Mersin'de 680 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Anıtlı mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Kaledıran
Y-350 📖 Xáradrous / Kálandros [ AnaD ]
  Lale mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Lala
  Karaağa mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Karaağa
  Uçarı mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Uçarı Zeameti
  Güngören mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Teniste
1522t 📖 Tenisse [ Yun ]
  Çamlıpınar mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Karakilise
  Karaçukur mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Karaçukur
  Demirören mah - Anamur - Mersin
1946 📖 Melleç
1928 📖 Mellaç
  Kükür mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Kükür
  Çamlıpınaralanı mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Karakilisealanı
  Sarıdana mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Sarıdana
  Korucuk mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Korucuk
  Sugözü mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
  Kızılaliler mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kızılaliler
  Ovabaşı mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Ferheng
1522t 📖 Frenk (köy) [ Yun farángi "boğaz" ]
■ Halen Frenk Köyü adıyla tanınır. SN
  Nasrettin mah Ören - Anamur - Mersin
1928 📖 Nasreddin
  Ortaköy mah Ören - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Ortaköy
  Karadere mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Karadere
  Kılıç mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kılıç
  Ören mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Ortaköy + Nasreddin
Y-350 📖 Anemoúrion [ Yun "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994'te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturuldu. SN
  Çataloluk mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
  Koçu mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Koçi
  Alataş mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Kızılkilise
  Emirşah mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 İmraş
1522t 📖 Emîr-şah
  Güleç mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Orhana
  Kalınören mah Anamur - Anamur - Mersin
1928 📖 Kalınviran + Kalınviran Kıbtiyanı [ Tr kıbtî "çingene" ]
1522t 📖 Kalınviran
Y451 Y610 📖 📖 Titiópolis [ Yun "(imparator) Titus kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ Antik kent kalıntıları köy merkezindedir. SN
  Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖 Çorak
Y-350 📖 Anemoúrion (başka yer) [ Yun "rüzgârgülü, yelvuran" ]
1665 📖 Mamuriye | Anamur (idari bölge)
■ İlçeye adını veren tarihî Anamur kenti bugünkü ilçe merkezi olan Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören beldesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
  Köprübaşı mah - Anamur - Mersin
hl 📖 Ferizler
1928 📖 Feruzeler + Feruzeler Kıbtiyanı [ Tr kıbtî "çingene" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
  Çandır yayla - Anamur - Mersin
Eski adı: Köristanlık [ Tr gûristan/köristan "gayrimüslim mezarlığı" ]
  Çeltikçi mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Çeltükci
  Kaşdişlen mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kaş
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur'un tek Alevi köyüdür. SN
  Sarıağaç mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kurin yk.
1522t 📖 Kurı-en
  GüneyBahşiş mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Güney Bahşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
  KaralarBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Bakşiş [ Tr baxşayiş "ihsan" ]
Alevi yerleşimi
■ `Bahşayiş köyü Karalar mahallesi` anlamında. SN
  Akine mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Akine
■ Yerel telaffuzda Ayne. inan olgar
  Kocadut mah Anamur - Anamur - Mersin
  Çarıklar mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
  Ormancık mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kurin aş.
1522t 📖 Kurı-en [ Tr "kuru mağara/çukur" ]
  GerceBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Bakşiş [ Tr baxşayiş "ihsan, atiye" ]
  Mamure mv - Anamur - Mersin
1665 📖 Mamuriye | Anamur Kalesi [ Yun Anemoúrion ]
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion'dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
  Bozdoğan mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Bozdoğan [ Tr "aş." ]
■ Mersin-Adana yöresinde yaygın olan Bozdoğan cemaati çeşitli kaynaklarda Yörük, Kızılbaş ve Poşa (`çingene`) olarak adlandırılır. SN
  Pullu mv - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Kilisebelen
  Pınarlar mz - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar
  Akcami mah - Bozyazı - Mersin
1928 📖 Akcami
1914hk 📖 K. Manastır
■ 1914 Kiepert haritasında Küçük Manastır ve Büyük Manastır olarak gösterilen yerler Akcami ve Kömürlü olmalıdır. SN
  Narince mah - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 Narince
■ Narınca şeklinde söylenir. inan olgar
  Ağzıkara mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
hl 📖 Ağzara
  Ustalar mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
  Kömürlü mah - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 B. Manastır?
