Meriç'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
1928k: Nasuhbey
Alevi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928k: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1928k: KadıDondurma
1900ht: Kadıköy
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
1928k: Alibey
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928k: Saruhanlı
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya iskan yoluyla kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Umurca köy - Meriç - Edirne
1928k: Umurca
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928k: İzzetiye
1904s: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1928k: B. Doğanca
1913-1936: Kavaklı (idari bölge)
■ Kavaklı kazasına 1936'da Meriç nehrinin adı verildi. SN
  HasırcıArnavut köy - Meriç - Edirne
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi.
  Küpdere köy - Meriç - Edirne
1928k: Küpdere
  YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
1928k: YeniceGörice [ Bul Goritsa "tepecik" ]
  Olacak köy - Meriç - Edirne
1928k: Olacak
  Rahmanca köy - Meriç - Edirne
1928k: Rahmanca
  Seren köy - Meriç - Edirne
1455t, 1928k: Sirem
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1928k: Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922tb: Kalyki
1900ht: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1968k: Leylekköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1928k: Karahamza
Pomak yerleşimi
  Yakupbey köy - Meriç - Edirne
1928k: Yakupbey
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km