Muş_M' 126 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ulukaya köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1917h: Orıx / Orux
E1900~a: Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yamaç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
K: Qerehamzeyi Kerran [ Kürd "Kerran köyü Karahamza mahallesi" ]
1928: Karahamza
1917h: Kürikikarahamza [ Kürd "Karahamza soyu" ]
Kürd (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Diyarbakir Kerran (Karaorman) köyünün zozanıdır (yayla). Her iki köy de Badikan aşiretinin Kerran koluna ait olan Selahaddini Eyyubi soyundan gelen ve cumhuriyet doneminde Güzel soyadini alan tek bir aileye aittir. kahraman21
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902: Surp Garabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E680: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen yıkılarak taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Karabey köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h: Karabey
■ Köy halkı Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yörecik köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1556b: Zenguk [ Erm zankug "çıngırak, küçük çan" ]
  Yelalan köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Dersim
1902hk: Dersin
  Bilek köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Pazu
E680: Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Muş Tarihi yazarına göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
  Köşk köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h: Sordan [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Gölköy köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Gölköy
1916h: Kol + Ebuleyr [ Kürd/Tr ebul hayr? "hayırsever" ]
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
  ? mz - Muş_M - Muş
1917h: Kerran
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ziyaret köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h: Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Kısmen yanlış bilgi. Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
  Ağartı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Sahak
E1900~a: Sahag [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eralanı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h: Kürdmeydanı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian'a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
  ? mz - Muş_M - Muş
1917h: Velikan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Tonya ilçe merkezine bağlı, köyden bozma bir mahalledir. İlk tahrir kaydında da Müslüman olarak geçmiştir. metonio
  Güdümlü köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
K: Nevali Mulk [ Kürd newalê mulk "mülk deresi" ]
E1900~a: Mılkeitsor [ Erm "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk: Meğdik Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E680: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912'de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Kayalısu köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h: Laçıkan [ Kürd laçikan "aş." ]
  Eğirmeç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1902hk: Şexlan
1556b: Şeyxalan [ Kürd şêxxelan "şeyh soylular" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Kızılağaç bld - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
K: Darasor [ Kürd "kızılağaç" ]
1916h: Kızılağaç
1889: Xandiris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Xandıris nahiyesi merkezi idi. 1914'te 1325 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. Kürtçe Darasor adı Türkçeden çeviridir. SN
  Kardeşler mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1916h: Axîno
  Yoncalıöz köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928: Ğeybiyan [ Kürd xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Cevizlidere köy - Muş_M - Muş
1917h: Geliyeguzan
E1902: Geliyekozan [ Kürd geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Bunkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürtleşmiş Ermeni yerleşimiydi. SN
  Savaşçılar köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Gaziyan [ Kürd "doruklar" ]
Kürd yerleşimi
  Özdilek köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1946: Azakpur
E1912: Xandrisi Avzaxpür [ Erm "Xandiris (Kızılağaç) nahiyesi Avzaxpürü" ]
E1902: Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaniçi köy - Muş_M - Muş
1917h: Şînik
E1902: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
  Karakuyu köy - Muş_M - Muş
1916h: Sosnut [ Erm "çınarlı" ]
  Konukbekler bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
1902hk: Azar
  Suluca köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1900~a: Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güneydoğu yakınındaki görkemli Meryemana Manastırı (Kızılkilise) harabesi 2010'dan sonra tamamen yok edilmiştir. SN
  Ortakent köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1902: Ardgunk
1865h: Artxonk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mz - Muş_M - Muş
1917h: Xîdan
  Üçevler köy - Muş_M - Muş
1917h: Semal [ Kürd sêmal "üçevler" ]
E1902: Seremavor
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
  Körpeağaç mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk: Tom / Dom
E680: Dump Տումբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Toprakkale köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928: Kelaxoli [ Kürd "toprakkale" ]
  Arpayazı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h: Porkof [ Erm "oluklar" ]
E1902: Poğk / Poğırgov [ Erm "oluklu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Harman köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928: Xorunk
