Muğla'da 596 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Turgutreis mah - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1890hk: Karatoprak
■ Karatoprak, Karabağ ve Akçaalan köyleri 1952'de Karatoprak adı altında birleştirildi. Daha sonra Turgutreis adı verildi. SN
  Karakaya mah Gümüşlük - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1891s: Karakaya
  Karabağ mah Turgutreis - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1891s: Karabağ
  Yalıkavak mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
■ Sandama ve Geriş köyleri iskelesinde yeni yerleşimdir. SN
  Akyarlar mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1904hk y: Kefaluka [ Yun kephaloúka "buruncuk" ]
  Aspat mv - Bodrum - Muğla
1904hk: Çıfıt Kalesi
1665: Aspat
1525: Cühudluk Limanı [ Tr cühudluk "Yahudi yeri" ]
Y724: Stróbilos [ Yun "kozalak" ]
1530t y: İsravolos / Sıravalos (idari bölge)
■ Halk arasında bilinen adı Çıfıt Kalesi veya Sıravolos iken Evliya Çelebi'de görülen eski bir ad canlandırılmıştır. Antik `kozalak` adı, denizden yükselen konik tepeden mülhem olmalıdır. SN
  İslamhaneleri mah - Bodrum (Karatoprak bucağı) - Muğla
1904hk: Rumevleri
1891s: Rumhaneleri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gökçebel mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1946: Dirmil [ (Yun) térmilai "kavim adı" ]
1891s: B. Dirmil
■ Dirmil adı için Burdur Altınyayla maddesine bakınız. SN
  Bağla mah - Bodrum - Muğla
1904hk: Bağlar
1811: Karabağla
  Gündoğan mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s y: Farilya [ Yun paralía "sahil" ]
  Ortakent mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s, 1946 y: Müsgebi
Y1904hk: Episkopi [ Yun "piskoposluk (makamı)" ]
■ Bizans devrinde piskoposluk makamı Osm. kaza (`kadılık`) eşdeğeridir. Müsgebi adı 'kaza' (ilçe) olarak çevirilebilir. Yarımadanın idari merkezi 15. yy'dan önceki bir tarihte (belki korsan tehlikesi nedeniyle) Bodrum veya Mindos'tan içeriye çekilmiş olmalıdır. SN
  Tekir burun - Datça - Muğla
1911h y: Kriyo Burnu | Soğuksu Burnu [ Yun krío "soğuk" ]
Y-450: Triópion [ Yun "üçgöz" ]
  Knidos mv - Datça - Muğla
Y-454 Y451: Knídos
■ Strabon daha önce Datça yakınlarında olan Knidos kent merkezinin MÖ 4. yy'da yarımada ucundaki bu yere taşındığını anlatır. SN
  Türkbükü mah Göltürkbükü - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1914: Türkbükü
1891s: Rumbükü
■ Eski adı Rumbükü iken Balkan Savaşı ertesinde adı Türkleşmiştir. 2005 dolayında Gölköy ile birleştirilerek Göltürbükü belediyesi yaratıldı. SN
  Bitez mah - Bodrum - Muğla
1960: Ağaçlı
1665 y: Vitez
1525, 1914: Bitez
Y-454: Pédasa [ Luw *padassa "dipköy?" ]
■ Geç Ortaçağa ait Rumca bir portulanda Pittazi yazılmıştır. (Delatte, Port. 248) SN
■ Strabon (1. yy) Troya savaşında Anadolu'lu halklarla birlikte savaşmış olan Leleglerin, savaş sonrasında yurtlarını terk ederek Karya bölgesine geldikleri ve Pedasa kentini kurdukları rivayet eder. EDA
  Gölköy mah - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891s: Gölköy
1525: Gülür
■ Göl yoktur. Türkbükü ile birleştirilip Göltürkbükü olmuştur. SN
  Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
1525 y: Bodrum
Y-454: Halikarnassós [ Luw ]
Y1462: Petrónion (kale) [ Yun "taşlık?" ]
■ 15. yy'da Rodos Şövalyelerince inşa edilen Bodrum Kalesine neden Petronion adı verildiği açık değildir. Tr ve Yunanistan'da en az dört yerde antik ören yerlerine verilen Bodrum/Petrion adı, muhtemelen `taşocağı (`spolia kaynağı`) anlamındadır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
■ Kumbahçe'de Girit mübadilleri yaşamaktadır. metonio
  Sandıma x - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1904hk y: Sandama [ Yun ]
■ Yalıkavak yarımadasının adı 19. yy deniz haritalarında Sandama Yarımadası olarak gösterilir. Yalıkavak'ın eski merkezi olan köy 1960'lardan sonra terk edilmiştir. Eski `Türkmen` yerleşimi olduğuna ilişkin rivayet dayanaksız görünüyor. SN
  Yazı mah - Datça - Muğla
1904hk: Yazı
  Belen mah Yazı - Datça - Muğla
Eski adı: -
  Cumalı mah - Datça - Muğla
1891s: Cumalı
1914: Süleymaniye (idari bölge)
■ Bir dönem Süleymaniye nahiyesi merkezi idi. SN
  Karaada ada - Bodrum - Muğla
1811: Orak Adası?
