haritada ara :   km  
Mercimekkale'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Kutlugün köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Bayraman [ Kr beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sudurağı köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Bezan
■ Eski Ermenice kaynaklarda `Aştişat (şimdi Yücetepe) yakınında` diye tarif edilen Pesdavan Բեստավան kasabası olabilir. SN
Yücetepe köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Derik [ Kr dêrik "kilise" ]
E390 📖 Aşdişad Աշտիշատ [ Erm "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
Yeşilova bld - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968 📖 Yağcılar
E1912 📖 Avran [ Kr awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
Dilimli köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Salorik
E1902 📖 Salorig [ Erm "ericek, erikli" ]
Mercimekkale köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Sıkavi
1902hk 📖 Ts'xavi
E1902 📖 Dzığov / Dzıxavu Ծխավու [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
Akpınar köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902a 📖 Akpınar
Şenoba köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Giravi
1902hk 📖 Kiravi
E680 E1902 📖 📖 Kireh Գիրեհ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 10. yy'da Kireh köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tespit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
Mercimekkale mv - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390 E680 📖 📖 Oğagan Օղական [ Erm ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
Kıyıbaşı köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Arincik
E1902 📖 Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dumlusu köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖 Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
1556b 📖 Sarkisan [ Kr "Sarkisler (öz.)" ]
Serinova bld - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Artît
1902hk 📖 Erteft | Deyrük
E680 📖 Artert [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Redkan) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede idi. Deyrük (`kilisecik`) mevkiine 19. yy sonunda Çeçen ve Karapapaklar iskan edilmiş, Cumhuriyet döneminde büyüyen kasaba iç göç sonucu Kürtleşmiştir. SN
Taşoluk köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Akçan
1902a 📖 Ağçan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
Akkonak köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Kotanlı [ Kr kotan "koyun ağılı?" ]
Bakırcılar köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Mergisıfro [ Kr mêrg "bakraç çayırı" ]
Alican köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
Boyuncuk köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyx Yusuf [ Kr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
Aydıngün mah Serinova - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Şaşkan [ Kr "aş." ]
Aligedik köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Aligedik
Sürügüden köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Xırbe Fekiyan [ Kr "fakihler öreni" ]
1902hk 📖 Hatsig [ Erm "somuncuk" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Fındıklı mah Mescitli - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk 📖 Fındıklı
Aşağısızma köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Harabe Xartos
E1902 📖 Xartos
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yukarısızma köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Kürd Xartos
E1902 📖 Xartos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çiçekli köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Kotanan [ Kr kotan "koyun ağılı?" ]
Karaağaç mah Mescitli - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Karaağaç
Yazla köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Ebülbahar
E1912 📖 Apılbular
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Mescitli köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Kızılmescit
1902a 📖 Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karameşe köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Karameşe
Kürt (Sünni) yerleşimi
Üçsırt köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alagün köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Molla Xıdıran [ Kr mile Xidiran "Hıdırlar kolu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Gümüşali köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Alozerk [ Kr "sarıerik" ]
1916h 📖 Alozek
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros mezraları 13.8.1952'de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
Dereyurt köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Ğıcık
Keçidere köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Çaxsor [ Erm çaxtsor "değirmendere" ]
Elçiler köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 Resûlan [ Kr "elçiler (aş.)" ]
Bostankent köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902a 1928 📖 📖 Bostankend
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.