haritada ara :   km  
Nizip'de 95 yerleşim bulundu.
sırala 
Boyluca mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Binamlı [ Kr binamê "namlı" ]
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ Eski adı: Peşke Binam
Tosunlu mz - Nizip - Gaziantep
K 📖: Simolar
1917h 📖: Kübik
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Sekili mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Orul
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Eski bir Türkmen köyü olduğuna ilişkin yaygın bilgi yanıltıcıdır. SN
■ Nizip -----Kaza(1520)---Rakka---Halep Eyaleti Osmanlı Devleti (Devleti Ali Osmaniye), Mufassal Tahrir Devletlerinde adı geçiyor,20.yy da kurulduğu bilgisi gerçek değildir. Köyde 2 aile Ermeni olup,onlarda Müslüman olmuşlardır. Köy büyük oranda Beğdilli Türkmenleri'dir. Hüseyin
Adaklı mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Keret
Türkmen yerleşimi
Yağcılar mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Munis
Türkmen (Barak) yerleşimi
Dernek mz - Nizip - Gaziantep
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Salkım mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1928 📖Xıyam [ Ar xayyâm? "çadırcı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Köy Yukarıoba, Aşağıoba olmak üzere ikiye ayrılır.Yukarıoba'da Canpolat kabilesinden Araplar oturup, Aşağıoba'da ise Beğdilli Türkmenleri oturmaktadır. Türkmenoğlu
Kocatepe mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1917h 📖Tell Fâr [ Ar tell fâr "farehöyük" ]
Türkmen yerleşimi
Çatalca mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Çatalca
Türkmen (Barak) yerleşimi
Uluyatır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Mizar [ Ar/Kr "ziyaret yeri, yatır" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Gaziantep'in büyükşehir olmasıyla birlikte belde de mahalle olmuştur.
■ Mızar ismi Kürtçe ziyaret anlamına gelir.
Gökçeli mah - Nizip - Gaziantep
1770z 1917h 📖Kirab / Kürab [ Kr kûrav "derinsu" ]
■ Kısmen Türkmen (Barak) yerleşimi
■ 1770 Kurâb/Kirâb (قراب): Suya yakın kuyu (Arapça) 1854 Kürâb/Kirâb (قراب): Suya yakın kuyu (Arapça) أبو البراء
■ Köy halkının çoğunluğu Barak Türkmeni'dir. Türkmenler'in yanı sıra Arap ve Kürt aileler de yaşamaktadır.
Altındağ mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Kefercebel [ Ar/Sür kefr cebel "dağköyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Yaşarlar mz - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Fara
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Oğuzlar mah Tatlıcak - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Mağaraderesi
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Köy mağaralı dağların arasında derenin geçtiği çukurda kurulmuştur.
■ Rışvan aşiretinin Dökenli koluna mensup Kürtlerden oluşur
Karaburç mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Karamezra
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Yukarı Kızıklar diye bilinen bölgeye yakın bir köydür. Köy de Kürt nüfusun yanı sıra Kızık Türkmenler'ide yaşamaktadır.
■ Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
Yarımtepe mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Yarımtepe
Türkmen (Barak) yerleşimi
Bahçeli mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Xayr
1915hb 📖: Sahricül Xayrat [ Ar "hayrat sarnıcı" ]
Türkmen yerleşimi
Söğütlü mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Söğütlü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Yeniyazı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Cidet
1543t 📖: Cided
Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Cided köyü Sünni Türkmen köyüdür.