  Denizciler mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 Bidi
  Gürlevik mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
1522t 📖 Gürleyük [ Tr "şelale" ]
  Bozyazı ilçe - Bozyazı - Mersin
1960 📖 Ağzıkara + Gürlevik + Denizciler + Çubukkoyağı [ Tr "çağlayan" ]
1522t 📖 Bozyazı (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ Bozyazı esasen kasabanın kurulduğu düzlüğün adıdır. Dört mahallenin birleştirilmesiyle 1987'de Bozyazı belediyesi kuruldu. 1989'da ilçe oldu. ■ 19. yy kayıtlarında burada Aşiret-i Kıptiyan kazası görülür. SN
  Paşabeleni mv - Bozyazı - Mersin
Y-350 📖 Nagidos [ AnaD ]
■ MÖ 5. yy'da Hekataios'un andığı antik kent, Bronz çağında önemli bir yerleşim olmuştur. Yunan-öncesi bir dilden kalan adı, Niğde kentiyle aynıdır. SN
  Karaisalı mah - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 Karasilli
■ Adana Karaisalı ilçesine bakınız. SN
  Çubukkoyağı mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
Alevi yerleşimi
  SoftaKalesi mv - Bozyazı - Mersin
1824 📖 Suhte Kalesi
Y17 📖 Arsinóê
■ Antik kentin Mısır kralı II. Ptolemaios'un (MÖ 308-246) eşi ve kızkardeşi Arsinoe onuruna adlandırıldığını Strabon belirtir. SN
  Kaledibi mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
1928 📖 Fidikli
■ Softa Kalesi adı verilen antik kale harabesi bu mahallededir. Fidik, komşu Aydıncık ilçesinde halen terk edilmiş olan bir dağ köyünün adıdır. SN
  Tekedüzü mah - Bozyazı - Mersin
1928 📖 Tekedüzü
  Ilısu mah - Gülnar - Mersin
1522t 📖 Ilısuluk
  Çampınar mah - Mut - Mersin
1914hk 📖 Kâhtama [ Yun ]
  Kızılca mah - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 Kızılca
  Kızılca mah - Gülnar - Mersin
1914hk 📖 Kızılca
  Dereköy mah - Bozyazı - Mersin
1928 📖 Dereköy
  Tekmen mah Bozyazı - Bozyazı - Mersin
  Bahçekoyağı mah - Bozyazı - Mersin
Alevi yerleşimi
  Topkaya mah - Mut - Mersin
1914hk 📖 Gülle
  İshaklar mah - Gülnar - Mersin
1914hk 📖 İshaklar
  Aksaz mah Tekeli - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 Aksaz
  Tekeli mah - Bozyazı - Mersin
1928 📖 Tekeli + Tekeli Kıbtiyanı [ Tr kıbtî "çingene" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ © Gömlek No:17569 Konya vilayeti, İçel sancağı, Sinanlı kazası, Tekelü köyü (Karadona Cemaati İslam) deyar heyran
  Değirmenlik mah Yalnızcabağ - Mut - Mersin
1914hk 📖 Balabolu
E1199 📖 Balabol Պալապօլ [ Yun palaiópolis "eskikent" ]
Y535 📖 Adrasós akk. Adrasón [ AnaD "(tanrı) Adra kenti" ]
■ Köyün sırtındaki dağ halen Adras Dağı olarak anılır. Antik Adrassos kasabası sonraki devirde Rumca `Eskikent` anlamında Palaiopolis olarak adlandırılmış olmalıdır. Halk arasında yaygın olan 'Balapoğlu' etimolojisi ibret vericidir. SN
  Köseçobanlı mah - Gülnar - Mersin
1928 📖 Köseçobanlı
  Işıklar mah - Mut - Mersin
1522t 📖 Malhoca
  Taşoluk mah - Gülnar - Mersin
1914hk 📖 Taşoluk
  Bayır mah Göksu - Mut - Mersin
Eski adı: Donsuzlu
  Lenger mah - Bozyazı - Mersin
1914hk 📖 Lenger
  Gezende mah - Gülnar - Mersin
1522t 📖 Gezende
  Yalnızcabağ mah - Mut - Mersin
1522t 📖 Yalnızcabağ
  Göksu mah - Mut - Mersin
Eski adı: -
■ 1995'te Kıravga, Bayır, Köprübaşı ve Esençay köylerinin birleştirilmesiyle kurulan belediye 2014'te lağvedildi. SN
  Gözsüzce mah - Bozyazı - Mersin
1522t 📖 Gözsüzce
■ Gözsüzce esasen ırmak adıdır. SN
  Gökçetaş mah - Mut - Mersin
1522t 📖 Şanşa
■ Karş. Tufanbeyli Çatalçam (Şanşa). SN
  Kıravga mah Göksu - Mut - Mersin
1914hk 📖 Gravga
1840 📖 Kıravga
■ Seyyid Alaeddin Ali Semerkandi soyundan geldiği rivayet edilen Kravga beyleri Osmanlı döneminde birçok makam sahibi olmuştur. Halen bu köyde mülkleri bulunur. SN
  Köprübaşı mah Göksu - Mut - Mersin
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Ilıca mah - Mut - Mersin
1522t 📖 Ilıca / İlice


Grafik harita göster     haritada ara : km