haritada ara :   km  
Mut'da 99 yerleşim bulundu.
sırala 
Çampınar mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Kâhtama [ Yun ]
Topkaya mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Gülle
Değirmenlik mah Yalnızcabağ - Mut - Mersin
1914hk 📖: Balabolu
E1199 📖: Balabol Պալապօլ [ Yun palaiópolis "eskikent" ]
Y535 📖: Adrasós akk. Adrasón [ AnaD "(tanrı) Adra kenti" ]
■ Köyün sırtındaki dağ halen Adras Dağı olarak anılır. Antik Adrassos kasabası sonraki devirde Rumca `Eskikent` anlamında Palaiopolis olarak adlandırılmış olmalıdır. Halk arasında yaygın olan 'Balapoğlu' etimolojisi ibret vericidir. SN
Işıklar mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Malhoca
Bayır mah Göksu - Mut - Mersin
Eski adı: Donsuzlu
Yalnızcabağ mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Yalnızcabağ
Göksu mah - Mut - Mersin
Eski adı: -
■ 1995'te Kıravga, Bayır, Köprübaşı ve Esençay köylerinin birleştirilmesiyle kurulan belediye 2014'te lağvedildi. SN
Gökçetaş mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Şanşa
■ Karş. Tufanbeyli Çatalçam (Şanşa). SN
Kıravga mah Göksu - Mut - Mersin
1914hk 📖: Gravga
1840 📖: Kıravga
■ Seyyid Alaeddin Ali Semerkandi soyundan geldiği rivayet edilen Kravga beyleri Osmanlı döneminde birçok makam sahibi olmuştur. Halen bu köyde mülkleri bulunur. SN
Köprübaşı mah Göksu - Mut - Mersin
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
Ilıca mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Ilıca / İlice
Esen mah - Mut - Mersin
Bozdoğan mah - Mut - Mersin
1928 📖: Bozdoğan [ Tr "aş." ]
■ Anamur Bozdoğan maddesine bakınız. SN
Tekeli mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Tekelimustafa Cami
Özlü mah - Mut - Mersin
1522t 1914hk 📖Dorla [ Yun ]
Çamlıca mah - Mut - Mersin
1522t 1914hk 📖Beci
Narlıdere mah - Mut - Mersin
Eski adı: Kertmen
Alaçam mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Alaçam
Evren mah - Mut - Mersin
1840 📖: Kıbtiyan [ Tr "çingeneler" ]
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi.
Sakız mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Sakra | Sakız
Kayaönü mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Kertmen
Kırkkavak mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Kırkyalan
Derinçay mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Hocendi
■ Tacikistan'da bir kent olan Hocend (Xocand) ile ilgisi anlaşılamadı. SN
Fenk mah Geçimli - Mut - Mersin
1915h 📖: Fenk Bucağı [ Erm vank "manastır" ]
Alahan mah - Mut - Mersin
1968 📖: Geçimli
1522t 📖: Malya
E1199 📖: Malwa
Y535 📖: Meloê [ AnaD ]
■ Malya ve Fenk (Manastır) olmak üzere iki mahalledir. 5. yy'a ait ünlü Alahan Manastırı bu köyün karşı yanında sarp bir noktadadır. Bizans döneminde piskoposluk, Osmanlı döneminde kaza idi. SN
Yeşilköy mah - Mut - Mersin
1954 📖: Yüzükara aş.
