Niğde'de 169 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Karakapı bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928k: Karakapı
■ Köyün eski yerleşimine Kışla(k) denir halk arsında yerleşimden bahsedilirken bu isim kullanılır emin selamoğlu
  Çat köy - Ulukışla - Niğde
1476t: Çat
  Çömlekçi bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928k: Obsar [ Tr Hophisar ]
Eski adı: Korana
■ Eski adı Hophisar (Opsar). Korana da denirmiş. Şimdilerde ölmüş çömlekçilik zanaatıyla ünlü olduğundan ismi böyle değiştirilmiş. Artık Altunhisar ve civarına bile Avanos'tan çömlek gelir olmuş. bulut83
  Kitreli bld - Çiftlik - Niğde
1501t, 1928k: Lemye
■ Halk arasında İlemi olarak söylenir. emin selamoğlu
  Bayat köy - Bor - Niğde
1910ht: Bayat [ Tr "aş." ]
  Kızılca bld - Bor - Niğde
1911ht: Kızılca
  Tepeköy köy - Ulukışla - Niğde
Eski adı: -
  Altunhisar ilçe - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928k: Ortaköy
1476t: Anduğu
Y971: Antigoús
■ Leo Diaconus vekayinamesinde 971 yılı olayları meyanında anılan Anigous kalesi olduğu şüphesizdir. Tyánnôn `Tyanalılar = Kemerhisarlılar diyarı` ifadesi yanlışlıkla Tyránnôn (`zalimler`) olarak okunduğu için uzun süre çözülememiştir. SN
  Yeşilyurt bld - Altunhisar (Altınhisar bucağı) - Niğde
1928k: Asmaz
■ Yeşilyurt üç yerleşimin birleşerek oluşturduğu bir belediyedir. Aşağı ve yukarı Asmaz ve Keşlik birleşmiştir. emin selamoğlu
  Kayı köy - Bor - Niğde
1476t: Kayı
  Altınova mah - Bor - Niğde
Eski adı: -
■ Yeni yerleşimdir. Eski haritalarda bu yer yakınında Höyük ve Kınık Erenleri adlı iki mevki görünür. SN
  Çardak köy - Çiftlik - Niğde
1501t: Çardak
  Karanlıkdere bld - Bor (Altınhisar bucağı) - Niğde
1476t, 1928k: Asbuzi
■ Asbuzu için ayrıca Malatya maddesine bakınız. SN
  Ovalıbağ köy - Çiftlik - Niğde
1928k: Karamelendiz
Y535: Malandása [ Luw ]
■ Melendiz ovasına ve dağına adını veren Malandasa kentidir. SN
  Nar köy - Niğde_M (Çiftlik bucağı) - Niğde
1512t: Nar
Y17: Nêroassós [ Luw ]
■ Eski bir Anadolu dilinden gelen isim, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki Narassa/Nakrassa adlarıyla eş kökenli olmalıdır. SN
  Gayret mah - Bor - Niğde
Eski adı: -
■ Yeni yerleşimdir. SN
  Kula köy - Çiftlik - Niğde
1476t, 1928k: Kulu
  Altay köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: Altay
■ Kazak köyüdür. 1955 yılında Çin'in Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nden kaçan Kazaklar tarafından kurulmuştur. metonio
  Balcı köy - Bor - Niğde
1910ht: Cücü
  Duvarlı bld - Çiftlik - Niğde
1512t, 1928k: Dıvara
Y376tb, Y535: Dóara Δόαρα [ Luw ]
  Kılan bld - Ulukışla - Niğde
1960k: Aktoprak
1911ht: Ğılan
  Bozköy bld - Çiftlik - Niğde
1501t, 1928k: Gelemiç
  SesliKaya köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928k: Narazan
1501t: Nağrazan [ Tr nakkare-zen "davulcu" ]
  Ulukışla ilçe - Ulukışla - Niğde
1764d: Ulukışla
1522t: Lula
1476t: Şücaeddin (idari bölge) [ Tr "öz." ]
Y1057: Loûlon(Kástron) (kale)
