Niğde'de 169 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Obruk köy - Bor (Altınhisar bucağı) - Niğde
1476t 📖 Ana Obruğu
  Keçikalesi bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Çukurkent
  Karakapı bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Karakapı
■ Köyün eski yerleşimine Kışla(k) denir halk arsında yerleşimden bahsedilirken bu isim kullanılır emin selamoğlu
  Uluören köy - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1476t 📖 Uluviran
  Akçaören köy - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Akçaviran
  Ulukışla bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Ulukışla
  Çat köy - Ulukışla - Niğde
1476t 📖 Çat
  Çömlekçi bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Obsar [ Tr Hophisar ]
Eski adı: Korana
■ Eski adı Hophisar (Opsar). Korana da denirmiş. Şimdilerde ölmüş çömlekçilik zanaatıyla ünlü olduğundan ismi böyle değiştirilmiş. Artık Altunhisar ve civarına bile Avanos'tan çömlek gelir olmuş. bulut83
  Şeyhömerli köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Şeyxömer
  Çukurkuyu bld - Bor - Niğde
1928 📖 Çukurkuyu
  Yakacık bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1960 📖 Akmanlar
1928 📖 Yakacık
  Kitreli bld - Çiftlik - Niğde
1512b : Lemye
■ Eski adı halen İlemi olarak söylenir. SN
  Bayat köy - Bor - Niğde
1926h 📖 Bayat [ Tr "aş." ]
  Hacıbekirli köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Mengelli Kılazoğlu
  Kızılca bld - Bor - Niğde
1927h 📖 Kızılca
  Tepeköy köy - Ulukışla - Niğde
Eski adı: -
  Altunhisar ilçe - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Ortaköy
1476t 📖 Anduğu
Y976 📖 Tyrannon | Antigoús
A870 📖 Antıqû
■ İbn Xurdazbih Kapadokya'nın en önemli kaleleri arasıda sayar. Leo Diaconus vekayinamesinde 971 yılı olayları meyanında anılan Anigous kalesi olduğu şüphesizdir. Tyánnôn `Tyanalılar = Kemerhisarlılar diyarı` ifadesi yanlışlıkla Tyránnôn (`zalimler`) olarak okunduğu için uzun süre çözülememiştir. SN
  Yeşilyurt bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1960 📖 Asmaz + YukarıAsmaz + Keşlik
1928 📖 Asmaz
■ Asmazlar ve Keşlik yerleşimlerinin birleştirilmesiyle oluşmuş belediyedir. SN
  Yeniyıldız bld - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Borna
  Mahmutlu köy - Çiftlik - Niğde
1928 📖 Mahmadlı
  Kayı köy - Bor - Niğde
1476t 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
  Altınova mah - Bor - Niğde
Eski adı: -
■ Yeni yerleşimdir. Eski haritalarda bu yer yakınında Höyük ve Kınık Erenleri adlı iki mevki görünür. SN
  Badak köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1927h 📖 Badak
  Çardak köy - Çiftlik - Niğde
1512b : Çardak
  Karanlıkdere bld - Bor (Altınhisar bucağı) - Niğde
1476t 📖 Asbuzi
Y400~a 📖 Aspêzinsós / Aspenzinsos [ AnaD ]
■ Asbuzu için ayrıca Malatya maddesine bakınız. SN
  Tepeköy köy - Bor (Altınhisar bucağı) - Niğde
1926h 📖 Kılmanaz / Kırmanas
Y1900~ 📖 Mikrós Kírmanos [ Yun "küçük Karamanlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Yunanca Küçük Karaman/Küçük Kirman anlamına gelen Kirmanos Mikros'tan uyarlanmış Türkçe adları olan Kılmanaz ve Kırmanas adlarıyla bilinir. 20. yüzyıl başlarında Kapadokya Rumları ve asimile olmuş Rumlar yaşarken mübadeleden sonra Balkan göçmenleri de yerleşmiştir. Tarhundaradu
