haritada ara :   km  
Niğde Merkezde 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Nar köy - Niğde_m (Çiftlik bucağı) - Niğde
1500t 📖 Nar
Y17 📖 Nêroassós [ AnaD ]
■ Eski bir Anadolu dilinden gelen isim, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki Narassa/Nakrassa adlarıyla eş kökenli olmalıdır. SN
Gösterli köy - Niğde_m (Çiftlik bucağı) - Niğde
1928 📖 Gösterli
Kayırlı bld - Niğde_m (Çiftlik bucağı) - Niğde
1476t 📖 Kayırlı
Fesleğen köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Fesleğen
Kömürcü köy - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Kömürcü
Alevi yerleşimi
■ Niğde iline bağlı tek Alevi yerleşimidir. SN
Küçükköy köy - Niğde_m - Niğde
Y1900~ 📖 İloson
1476t 📖 Eylesun / İlesun [ Yun *Aliassós? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Özgün adı Aliassós veya benzeri olmalıdır. Orta Anadolu'da Aliassos/Ariassos adlı en az üç yerleşim bulunur. SN
Koyunlu bld - Niğde_m - Niğde
1946 📖 Koyunlu aş.
1476t 📖 Adırmusun
Y 📖 *Atramyssós [ AnaD ]
■ Yunan-öncesi bir dile ait olan isim, Atramyttion (Edremit) ve Atrassós (Adrasan) ile eş yapıdadır. SN
■ 20 yy başında Ahalisinin tamamı Müslümandır emin selamoğlu
Hançerli köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Dermusun / Dermeson
1512b : Dilmison
Y1200~a 📖 Termêssós akk. Termêssón [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyesine adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülen Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós olmalıdır. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
Fertek bld - Niğde_m - Niğde
1960 📖 Aydınyurt
1476t 📖 Fertek
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Sazlıca bld - Niğde_m - Niğde
1476t 1926h 📖 📖 Sazala
Hacıabdullah bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1476t 📖 Andırlos [ Yun ]
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
Tepeköy köy - Niğde_m - Niğde
1476t 📖 Arlasun / Arlusun [ AnaD ]
■ Aslı Aliassós/Ariassós veya benzeri olmalıdır. Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
Kırkpınar köy - Niğde_m - Niğde
1512b : Nanyas
■ Kırkpınar deresinin adı verilmiştir. SN
Taşlıca köy - Niğde_m - Niğde
1926h 📖 Sazalca
1476t 📖 Sazaliç [ Yun Sazalitsa "küçük Sazala" ]
■ Sazala (şimdi Sazlıca) kasabasının küçüğü anlamında. SN
Kumluca köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Aravan
1476t 📖 Aravani
Y1200~a 📖 Orbáda [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arap coğrafyacısı İbn Hurdazbih'te «Bârbawa» adıyla geçen yer olmalıdır. SN
Mergava mv - Niğde_m - Niğde
1900~ 📖 Mergava / Melgava
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy sonlarına kadar var olan Mergava (bazı kaynaklarda Meliklava) köyü susuzluktan dolayı terk edilmiş ve Rum ahalisi Madala/Matala (Ballı) köyüne yerleşmiştir. SN
Bağlama bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Bavlama
Hamamlı köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Kurdunos / Gurdunos
Y1200~a 📖 Gortyna / Gordyassós [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Ballı köy - Niğde_m - Niğde
1512b : Madala
Yeşilburç köy - Niğde_m - Niğde
1476t 📖 Deneği / Deney
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
Yaylayolu köy - Niğde_m - Niğde
1500t 📖 Valisa
Y1143 : Bálbissa
A870 📖 Balîsa
■ Halk arasında yaygın olan kanıya göre köyün eski adı Veli İsa şeklindedir. SN
Pınarcık köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Germeğen
1512b : Germiyan?
