Muradiye'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ünseli mah - Muradiye - Van
1928 📖 Arnis
E1918 📖 Arnisd [ Erm "kıyı konak" ]
  Keçikıran mah - Muradiye - Van
1928 📖 Keçikıran
1916hb 📖 Geçikiran
  Kuşçu mah - Muradiye - Van
1928 📖 Kuşçu
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Alkasnak mah - Muradiye - Van
1928 📖 Sor
E1918 📖 Tsor [ Erm "dere" ]
  Esenkoç mah - Muradiye - Van
1928 📖 Kebabik
1916hb 📖 Kabebik
  Erişen mah - Muradiye - Van
1928 📖 Dambat [ Kr ]
  Karahan mah - Muradiye - Van
1928 📖 Karahan
E390 📖 Aresd / Arestavan Առեստ [ Erm ]
■ Aresd muhtemelen Muradiye ovasının, Aresdavan bir dönem buranın merkezi olan kasabanın adıdır. Tarihçi Faustus Buzant, Arest kasabası yakınında bulunan kraliyet balıkhaneleri civarında Ermenistan kralı Xosrov'un İran ordusunu yenmesini anlatır. SN
  Ovapınar mah - Muradiye - Van
1928 📖 Şivekâr [ Kr şiviker "fidancı" ]
  Güllüçimen mah - Muradiye - Van
1928 📖 Güllüçimen
  Dürükkaş mah - Muradiye - Van
1928 📖 İsviran
1916hb 📖 Yusuferan
  Kocasaban mah - Muradiye - Van
1928 📖 Simtatos
E1918 📖 Surp Tateos [ Erm "Aziz Thaddeus" ]
  Otlubaşı mah - Muradiye - Van
1928 📖 Mezre [ Kr/Tr ]
  Sürüyolu mah - Muradiye - Van
1928 📖 Pirsolan [ Kr ]
  Akbulak mah - Muradiye - Van
1916hb 📖 Ağbulak
  Topuzarpa mah - Muradiye - Van
1928 📖 Inguzek / Enguzek
E1918 📖 Inguzek [ Erm "cevizli" ]
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
  Açıkyol mah - Muradiye - Van
1928 📖 Xareşik [ Erm ]
E1902 📖 Xaraşig
  Çiçekli mah - Muradiye - Van
1928 📖 Eşekbatan
  Doğangün mah - Muradiye - Van
1928 📖 Rahmin
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Yalındüz mah - Muradiye - Van
1928 📖 Tar [ Erm "tünek?" ]
■ Tar (Erm Թառ) esasen burada Muradiye deresiyle birleşen akarsuyun adıdır. SN
  Sarımehmet mah - Muradiye - Van
1928 📖 Sarımehmet
  Köşk mah - Muradiye - Van
1928 📖 Köşk
  Balaklı mah - Muradiye - Van
1928 📖 Kömüs
E1918 📖 Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
  Uluşar mah - Muradiye - Van
1928 📖 Korzot
E1848 📖 Gordzud կործուտ [ Erm "yıkıntılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adını yakınındaki Gordzod/Kordzud kalesinden (`Yıkık kale`) alır. 1878 harbinde Şeyh Celaleddin tarafından tamamen tahrip edildikten sonra yeniden canlandığını ve 19. yy sonunda 80-90 hane Ermeni nüfusu olduğunu Eprigyan kaydeder. SN
  Devetaş mah - Muradiye - Van
K 📖 Keleka
1928 📖 Devetaş
  Kemerköprü mah - Muradiye - Van
1928 📖 Muç / Moça
  Görecek mah - Muradiye - Van
<1960 📖 Mozahan [ Kr mozaxan? "kovanlık" ]
1928 📖 Bozaxan
  Beşparmak mah - Muradiye - Van
1928 📖 Beşparmak
  Muradiye ilçe - Muradiye - Van
1928 📖 Muradiye
Y952 📖 Perkri
E788 📖 Pergri [ Erm Բերկրի "şenlik, mamur yer" ]
A1070 1916h 📖 📖 Bergiri (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1035 yılında kentin Bizans imp. 4. Mihail tarafından yerel Müslüman Ermeni hükümdarından alınması kaydedilmiştir. Halk arasında yaygın olan Kürtçe «bargirî» `beygirli` veya `ağır yüklü` yorumu bilgisizlik eseridir. SN
  Küçükköy mah - Muradiye - Van
K 📖 Gund [ Kr "köy" ]
1928 📖 Küçükköy
E1848 📖 Bzdikeğ [ Erm "küçükköy" ]
  Babacan mah - Muradiye - Van
1928 📖 Sitigülan [ Kr ]
  Dağören mah - Muradiye - Van
1946 📖 Dağveran
1902a 1928 📖 📖 Dağviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Yumaklı mah - Muradiye - Van
1946 📖 Anzaf
1928 📖 Anzav
E1918 📖 Andzar [ Erm "ağaçsız" ]
■ Asıl adı Anzar iken 1928 Dahiliye Vekâleti listesinde yazım hatası (re yerine vav) sonucu Anzav yazıldığı, daha sonra bu hatanın resmi yayınlarda sürdürüldüğü düşünülebilir. Yerinde tespit edilmedi. SN
  Beydağı mah - Muradiye - Van
1928 📖 Öte
Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Yakıncak mah - Muradiye - Van
1928 📖 Kızılkilise
  Aşağıargıt mah - Muradiye - Van
1928 📖 Pete aş.
  Yukarıargıt mah - Muradiye - Van
1928 📖 Pete yk.
  Sabunsatan mz - Muradiye - Van
1928 📖 Sabunsatan
  Çakmak mah - Muradiye - Van
1928 📖 Çakmak
Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Gönderme mah - Muradiye - Van
1928 📖 Gönderme
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Akçaçay mah - Muradiye - Van
1916hb 📖 Ağceçay
  Tansu mah - Muradiye - Van
1928 📖 Ağyaran
  Adaklı mah - Muradiye - Van
1928 📖 Bincevan [ Kr Pincevan "kamacı" ]
  Gümüştepe mah - Muradiye - Van
1928 📖 Gümüştepe
  Gültepe mah - Muradiye - Van
1928 📖 Keltepe?


Grafik harita göster     haritada ara : km