  Şeyhler köy - Çiftlik - Niğde
1928 📖 Melendiz Şeyhler
  Ovalıbağ köy - Çiftlik - Niğde
1928 📖 Karamelendiz
Y535 📖 Malandása [ AnaD ]
■ Melendiz ovasına ve dağına adını veren Malandasa kentidir. SN
  Nar köy - Niğde_M (Çiftlik bucağı) - Niğde
1500t 📖 Nar
Y17 📖 Nêroassós [ AnaD ]
■ Eski bir Anadolu dilinden gelen isim, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki Narassa/Nakrassa adlarıyla eş kökenli olmalıdır. SN
  Gayret mah - Bor - Niğde
Eski adı: -
■ Yeni yerleşimdir. SN
  Kula köy - Çiftlik - Niğde
1476t 📖 Kulu
  Emen köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1927h 📖 Emen
  Altay köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Altay
yerleşimi
■ 1955 yılında Çin'in Doğu Türkistan özerk bölgesinden kaçan Kazaklar tarafından kurulmuştur. SN
  Balcı köy - Bor - Niğde
1926h 📖 Cücü
  Duvarlı bld - Çiftlik - Niğde
1500t 📖 Dıvara
Y535 📖 Dóara [ AnaD ]
  Kılan bld - Ulukışla - Niğde
1960 📖 Aktoprak
1927h 📖 Ğılan
  Bozköy bld - Çiftlik - Niğde
1512b : Gelemiş [ Yun kalamiés "sazlık" ]
  SesliKaya köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Narazan
1512b : Nağrazan [ Tr nakkare-zen "davulcu" ]
  Ulukışla ilçe - Ulukışla - Niğde
1764z 📖 Ulukışla
1522t 📖 Lula
A870 📖 Lulua
1476t 📖 Şücaeddin (idari bölge) [ Tr "öz." ]
Y961 📖 Lolon ( Kástron) (kale)
■ Ulukışla adı muhtemelen Lulukışla/Lulakışla biçiminden türemiştir. 8. yy'da Bizans-Arap, 11.-12 yy'larda Selçuklu-Ermeni çatışmalarında sıklıkla anılan bu kale kasabanın 8 km doğusunda, Külek Boğazı kuzey girişinde bulunur. 8. yy'da Faustinopolis (Başmakçı) ahalisinin yurtlarını terkederek bu kale dibine yerleştiği kaydedilmiştir. SN
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Çiftlik ilçe - Çiftlik - Niğde
1476t 📖 Çiftlik
1946 📖 Melendiz (idari bölge)
1476t 📖 Melendüs / Melendos (idari bölge)
■ Adını Melendiz dağından alan idari bölgenin merkezi olagelmiştir. SN
  Güney köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Güney
  Gösterli köy - Niğde_M (Çiftlik bucağı) - Niğde
1928 📖 Gösterli
  Asmasız köy - Çiftlik - Niğde
1928 📖 Asmiç
  Küllüce mah Azatlı - Çiftlik - Niğde
1512b : Remad
  Kayırlı bld - Niğde_M (Çiftlik bucağı) - Niğde
1476t 📖 Kayırlı
  Emirler köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Emirler
  Azatlı bld - Çiftlik - Niğde
1476t 📖 Azadala
  Sultanpınarı köy - Çiftlik - Niğde
1476t 📖 Finas
  Kolsuz köy - Ulukışla - Niğde
1928 📖 Çağlayan
1927h 📖 Kolsuz
  Bayağıl köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Bayağıl
■ Osmanlı döneminde 1860'lara dek Şücaeddin (Ulukışla) nahiyesinin merkez köyü olmuştur. SN
  Okçu köy - Bor - Niğde
1512b : Okçu
  İftiyan mah Bor - Bor - Niğde
1512b : İftiyan
  Bereket köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1927h 📖 Bereket
  Fesleğen köy - Niğde_M - Niğde
1928 📖 Fesleğen
  Darboğaz bld - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Darpaz
  Bor ilçe - Bor - Niğde
1476t 📖 Bor
Y1200~a 📖 Póros [ Yun "1. boğaz, derbent, 2. geçit vergisi" ]
■ 20. yy başında önemli oranda Rum nüfusu ve küçük Ermeni toplumu vardı. Kasaba adını Türkçe birtakım oymak adlarından türetme denemeleri anlamsızdır. SN