Yıldıztepe bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1968 📖 İnli
1476t 📖 Divrin
■ Yörük yerleşimi iddiâ edilse de, örf ve âdetleri Kapadokyalı Helenlerle aynıdır. Manav
Kiledere bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1946 📖 Giledere
1928 📖 Kiledere
1512b : Hacılar
Güllüce köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Güllüce
Hassaköy köy - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Hassaköy
Y1900~ 📖 Aksó [ Yun Naksós? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 5000'e yakın Türk dilli Rum (Karamanlís) nüfusu vardı. SN
Tırhan köy - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1512b : Tırxan
Y1200~a 📖 Troxós acc Troxón [ Yun "değirmen taşı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Ağcaşar köy - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Ağcaşar
1476t 📖 Ağcaşehir
Aktaş bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Andaval
1500t 📖 Andâvali
Y150 Y640 📖 📖 Andabális [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ `Andavallı` tabirinin kaynağı anlaşılamamıştır. SN
■ 17. asırda? yaşanan bir deprem sebebiyle 2500 nüfuslu Rum yerleşiminin çeşitli yerlere dağıldığı anlatılır. Manav
Yeşilgölcük bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1476t 📖 Gölcük
Y1200~a 📖 Limnai [ Yun "göl" ]
1522t 📖 Misli / Misti (idari bölge)
■ Uzun süre Misli bucağı merkez köyü idi. Yöreye adını veren asıl Misli şimdiki Konaklı köyüdür. SN
Ovacık bld - Niğde_m - Niğde
Y1900~ 📖 Simandra / Semendria
1476t 📖 Semendire
Y17 Y912 📖 📖 Dasménda / Dasméndron [ Yun ta Smendrôn "Smandra'lılar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 9. yy sonunda Dasmendon adıyla piskoposluk makamı idi. Dasmendon adı muhtemelen Ta Smendron (`Semendire'ler) olarak analiz edilebilir. SN
■ Buradan giden mübâdil Rumlar Halkidiki'de iskân edildikleri yere ayni isimle Simandra köyünü kurdular. Manav
Uluağaç köy - Niğde_m - Niğde
1500t 📖 Uluağaç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1890'larda 50 hane İslam ve 170 hane Ortodoks Rum nüfusla 1841'de inşa edilmiş Arxangelos Mixail kilisesi vardı. SN
Kiçağaç köy - Niğde_m - Niğde
Y1900~ 📖 Akrendi / Nakrendi
1500t 📖 Kiçiağaç [ Tr "küçük ağaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadeleden önce 60-65 ailenin oturduğu köyde 38 aile Rum Ortodoks idi. Aziz Haralambos ve Aziz Georgios kiliseleri halen cami olarak kullanımdadır. SN
■ Eski ismi: Kapadokya helencesinde (N)Akrendi, (N)Akroendi, (N)Akroindi, (N)Akroin, Nakroedi, Kindis veya Kinidis şeklinde geçmiş. Kapadokya Helenlerinin Helenistanda hâlen söylediği türkide ''Kiçağaç evleri vardır garışıh, Türkleriynen Hristiyannar vardır barışıh'' diye bahsi geçer. Manav
Konaklı bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
Y150 📖 Mystília [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Orhanlı bld - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Orhaniye
Çavdarlı bld - Niğde_m - Niğde
1500t 📖 Zamzama
Y180 Y535 📖 📖 Sásima [ AnaD ]
■ Roma imp. devrinden itibaren yol durağı olarak anılan Sasima kasabası, 4. yy'da kilise büyüklerinden Aziz Gregorios Nazianzen'in sürgün yeri olarak tanınır. SN
Höyük köy - Niğde_m (Gölcük bucağı) - Niğde
1926h 📖 Höyükhan
Yarhisar köy - Niğde_m - Niğde
1522t 📖 Yarhisar
Himmetli köy - Niğde_m - Niğde
1926h 📖 Lavsani
1512b : Lafsun [ AnaD ]
Edikli bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Ediği
Çayırlı bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Aytamas [ Yun áyios Thomás "Aziz Thomas" ]
■ İsa'nın havarilerinden biri olan Aziz Thûma/Thomas'ın adı Süryanice `ikiz` anlamına gelir. SN
Karaatlı bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Karaatlı
Elmalı bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Şeyxler / Madenşeyxler
Çarıklı köy - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Çarıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Olga Tsopuridu ve Maria Karalidu'nun ''Ağam İstanbol’da '' türküsünün bu köyle ilişkili oldugu söylenir. Anadil olarak Helence bilirlerdi. Aşağı yukarı 1840 senesinde Misti'li (bugünkü Konaklı kasabası) bazı ailelerce kurulmuştu. Manav
Kızılören köy - Niğde_m - Niğde
1926h 📖 Kızılören
Aşlama köy - Niğde_m - Niğde
1512b : Aşlama
İçmeli bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Ferheng
Y1909 📖 Fáranga [ Yun fárangi "boğaz" ]
Dikilitaş bld - Niğde_m - Niğde
1522t 📖 Enehil / Anahil
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Hacıbeyli bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Hacıbeyli
Dündarlı bld - Niğde_m - Niğde
1928 📖 Dündarlı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.