1525: Karaada
■ Kiepert haritasında görülen Orak Adası adı muhtemelen daha doğuda, Kargıcak Bükündeki başka bir adaya aittir. SN
  Torba mah - Bodrum - Muğla
Y550: Thryánda [ Luw ]
1904hk y: Turvanda (körfez)
1525: Torva (körfez)
■ Yakın dönemde kurulmuş olan yerleşimin adı, eski adı Turfanda bükü olan Torba bükünden alınmıştır. SN
  Çeşme mah Cumalı - Datça - Muğla
1904hk: Çeşme
  Yaka mah - Datça - Muğla
1891s: Yaka
■ 1904 tarihli Kiepert haritasında bu yer Faka, buna karşılık şimdiki Yazı köyü Yaka olarak belirtilmiştir. Hata olabilir. SN
  Palamutbükü mah - Datça - Muğla
1911h: Kumlu
1904hk y: Epano Georgios [ Yun "yukarı Yorgo (öz.)" ]
  Pınarcık mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Salih ada - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904hk y: Tarandos [ Yun ]
Y-454 Y43: Karyánda [ Luw "Karyalılar" ]
■ Skylaks ve Strabon'un ada üzerinde olduğunu belirttiği Karyanda antik kentinin izi bulunamamıştır. SN
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h: Kapıkıran
Y-446: Látmos [ Luw ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Zeytin mah - Datça - Muğla
1911h: Zeytuncuk
  Yalıçiftlik mv - Bodrum - Muğla
Eski adı: -
■ Çiftlik köyünün yalı mahallesidir. SN
  Alazeytin mah - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1911h: Alakışla
■ Alakışla adı muhtemelen Alakilise'den bozmadır. Kisebükü maddesine bakınız. SN
  Bafa mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1968: Çamiçi
1928: Bafa
■ 1962'de verilen Çamiçi adı yerine 2007'de yeniden Bafa benimsendi. SN
  Çamlık mah Mumcular - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
Eski adı: -
  Yediler my - Milas - Muğla
Eski adı: -
■ gölyaka köyünün 3 km kadar kuzeydoğusunda Yediler Manastırı adı verilen Bizans dönemi yapı kompleksinin görkemli kalıntıları bulunur. Yaya yolu vardır. SN
  Gölçukuru mah - Bodrum - Muğla
Eski adı: -
  Ovabükü mah Mesudiye - Datça - Muğla
1904hk y: Kato Georgios [ Yun "aşağı Yorgo (öz.)" ]
  Karahayıt mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
  Hayıtbükü mah Mesudiye - Datça - Muğla
1911h: Hayıtbükü
  Mesudiye mah - Datça - Muğla
1914: Mesudiye
1911h: Avlana
  Boğaziçi mah - Milas - Muğla
Eski adı: -
■ Yeni yapılaşmadır. Eski haritalarda sadece Tuzla Mağazası görülür. SN
■ Vargil mevkiinde Bargylia antik yerleşimi bulunur. Manav
  Kızılbük mah Mesudiye - Datça - Muğla
1911h: Kızılbük
  Güvercinlik mah - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
■ Antik Karyanda yerleşiminin Güvercinlik mahallesi kuzeyinde veya karşıdaki Salih Adası'nda olduğu tahmin edilir. SN
  Kıyıkışlacık mah - Milas - Muğla
1946 y: Asın Kurin
1530t: Ason / Asın
Y-454: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türer. SN
  Etrim mah Pınarlıbelen - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904hk: Etrim
  Theangela mv - Bodrum - Muğla
Y75: Theangela
Y-454: Syangela
■ Daha önce Syangela adlı bir Karia yerleşimi iken MÖ 350 dolayında Bordum hakimi Mausolos tarafından Theangela adıyla yeniden kurulduğu anlatılır. Antik kentin kalıntıları Etrim mahallesinden ulaşılan ıssız bir yerdedir. SN
  Sazköy mah Mumcular - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1914: Sazköy
  Kurudere mah - Bodrum - Muğla
Eski adı: -
  Ekindere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1914: Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Körmen mah Datça - Datça - Muğla
1904hk: Körmenliman
  Çandır mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Sakız mv - Milas - Muğla
Y550: Pássala [ Luw ]
■ Antik Milas'ın limanı yazıtlar sayesinde tespit edilmiştir. Bodrum-Milas Havaalanı içindedir. SN
  Çamarası mah - Bodrum - Muğla
Eski adı: -
  Sığırtmaç mah Dörttepe - Milas - Muğla
Y-454: Kindyê [ Luw ]
  Dörttepe mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
Y-454: Bargylia
1665 y: Varvil (idari bölge)
■ 1960'e dek resmi kayıtlarda görülen Varvil nahiyesinin merkez köyü Konakdere idi. Varvil adı, Eski Yunanca Bargylia = Yeni Yunanca Varvilya yer adından alıntıdır. ■ Dörttepe köyü, Konakdere merkez olmak üzere Sığırtmaç, Üçpınar, Eğerciler köylerinin birleşmesi ile oluşturuldu. SN
  Eğerciler mah Dörttepe - Milas - MuğlaHaritada yeri belli olmayanlar.
  Gökova körfez - Ula - Muğla
Y-450: Kerámikos Kólpos [ Yun "Keramos/Kerme körfezi" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km