haritada ara :   km  
Meriç'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Nasuhbey
Alevi-Türk yerleşimi
Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Küplü
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu 1912-1913'te üç yanlı çatışmanın odağında kalmışlardır. SN
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Kadı Dondurma
1877hk 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
Alibey köy - Meriç - Edirne
1901h 📖: Hacıbey
Alevi-Türk yerleşimi
Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Sarıhanlı
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya iskan yoluyla kurulmuştur. Atakan Sevgi
Umurca köy - Meriç - Edirne
1901h 📖: Umurca
Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 📖: İzzetiye
Y1922 📖: Satriní Σατρηνή [ Yun ]
1904s 📖: Subaşı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
Büyükaltıağaç köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 📖: BüyükAltıağaç
1901h 📖: Baltac
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1928 📖: Büyükdoğanca
1901h 📖: Doğancı
1928 📖: Kavaklı (idari bölge)
■ Kavaklı kazasına 1936’da Meriç nehrinin adı verildi. İlçe merkezi Büyükdoğanca kasabasıdır. SN
Karayusuflu köy - Meriç - Edirne
1877hk 📖: Karasofulu
■ Sınırın Yunan tarafında kalan Sofulu (Soufli) kasabasının eski yerleşimidir. SN
HasırcıArnavut köy - Meriç - Edirne
1877hk 📖: Arnavudköy
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Drama'nın Raşovo köyünden gelen mübadil Pomaklar tarafından iskan edilmiştir. metonio
Küpdere köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Küpdere
YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Yenice Görice [ Bul goritsa "ormanlı" ]
1901h 📖: İnceköy
Olacak köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Olacak [ Tr olucak "küçük kanal" ]
Rahmanca köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Rahmanca
1877hk 📖: Kostaköy [ Yun Kostas "öz." ]
Saatağacı köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Saatağacı
1904s 📖: Valideyeri
Serem köy - Meriç - Edirne
1877hk 📖: Srem
1455t 📖: Sirem
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 15. yy'da sancak beyliği idi. SN
■ 1924 itibâriyle Helenistanın Makedonya bölgesinden Slavlar iskân edilmiştir. Manav
Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Draguşin [ Bul Dragusan ]
1901h 📖: Tavşan Harabesi
Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922 📖: Kalyki
1901h 📖: Kavaklı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Akçadam köy - Meriç - Edirne
1901h 📖: Leylekköy
1877hk 📖: Lulu | Leylekköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Karahamza köy - Meriç - Edirne
1901h 📖: Karahamza
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1924 senesinin mayıs ayında Drama Šurdiolovo köyü Pomakları 60 hâne olarak iskân edildi. Manav
Yakupbey köy - Meriç - Edirne
1901h 📖: Yakubköyü
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
Paşayenice köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Paşayenice
1901h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.