■ Ulukışla adı muhtemelen Lulukışla/Lulakışla biçiminden türemiştir. 8. yy'da Bizans-Arap, 11.-12 yy'larda Selçuklu-Ermeni çatışmalarında sıklıkla anılan bu kale kasabanın 8 km doğusunda, Külek Boğazı kuzey girişinde bulunur. 8. yy'da Faustinopolis (Başmakçı) ahalisinin yurtlarını terkederek bu kale dibine yerleştiği kaydedilmiştir. SN
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Çiftlik ilçe - Çiftlik - Niğde
1476t: Çiftlik
1946k: Melendiz (idari bölge)
1476t: Melendüs/Melendos (idari bölge)
■ Adını Melendiz dağından alan idari bölgenin merkezi olagelmiştir. SN
  Güney köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: Güney
  Asmasız köy - Çiftlik - Niğde
1928k: Asmiç
  Emirler köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: Emirler
  Azatlı bld - Çiftlik - Niğde
1476t, 1928k: Azadala
  Sultanpınarı köy - Çiftlik - Niğde
1476t, 1928k: Finas
  Kolsuz köy - Ulukışla - Niğde
1928k: Çağlayan
1911ht: Kolsuz
  Bayağıl köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: Bayağıl
■ Osmanlı döneminde 1860'lara dek Şücaeddin (Ulukışla) nahiyesinin merkez köyü olmuştur. SN
  Okçu köy - Bor - Niğde
1501t: Okçu
  Bor ilçe - Bor - Niğde
1476t: Bor
OYu: Póros [ Yun πόρος "1. boğaz, derbent, 2. geçit vergisi" ]
■ 20. yy başında önemli oranda Rum nüfusu ve küçük Ermeni toplumu vardı. Kasaba adını Türkçe birtakım oymak adlarından türetme denemeleri anlamsızdır. SN
  İftiyan mah Bor - Bor - Niğde
1501t: İftiyan
  Çınarlı köy - Çiftlik - Niğde
1476t, 1928k: Cenare/Çinara
  Porsuk köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: Porsuk
  Kemerhisar bld - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1476t: Kilisehisar
Y17: Tyana
Hit: Tuwana [ Luw ]
■ 1. yy'da İsa ile eşzamanlı olarak bir din tesis eden Tyana'lı Apollonios'un yurdudur. SN
  Kömürcü köy - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1928k: Kömürcü
■ Alevi yerleşimi. Niğde iline bağlı tek Alevi yerleşimidir. metonio
  Ovacık köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: Ovacık
  Küçükköy köy - Niğde_M - Niğde
1476t, 1928k: Eylesun/İlesun [ Yun *Aliassós? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Özgün adı Aliassós veya benzeri olmalıdır. Orta Anadolu'da Aliassos/Ariassos adlı en az üç yerleşim bulunur. SN
■ Yöre Rumları İloson olarak adlandırırdı. Tankut Beygu
  Koyunlu bld - Niğde_M - Niğde
1946k: Koyunlu aş.
1476t, 1928k: Adırmusun
Y?: Atramyssós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunan öncesi bir dile ait olan adı, Atramyttion (Edremit) ve Atrassós (Adrasan) ile eş yapıdadır. SN
  Murtaza köy - Çiftlik - Niğde
1501t, 1928k: Murtandi
  İlhan köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: İlhan
  Bahçeli bld - Bor - Niğde
1476t: Didragon
  Hançerli köy - Niğde_M - Niğde
1501t: Dilmison
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyasına adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülern Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós olmalıdır. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Maden köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
1919hb: BulgarMadeni?
