Mutki'de 114 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Özenli köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Mahbuban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900- Hew 194: Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Kr: ÇemêBilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
k1928 K: Plorik
E1900- HSH: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kizank
E1900- Hew 82: Gıdzank [ Erm կծանք "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manasırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900- Hew 194: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: MezreMîran
E1900- HSH: Mızremiran [ Kürd "beyler mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1900- K&P: ŞnistVerin [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Şinistiİslam
E1902 Epr: Şnist
E1900- K&P: ŞnistNerkin [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Herpi
E1902 Epr, Hew: Arp'i [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1900- HSH: Gelonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçaağaç mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Destesorik [ Kürd deştêsorik? "kızılcaalan" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Yezyan
E1900- HSH: Yeziank [ Erm "sığırcılar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Silind
E1900- Hew 194: Sğund/Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Şinik
E1900- K&P: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alkoyun köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Misor
E1902 Epr: MedzTsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Érgankodi [ Erm yergankodi "uzunkuşak" ]
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Tağvank
E1902 Epr II.10: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1264, k1928 Epr, K: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13./14. yy Ermeni müelliflerinden Yesayi Niçetsi 1264 yılı dolayında Ağtsnik (Bitlis) ülkesindeki bu köyde doğmuştur. SN
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Lodınsor
E1900- Vic, Hew: Lordntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Babutağ
E1900: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1900-, k1928 Hew, K: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Mermend
E1900- Hew 194: Marmand
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Tağisor
E1902 Epr, Hew: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Çemaniİğik [ Kürd "İğik (kamışlı) gözeleri" ]
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Meydan
E1900- Hew 194: Medan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Parsink
E1900- HSH: Partsığenk [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Korsuvak
E1900- HSH: Gordzıvank [ Erm "yıkıntılık" ]
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
k1928 K: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1946 MYK: Gödişkan
k1928 K: Godişkan [ Kürd gotişikan "yarıklar" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Pıxonk
E1902 HSH, Epr: Pığonk/Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kortiyan [ Kürd "çukurlar" ]
  Sarıçiçek köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Serkani [ Kürd serêkanî "pınarbaşı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Dap [ Erm dap տափ "düzlük, alan" ]
k1928 K: Xuyut (idari bölge)
E1900-: Pırnaşen (idari bölge) [ Erm բռնաշէն "Pırnig kenti" ]
E903 Aşx, Ardz: Xuyt (idari bölge) [ Erm xut խութ? "engebe, sarp kaya" ]
OYu Kyp: Xothai (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki/Motkan bölgesinin iç kısmı olan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. Ermenice kaynaklarda gölülen Pırnaşen bölge adı, 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. 19. yy'da Kürt mîrler yönetimi altında çoğu veya tamamı Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. ■ 7. yy başında Rum tarihçi Kıbrıslı Georgios yöre halkından Xothaitai (Xoth'lular`) adıyla söz eder. SN
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Salansor
E1900- Hew 194: Salnatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kûran [ Kürd kûran "derinler" ]
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kor
E1902 Epr: Gor
E1900- HSH: Gork [ Erm "yamuklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Misi
E1902 Epr: Mıtsu [ Erm ]
E1900- K&P: Mıtsi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olup 1914'te 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Şen [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
k1946 MYK: Badinan
k1928 K: Çeman maa Badinan [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kinzu
E1902 Epr: Gındzu/Gındzav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 DİE: YukarıKoyunlu
k1946 MYK: YukarıOhin
k1928 K: OxinUlya [ Erm oğn? "sırt" ]
  Kapaklı köy - Mutki - Bitlis
Eski adı: Xaçinan
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
k1946 MYK: Tağo
k1928 K: Tağu
E1902 Epr II.12: Tağ/Tağvu [ Erm "mahalle (köyü)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tağ (`mahalle`) burada bir vadinin ve bölgenin adı olup, Tağvu, Tağutsor ve Tağuvank yerleşimlerini içerir. SN
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Pırnaşin
E967 Er, Epr: Pırnaşén [ Erm բռնաշէն "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre Prnig (`zorba`) adlı yerel hükümdarın kalesi iken İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa eder. Şimdi hemen hemen terkedilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan bir idari bölgenin (daha sonra Huyut/Kavakbaşı bucağı) merkez köyü idi. SN
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: AspıncerUlya
E1902 Epr: VerinAsbnçer [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
E1900- HSH: Datvan
■ 1. yy'da yaşadığı ve havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi olduğu rivayet edilen Aziz Tad muhtemelen efsanedir. Kasaba adının Ermenice öncesi bir dilden kalmış olması güçlü olasılıktır. SN
  Akıncı köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Batılmis
  Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Xaştak [ Erm ]
  Kaşak köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
k1928 K: Miritak
E1902 Epr: Mérétağ [ Erm/Kürd "mîr/bey mahallesi" ]
Os: Motkan (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Motki/Motkan ilçe merkezi 1938’de Açıkalam/Misi'den Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Kavakbaşı/Xuyt kaza merkezi idi. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Punut
E1902 Epr I.408: Poğnud [ Erm ]
E1900- HSH: Boğnut
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meşelik mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Mirsank
E1902 Epr, K&P: Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşyol mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Gerxu
E1902 Epr: Gırxu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Xur
E1902 Epr, K&P: Xur [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Oxsa [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Urus mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Urus maa Sisar
E1900- K&P: Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Dölek
E1900- HSH: Dolıg
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Zinder
E1900- HSH: Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Zizan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Ziyaret
E1900- HSH: Ziamet [ Tr "zeamet" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Dabler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aydemir köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Horsink
E1902 Epr: Ordzenk
E1900- K&P: Hartsink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Tıbxi [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Totan
E1900- Hew 194: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Küsünık
E1900- HSH: Kodzonk' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Golemîran [ Kürd golê mîran "beyler gölü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Mîkar/Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1900-, k1928: Nizen
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Vérköx [ Erm verin küğ "yukarıköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Piştonik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Parîzan [ Kürd parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Varan mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Varan
  Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Hindiksor
E1900- HSH: Hıntgasor [ Erm "Hindi deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Mızük
E1902 Epr: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Giçutan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çukurca mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Deştedim
E1900- HSH: Daştatem [ Erm "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Tıxt [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uğur mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Arinok [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Aruk [ Erm ]
E1900- HSH: Arunk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Arükan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yeniköy köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Pürüdik
E1902 Epr I.417: Prudk [ Erm բրուտք "çömlekçiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Alaxik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Balkaya mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Oşut
E1900- HSH, K&P: Oşud*Huşud [ Erm ôşud "yumrulu?" ]
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xisk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Salapost
Arap (Bıdri) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Şahverdi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Salaconk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Tandzik [ Erm "armutçuk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Karbk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Daregavan [ Erm "Darek (?) köyü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km