Mercimekkale'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kutlugün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Sudurağı köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Bezan
■ Eski Ermenice kaynaklarda `Aştişat (şimdi Yücetepe) yakınında` diye tarif edilen Pesdavan Բեստավան kasabası olabilir. SN
  Yücetepe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390: Aşdişad Աշտիշատ [ Erm "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
■ Köy halkı Araplar'dan ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968k: Yağcılar
E1912: Avran [ Kürd awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Belde halkı Kafkasya'dan gelen Avar Türkleri, Doğu Karadeniz'den gelen Çepni Türkmenleri'nden, Karapapak/Terekeme Türkleri ve birkaç hane Kurmanç Kürd'ü nüfus da bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Dilimli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Salorik
E1902: Salorig [ Erm "ericek, erikli" ]
  Mercimekkale köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Sıkavi
1902hk: Ts'xavi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
■ Köyün kurucusu Ermeniler'dir. 1915-1916 yıllarında Ermeniler Lübnan'a tehcir edildi. Günümüzde köy halkı ekseriyle Ahıska Türkler'inden oluşmaktadır. Ahıska Türkler'inin yanı sıra eser oranda Kurmanç Kürd'ü nüfus da yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Şenoba köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Giravi
1902hk: Kiravi
E1902: Kıreh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'de Kıre köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tesbit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş Türk
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Köy halkını çoğunluğu Doğu Karadeniz'den ve Elazığ taraflarından gelen Türkmenler'den oluşmaktadır. Bunlarla birlikte birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Kıyıbaşı köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Arincik
E1902: Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karapapak/Terekeme Türkleri, Çeçenler ve İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dumlusu köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Sarkisan [ Kürd "Sarkisler (öz.)" ]
1902hk: Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
  Serinova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Artét
1902hk: Erteft/Deyrük
E967: Artert [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Kafkasya'dan gelen Karapapak/Terekeme Türkleri ile Çeçenler'den oluşmaktadır. Bunlarla birlikte Kurmanç Kürdler'ide bulunmaktadır. Son yıllarda belde de yaşayan Türkler özellikle Marmara bölgesine göç etmişlerdir. Fakat nüfus halen ekseriyetle Türk soyludur. Berk Ulusoy
  Taşoluk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Akçan
E1902: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce Kürd nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Akkonak köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1900~, 1928k: Kotanlı [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Alican köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1914: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
  Bakırcılar köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Mergesıfro [ Kürd mêrg "bakraç çayırı" ]
  Boyuncuk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Şeyxyusuf [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Muş kozmopolit bir yapıya sahip olduğu için birçok unsur arasında hısımlık ilişkileri vardır. Bu hısımlık asimilasyona değil, kültürlerin kaynaşmasına sebep olur. Köy halkının bir kısmı tercihen Marmara bölgesine göç etmiştir. Berk Ulusoy
  Aydıngün mah Serinova - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Şaşkan [ Kürd şaşikan "aş." ]
■ Mahalle halkı Kafkasya'dan gelen Çeçenler ile İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sürügüden köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Xırbefekiyan [ Kürd xirbêfêkiyan "fakihleröreni" ]
1902hk: Hatsig [ Erm "çörecik" ]
Kürd yerleşimi
  Fındıklı mah Mescitli - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902hk: Fındıklı
■ Mahalle/yayla/mezra halkı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağısızma köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: XarabeXartos
E1902: Xartos
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarısızma köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: KürtXartos
E1912: Xartots
E1902: Xart'os
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Kotanan [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Karaağaç mah Mescitli - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
■ Mahalle/yayla/mezra halkı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yazla köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Ebülbahar
E1912: Apılbular
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mescitli köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Kızılmescit
E1914: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karapapak/Terekemeler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karameşe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Karameşe
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Üçsırt köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alagün köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Mollaxıdıran [ Kürd melexidiran "Molla Hıdırlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gümüşali köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Alozerik [ Kürd "sarıerik" ]
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros [Erm Surp Toros] mezraları 13.8.1952'de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Elçiler köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Resûlan [ Kürd resûlan "elçiler (aş.)" ]
  Keçidere köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Çaksor [ Erm çaxtsor "değirmendere" ]
  Bostankent köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Bostankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390, E967: Oğagan Օղական [ Erm "üzümlü?" ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km