Muradiye'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ünseli mah - Muradiye - Van
1928k: Arnis
E1918: Arnisd [ Erm "kıyı konak" ]
  Kuşçu mah - Muradiye - Van
1928k: Kuşçu
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Alkasnak mah - Muradiye - Van
1928k: Sor
E1918: Tsor [ Erm "dere" ]
  Esenkoç mah - Muradiye - Van
1928k: Kebabik
1916hb: Kabebik
  Erişen mah - Muradiye - Van
1928k: Dambat [ Kürd dambat "madensuyu" ]
  Karahan mah - Muradiye - Van
1928k: Karahan
■ Aresd muhtemelen Muradiye ovasının, Aresdavan bir dönem buranın merkezi olan kasabanın adıdır. Tarihçi Faustus Buzant, Arest kasabası yakınında bulunan kraliyet balıkhaneleri civarında Ermenistan kralı Xosrov'un İran ordusunu yenmesini anlatır. SN
  Ovapınar mah - Muradiye - Van
1928k: Şivekâr [ Kürd şiviker "fidancı" ]
  Dürükkaş mah - Muradiye - Van
1928k: İsviran
1916hb: Yusuferan
  Kocasaban mah - Muradiye - Van
1928k: Simtatos
E1918: SurpTateos [ Erm "Aziz Thaddeus" ]
  Otlubaşı mah - Muradiye - Van
1928k: Mezre [ Kürd/Tr ]
  Sürüyolu mah - Muradiye - Van
1928k: Pirsolan [ Kürd ]
  Akbulak mah - Muradiye - Van
1916hb: Ağbulak [ Tr ]
  Topuzarpa mah - Muradiye - Van
E1918: Inguzek [ Erm "cevizli" ]
Kürd (Bruki) yerleşimi
  Açıkyol mah - Muradiye - Van
1928k: Xareşik [ Erm ]
E1902: Xaraşig
  Doğangün mah - Muradiye - Van
1928k: Rahmin
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Yalındüz mah - Muradiye - Van
1928k: Tar [ Erm "tünek?" ]
■ Tar (Erm Թառ) esasen burada Muradiye deresiyle birleşen akarsuyun adıdır. SN
  Köşk mah - Muradiye - Van
1928k: Köşk
  Balaklı mah - Muradiye - Van
1928k: Kömüs
E1918: Komk/Koms [ Erm "ağıllar" ]
  Küçükköy mah - Muradiye - Van
Kr: Gund [ Kürd "köy" ]
1928k: K. Köy
E1848: Bzdikeğ [ Erm "küçükköy" ]
  Uluşar mah - Muradiye - Van
1928k: Korzot
E1848: Gordzud [ Erm կործուտ "yıkıntılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adını yakınındaki Gordzod/Kordzud kalesinden (`Yıkık kale`) alır. 1878 harbinde Şeyh Celaleddin tarafından tamamen tahrip edildikten sonra yeniden canlandığını ve 19. yy sonunda 80-90 hane Ermeni nüfusu olduğunu Eprigyan kaydeder. SN
  Devetaş mah - Muradiye - Van
Kr: Keleka
1928k: Devetaş
  Görecek mah - Muradiye - Van
1960-: Mozahan [ Kürd mozaxan? "kovanlık" ]
1928k: Bozaxan
  Muradiye ilçe - Muradiye - Van
1928k: Muradiye
E788, E1902: Pergri Բերկրի [ Erm "şenlik" ]
1660eç, 1916ht: Bargiri/Bergiri (idari bölge)
■ 1035 yılında kentin Bizans imparatoru 4. Mihail tarafından yerel Müslüman Ermeni hükümdarından alınması kaydedilmiştir. Halk arasından yaygın olan Kürtçe <> `beygirli` veya `ağır yüklü` yorumu bilgisizlik eseridir. SN
  Babacan mah - Muradiye - Van
1928k: Sitigülan [ Kürd ]
  Dağören mah - Muradiye - Van
1946k: Dağveran
E1912, 1928k: Dağviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Yumaklı mah - Muradiye - Van
1946k: Anzaf
1928k: Anzav
E1918: Andzar' [ Erm "ağaçsız" ]
■ Asıl adı Anzar iken 1928 Dahiliye Vekâleti listesinde yazım hatası (re yerine vav) sonucu Anzav yazıldığı, daha sonra bu hatanın resmi yayınlarda sürdürüldüğü düşünülebilir. Yerinde tespit edilmedi. SN
  Beydağı mah - Muradiye - Van
1928k: Öte
Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Çakmak mah - Muradiye - Van
1928k: Çakmak
Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Gönderme mah - Muradiye - Van
1928k: Gönderme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Akçaçay mah - Muradiye - Van
1916hb: Ağceçay [ Tr ]
  Tansu mah - Muradiye - Van
1928k: Ağyaran
  Adaklı mah - Muradiye - Van
1928k: Bincevan [ Kürd Pincevan "kamacı" ]
  Gültepe mah - Muradiye - Van
1928k: Keltepe?


Grafik harita göster     haritada ara : km