  Çınarlı köy - Çiftlik - Niğde
1476t 📖 Cenare / Çinara
  Porsuk köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Porsuk
  Kemerhisar bld - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1476t 📖 Kilisehisar
Y17 📖 Tyana [ AnaD ]
H 📖 Tuwana
■ 1. yy'da İsa ile eşzamanlı olarak bir din tesis eden Tyana'lı Apollonios'un yurdudur. SN
  Kömürcü köy - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Kömürcü
Alevi yerleşimi
■ Niğde iline bağlı tek Alevi yerleşimidir. SN
  Ovacık köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Ovacık
  Karacaören köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Karacaviran
  Küçükköy köy - Niğde_M - Niğde
Y1900~ 📖 İloson
1476t 📖 Eylesun / İlesun [ Yun *Aliassós? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Özgün adı Aliassós veya benzeri olmalıdır. Orta Anadolu'da Aliassos/Ariassos adlı en az üç yerleşim bulunur. SN
  Hüsniye köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Hüzniye
  Koyunlu bld - Niğde_M - Niğde
1946 📖 Koyunlu aş.
1476t 📖 Adırmusun
Y 📖 *Atramyssós [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunan-öncesi bir dile ait olan isim, Atramyttion (Edremit) ve Atrassós (Adrasan) ile eş yapıdadır. SN
  Murtaza köy - Çiftlik - Niğde
1512b : Murtandi
  Kavuklu köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1927h 📖 Kavuklu
  İlhan köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 İlhan
  Bahçeli bld - Bor - Niğde
1476t 📖 Dadragon [ Yun çoğ. gen. ta Dragion ]
Y1057 📖 Drizion
Y400 📖 Tragias
Y150 📖 Dágrai / Drágai [ AnaD ]
■ Karş. Ramsay 347-348. SN
  Gümüş köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Gümüş
  Hançerli köy - Niğde_M - Niğde
1928 📖 Dermusun / Dermeson
1512b : Dilmison
Y1200~a 📖 Termêssós akk. Termêssón [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyesine adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülen Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós olmalıdır. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Fertek bld - Niğde_M - Niğde
1960 📖 Aydınyurt
1476t 📖 Fertek
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Maden köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
1927h 📖 Maden
1919hb 📖 Bulgar Madeni?
■ Belki 'Bulgur Madeni'. SN
  Eminlik köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 İnlik / İmnik
■ Yunanca Εμινίκ katpatuka
  Hasangazi köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Hasangazi
  Handeresi köy - Ulukışla - Niğde
Eski adı: -
  Sazlıca bld - Niğde_M - Niğde
1476t 1926h 📖 📖 Sazala
  Hacıabdullah bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1476t 📖 Andırlos [ Yun ]
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
  Kaynarca köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1926h 📖 Kaynarca
  Havuzlu köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Havuzlu
1512b 1926h 📖 Baravan / Barağan
■ Roma dönemine ait görkemli mermer havuzu vardır. SN
  Tepeköy köy - Niğde_M - Niğde
1476t 📖 Arlasun / Arlusun [ AnaD ]
■ Aslı Aliassós/Ariassós veya benzeri olmalıdır. Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
  Kırkpınar köy - Niğde_M - Niğde
1512b : Nanyas
■ Kırkpınar deresinin adı verilmiştir. SN
