdır. Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin çoğu yerleşiminde Rumca konuşulurken Of ve Hayrat ilçelerinin ancak bir veya iki yerleşiminde Rumca anadilli nüfus bulunur. Trabzon Merkez'in doğusundan Rize Çayeli'ye kadarki çizgi için kesin etnisite belirtmek cidden zor, dolayısıyla sülalelere ayırarak devam etmek daha mantıklı olacaktır. metonio
■ Başta Şakir Şevket olmak üzere birçok tarihçi Of halkının neredeyse tamamına yakınının Rum kökenli olduğunu eserinde belirtmiştir. İlçeye sonradan göç ise yok denecek kadar azdır. Of halkının sahil kesimi de dahil Rumcayı 100-150 yıl öncesine kadar muhafaza etmesinin başlıca sebebi ise medreselerin Rumca eğitim vermesidir. Mesela eğitim merkezi olan Solaklı vadisine nispeten uzak olan Hayrat'ta Rumca neredeyse hiç konuşulmaz. Ali
■ Koord: 40° 56' 45'' D, 40° 16' 19'' K
Kaban mahalle (Of bağ) - Of - Trabzon
■ Daha önce Yukarı Hastikoz köyüne bağlı Kaban mahallesi iken 5.6.1956’da aynı isimle köy oldu. SN
■ Koord: 40° 51' 31'' D, 40° 16' 28'' K
Taşhanpazarı mahalle - Of - Trabzon
1960 📖 : Delikkaya
1902hk 📖 : Taşhanpazarı
1876s 📖 : Zevait?
■ Zevait köyü burası değil daha kuzeyde, Mavran köyü bitişiğinde olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 50' 27'' D, 40° 16' 19'' K
Bölümlü mahalle - Of - Trabzon
1515t 1906hk 📖 : Zisinó [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ayrıca köyde 93 Harbi'nden önce Batum'dan buraya gelip yerleşen birkaç aile yaşamaktadır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 49' 13'' D, 40° 16' 44'' K
Ballıca mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Melinoz [ Yunanca mélinos "ballı" ]
1902hk 📖 : Melinas
■ Koord: 40° 53' 46'' D, 40° 17' 4'' K
Meyvalı mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Pulalis
1902hk 📖 : Pulelás
■ Koord: 40° 50' 43'' D, 40° 17' 10'' K
Saraçlı mahalle - Of - Trabzon
1902hk 📖 : Xalman
■ Koord: 40° 51' 34'' D, 40° 17' 20'' K
Yemişalan mahalle - Of - Trabzon
1910h 📖 : İstavri
1902hk 📖 : Stavri [ Yunanca stáuroi "haçlar" ]
■ Koord: 40° 54' 20'' D, 40° 17' 36'' K
Ağaçbaşı mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Kazret
1902hk 📖 : Kaserita
■ Koord: 40° 55' 3'' D, 40° 17' 38'' K
Çataldere mahalle - Of - Trabzon
1902hk 📖 : Çifteburun
■ 20. yy başında kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1959 yılında Zisino köyünden ayrılmıştır. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 49' 21'' D, 40° 17' 36'' K
Uğurlu mahalle - Of - Trabzon
1515t 📖 : Çufaruksa [ Yunanca ]
■ Belki Yunanca kypárissa `selvili`. SN
■ Koord: 40° 50' 53'' D, 40° 18' 13'' K
Gürpınar mahalle - Of - Trabzon
1902hk 📖 : Mapsinó [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 59'' D, 40° 18' 14'' K
Çukurova mahalle - Of - Trabzon
Eski adı: Manastır
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Richard MacGillivray Dawkins bu bölgedeki Hıristiyanların şivelerini 1914’de derlemiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 55' 32'' D, 40° 18' 19'' K
Serince mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Zariyoz [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 54' 37'' D, 40° 18' 20'' K
Çaltılı mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Zixali
■ Koord: 40° 56' 52'' D, 40° 18' 24'' K
Kıyıcık mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Balek/Palek
■ Koord: 40° 57' 13'' D, 40° 17' 49'' K
KıyıcıkYalı mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Kolenli
■ Koord: 40° 57' 10'' D, 40° 18' 28'' K
Sefaköy mahalle - Of - Trabzon
■ Koord: 40° 53' 51'' D, 40° 18' 32'' K
Tekoba mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Zebeşke
■ Koord: 40° 51' 46'' D, 40° 18' 33'' K
Yanıktaş mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Yaranoz [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 54' 19'' D, 40° 18' 45'' K
Korucuk mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Malpet
■ Koord: 40° 53' 33'' D, 40° 18' 51'' K
Karabudak mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Muzkar aş. [ Yunanca mosxári "dana" ]
■ Koord: 40° 56' 28'' D, 40° 18' 46'' K
Yukarıkışlacık mahalle (Of bağ) - Of - Trabzon
1928 📖 : Hastikoz yk. [ Yunanca astikós αστικός "şehirli, şehre ait" ]
■ Koord: 40° 56' 0'' D, 40° 19' 10'' K
Doğançay mahalle - Of - Trabzon
1910h 📖 : Dirgona [ Yunanca trygima "hasat yeri" ]
■ Koord: 40° 57' 9'' D, 40° 19' 17'' K
Kavakpınar mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Yaranoz [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi.