E474: Xorni / Xoronk [ Erm "çukur/çukurlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses'in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
  İnardı köy - Muş_M - Muş
1917h: Heyting
E1900~c: Xétink [ Erm ]
  Kutlugün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Beşparmak köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suvaran köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1916h: Kasor
E1900~a: Kartsor [ Erm "taşdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güvendik mz - Muş_M - Muş
E1900~c: Hoğts / Xots [ Erm ]
  Ekindüzü köy - Muş_M - Muş
1917h: Şuşnemerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Karlıdere köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1917h: Pîtar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Hergift
1902hk: Herküft
E680: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Yeroluk mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozbulut köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Kömüs
E1902: Komk akk. Komıs [ Erm "ağıllar" ]
1902hk: Goms
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Güzeltepe köy - Muş_M - Muş
1928: Acmanuk
E1902: Açmanug [ Erm ]
  Ağıllı köy - Muş_M - Muş
1917h: Dapik | Kışla [ Erm dapig "düzce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erencik köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928: Alaaddin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatbaşı köy - Muş_M - Muş
1928: Meğakom
E1902: Meğakom [ Erm "Meğraked (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Meğrakom `arı komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağı olmalıdır. SN
  Sudurağı köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Bezan
■ Eski Ermenice kaynaklarda `Aştişat (şimdi Yücetepe) yakınında` diye tarif edilen Pesdavan Բեստավան kasabası olabilir. SN
  Yücetepe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390: Aşdişad Աշտիշատ [ Erm "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
■ Köy halkı Araplar'dan ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968: Yağcılar
E1912: Avran [ Kürd awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Belde halkı Kafkasya'dan gelen Avar Türkleri, Doğu Karadeniz'den gelen Çepni Türkmenleri'nden, Karapapak/Terekeme Türkleri ve birkaç hane Kurmanç Kürd'ü nüfus da bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Kıyık köy - Muş_M - Muş
E1902: Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tüten köy - Muş_M - Muş
1916h: Xarabekeşiş [ Kürd xirbe keşîş "keşişören" ]
Kürd yerleşimi
  Kumluca köy - Muş_M - Muş
1928: Kışlakom
E1900~a: Xışlakom
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tosunlu mz - Muş_M - Muş
1917h: Kop
  Bağlar köy - Muş_M - Muş
1928: Çıriş [ Erm çrvej? "subasan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karaköprü köy - Muş_M - Muş
1928: Xoper
E1902: Xoper [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt Redkan aşireti ile Kurdki aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
  Dilimli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Salorik
E1902: Salorig [ Erm "ericek, erikli" ]
  Mercimekkale köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Sıkavi
1902hk: Ts'xavi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
■ Köyün kurucusu Ermeniler'dir. 1915-1916 yıllarında Ermeniler Lübnan'a tehcir edildi. Günümüzde köy halkı ekseriyle Ahıska Türkler'inden oluşmaktadır. Ahıska Türkler'inin yanı sıra eser oranda Kurmanç Kürd'ü nüfus da yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Soğucak köy - Muş_M - Muş
1928: Mongok
E1902: Mogunk / Mogdun [ Erm "Mecusiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm «mog» `mecusi, Zerdüşt rahibi`, «mogdun» `mecusiler evi`, «mogunk» `mecusiler` demektir. Bu köyün 2 km güneyindeki kalıntılar Ortaçağ tarihlerinde zikredilen Tıragadar veya Vişabakağak kenti harabeleri olabilir. SN
  Ilıca köy - Muş_M - Muş
K: Germav [ Kürd "ılısu" ]
1928: Abıgerm [ Tr "ılısu" ]
  Şenoba köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Giravi
1902hk: Kiravi
E1902: Kıreh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'de Kıre köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tesbit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş Türk
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Köy halkını çoğunluğu Doğu Karadeniz'den ve Elazığ taraflarından gelen Türkmenler'den oluşmaktadır. Bunlarla birlikte birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Sütlüce köy - Muş_M - Muş
1928: Sapne
E1902: Dzapni [ Erm ]
  Yeşilce köy - Muş_M - Muş
E1902, 1928: Arınçavank [ Erm "Yaka manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390: Oğagan Օղական [ Erm "üzümlü?" ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
  Kıyıbaşı köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Arincik
E1902: Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karapapak/Terekeme Türkleri, Çeçenler ve İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çöğürlü köy - Muş_M - Muş
1928: Arinç
E680: Arinc / Arinç [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni coğrafyasında yaklaşık 40 yerde örneği görülen Arinç yer adının anlamı muğlaktır. 10. yy'da yazan tarihçi Hovhan Mamigonyan, sözcüğün anlamını açıklamak için (inandırıcı olmayan) bir efsaneye başvurur. SN
■ Belirli bir süre Çeçenler tarafından iskân edilmiş. metonio
■ Köy halkının tamamı Çeçenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Muratgören köy - Muş_M - Muş
1928: Suluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Dumlusu köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk: Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