Korucak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Zerdegom [ Kr "sarı ağıl" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Cinfelek mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Cinfelek
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Düzbayır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: îzan
Türkmen (Barak) yerleşimi
Tuluktaş mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
Türkmen yerleşimi
■ Geçmişte Ermeni yerleşimi
Gaziler mah - Nizip - Gaziantep
K 📖: Amika [ Kr "Amo'lar" ]
1917h 📖: Amonun Obası
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli koluna mensup Kürtlerden oluşur
Kesiktaş mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Kürdülü Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Mehmetobası mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Mehmetobası
Eski adı: Filcan
Kürt-Sünni (Rişvan-Rumiyan) yerleşimi
■ Mehmet obası eski adıyla Pela'dır ve 3 mezradan oluşur. Hasan-i Molla, Haci-Molla, Ahmed-i Ali.Köy Reşwan aşiretinden olup tamamen Kürtdür. 1990 yılında kadınları ve yaşlıları Türkçe bilmezdi. Köylerin çoğu şehir merkezindekii Çıksorut, Gazikent gibi Kürt mahallelerinde otururlar.(edit: Türkmenoğlu kardeş, sözü edilen mevki benim köyümdür. Biz Reşwanız, Kurmancız, Kürdüz. Halen sağ olan bazı yaşlılarımız Türkçe bilmezler. Şu an özellikle gençler iyi Türkçe biliyorlar. Çünkü malum merkezi yönetimle bugün hakkarideki çocuklar dahi Türkçe öğreniyorlar. Yani bu benim köyüm Kürt iken, Kürt olduğunu söylememin neresi ırkçılık anlayamadım.) KARAYILAN
■ Köy Rışvan Aşiretinin Türkmen kökenli Rumiyanlı aşiretine Mensuptur.Köye bağlı Hasan Molla ve Ahmed-i Ali mezraları Peçikan Kürtleridir.Merkez köy olan Mehmetobası ise Türkmendir.Evet köy halkı Kürtçe konuşur.Fakat Mehmetobası'nın merkezinden olan yerliyle konuşursanız bu olayı size izah eder.(Edit:Çepni kardeş ben bu köyün yerlisiyim.Anadil ise Rışvan aşiretinden dolayı Kürtçe+Türkçe'dir.Sohbet edebileceğimiz bir sosyal medya platformu varmı Çepni kardeş?) Türkmenoğlu
Samanlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Xamîs [ Ar "beşinci" ]
Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
Kurucahöyük mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kurucahöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
Kıratlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Kertûşe
1915hb 📖: Kertiş [ Sür kfer ? ]
Kürt-Sünni/Türkmen (Rişvan) yerleşimi
■ Köy, Rışvan ve Barak aşiretlerinin çatışması sonucu Osmanlı bürokratları tarafından Türkmenler ve Rışvanlar arasında sınır köy olarak addedilmiştir. Köyde Kürt ve Türkmen nüfus vardır. Niziplican
■ Rışvan aşiretinin Dökenli koluna mensup Kürtlerden oluşur
Duraklı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Taxtik [ Kr "kürsücük" ]
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Kürt (Peçikan)Yerleşimi TÜRKMENOĞLU
■ Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
Çanakçı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Çanakçı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. Antepte belediye başkanlığı yapmış olan Celal Doğanın köyüdür.
Atbatıran mz - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Atbatıran
Türkmen (Barak) yerleşimi
Yağmuralan mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Mizirin
Türkmen (Barak) yerleşimi
Akkuyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Binamlı Akkuyu
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ Rışvanlar ve Baraklılar arasında geçen savaş Şanlıurfa/Karacadağ'dan sökün edilen Barak Türkmen Aşiretleri'nin günümüzdeki Barak Ovasına iskanı sırasında Rışvanlılar ile arasında çıkan çatışmayı ifade eder. Rışvanlılar, günümüz Barak Ovası olarak adlandırılan bölgeyi kışlak olarak kullanmaktaydılar. Yani bu bölgede yerleşik bir düzenleri yoktu. Suriye ile Barak Ovası arasında yaylak/kışlak yaşamışlardı. Niziplican
■ Bazı kaynaklarda Rışvan aşiretinin Binamlı koluna mensup Kürt köyü olarak görünüyor bazı kaynaklarda ise Barak aşiretinin Torun oymagina mensup Türkmen köyü olarak görünüyor.
Hasanmolla mah Mehmetobası - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Hasanmolla
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Eski Adı: Pela
Tatlıcak mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Çağud [ Erm cağud "kazıklı" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin merkez köyüdür.