■ Eskiden 4 mahallesi olan büyük bir köy olmasına karşın zaman içerisinde küçülmüştür. manahozçepardi
■ Bugün hala Rumca konuşulduğu teyit edilemedi. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 54' 45'' D, 40° 19' 17'' K
Eskipazar mahalle - Of - Trabzon
1910h 📖 : Eskipazar
■ 18. yy’dan önceki bir tarihte Of kaza merkezi idi. SN
■ Koord: 40° 58' 10'' D, 40° 18' 36'' K
Söğütlü mahalle - Of - Trabzon
1910h 📖 : Xalt
1902hk 📖 : Xald [ Yunanca "Gümüşhaneli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 56' 45'' D, 40° 19' 32'' K
Aşağıkışlacık mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Hastikoz aş. [ Yunanca astikós αστικός "şehirli, şehre ait" ]
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 40° 19' 38'' K
Kumludere mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Komanit
1910h 📖 : Komatina [ Yunanca "parçalı?" ]
■ Koord: 40° 58' 4'' D, 40° 19' 39'' K
Çatalsöğüt mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Nefsi Krinta [ Yunanca krinita "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Richard MacGillivray Dawkins bu bölgedeki Hıristiyanların şivelerini 1914’de derlemiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 55' 20'' D, 40° 19' 49'' K
Barış mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1910h 📖 : Komarida
1876s 📖 : Komarit [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 55' 46'' D, 40° 19' 50'' K
Güreşen mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Varelit [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 57' 51'' D, 40° 20' 0'' K
Saray mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1902hk 📖 : Palatxori [ Yunanca "sarayköy" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Richard MacGillivray Dawkins bu bölgedeki Hıristiyanların şivelerini 1914’de derlemiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 56' 4'' D, 40° 20' 40'' K
Sarıbey mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Kancı
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 40° 20' 43'' K
Gökçeoba mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Kavalar [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 56' 18'' D, 40° 21' 15'' K
Esenköy mahalle - Of - Trabzon
■ İkidere köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 57' 24'' D, 40° 21' 32'' K
Kazançlı mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Maxtandoz [ Yunanca ]
1910h 📖 : Makdanoz
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 40° 21' 40'' K
İkidere mahalle - Of - Trabzon
<1960 📖 : Xazerkozan
■ Koord: 40° 57' 5'' D, 40° 21' 57'' K
Sivrice mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Kuriç
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Lazca'da (Kur3'i ''Kurçi'' : Yaprak sapı ?) Lazi Biçi
■ Richard MacGillivray Dawkins bu bölgedeki Hıristiyanların şivelerini 1914’de derlemiştir. Kilisesi tahrip edilmiş, yerine ilkokul inşa edilmiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 55' 51'' D, 40° 22' 1'' K
Dere mahalle - Of - Trabzon
■ Pınaraltı (Vuydak) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 57' 43'' D, 40° 22' 4'' K
Örtülü mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Lazandoz [ Yunanca lazántôn "Laz yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Lazandoz Yunancada Lazlara ait yer, Lazların yaşadığı yer anlamına gelir. Lazi Biçi
■ Koord: 40° 55' 59'' D, 40° 22' 18'' K
Uluağaç mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : İşteloz
Y1450~ 📖 : Stylos [ Yunanca "direk, sütun" ]
■ 14. yy’da Of bandon’unun (`kaza`) merkezi olan kasabadır. Trabzon imp. kayıtlarında Of/Solaklı çayının adı Styla/Stilla olarak geçer. SN
■ Koord: 40° 56' 27'' D, 40° 22' 44'' K
Bayırca mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Kono Yazıcı
■ Koord: 40° 55' 17'' D, 40° 22' 48'' K
Pınaraltı mahalle - Of - Trabzon
1910h 📖 : Vuydak / Vaydak [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 57' 16'' D, 40° 23' 26'' K
Darılı mahalle - Of - Trabzon
1928 📖 : Savan
■ Koord: 40° 56' 30'' D, 40° 23' 41'' K
Kireçli mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Xarvel [ Yunanca xarváli "değirmentaşı" ]
1515t 📖 : İsporyaniXarvel [ Yunanca sporianí "tohumluklar" ]
■ Koord: 40° 54' 0'' D, 40° 24' 3'' K
Gümüşören mahalle - Of - Trabzon
■ Bayırca köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 55' 29'' D, 40° 24' 5'' K
Birlik mahalle - Of - Trabzon
■ Barış/Komarita köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 54' 59'' D, 40° 24' 3'' K
Sarıkaya mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Sunis / Sünüs
■ Koord: 40° 54' 29'' D, 40° 24' 20'' K
Ovacık mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Xaksa
■ Koord: 40° 53' 1'' D, 40° 25' 6'' K
Korkut mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Tervel [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 53' 2'' D, 40° 25' 44'' K
Keler mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Keler
■ Bölgeye gelen bir Türk sipahisinin adıdır. Köyün adı hiç değişmemiştir. Ahmet
■ Koord: 40° 52' 36'' D, 40° 26' 26'' K
Başköy mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
Eski adı: Pasxal
■ Koord: 40° 52' 19'' D, 40° 27' 1'' K
Ağaçseven mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Samri [ Yunanca ]
■ 1642 civarlarında Bekir ve Ali adlı iki kardeşin yerleşmesiyle kurulmuştur. Bekir ve Alinin soyundan gelen sülalelere Bekiraliler denir. Bekiraliler, Tulmuşiler, İskenderiyeler gibi üç ana sülale vardı. Ahmet
■ Koord: 40° 51' 50'' D, 40° 27' 19'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.