Muş'da 411 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Ulukaya köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Orux/Örüx
E1914: Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 480 nüfuslu Ermeni köyü idi. (VanV). SN
  Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Kuzik [ Kürd "bükümlü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karabey köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Karabey
■ Köy halkı Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Zengel [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Ömeran/Ameran [ Kürd omeran/omerkan "Ömerler (aş.)" ]
E1912: Amarak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
■ Köyün eski adı Emeran'dır. Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yamaç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kr: QerehamzeyiKerran [ Kürd "Kerran köyü Karahamza mahallesi" ]
1928k: Karahamza
Kürd (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Diyarbakir Kerran (Karaorman) köyünün zozanıdır (yayla). Her iki köy de Badikan aşiretinin Kerran koluna ait olan Selahaddini Eyyubi soyundan gelen ve cumhuriyet doneminde Güzel soyadini alan tek bir aileye aittir. kahraman21
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902: SurpGarabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen yıkılarak taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Kasıman [ Kürd "Kasımlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yörecik köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Zenguk [ Erm zankug "çıngırak, küçük çan" ]
  Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Kr: Civarikan [ Kürd "yaylalar" ]
1946k: Civarikler
1928k: CivarBeğler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yelalan köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Dersim [ Kürd dersîm? "Dersimli" ]
1902hk: Dersin
  Bilek köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Pazu
E967, E1902: Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Muş Tarihi yazarına göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
  Köşk köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1912: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Badan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Anlamı ise Kürtçe de yayvan ya da Çanak olarak bilinir. Huk
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960-: Page yk. [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Xarik [ Kürd "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Çorsan [ Kürd "abdallar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Gölköy köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
Kr: GolaEbuleyl [ Kürd "Ebuleyli gölü" ]
1928k: Gölköy
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
  Kaynarca köy - Varto - Muş
E1902, 1928k: Bazgan/Bazkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Sünni Kürt yerleşimidir. Baran Bingöl
  Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1946k: K. Üstükran [ Kürd stukran "boyunca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ziyaret köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960-: Page aş. [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
1928k: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
1902hk: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Kısmen yanlış bilgi. Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
  Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Xaşxaş [ Kürd xaşxaş "haşhaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ağartı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Sahak
E1912: Sahag [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Zz: Uskura
1946k: B. Üstükran [ Kürd stukran "enseler, boyunlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kayalısu köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Laçıkan [ Kürd laçikan "aş. (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Ölçekli köy - Varto - Muş
1901hb, 1928k: Diyadin
  Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Musikan [ Kürd "Musalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eralanı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Kürdmeydanı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kevorkian & Paboujian'a göre 20. yy başlarında 330 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
1554t: Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Çayçatı köy - Varto - Muş
1928k: Gündemir
E1912: Gundemir [ Kürd "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) ve Sünni Kürt yerleşimi Baran Bingöl
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Lakin köy halkının yarısının kökeni Kurmanç Kürdler'ine diğer yarısının ise Kürdleşmiş Ermeniler'e dayanmaktadır. 1915-1916 senelerinde köydeki Ermeniler'in bir kısmı Suriye'ye tehcir edilmiştir. Geriye kalanlar ise tehcirden kurtulmak için İslamiyet'i kabul etmiştir. İlerleyen zamanlar da ise başka bölgelerden Kürd nüfus göçü almıştır. Berk Ulusoy
  Yayla köy - Varto - Muş
  Güdümlü köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kr: NevaliMulk [ Kürd newalê mulk "mülk deresi" ]
E1900~: Mılkeitsor [ Erm "Mulke deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Şorik [ Kürd "tuzluca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960k: Ağaçköprü
E1902, 1928k: Tatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Miğdi/Meğdi
1902hk: MeğdikNorşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E967: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912'de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: BağluMeğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Buzlugöze köy - Varto - Muş
1942rg: Rindali
1901hb: Randuli
  İlbey köy - Varto - Muş
1901hb: Dodan [ Kürd dodan/dodikan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Şeman [ Kürd şaman "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yılanlı köy - Varto - Muş
1928k: Yılanlı
■ Bilinen eski adıyla '' Înalî '' [Kürtçe]. Huk
  Eğirmeç köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Şeyxalan [ Kürd şêxxelan "şeyh soylular" ]
1902hk: Şexlan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 1200 dolayında Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Kızılağaç bld - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
Kr: Darasor [ Kürd "kızılağaç" ]
1928k: Kızılağaç
E1914: Kızılağaç
1890: Xandris/Xandiris (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Handırıs/Xandris nahiyesi merkez kasabası idi. 1914'te 1325 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. Kürtçe Darasor adı Türkçeden çeviridir. Köyün eski adının Kızılhaç olduğu rivayet edilirse de kayıt bulunamadı. SN
