Nilüfer'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gölyazı mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1665 📖 Abulyond / Apolyont
Y75 📖 Apolloniatai / Apolloniada [ Yun "Apollonia'lılar" ]
Y17 📖 Apollônía (Rhyndakou) (göl) [ Yun "Apollon yurdu" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Badırga mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1604 📖 Badırga
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
  Ayvaköy mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Ayvaköy
  Çatalağıl mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
Y1890hk : Konstantinati [ Yun "Konstantin oğulları" ]
1604 📖 Çatalağıl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 350 kadar Rum nüfusu vardı. SN
■ 1923 Lozan nüfus mübadelesi sırasında bu köyden 80 hanenin göç ettiği ve o dönemdeki adının Konstantinatoi olduğu. WALNUT
  Fadıllı mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Fadıllı
  Karacaoba mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1890hk 📖 Karacaova
Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Unçukuru mah - Nilüfer (Söğütalan bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Yundçukuru [ Tr yunt "yabani at" ]
1911h 📖 Unçukuru
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Çaylı mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 Anaxor
Y1890hk : Anoxori [ Yun "yukarıköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Akçalar mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Akçeler
  Korubaşı mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1928 📖 Balyaz
1912hk 📖 Balyas
  Başköy mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1911h 📖 Başköy
Y1905 📖 Bulgarati [ Yun "Bulgar oğulları" ]
1890hk 📖 Bulgarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında çobanlıkla uğraşan Rum nüfusun, eski bir tarihte Peloponnes'ten gelmiş Slav asıllılar olduğu rivayet edilir. SN
■ Patriyot yerleşimi. Grevena mübâdilleri iskân edilmistir. Manav
  Konaklı mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 Zirafta
Y1890hk : Zografista [ Yun "nakkaş" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Maksempınarı mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1911h 📖 Maksempınarı | Kazıklıçayır
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  BüyükBalıklı mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1604 📖 Balıklı
  Hasanağa mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Hasanağa
  Gökçe mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 Ermiri
1912hk 📖 Armiri [ Yun ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 2. Murad'ın vakıf arazisi oldugu söylenir. Köy 1530 tarihli kadı sicillerinde geçer, asagi taraftaki Ciftlik içi mevkiinde 8 Hristiyan hanesinin yasadigini Bulgaristan Ruse'ye bagli Beş Pınar köyünden gelen muhacirler hatirlamaktadir. Muhacirler Elaziz ve Konya'dan sonra buraya 40 hane olarak 1889-1893 arasi bir tarihte yerlestiler. Manav
  Güngören mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1928 📖 Mamure [ Tr "kasaba" ]
1911h 📖 Mamuretülhamid | Armutalanı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1893 Sliven muhacir yerlesimi. Manav
  İrfaniye mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
Eski adı: Aytodoros [ Yun áyios Theodóros ]
1890hk 📖 Tansara
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Kuruçeşme mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1911h 📖 Kuruçeşme
  Nilüfer ilçe - Nilüfer - Bursa
1911h 📖 Nilüfer Çayı (neh)
■ 1987 yılında kurulan yapay ilçenin adı Nilüfer Çayından, bu ise Orhan Bey'in eşi olduğu belirtilen Nilüfer Hatundan alınmıştır. SN
  Görükle mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Körüklü Bayır
1604 📖 Görükle [ Yun koubouklía "kubbeli" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
  Kayapa mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Kayapa
  Üçpınar mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Kadriye mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1911h 📖 Kadriye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  İnegazi mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1911h 📖 İnegazi
  Yolçatı mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1946 📖 Göbelya
1928 📖 Göbelye [ Yun ]
  Ürünlü mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1521t 📖 Kite
Y1308 📖 Kitai
■ 16. yy'da kaza idi. SN
  Tahtalı mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1604 📖 Tahtalı
Y535 📖 Kaisareia [ Yun "kayser kenti, ["sultaniye"]" ]
Y75 📖 Helgai | Germanikópolis [ Yun "Germanicus (imp.) kenti" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Romalı alim Plinius'a göre eski adı Helgai/Helges veya Booskoitê iken imp. Germanicus Caligula (ö. 42) onuruna Germanikopolis adı verildi. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1907 tarihli Hudavendigar Vilayeti Salnamesi'nde 156 hane bulunduğu kayıtlıdır. Manav
■ 17. yy başında Rum yerleşimi. 1603-1604'de Yeniçeri ocağına devşirme gönderilmiş. Utku Oziz
  Atlas mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1911h 📖 Atlaslı [ Tr atlas "bir tür değerli kumaş" ]
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Yaylacık mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Yaylacık
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Özlüce mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 Eynesi
1912hk 📖 Aynasi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1893 Plovdiv'den Rumeli muhaciri + 1924 Yunanistan mübadili yerlesimi. Manav
  Alaattinbey mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1968 📖 Erikli
1912hk 📖 Fodra [ Yun "astar" ]
  Çalı mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Çalı
  Doğan mah - Nilüfer - Bursa
1890hk 📖 Doğanköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Minareliçavuş mah - Nilüfer - Bursa
1890hk 📖 Minareliçavuş
  Demirci mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Demirci
  Balat mah - Nilüfer - Bursa
1890hk 📖 Balat [ Yun palátion "saray" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Beşevler mah - Nilüfer - Bursa
1880a 📖 Dobi Çiftliği
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Daha önce özel mülk olan 1500 dönümlük Dobi Çiftliği 1880'lerde Rumeli muhacirleri tarafından işgal edilerek Beşevler Mahallesi adını aldı. SN
  Dağyenice mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 Dağyenice
  Gümüştepe mah - Nilüfer - Bursa
1521t 📖 Misi [ Yun Mysoi? "Misya'lılar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km