1911ht: Maden
■ Belki 'Bulgur Madeni'. SN
  Eminlik köy - Ulukışla - Niğde
1911ht: İnlik/İmnik
■ Yunanca Εμινίκ katpatuka
  Handeresi köy - Ulukışla - Niğde
Eski adı: -
  Sazlıca bld - Niğde_M - Niğde
1476t, 1910ht: Sazala
  Fertek bld - Niğde_M - Niğde
1960k: Aydınyurt
1476t, 1928k: Fertek
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Hacıabdullah bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1476t, 1928k: Andırlos [ Yun ]
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
  Havuzlu köy - Bor (Kemerhisar bucağı) - Niğde
1928k: Havuzlu
1501t, 1911ht: Baravan/Barağan
■ Roma dönemine ait görkemli mermer havuzu vardır. SN
  Tepeköy köy - Niğde_M - Niğde
1476t, 1928k: Arlasun/Arlusun [ Luw ]
■ Aslı Aliassós/Ariassós veya benzeri olmalıdır. Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
■ Arlison /Allussun emin selamoğlu
  Kırkpınar köy - Niğde_M - Niğde
1501t, 1928k: Nanyas
■ Kırkpınar Deresinin adı verilmiştir. SN
  Taşlıca köy - Niğde_M - Niğde
1910ht: Sazalca
1476t: Sazalıç [ Yun Sazalitsa "küçük Sazala" ]
■ Sazala (şimdi Sazlıca) kasabasının küçüğü anlamında. SN
  Kumluca köy - Niğde_M - Niğde
1928k: Aravan
1476t: Aravani
OYu: Orbáda
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Arap coğrafyacısı İbn Hurdazbih'te <> adıyla geçen yerdir. SN
  Mergava mv - Niğde_M - Niğde
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonlarına kadar var olan Mergava (bazı kaynaklarda Meliklava) köyü susuzluktan dolayı terk edilmiş ve Rum ahalisi Madala/Matala (Ballı) köyüne yerleşmiştir. SN
■ 19 yy'lın sonlarına kadar var olan Mergava Köyü susuzluk nedeniyle terk edilince yerine bağlar bahçeler kalmış. Manav
■ Mergava yada Meliklava köyünün Rum Ortodoks ahalisi Madala/Matala köyüne yerleşmiştir. emin selamoğlu
  Ballı köy - Niğde_M - Niğde
1501t, 1928k: Madala
  Yeşilburç köy - Niğde_M - Niğde
1476t, 1928k: Deneği/Deney
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
■ Rumca anadilli Müslüman (Patriyot) yerleşimi metonio
■ Lütfen halk isminde otosansür koymayalım. Müslüman Helen yerleşimi ama Gürcü yerleşimlerinde Müslüman diye de belirtmiyoruz demek ki ben bile otosansür koyuyorum hâlen. Biz tahsillilerin görevi hakikati yazmak. Patriyot diye bir Helen halkı yok. Hemşehrim demelerinden ibâret. Manav
  Niğde il - Aa - Niğde
1282b: Nagîda
Y787: Magyda
A782: Magida
Hit: Nahita/Nahitiya [ Luw ]
■ Andaval (Aktaş) köyünde bulunan Hitit kitabesinde geçen Nahita/Naxita adı büyük olasılıkla Niğde'ye işaret eder. Roma/Bizans döneminde bu isim kaydedilmemiştir; ancak 782'de Arap kaynaklarında anılan <> Yunanca <<*Nagida>> biçimine işaret eder olmalıdır. SN
  Yaylayolu köy - Niğde_M - Niğde
1512t, 1928k: Valisa
A870: Balîsa [ Yun Bálbissa ]
■ Halk arasında yaygın olan kanıya göre köyün eski adı Veli İsa şeklindedir. SN
  Tabaklı köy - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
2000: Köşkönü
1911ht: Tabaklı
■ Bir dönem Köşkönü adı verilmiş, daha sonra Tabaklı adı iade edilmiştir. SN
  Yıldıztepe bld - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1968k: İnli
1476t, 1928k: Divrin
  Toraman köy - Ulukışla - Niğde
1946k: Beşevler
Y535: Halala | Faustinópolis [ Yun "Faustina (öz.) kenti" ]
1911ht: ToramanBoğazı (mv)
■ Yerli adı Halala olan kasabaya 176 yılında Roma İmp. Marcus Aurelius'un karısı Faustina burada öldüğü için Faustinopolis adı verildi. Antik kent kalıntıları köyün içindedir. Köyün güncel adı yakındaki Toraman Boğazından alınmıştır. SN
■ Köy 1946 yılında Abdullah Yalçın öncülüğünde Salih Çoban, Hacı Ali Çakmak, Halil İbrahim Ünsal ve Mustafa Koçer tarafından kuruldu. Takip eden yıllarda köyün adı "Toraman" olarak değiştirildi. Köy yeni adını eskiden köyün bulunduğu bölgede hüküm süren Toraman Paşa'dan alır. Mustafa Tunç


Grafik harita göster     haritada ara : km