haritada ara :   km  
Musabeyli'de 61 yerleşim bulundu.
sırala 
Deliosman köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1865s 1918h 📖 : Deliosman
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
■ Koord: 36° 50' 16'' D, 36° 43' 20'' K
Demirciler köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
Alevi yerleşimi
■ Kilis'te Alevilerin bulunduğu tek yerleşim olup köy nüfusu Alevi Kürt ve Sünni Kürt karışıktır. metonio
■ Koord: 36° 52' 11'' D, 36° 45' 29'' K
Hisar köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1865s : Hisar
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Koord: 36° 49' 38'' D, 36° 46' 2'' K
Çerçili köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1865s : Çerçili
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 38'' D, 36° 46' 24'' K
Gülbaba köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Mertewanê
1928 📖 : Martavan
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 36° 50' 7'' D, 36° 47' 32'' K
Bulamaçlı köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Pelûlan [ Kürtçe "bulamaçlı" ]
1865s : Bulamaçlı
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 54'' D, 36° 48' 50'' K
Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Hasancalı
Türkmen (Delikanlı) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
■ Koord: 36° 53' 9'' D, 36° 49' 0'' K
Gözkaya köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Qulgumanan
1865s 1928 📖 : Gülgüman
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Koord: 36° 49' 31'' D, 36° 49' 34'' K
Çalkaya köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Pertan / Cukan
1865s 1928 📖 : Pertikli
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Okçu İzzeddinli nahiye/kazası merkezi idi. Bu bölge Kilis merkez ilçesinin Sabun Çayı batısında kalan kısmı ile Suriye'de Bülbül kasabası çevresinde 15 kadar köyü içerir. SN
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
■ Koord: 36° 47' 47'' D, 36° 50' 7'' K
Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 : Vican
1865s 1928 📖 : Vicli
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Köy 7 evden meydana geldiği için Yedigöz ismini almıştır.
■ Koord: 36° 52' 0'' D, 36° 50' 33'' K
Mağaracık köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1865s 1928 📖 : Mağaracık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
■ Koord: 36° 48' 9'' D, 36° 50' 40'' K
Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 : Şenıkçiyan
1865s 1918h 📖 : Şenikçi / Şenikçe
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 26'' D, 36° 52' 11'' K
Boğazkerim mahalle - Musabeyli - Kilis
1865s : Boğazkerim
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 49' 58'' D, 36° 52' 16'' K
Saatli köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Pılariyan
1865s 1928 📖 : Saˁadli [ Arapça/Kürtçe Saˁad "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 47' 16'' D, 36° 52' 19'' K
Güneşli köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Hebsüno
1918h 📖 : Habsıno [ Süryanice habşûno "keşişlik" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Çoğunluğu Kürt olup bir kaç Türk aile de bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 36° 48' 10'' D, 36° 52' 26'' K
Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Zengül [ Kürtçe/Türkçe zengil "çan" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 51' 15'' D, 36° 53' 12'' K
Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 : Quliyan
1865s : Hacılar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 51'' D, 36° 53' 36'' K
Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Dostallı
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 18'' D, 36° 54' 35'' K
Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Haydarlar
1918h 📖 : Hayderan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 50' 27'' D, 36° 54' 44'' K
Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Murathüyüğü
1918h 📖 : Höyük
Türkmen yerleşimi
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy’dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995’te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
■ Tamamına yakını Türklerden oluşan küçük bir ilçe merkezi olup çok az bir Kürt nüfus bulunmakta, yerel bir Arap nüfus ise bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 127, HDP 10, CHP 27, AKP 235 metonio
■ Koord: 36° 53' 11'' D, 36° 55' 6'' K
Kocabeyli köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Mamereban [ Kürtçe "Arap amcalar" ]
1928 📖 : Merdanlı [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 35'' D, 36° 55' 11'' K
Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Tahtalıkaradut
1918h 📖 : Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
■ Koord: 36° 56' 20'' D, 36° 55' 14'' K
Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 : Firlaqan
1946 📖 : Fırlaklar
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 51' 19'' D, 36° 55' 28'' K
Karaçavuş köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 : Eliyan [ Kürtçe "Aliler" ]
1865s 1918h 📖 : Aliyanlı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyümüz, 1918 yılına kadar KÜRT ELİYAN veya KÜRT ELİYANLI adlarıyla bilinmiş ve resmi kayıtlara da bu isimlerle girmiştir. Eliyan adı şuanki yerleşkeye ilk yerleşen Kürt Aliler (KÜRT ELİYEN) aşiretinden gelmektedir. Metin Korkmaz
■ Koord: 36° 49' 26'' D, 36° 55' 18'' K
Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 : Şemeteran
1865s 1918h 📖 : Şematir
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 50' 43'' D, 36° 55' 40'' K
Hüseyinoğlu köy - Musabeyli - Kilis
1865s : Hüseyinoğlu
Türkmen yerleşimi
■ Bölgedeki diğer köyler gibi Çavuşlu Türkmenlerine mensupturlar. metonio
■ Koord: 36° 55' 43'' D, 36° 55' 42'' K
Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Balıklı
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Bir kaç Kürt aile de yaşıyor. metonio
■ Koord: 36° 54' 23'' D, 36° 55' 56'' K
Kızılkent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Kızılkend
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 17'' D, 36° 56' 22'' K
Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 : Sêkaniyê [ Kürtçe "üçpınar" ]
1865s : Üçpınar
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Tamamına yakını Türklerden oluşsada birkaç Kürt aile mevcuttur.