1556b: Sarkisan [ Kürd "Sarkisler (öz.)" ]
  Serinova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h: Artît
E680: Artert [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede idi. Deyrük (`kilisecik`) mevkiine 19. yy sonunda Çeçen ve Karapapaklar iskan edilmiş, Cumhuriyet döneminde büyüyen kasaba iç göç sonucu Kürtleşmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Kafkasya'dan gelen Karapapak/Terekeme Türkleri ile Çeçenler'den oluşmaktadır. Bunlarla birlikte Kurmanç Kürdler'ide bulunmaktadır. Son yıllarda belde de yaşayan Türkler özellikle Marmara bölgesine göç etmişlerdir. Fakat nüfus halen ekseriyetle Türk soyludur. Berk Ulusoy
  Donatım köy - Muş_M - Muş
1928: Tirkavank
E1900~a: Tırkevank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 850 Ermeni nüfusu ve Surp Toros kilisesi vardı. SN
  Taşoluk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Akçan
E1902: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce Kürd nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Kepenek köy - Muş_M - Muş
1865h, 1917h: Arak / Arek
E680: Arağ / Arağs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş ile Sason arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Erm Arğitsor (`Arağ deresi`) adı verilen vadinin kuzey girişinde stratejik önemi olan bir köydür. 9. yy'dan önce inşa edilen ünlü Arakelots (`Havariler`) manastırı bu köyün 3 km güneybatısın yer alır. SN
  Derecik köy - Muş_M - Muş
1928: Havadrik [ Erm ]
E1912: Havadorig
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçdere köy - Muş_M - Muş
1928: Oğonk
E1900~a: Oğunk
E1912: Hoğunk [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Tandoğan köy - Muş_M - Muş
1928: Alizurum [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912 yılında 250 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Giragos kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi metonio
■ Köy halkı ekseriyetle Araplar'dan oluşmaktadır. Bunlarla birlikte köyde Kurmanç Kürd'ü nüfus da bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Yarpuzlu köy - Muş_M - Muş
E1902, 1928: Soxkom [ Erm "soğanmezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi metonio
  Akkonak köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h: Kotanlı [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Tekyol köy - Muş_M - Muş
1556b, 1916h: Pertek
E680: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 967 tarihinde Daron beyi Çordvanel Mamigonyan tarafından Arakelots Manastırına vakfedilen Pertag köyüdür. Adını köyün hemen doğusundaki dağda bulunan Asdğapert (`yıldızkale`) kalesinden alır. 20. yy başında 150 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Eski adı Pertek olan köye Trabzon Çaykara'nın bir kaç farklı köylerinden insanlar yerleşir. (Rum asılı bir kaç aile, Dağıstanlı bir kaç ile). Aynı zamanda köyde yerlerinden sürgün edilen 4 Kürt aşireti yerleşir. Karadeniz muhacirleri aradıklarını bulamaz ve 1948'de yerleştikleri yeri son aile 1981 yılında son muhacir terk eder. Türk
  Alican köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
  Bakırcılar köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Mergisıfro [ Kürd mêrg "bakraç çayırı" ]
  Boyuncuk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Şeyx Yusuf [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Muş kozmopolit bir yapıya sahip olduğu için birçok unsur arasında hısımlık ilişkileri vardır. Bu hısımlık asimilasyona değil, kültürlerin kaynaşmasına sebep olur. Köy halkının bir kısmı tercihen Marmara bölgesine göç etmiştir. Berk Ulusoy
  Suboyu köy - Muş_M - Muş
1928: Honan [ Kürd "evlekler" ]
E1912: Hunan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydıngün mah Serinova - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Şaşkan [ Kürd "aş." ]
■ Mahalle halkı Kafkasya'dan gelen Çeçenler ile İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çubuklu köy - Muş_M - Muş
1917h: Marnik
■ Antik dönemde Rhodussa olarak da anılır. Utku Oziz
  Sungu bld - Muş_M - Muş
E1900~a: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b: Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Karapapak (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 1912'de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN
■ Belde halkı Araplar'dan ve Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaağaçlı bld - Muş_M - Muş
E1902: Alvarinç [ Erm "? yamacı" ]
1865h: Alvarinç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi metonio
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Araplar'dan oluşmaktadır. Bununla birlikte birkaç hane Doğu Karadeniz'den gelen Çepni Türkmenler'i de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Sürügüden köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Xırbe Fekiyan [ Kürd "fakihler öreni" ]
1902hk: Hatsig [ Erm "çörecik" ]
Kürd yerleşimi
  Sarıdal köy - Muş_M - Muş
1916h: Kımsor [ Kürd kimsor "kızılbaş" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Muş ib - Muş_M - Muş
Y17, Y553: Tarônitês / Taraunitês [ Yun "Taron ülkesi" ]
■ Muş ovası ile Korkut ve Hasköy ilçelerini kapsayan alan Taron adıyla uzun süre bağımsız veya özerk bir Ermeni beyliği idi. 8. yy'a dek Mamigonyan, daha sonra Pakraduni sülalesine ait olan ülke 967 yılında Bizans hakimiyetine geçti. Taron beyleri soyundan gelen Taronites ailesi Bizans'ta 13. yy'a dek önemli mevkilerde bulunmuş ve Arnavutluk'ta Dyrrachium/Dürrës kentine hakim olmuşlardır. SN
■ Muş kentinin ilçe merkezine bağlı olan Sunay Mahallesi Çeçenler'den, Avar Türkler'inden, Asetin yani Alanlar'dan ve İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km