■ 12.05.1954'te Yukarıköselerli köyünden ayrılarak müstakil köy statüsüne kavuştu; Yeşilköy adı verildi. SN
Hamam mah - Mut - Mersin
Kadıköy mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Kadıköy
Suçatı mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Suçatı
Güzel mah - Mut - Mersin
Mucuk mah - Mut - Mersin
Selamlı mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Selamlu
Fakırca mah - Mut - Mersin
1840 📖: Fakırca
Mirahor mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: İmrahor [ Tr "at görevlisi" ]
1840 📖: Mirahor
Yapıntı mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Yapındı
Barabanlı mah - Mut - Mersin
1840 1911hk 📖Balabanlı
Ortaköy mah Mut - Mut - Mersin
1522t 📖: Orta-viran
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Alevi Abdal yerleşimi (Kiprili). inan olgar
Gençali mah - Mut - Mersin
1840 📖: Genceli
1522t 📖: Genclü
Elbeyli mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Elbeyli
Elmapınar mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Nagdalı
1840 📖: Navdalı
Mut ilçe - Mut - Mersin
1522t 📖: Mud
E1199 📖: Mud [ Erm "giriş, kapı" ]
Y150 📖: Ninika | Klaudiópolis [ Yun "Claudius (öz.) kenti" ]
■ Yerli adı Ninika olan yerde MS 41 yılında imp. Claudius onuruna Klaudiopolis adıyla Latin askeri kolonisi kuruldu. Bizans egemenliğinin teorik olarak sürdüğü 12. yy'da adı halâ Klaudiopolis'tir. Ancak 12. yy sonundan itibaren Erm Mud `kapı` adı görülür. SN
HacıSait mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Hacısaid
Göksu mah - Mut - Mersin
1915h 📖: Köselerli İskân
Köselerli mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Kesikköprü
Esençay mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Karabelalı
Yeşilyurt mah - Mut - Mersin
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
Sarıveliler mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Sarıveliler
1522t 📖: Saru-abdal Zaviyesi
■ Sarıveliler adlı `bir Avşar Türkmen oymağı` olduğu rivayet edilse de, Sarı Abdal adlı bir yerel azizin dini cemaati olduğu anlaşılıyor. SN
Yıldız mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Masara
Demirkapı mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Nasdak
Kelce mah - Mut - Mersin
Dağpazarı mah - Mut - Mersin
1915h 📖: Kestel Yaylası | Dağpazar [ Yun kástron "kale" ]
1522t 📖: Kestel
Y400~a 📖: Koropissós [ AnaD ]
■ 5. yy'a ait kilise harabesi halen ayaktadır. SN
Topluca mah - Mut - Mersin
1840 📖: Perakende [ Tr "dağınık " ]
■ 'Perakende' adı Osmanlı idari dilinde dağınık olarak yaşayan konar göçer cemaatlerini ifade eder. SN
Karadiken mah - Mut - Mersin
1840 📖: Karadiken
1522t 📖: Kara-tigin [ Tr "kara prens" ]
Aşağıköselerli mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Köselerli
1522t 📖: Köselüler
Çaltılı mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Çaltılu
Güme mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Güme [ Tr "bağ evi, kulübe" ]
Bağcağız mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Bağcuğaz
Kumaçukuru mah - Mut - Mersin
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
Kurtsuyu mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Kurd-suyu
Kurtuluş mah - Mut - Mersin
1840 1914hk 📖Oyladin
1522t 📖: Olyadin
Kilisetepe mv - Mut - Mersin
1522t 📖: Kenise-belen
■ Hitit kayıtlarında adı geçen Tarhuntassa krallığının aynı isimli başkenti olması muhtemeldir. SN
Tuğrul mah - Mut (Sarıkavak bucağı) - Mersin
1946 📖: Doğrul
1522t 📖: Tonğrul
Çivi mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Çivi
Göcekler mah - Mut (Sarıkavak bucağı) - Mersin
1915h 📖: Köçek
1840 📖: Göcek Cemaati
■ 16. yy'dan beri görülen Göcek adı muhtemelen `Yörükler` veya `Kıptiyan` anlamında. SN
Ballı mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Aleksi / Eleksi
Çukurbağ mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Çukurbağ
Hocalı mah - Mut - Mersin
1522t 📖: Hocalular
HacıAhmetli mah - Mut - Mersin
1914hk 📖: Hacıahmetli
İbrahimli mah - Mut - Mersin
1522t 📖: İbrahimlü
Dere mah - Mut (Sarıkavak bucağı) - Mersin
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Aleviler Dersim sürgünü ile Çemişgezek'in Kinel köyünden gelmişlerdir. Veli Günaydın
Sarıkavak mah - Mut (Sarıkavak bucağı) - Mersin
1968 📖: Kürkçü
1914hk 📖: Sarıkavak


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.