haritada ara :   km  
Nevşehir'de 187 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Yamalı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Yamalı
Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Göstesin
Y200~a 📖 Asiêna / Osiêna? [ AnaD ]
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik ada işaret eder. SN
Terlemez köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Terlemez
Gökçetoprak köy - Gülşehir - Nevşehir
1919hb 📖 Sivas / Soasa
1500t 📖 Sivasa
Fakıuşağı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Fakıuşağı
Abuuşağı bld - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Abuuşağı
Yalıntaş köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Taşdeliler?
1919hb 📖 Taşdeler
Hacıhalilli köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Hacıhalilli
Yakatarla köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Nernek
Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Çerdigin [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
Emmiler köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Çerdigin Emmiler [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
Şahinler köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Kırıklı
Hamzalı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Hamzalı
Çullar köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Çullar
Kozluca köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Kozluca
Bölükören köy - Acıgöl - Nevşehir
1927h 📖 Bölükören
Karahöyük köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1927h 📖 Karahöyük
Yeşilli köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Kazıklı
Yuva köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Yuva
Kızılkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Kızılkaya
Karaburç köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Karaburç
Bağlıca köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Bağlıca
Hacılar köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1919hb 📖 Hacılı
Yeşilyurt köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1927h 📖 Sığırlı
Mikail köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Mikail
Karaburna bld - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Karaburna
Tatlarin bld - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Tatlarin
1476t 📖 Tatlar İni | Manavi [ Tr tat "yabancı, özellikle Acem" ]
Kisecik köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Kisecik
Çiftlik köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Çiftlik
Gülpınar köy - Gülşehir - Nevşehir
1968 📖 Kızılköy
Tuzköy bld - Gülşehir - Nevşehir
1919hb 📖 Tuzköy
Akçataş köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928 📖 Topayın
Alevi yerleşimi
Kayı köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928 📖 Kayı Kisecik [ Tr "aş." ]
Ağıllı köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Ağıllı
İnallı bld - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 İnallı [ Tr "aş." ]
Çivril köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Çivril
Alevi yerleşimi
Acıgöl ilçe - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Dobada / Topada
Yüksekli köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1919hb 📖 Kilisekli
Kurugöl bld - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Kurugöl
Çiğdem köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Çidam | Şişder
Aşıklar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Şıxlar
Alevi yerleşimi
Basansarnıç köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Basansarnıç
Eğrikuyu köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Eğrikuyu
Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1476t 📖 Salanda
A947 📖 Salando (kale) [ AnaD Salanda/Salawanda ]
■ 10. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından «Hısn Salando» adıyla anılan yerdir. Yunancasının Salandos olması gerekirse de bu şekilde kaydedilmemiştir. (TİB 2.270). SN
Anapınar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Anapınar
Alevi yerleşimi
Karapınar bld - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Karapınar
Yeniyapan köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Yeniyapan
Topaç köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Topaç
Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790z 📖 Karaöyük
1584t : Hacıbektaş
1500~ 📖 Sulucakarahöyük
Alevi yerleşimi
■ Bektaşi tarikinin ana makamı olan Hacı Bektaş-ı Veli türbesi 16. yy başlarında Sulucakaraöyük'te Balım Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Aynı yerde daha önce Rum azizlerinden Aziz Xaralambos'un mezarı olduğu söylenir. (Hasluck s. 571.) SN
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
Kuyulutatlar köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 Kuyulutatlar
Tepeköy köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Tepeköy
BüyükBurunağıl köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 B. Burunağıl
Karacaşar bld - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Karacaşar
Kütükçü köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Kütükce
Alevi yerleşimi
Yenice köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1954 📖 Engelicedit
1840 📖 Engel
■ 12.05.1954'te Yenice köyü adı verildi. SN
Doğala köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 Doala / Doğala
Alacaşar köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Alacaşar
Karacaören köy - Acıgöl - Nevşehir
1928 📖 Karacaviran
1919hb 📖 Karaören
Eskiyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Eski Deliler
İcik köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 İcik
Hırkatepesidelik köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Xırkasıdelikli
Başköy köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Başköy
Yeniyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Yeni Deliler
Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Arapsun
Y1812 : Zarápison
Y150 📖 Zoropassós akk. Zoropassón [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios Coğrafya'sında ve 1812 tarihli Kyrillos haritasında geçen Zoropassos/Zarapisón biçimi, yer bildiren s+ önekini taşır. H 1179 tarihinde Silahdar Mehmet Paşa tarafından Gülşehir adı verildiğini Kyrillos bildirir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
Balcın köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Balcın
Boğaz köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Boğaz
Özyayla köy - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Kızılcin
Alkan köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 -
Özce köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Seğdin
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
Hızıruşağı köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Hızıruşağı
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
Karaovalar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Karaovalar
İlicek köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928 📖 İlicek
Alevi yerleşimi
Yazıhöyük bld - Derinkuyu - Nevşehir
1928 📖 Yazıhöyük
Alemli köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Alemli
Hıdırlar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Hızırlar
Civelek köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 -
Dadağı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Dadağı
Suvermez bld - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 Suvermez
Y1900~ 📖 Floitá / Filidon [ Yun phlogitôn "yanıklar (gen.)" ]
Y787 📖 Phlogêtá [ Yun "yanıklar, göynük" ]
■ Halkidiki Yarımadasında 1923'ten sonra kurulan Yeni Floitá köyü turistik bir beldedir. SN
Çakıllı köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 Gilediz
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Hasanlar köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928 📖 Hasanlar
Çat bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Çat
Yassıca köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Yasdıca
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
Sadık köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1928 📖 Sadık
Avuç köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Avuç
Killik köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Killik
Özlüce köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 Zile
Y1900~ 📖 Sílata
Y535 📖 Zêila / Zêla [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kappadokia kralı Nikomedes oğlu Zêilas (MÖ 2. yy?) onuruna adlandırıldığını Bizanslı coğrafyacı Staphanos belirtir. SN
Çayiçi köy - Kozaklı - Nevşehir
1928 📖 Pinili
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
Yeşilöz köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Cemel
Aşağıbarak köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 Barak [ Tr "aş." ]
Küllüce köy - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Küllüce
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
Gümüşyazı köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Arafa
Burnukara mah Karahasanlı - Kozaklı (Karahasanlı bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Burnukara
Yurtyeri köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖 -
Belbarak köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 Belparak
Büyükkışla köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1919hb 📖 B. Kışla
Belekli köy - Kozaklı - Nevşehir
1928 📖 Belekli
Nevşehir il - Aa - Nevşehir
Y1812 : Mosxara
1726y : Nevşehr [ Tr "yenişehir" ]
1522t 📖 Muşkara [ Yun mosxári "davarlı" ]
■ 1720 dolayında Sadrazam Damad İbrahim Paşa tarafından imar edilerek Nevşehir adı verildi. SN
Göre bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Göre
Nar bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1551b 📖 Nar
İğdelikışla köy - Avanos (özkonak bucağı) - Nevşehir
1927h 📖 İğdeli


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.