Narlı'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarhöyük mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1960: Çelebili
1928: Fanfas
1914hk: Fanfashöyük
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Nevruzlu mah - Dulkadiroğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Dopdolu
■ Köy halkı Alevi Türkler ile Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bayramgazi mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy merkezi, Bayramgazi'den 2 km mesafede bulunan Çakmak mahallesindedir. SN
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kelibişler mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Kelibişler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köye bağlı Çakmak mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Lakin köye bağlı olan Çakmak mahallesi/yaylası/mezrası Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Cennetpınarı mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 1960'ta iskân edilmiş ve 1963'te köy statüsüne kavuşmuştur. SN
  Kumçatı mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1946: Amıklı [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Kısmen Alevi (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Kılıçlı Türkmenleri, Alevi Kürtler ve sonradan yerleşen Bulgaristan muhacirlerinden oluşan bir köydür. metonio
  Emiroğlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Araplar
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Sünni Araplar ile Kılıçlı Aşireti'ne mensup Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Ayrıca köye bağlı olan Bertizler mahallesi/yaylası/mezrası Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Evri mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Evri
■ Türk yerleşimi. Sonradan beldeye Sunni Kürtlerde yerleşmiştir ve bügün beldedeki nüfusun yaklaşık % 20si Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çınarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
hl: Terolar [ Kürd ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Arslanbey mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
■ Köy halkı Yörük Türkmenleri ile Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Maksutuşağı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K: Maksûdan [ Kürd "Maksutlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıerik mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Köskanlı
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Denizli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Osmandede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Karaçay mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Karaçay
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Dedepaşa mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Sünni Araplar ile Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eğlen mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Eğlen
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Hanobası mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Hanobası
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Köyde daha önce Kürd veya Zaza nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Çiçek mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Çiçek
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Narlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski Narlı köyü yakınına iskan edilen Çerkes yerleşimi gelişerek kasaba haline gelmiştir. Bugünkü nüfusu ağırlıkla Alevidir. SN
■ Beldenin şu anki nüfusunun ortalamaya vurulunca ~%60ı Alevi Kürt, ~%20si Alevi Türk, ~i Sünni Türk, ~%5i Çerkestir. metonio
  Doğanlıkarahasan mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eskinarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Narlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
■ Köyün kurucuları Çerkesler'dir. Köy halkı Kafkasya'dan gelen Çerkesler'den oluşmaktadır. Köyde daha önce hiç Alevi nüfus bulunmamıştır. Köye bağlı olan Haydar Höyük Çiftliği mahallesi ise Sünni Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Doğanlı | Kirti [ Tr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akçakoyunlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Ağcakoyunlu
1915hb: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Karabıyıklı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Karabıyıklı
Sünni yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimidir. Berk Ulusoy
  Söğütlü mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmen'dir. Köy de daha önce Kürd veya Zaza nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Beşçeşme mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  İğdeli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Cimikanlı [ Kürd "ikizler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmali/Atmi asiretinin alt kollarindan Bugan asiretine mensup Alevi Kurtlerin yerlesimidir. euphrates78
  Salmanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Selmanı Pak Ziyaretinden alır. Şii ve Alevi inancında büyük önem taşıyan Selman-ı Pak Hz. Muhammed'in sahabelerinden olup, genel kabule göre türbesi Bağdat'ın 15 km güneyindeki Salmanpak kentindedir. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Osmanlı devrinde köy halkının bir kısmı Adana'nın Kozan ilçesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali iline iskan edildiler. Berk Ulusoy
  Özbek mah - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Karahöyük
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Atlıhan mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928: Celikan [ Kürd "döller" ]
1916hb: Celiki
  Dalbastı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1912, 1916h: Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Narlı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928: Giresor [ Kürd girêsor "kızıltepe" ]
  Konalga mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928: Martans
E1912: Mardents [ Erm "Med'ler (Kürtler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ On dolayında küçük köyden oluşan son derece dağlık bir alanın merkez köyüdür. 1993'te tüm köyler tahrip edilerek halk 6 km kadar batıda yeni kurulan toplama kampına taşındı. ■ Erm Mard, Yun Mardai, Arab el-Marda kavim adı muhtemelen Med'ler anlamındadır. Ermeni kaynaklarında genellikle `Kürt` veya `Müslüman olmayan Kürt` anlamında kullanılır. SN
  Dokuzdam mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h: Urik [ Erm urig "söğütçük" ]
  Sırmalı mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h: Alekân
Kürd (Ertuşi) yerleşimi
  ? mz - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928: Ermişad
E1902: Armışad [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tirişin yayla - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1916h: Tirşin [ Erm trçin "kuş" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km