  Yoncalıöz köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Ğeybiyan [ Kürd xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Haksever köy - Varto - Muş
1928k: Habiban [ Kürd hebîban "Habipler" ]
  Kalecik köy - Varto - Muş
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Cevizlidere köy - Muş_M - Muş
1928k: Geligüzan [ Kürd gelê guzân "cevizboğazı" ]
E1902: Geliyekozan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Bunkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürtleşmiş Ermeni yerleşimiydi. SN
  Savaşçılar köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Gaziyan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Özdilek köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1946k: Azakpur
E1912: XandrisiAvzaxpür [ Erm "Xandiris (Kızılağaç) nahiyesi Avzaxpürü" ]
E1902: Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaniçi köy - Muş_M - Muş
1928k: Şénik
E1902: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
  Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Sofyan [ Kürd sofiyan "sofular (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Konukbekler bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
1902hk: Azar
  İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Rakkasan [ Kürd reqasan "rakkaslar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dallıöz köy - Varto - Muş
1928k: Gomagorgo [ Kürd komagurgo "kurt çiftliği" ]
■ Köy halkı Alikan Aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır. Bölgede, Kafkasya'dan gelen İnguşlar, Çeçenler ve Çerkesler hariç başka Kafkasyalı topluluk bulunmamaktadır. Baran Bingöl
■ Köy halkının kökeni Kafkasya'dan gelen Kuman ve Kıpçak Türkleri'ne dayanmaktadır. Mehmet Eröz'ün yazdığı ''Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları'' kitabından bu bilgileri ve daha fazlasını öğrenip, tatbik edebilirsiniz. Berk Ulusoy
  Suluca köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1900~, 1928k: Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortakent köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1902: Ardgunk
1865h, 1928k: Artixonk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mz - Muş_M - Muş
E1900~: Xadan
  Üçevler köy - Muş_M - Muş
1928k: Sémal [ Kürd sêmal "üçevler" ]
E1902: Seremavôr
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
  Körpeağaç mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk, 1928k: Tom/Dom
E967: Dump Տումբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karameşe köy - Varto - Muş
1928k: Karameşe
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sağlıcak köy - Varto - Muş
1928k: Dapak [ Erm dap'ag "düzlük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Toprakkale köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Kelaxoli [ Kürd kelaxwuli "toprakkale" ]
  Arpayazı köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Poğırgov [ Erm "oluklu" ]
E1902: Poğk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Leylek köy - Varto - Muş
1928k: Leylek
■ Köy halkı Alevi Zazalar ile Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kaygıntaş köy - Varto - Muş
1928k: Kimsoran [ Kürd "kızılbaşlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ocaklı köy - Varto - Muş
1928k: Sultanşén [ Kürd/Tr ]
  Yayıklı köy - Varto - Muş
1928k: Muziran [ Kürd misurkî/misuran "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harman köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Xorunk
E474: Xorni/Xoronk [ Erm "çukur/çukurlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Xorenli Movses'in (y. 410-490) vatanı olan ünlü Xorni köyüdür. 19. yy sonunda 160 Ermeni ve az miktarda Kürt nüfusu vardı. SN
  İnardı köy - Muş_M - Muş
1928k: Xitink [ Erm ]
E1900~: Xétink' [ Erm ]
  Kutlugün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Beşparmak köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Diktepeler köy - Varto - Muş
1928k: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1912: Saligan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Suvaran köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Kâsor
E1914: K'artsor [ Erm "taşdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güvendik mz - Muş_M - Muş
E1900~: Hoğts/Xots [ Erm ]
  Zorabat köy - Varto - Muş
1928k: Zorabat
  Sazlıca köy - Varto - Muş
Kr: Qerqerut
1928k: Karkarut/Gargarut [ Erm gargar'ud "höyüklü" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ekindüzü köy - Muş_M - Muş
1928k: Şuşnemerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Karlıdere köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928k: Pétar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Hergift
1902hk: Herküft
E967: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Yarlısu köy - Varto - Muş
1946k: Göşkar
1928k: Koşkar [ Kürd "kunduracı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yukarıalagöz mah - Varto - Muş
1928k: Alagöz yk.
■ Bölgede '' Alangoza Jorin '' olarak bilinmektedir. Huk
  Yeroluk mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşçı köy - Varto - Muş
1928k: Taşçı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
  Seki köy - Varto - Muş
1928k: Keçan [ Kürd keçan "kızlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kheça. asmen
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928k: Xalefan [ Kürd xelefan "halifeler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bozbulut köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Kömüs
1902hk: Goms
E1902: Komk/Komıs [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
1928k: Alagöz aş.
1901hb: Alagöz
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. HukHaritada yeri belli olmayanlar.
  Muş ib - Muş_M - Muş
Y17, Y553: Tarônitês/Taraunitês [ Yun "Taron ülkesi" ]
■ Muş ovası ile Korkut ve Hasköy ilçelerini kapsayan alan Taron adıyla uzun süre bağımsız veya özerk bir Ermeni beyliği idi. 8. yy'a dek Mamigonyan, daha sonra Pakraduni sülalesine ait olan ülke 967 yılında Bizans hakimiyetine geçti. Taron beyleri soyundan gelen Taronites ailesi Bizans'ta 13. yy'a dek önemli mevkilerde bulunmuş ve Arnavutluk'ta Dyrrachium/Dürrës kentine hakim olmuşlardır. SN
■ Muş kentinin ilçe merkezine bağlı olan Sunay Mahallesi Çeçenler'den, Avar Türkler'inden, Asetin yani Alanlar'dan ve İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390, E967: Oğagan Օղական [ Erm "üzümlü?" ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
  Bulanık ib - Bulanık - Muş
E666, E1902: Hark Հարք
1869s: Bulanık
■ İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km