haritada ara :   km  
Nevşehir'de 7 ilçe bulundu.
sırala 
Hacıbektaş ilçe - Hacıbektaş - Nevşehir
1790z 📖: Karaöyük
1584t : Hacıbektaş
1500~ 📖: Sulucakarahöyük
■ Bektaşi tarikinin ana makamı olan Hacı Bektaş-ı Veli türbesi 16. yy başlarında Sulucakaraöyük'te Balım Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Aynı yerde daha önce Rum azizlerinden Aziz Xaralambos'un mezarı olduğu söylenir. (Hasluck s. 571.) SN
■ © 21.04.1790 Hacıbektaş kazasına tabi Hacı Bektaş Astanı Evkafı'ndan olan Karaöyük köyleri meralarında Boynuinceli, Karacaviran, Hergelü, Boynuyoğunlu ve Baraklı aşiretleri koyunları otlatıp mera resimlerini vermediklerinden deyar heyran
■ Hacıbektaş ilçesindeki Aleviler daha çok kendi köylerinde meskundur. İlçe merkezine göç yoktur. Aleviler daha çok İstanbul'a göç etmeye meyillidir. Günümüzde Hacıbektaş ilçe merkezinde yaşayanlar Sünni Türkmen ailelerdir. Sedat Turan
Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Arapsun
Y1812 : Zarápison
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios Coğrafya'sında ve 1812 tarihli Kyrillos haritasında geçen Zoropassos/Zarapisón biçimi, yer bildiren s+ önekini taşır. H 1179 tarihinde Silahdar Mehmet Paşa tarafından Gülşehir adı verildiğini Kyrillos bildirir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
Derinkuyu ilçe - Derinkuyu - Nevşehir
Y1200~a 📖: Malakopía [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Türkçe konuşan Ortodoksların (Karamanlılar) önemli merkezlerinden biri idi. İki büyük kilisesi halen ayaktadır. Yeraltı kenti Anadolu'nun en büyüğüdür. SN
Avanos ilçe - Avanos - Nevşehir
1476t 📖: Avanos
Y17 📖: Uénassa [ AnaD ]
Kozaklı ilçe - Kozaklı - Nevşehir
1928 📖: Hamamorta
1907hk 📖: Kazaklı
■ Kozaklı veya Kazaklı cemaat/aşiret adıdır. İlçe merkezi olan kasabanın adı Hamamorta'dır. SN
■ İlçe halkı genel olarak Yabanlı, Akçakoyunlu, Kızılkoyunlu ve Herikoğulları'na mensup Türkmen Aşiretleri'nden oluşmaktadır. Sedat Turan
Ürgüp ilçe - Ürgüp - Nevşehir
1476t 📖: Ürgüp
Y961 📖: (Ágios) Prokópios [ Yun "(Aziz) Prokopios" ]
Y180 📖: Osíana [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Aziz Prokopios adına ihdas edilen piskoposluk ilk kez VI. Leon devrine ait kilise listelerinde kaydedilmiştir. Aslen Filistinli olan Prokopios'un mezarının Antakya'da olduğuna inanılır. Türkçe isim Prokóp > *Rogop adına dolgu ünlüsü ilavesiyle oluşmuştur. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.