  Tekneçukur köy - Ulukışla - Niğde
1927h 📖 Tekneçukur
  Taşlıca köy - Niğde_M - Niğde
1926h 📖 Sazalca
1476t 📖 Sazaliç [ Yun Sazalitsa "küçük Sazala" ]
■ Sazala (şimdi Sazlıca) kasabasının küçüğü anlamında. SN
  Kumluca köy - Niğde_M - Niğde
1928 📖 Aravan
1476t 📖 Aravani
Y1200~a 📖 Orbáda [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arap coğrafyacısı İbn Hurdazbih'te «Bârbawa» adıyla geçen yer olmalıdır. SN
  Karamahmutlu köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928 📖 Karamahmutlu
  Mergava mv - Niğde_M - Niğde
1900~ 📖 Mergava / Melgava
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy sonlarına kadar var olan Mergava (bazı kaynaklarda Meliklava) köyü susuzluktan dolayı terk edilmiş ve Rum ahalisi Madala/Matala (Ballı) köyüne yerleşmiştir. SN
  Kozluca köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
1927h 📖 Kozluca
  Bağlama bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖 Bavlama
  Hamamlı köy - Niğde_M - Niğde
1928 📖 Kurdunos / Gurdunos
Y1200~a 📖 Gortyna / Gordyassós [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ballı köy - Niğde_M - Niğde
1512b : Madala
  Yeşilburç köy - Niğde_M - Niğde
1476t 📖 Deneği / Deney
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman (Patriyot) yerleşimi
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
  Niğde il - Aa - Niğde
1282 1333 📖 📖 Nagda / Naqda
A870 📖 Magida
Y787 📖 Magyda [ AnaD ]
H 📖 Nahita / Nahitiya
■ Andaval (Aktaş) köyünde bulunan Hitit kitabesinde geçen Nahita/Naxita adı büyük olasılıkla Niğde'ye işaret eder. Roma/Bizans döneminde bu isim kaydedilmemiştir; ancak 782'de Arap kaynaklarında anılan «Mâcida» Yunanca «*Nagida» biçimine işaret eder olmalıdır. SN
  Yaylayolu köy - Niğde_M - Niğde
1500t 📖 Valisa
Y1143 : Bálbissa
A870 📖 Balîsa
■ Halk arasında yaygın olan kanıya göre köyün eski adı Veli İsa şeklindedir. SN
  Tabaklı köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
2000 📖 Köşkönü
1927h 📖 Tabaklı
■ Bir dönem Köşkönü adı verilmiş, daha sonra Tabaklı adı iade edilmiştir. SN
  Pınarcık köy - Niğde_M - Niğde
1928 📖 Germeğen
1512b : Germiyan?
  Yıldıztepe bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1968 📖 İnli
1476t 📖 Divrin
■ Yörük yerleşimi iddiâ edilse de, örf ve âdetleri Kapadokyalı Helenlerle aynıdır. Şalvar ile başlıklı parıltılı giysileri severek giyerdi kadınları. Manav
  Çanakçı köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
1927h 📖 Çanakçı
  Toraman köy - Ulukışla - Niğde
1946 📖 Beşevler
Y535 📖 Halala | Faustinópolis [ Yun "Faustina (öz.) kenti" ]
1927h 📖 Toraman Boğazı (mv)
■ Yerli adı Halala olan kasabaya 176 yılında Roma İmp. Marcus Aurelius'un karısı Faustina burada öldüğü için Faustinopolis adı verildi. Arap kaynaklarında Safsaf Hisarı adı verilen yer de burası olabilir. Antik kent kalıntıları köyün içindedir. Köyün güncel adı yakındaki Toraman Boğazından alınmıştır. SN
■ Köy 1946 yılında Abdullah Yalçın öncülüğünde Salih Çoban, Hacı Ali Çakmak, Halil İbrahim Ünsal ve Mustafa Koçer tarafından kuruldu. Takip eden yıllarda köyün adı "Toraman" olarak değiştirildi. Köy yeni adını eskiden köyün bulunduğu bölgede hüküm süren Toraman Paşa'dan alır. Mustafa Tunç


Grafik harita göster     haritada ara : km