■ Koord: 36° 52' 10'' D, 36° 56' 28'' K
Süngütepe köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1865s 1911hk 📖 : Bavık [ Kürtçe bawik "oba" ]
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
■ Koord: 36° 47' 30'' D, 36° 57' 2'' K
Hıcıpoğlu köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
2000 📖 : Uğurtepe
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 2'' D, 36° 57' 17'' K
Kolpınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Yırıklar
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 30'' D, 36° 57' 19'' K
Yukarıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Bademli yk.
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 18'' D, 36° 57' 27'' K
Körahmethüyüğü köy - Musabeyli - Kilis
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 21'' D, 36° 57' 32'' K
Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1865s : Karbeyaz
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 51' 49'' D, 36° 57' 38'' K
Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1865s : Karadut
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 20'' D, 36° 57' 39'' K
Aşağıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Bademli aş.
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 49'' D, 36° 58' 0'' K
Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 : Kürtüncük [ Türkçe kürtün "deve semeri" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 13'' D, 36° 58' 17'' K
Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Kurtaran
1865s 1918h 📖 : Siptoroz [ Ermenice surp Toros "aziz Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
■ Koord: 36° 53' 49'' D, 36° 58' 18'' K
Ağcakent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Ağcakend
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 58'' D, 36° 58' 19'' K
Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Fiske
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 0' 28'' D, 36° 58' 28'' K
Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Haskanlı [ Kürtçe Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 44'' D, 36° 58' 37'' K
Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1865s 1928 📖 : Arzab
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 51' 39'' D, 36° 58' 38'' K
Tokaçgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1865s : Tokaçgemriği
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 18'' D, 36° 59' 6'' K
Deliçay köy - Kilis Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 : Bekolar [ Kürtçe Beko "Bekir/Ebubekir" ]
1865s : Beko Obası
Kürt-Sünni (İzzi) yerleşimi
■ Koord: 36° 49' 46'' D, 36° 59' 16'' K
Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
hl 📖 : İbenek
1928 📖 : Cibenin
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 26'' D, 36° 59' 18'' K
Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Çınar
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 31'' D, 36° 59' 23'' K
Kayapınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : By. Kardem
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 8'' D, 36° 59' 40'' K
Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Kastel [ Yunanca kástellos "kale" ]
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 10'' D, 37° 0' 2'' K
Tatgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Tatgemriği
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 22'' D, 37° 0' 11'' K
Kozlubağ köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Mezrai Hatun
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 28'' D, 37° 0' 14'' K
Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Kaman
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 24'' D, 37° 0' 21'' K
Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: Kç. Kardem
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 4'' D, 37° 0' 35'' K
Koççağız köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Kozcağız
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 59'' D, 37° 1' 38'' K
Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1865s : Fericek
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 41'' D, 37° 1' 58'' K
Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1865s : Kalecik tahtani
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 19'' D, 37° 2' 12'' K
Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Yastıca
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 23'' D, 37° 2' 41'' K
Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Şılgın
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 12'' D, 37° 2' 48'' K
Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
1946 📖 : Eski Hargün
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 37'' D, 37° 3' 38'' K
Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Yeşiloba
1918h 📖 : Hersik
Türkmen yerleşimi
■ Yeşiloba adı 1920’lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye’de 20. yy’dan eski yeradlarında ’yeşil’ sözcüğü son derece enderdir. SN
■ Koord: 36° 54' 11'' D, 37° 3' 54'' K
Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Gökmusa
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 45'' D, 37° 4' 20'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.