Turlu mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Torlu [ Tr tor "abdal, derviş" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Turlu adında 16.yy'da Nizip bölgesinden Suriye'ye iskan edilen bir Türkmen oymağı bulunmaktadır. Tor, Türkçe ''abdal'' anlamındadır. Büyük ihtimal o zamanlar bu Türkmen oymağından boşalan köye, Rışvan Aşireti iskan edilmişti. 16. yy'da Suriye'ye yapılan Türkmen iskanlarında söz konusu Nizip bölgesinden Suriye'ye Cağıtlı oymağı adında bir Türkmen oymağı iskan edilmişti. Hulasa, Turlu, Rışvan Aşiretine mensup bir Kürt köyüdür. Niziplican
Doğrular mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Keferşeyx [ Ar/Sür "şeyhköy" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Kayalar mah - Nizip - Gaziantep
Eski adı: Müskülük
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Kızılcakent mah - Nizip - Gaziantep
1915hb 📖: Kızılcakend
Türkmen (Barak) yerleşimi
Alahacı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Büyük Alahacı
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymagina mensup Kürtler yaşamaktadır
Güder mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Küştam
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Köyün bir kısmının Ezidi kökenli olduğu söyleniyor
Gürbaşak mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Cobur
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Akçakent mah - Nizip - Gaziantep
1915hb 📖: Ağcakend
Türkmen (Barak) yerleşimi
İkizce mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: İkizce
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur
Çakmaktepe mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Torun Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. SN
Yeniyapan mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Yeniyapan
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak Yerleşimi. Köyü Rumi aşireti kurmuş olup 19.Yüzyılda yapılan iskan sonucu köye Baraklar yerleşmiştir. TÜRKMENOĞLU
Özyurt mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Derbil
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Mağaracık mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Mağaracık
Türkmen (Barak) yerleşimi
Mercanlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Mercanlı
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Türkmen köyü olsada Barak olduğuna dair tam bir bilgi yoktur
Nizip ilçe - Nizip - Gaziantep
E1136 📖: Nisib
Y550 📖: Nísibis / Nisibina [ Sür ]
1543t 📖: Nehrülcevz (idari bölge) [ Ar "Ceviz Irmağı" ]
■ Antik adı Nusaybin ile aynı olup, eski metinlerde iki kent sık sık karıştırılır. 16. yy'da Nehrülcevz nahiyesi merkez kasabası idi. SN
■ Nizip'in yerlisi Türkmenlerden oluşmaktadır. Nizip'in kuzey kesimi genelde Rışvan aşireti mensubu Kürd köyleri barındırmaktadır; ancak bu Kürd köyleri arasında Türkmen köyleri ve Çepni Türkmen Alevi köyleri de yer almaktadır. Ancak Nizip'in güney tarafı Karkamış sınırına kadar Barak Türkmen aşiretlerinin köylerinden oluşmaktadır. Cagitli
Eskikonak mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Düveyli [ Ar ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensup
Ballı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Habib
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Burnuz mah Ballı - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Burnas
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Köseler mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Köseler
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Türkmen (Rumiyanlı) Yerleşimi /Alevi (Çepni) Yerleşimi Köyde 3 aile Rumi taifesine mensuptur. TÜRKMENOĞLU
■ Nizip ilçesinin tek Alevî yerleşimidir.
Kızılin mah - Nizip - Gaziantep
K 📖: Zagê
1928 📖: Kızılin
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Ezidi kökenli bir köydür zamanla Kürtleşsede birkaç Ezidi aile hala mevcuttur.
Sarıkoç mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Sarıkoç
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Naim aşiretine mensup Arap köyüdür Ayrıca köy halkının çoğunluğu Naim soyadını taşır
Nahırtepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kerzîn [ Sür kfer ? ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensup
Tanır mah - Nizip - Gaziantep
1543t 1927h 📖Kilisecik
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Keklik mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Zergil
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Erenköy mah - Nizip - Gaziantep
1884hk 📖: Kâxtın
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Gümüşgün mah - Nizip - Gaziantep
E1902 1928 📖Ehneş
Y429 📖: Kapersana [ Sür Kfar San'a ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Antik Çağ'da mutlak sükût yeminiyle tanınan Kefersana'lı Aziz Salamanes'ten kilise tarihi yazarı Kilisli Theodoret söz eder.. 19. yy'da köy yakınında Surp Sarkis Ermeni manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Gümüşgün köyü eski bir Ermeni yerleşim yeri idi. Ancak köy boşaldıktan sonra Selanik'ten göçme muhacir Türkler yerleştirilmiştir. Niziplican
■ Köy bazı kaynaklarda Yunanistan göçmeni bazı kaynaklarda ise Kürt olarak görünüyor.
