Melikgazi'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Melikgazi ilçe - Melikgazi - Kayseri
Eski adı: -
■ Kayseri merkez ilçesine 2008'de Melikgazi idari adı verildi. SN
  Germir mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968k: Konaklar
1925ht: Germir
E1902: Garmir/Garmrag [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Garmir Ermenicede Kayseri/Kapadokya yöresinin genel adıdır. Adın kaynağı muhtemelen tarih öncesi çağlara uzanır. ■ 19. yy sonlarında 400 hane Rum, 300 hane Türk ve 120 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Tavlusun mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968k: Aydınlar
1925ht: Tavlusun
Y?: *Taurassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Tavlusun adı 2014'ten sonra iade edildi. SN
  Mimarsinan mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925ht: Çırlavuk [ Tr "çağlayan" ]
  Yeşilyurt mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1925ht: Mancısun/Mancusun [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağpınar mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925ht: Isbıdın
Y1900~: Spathíon [ Yun "kılıçlı" ]
  Gesi mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
Eski adı: Gezi
1968k: Bağyurdu
1925ht: Gesi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 8. yy'da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. SN
  Kayabağ mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t, 1925ht: Darsiyax/Darsiyak
Y1200~tb: Taksiárxis [ Yun "başmelek (Cebrail ve Mikail)" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Burada bulunan <> (`başmelekler`) manastırı muhtemelen fetih öncesinde mevcuttu. 17. yy'da Aziz Krikor Naregatsi'ye adanmış bir Ermeni manastırı da kuruldu. SN
  Efkere mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968k: Bahçeli
1925ht: Efkere [ Yun efxaría "hayırlı yer" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güzelköy mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925ht: Nize
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Turan mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925ht: Turan
Y1900~: Dimitre
  Sarımsaklı mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925ht: KavramoğluKöprüsü (mv)
■ Kızılırmak köprüsü başında yeni yerleşim. SN
  Ağırnas mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968k: Taşören
1925ht: Ağırnas
1500t: Ağrânos
Y950: Aragenê?
yerleşimi
■ Bizans kilise kayıtlarında geçen geçen Aragena adlı yerle eşeştirilmesi tartışmalıdır. Karş. Zgusta §85-7, TİB 2, GHAC 475. H 906 (M 1500) tarihli tahrir defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. Kayıtlı birkaç isimden, Ermeni olabilecekleri anlaşılmaktadır. Mimar Sinan buralı idi. SN
  Subaşı mah Turan - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
Y1900~: Skopí
OYu: Episkopê [ Yun "piskoposluk" ]
■ Daha önce Mándê adını taşıyan kasaba 10. yy'da Arágena (Ağırnas) piskoposluğu makamı oldu. SN
  Gölbaşı mah - Melikgazi - Kayseri
Eski adı: -
■ Baraj gölü nedeniyle oluşturulmuş yeni yerleşim. SN
  Kıranardı mah Kayseri - Melikgazi - Kayseri
1925ht: Kıranardı


Grafik harita göster     haritada ara : km