haritada ara :   km  
Mercimekkale'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Kutlugün köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Bayraman [ Kürtçe beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 21'' D, 41° 24' 25'' K
Sudurağı köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Bezan
■ Eski Ermenice kaynaklarda `Aştişat (şimdi Yücetepe) yakınında` diye tarif edilen Pesdavan Բեստավան kasabası olabilir. SN
■ Koord: 39° 2' 52'' D, 41° 26' 57'' K
Yücetepe köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Derik [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
E390 📖 : Aşdişad Աշտիշատ [ Ermenice "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy’da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak’ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 58' 23'' D, 41° 27' 2'' K
Yeşilova belediye - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968 📖 : Yağcılar
E1912 📖 : Avran [ Kürtçe awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi
■ Büyük sürgün sonrası gelen Avar kabilesine mensup Kafkas Muhacirleri yaşamaktadır. Mustafa
■ İspir ve Şavşatlı Türkler çoğunluğu oluşturuyordu. 80'li yıllarda hem bunların hem de Çerkeslerin çoğu köyü terk etti. Bugün yarısından çoğu Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 55' 47'' D, 41° 27' 6'' K
Dilimli köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Salorik
E1902 📖 : Salorig [ Ermenice "ericek, erikli" ]
■ Koord: 38° 59' 50'' D, 41° 29' 35'' K
Mercimekkale köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Sıkavi
1902hk 📖 : Ts'xavi
E1902 📖 : Dzığov / Dzıxavu Ծխավու [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
■ Koord: 38° 56' 14'' D, 41° 30' 16'' K
Akpınar köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902 📖 : Akpınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Akpar adıyla kuruldu. 1900 yılında Dağıstan'dan Muş'a gelen Lezgiler, Çeçenler, Avarlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 39° 1' 36'' D, 41° 30' 32'' K
Şenoba köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Giravi
1902hk 📖 : Kiravi
E680 E1902 📖 📖 : Kireh Գիրեհ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 10. yy’da Kireh köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank’ manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tespit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 53' 21'' D, 41° 31' 1'' K
Mercimekkale mevki - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390 E680 📖 📖 : Oğagan Օղական [ Ermenice ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev’in mezarı bu köyde idi. SN
■ Koord: 38° 57' 33'' D, 41° 31' 22'' K
Kıyıbaşı köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Arincik
E1902 📖 : Arınçig [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi
■ Köy de Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 41° 31' 32'' K
Dumlusu köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖 : Sarkisyan [ Ermenice "Sarkisgiller (öz.)" ]
1556b 📖 : Sarkisan [ Kürtçe "Sarkisler (öz.)" ]
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 41° 31' 59'' K
Serinova belediye - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Artît
1902hk 📖 : Erteft | Deyrük
E680 📖 : Artert [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (İnguş) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede idi. Deyrük (`kilisecik`) mevkiine 19. yy sonunda İnguş ve Karapapaklar iskan edilmiş, Cumhuriyet döneminde büyüyen kasaba iç göç sonucu Kürtleşmiştir. SN
■ Koord: 38° 55' 49'' D, 41° 32' 28'' K
Taşoluk köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902 1928 📖 📖 : Ağçan/Akçan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Kürtler sonradan köye yerleşti. Kürtlerin çoğu Muşlu bile değil, Ağrılıdır. Mustafa
■ Koord: 38° 52' 59'' D, 41° 32' 59'' K
Akkonak köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Kotanlı [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 39° 2' 44'' D, 41° 33' 40'' K
Alican köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
■ Köyün Kütük nüfusu Karapapak Türklerinden oluşur. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 5'' D, 41° 33' 40'' K
Aydıngün mahalle (Serinova bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Şaşkan [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (İnguş) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün nüfusunu 1864 yılında bölgeye gelen İnguşların Galgaylar kabilesi oluşturmaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 59' 17'' D, 41° 34' 47'' K
Bakırcılar mahalle (Serinova bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Mergisıfro [ Kürtçe mêrg "bakraç çayırı" ]
■ Koord: 38° 57' 43'' D, 41° 34' 52'' K
Boyuncuk köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Şeyx Yusuf [ Kürtçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Adına rağmen 1914’te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Köyün kütük nüfusu Terekeme-Karapapak Türklerinden oluşur. Karapapakların Bursa'ya göç etmesi ile Ağrılı Kürtler köye yerleşti. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 39'' D, 41° 35' 6'' K
Aligedik köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Aligedik
■ Koord: 39° 2' 16'' D, 41° 37' 38'' K
Sürügüden köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Xırbe Fekiyan [ Kürtçe "fakihler öreni" ]
1902hk 📖 : Hatsig [ Ermenice "somuncuk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 50'' D, 41° 38' 3'' K
Fındıklı mahalle (Mescitli bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖 : Fındıklı
■ Koord: 39° 0' 50'' D, 41° 38' 58'' K
Aşağısızma köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Harabe Xartos
E1902 📖 : Xartos
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 52' 0'' D, 41° 38' 59'' K
Yukarısızma köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Kürd Xartos
E1902 📖 : Xartos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 55' 39'' D, 41° 40' 31'' K
Çiçekli köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Kotanan [ Kürtçe kotan "koyun ağılı?" ]
■ Koord: 38° 54' 54'' D, 41° 41' 20'' K
Karaağaç mahalle (Mescitli bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Karaağaç
■ Koord: 39° 0' 33'' D, 41° 41' 43'' K
Yazla köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Ebülbahar
E1912 📖 : Apılbular
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 50'li yıllarda İspir ve Şavşat göçmeni Türkler yerleşmişti. 80'li yıllardan itibaren köyü terk etmeye başladılar, bugün bir kaç aile hariç köyün tamamı Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 49' 47'' D, 41° 41' 51'' K
Mescitli köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Kızılmescit
E1902 📖 : Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 41° 43' 59'' K
Karameşe köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Karameşe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 45'' D, 41° 44' 46'' K
Üçsırt köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Sîgiran [ Kürtçe sêgiran "üç tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 58' 59'' D, 41° 46' 0'' K
Alagün köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Molla Xıdıran [ Kürtçe mile Xidiran "Hıdırlar kolu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 41° 46' 59'' K
Gümüşali köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Alozerk [ Kürtçe "sarıerik" ]
1916h 📖 : Alozek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros mezraları 13.8.1952’de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 38° 54' 0'' D, 41° 47' 37'' K
Dereyurt köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Ğıcık
■ Koord: 38° 54' 20'' D, 41° 48' 50'' K
Keçidere köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Çaxsor [ Ermenice çaxtsor "değirmendere" ]
■ Koord: 38° 59' 30'' D, 41° 48' 59'' K
Elçiler köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Resûlan [ Kürtçe "elçiler (aş.)" ]
■ Koord: 38° 57' 0'' D, 41° 49' 0'' K
Bostankent köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902 1928 📖 📖 : Bostankend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana’da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 41° 49' 59'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.