Hazımoğlu mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Hazımoğlu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Dazhöyük mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Dazhöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Kale mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kale
Müslüman Arap (Mevali) yerleşimi
Rumkale mv - Nizip - Gaziantep
S1190 📖: Hesno d'Rhomaye [ Sür "Rum kalesi" ]
E1136 📖: Hromgıla [Romkıla] Յռոմկլա [ Erm "Rum kalesi" ]
A870 📖: Qalˁat er-Rûm [ Ar "Rum kalesi" ]
■ Fırat nehrine hakim görkemli kale Ortaçağ'da Bizans-Arap çatışmalarında odak noktası ve 12. yy'da bir süre Ermeni kilisesinin yönetim makamı idi. Ptolemaios Coğrafya'sında anılan Urima mevkii burası olamaz. ■ 1813'te isyan eden Reşi aşireti Kürtlerince işgal edilen kale ertesi yıl Pehlivan İbrahim Paşa (Baba Paşa) tarafından yıktırıldıktan sonra halkı kaleyi terkederek bugünkü Halfeti kasabasını kurdu. SN
Kamışlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Kemişli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Yolçatı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Çirkiş
Gevence mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Gevence
Müslüman Arap (Mevali) yerleşimi
■ Köyde Çoğunluğu Elbu Sultan Mevali ve Naim gibi Arap aşiretleri oluşturmaktadır. Azınlık olarak yaşayan Barak Türkmeni ailelerde mevcuttur.
Toydemir mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Acemi + Xoromhöyük
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Kalemeydanı x - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kalemeydanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Rişvan-Rumiyan) yerleşimi
■ Birecik Barajı gölün altında kaldı. SN
■ Kalemeydanı yöre adı ile Meydan köyü Geçmişte Türkmen köyü iken baraj gölü altında kaldı buradaki köylüler ise şehir merkezine ve Kamışlı köyüne yerleştiler. Günümüzde yerleşim bulunmuyor.
Samandöken mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Keriz
1543t 📖: Kehriz [ Tr "kanal, yeraltı tüneli" ]
Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
Turnalı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
Aşağıçardak mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Aşağı Çardak
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ Yukarı ve Aşağı Çardak köylerinde Rışvan aşiretinin Peçikan oymagina mensup Kürtler yaşamaktadır.
Dutlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kefertût [ Sür kfar tûtho "dutköy" ]
Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
Bozalioğlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Bozali
Türkmen (Barak) yerleşimi
Mihrap mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Mihrab
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Belkıs x - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Belkıs [ Yun palaio kástro "eski kale" ]
Y17 📖: Seleukeía Euphratês | Zeûgma [ Yun "boyunduruk, köprü" ]
Türkmen yerleşimi
■ Fırat'ın en önemli geçit noktalarından birinde bulunan Seleukeia epi tou Zeugmatos (`köprülü Selevkia`) kenti MÖ 300 dolayında kurulmuş, MÖ 1. yy'dan itibaren sadece Zeúgma olarak anılmıştır. Zeugma ören yeri ve bitişiğindeki Belkıs köyü 2000 yılında kısmen baraj gölü altında kaldı. SN
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensup
Bağlıca mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kubîn
Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur ve Pijan aşiretinden Kürt ailelerde yaşamaktadır.
Güzelköy mah - Nizip - Gaziantep
1946 📖: Tayba
1917h 📖: Tayyiba [ Ar ]
Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
Hancağız mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Hancağız
Türkmen (Barak) yerleşimi
Günaltı mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Tilmiyen
1915hb 📖: Tell Miyan [ Ar/Kr "orta höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Çoğunlukla Barak Türkmenleridir azınlık olarak yaşayan Pijan Kürtleri ve Canpolat Arapları bulunmaktadır.
İntepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Tell Mağara [ Ar/Sür tell mağar "mağara höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
Yukarıbayındır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Suboyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kefre [ Sür kafrô "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap (Mevali) yerleşimi
■ Suboyu yöre adı ile Kefre Kürt ve Türk nüfustan oluşmaktadır yâni çoğunlukla Kürtlerden oluşur önemli Türkmen nüfusta mevcuttur
Gülkaya mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Hümeyli [ Ar ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
Karşıyaka mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Han + Ziyaret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karşıyaka mahallesi hemen hemen bir ilçe büyüklüğünde ve baya nüfusu olan bir beldedir Çoğunlukla Kürtlerden azınlık olarak Türkmenlerden oluşur az miktarda Suriyeli Arap nüfusuda vardır.
Saray mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Saray
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Adı: Mezmexan. Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
Aşağıbayındır mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.