haritada ara :   km  
Melikgazi'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
Hisarcık mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Asarcık
1500t 📖: Hisarcık
Kıranardı mah Kayseri - Melikgazi - Kayseri
1925h 📖: Kıranardı
Melikgazi ilçe - Melikgazi - Kayseri
Eski adı: -
■ Kayseri merkez ilçesine 2008'de Melikgazi idari adı verildi. SN
Germir mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968 📖: Konaklar
E1902 📖: Garmir / Garmrag [ Erm ]
1522 1522Germür
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Garmir Ermenicede Kayseri/Kapadokya yöresinin genel adıdır. Adın kaynağı muhtemelen tarih öncesi çağlara uzanır. ■ 19. yy sonlarında 400 hane Rum, 300 hane Türk ve 120 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Derevenk mv - Melikgazi (Talas bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Derevenk [ Erm diravank "Rab (İsa) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde kayalara oyulmuş otuz hane ve 12. yy'a ait Surp Sarkis manastırından oluşan Ermeni köyü vardı. (K&P). Halen metruktur. Osmanlı saray mimarları Balyan ailesi bu köylü idi. SN
Tavlusun mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968 📖: Aydınlar
1925h 📖: Tavlusun [ Yun *Taurassós ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Tavlusun adı 2014'ten sonra iade edildi. SN
Mimarsinan mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Cırlavuk [ Tr "çağlayan" ]
Yeşilyurt mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1522t 1925h 📖Mancısun / Mancusun [ Yun ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Efkere mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968 📖: Bahçeli
1522t 📖: Efkere [ Yun efxaría "hayırlı yer" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1831 Osmanlı nüfus sayımına göre Efkere beş mahalleden oluşmaktaydı: Çavdarlı (Ermeni mahallesi), Demirci (Ermeni mahallesi), Han (Ermeni mahallesi), Kuzey (Ermeni mahallesi) ve Çeşme (Türk mahallesi). 1914’te Drtad Balian, 500 Ermeni hanesi ve 50 Türk hanesi olduğunu kaydetmiştir. metonio
Bağpınar mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Isbıdın
Y1900~ 📖: Spathíon [ Yun "kılıçlı" ]
Gesi mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1990 📖: Gezi
1968 📖: Bağyurdu
1522t 📖: Gesi
Y787 📖: Kásê sıf. Kassianê [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 8. yy'da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. 20. yy başında Rum nüfus çoğunluğuyla birlikte Ermeni ve İslam cemaatleri vardı. SN
Kayabağ mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t 1925h 📖Darsiyak
Y1200~a 📖: Taksiárxis [ Yun "başmelek (Cebrail ve Mikail)" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Burada bulunan «Agiôn Taksiarxôn» (`başmelekler`) manastırı muhtemelen fetih öncesinde mevcuttu. 17. yy'da Aziz Krikor Naregatsi'ye adanmış bir Ermeni manastırı da kuruldu. SN
Özlüce mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Vekse
1522t 📖: Vekse / Vanisa / Kise [ Tr venk-kilise? ]
Güzelköy mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t 1925h 📖Nizye [ Yun ]
E1206 E1902 : Nirze
Y374 : Nyssa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hıristiyan dünyasının önemli azizlerinde Nyssa'lı Grigorios'un (Gregory of Nyssa, 335-395) yurdu olduğu söylenir. Evvelce Rum yerleşimi iken, azizin türbesini barındıran Ermeni manastırı 1206'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
Turan mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Turan
Y1900~ 📖: Dimitre [ Yun Dimítrios "öz." ]
1500t 📖: Dimidere
■ Türkçede öteden beri Dimidere olarak kullanılan isim, 1916'da Turan olarak düzeltilmiştir. SN
Sarımsaklı mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: KavramoğluKöprüsü (mv)
■ Kızılırmak köprüsü başında yeni yerleşim. SN
Ağırnas mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968 📖: Taşören
1925h 📖: Ağırnas
1500t 📖: Ağrânos
Y912 📖: Aragenê?
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mimar Sinan'ın doğum yeri olan kasaba belki Bizans kilise kayıtlarında geçen Aragena adlı yer olabilir. (Zgusta §85-7, TİB 2, GHAC 475). H 906 (M 1500) tarihli tahrir defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. Kayıtlı birkaç isimden, Ermeni olabilecekleri izlenimi doğmaktadır. SN
■ 1500 yılında yapılan tahrir defterinde Ağırnas 53 hane Hristiyan (Gebran), 3 hâne Müslüman, oldukça büyük bir köy olarak kaydedilmiştir. Kasaba nüfusunun %95'ini Rumlar teşkil etmekteydi. 1834 kayıtlarında Ağırnas'ta 145 hâne Müslüman, 28 hâne de Hristiyan yer almaktadır. Asırlar içinde yerliler İslamlaşmış. 1875 yılı nüfus sayımında Ağırnas'ta 258 hanede 658 erkek nüfus bulunup bunların 138'i Hristiyan, 560'ı Müslümandır. 1924 senesine gelindiğinde köyde herkes Türk dilliydi. Manav
Subaşı mah Turan - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: İskobi / Üsgübü
Y1900~ 📖: Skopí
Y912 📖: Episkopaía (Mandês) [ Yun "piskoposluk" ]
■ Mándê adını taşıyan kasaba 10. yy'da Arágena (Ağırnas) piskoposluğu makamı oldu. SN
Gölbaşı mah - Melikgazi - Kayseri
Eski adı: -
■ Baraj gölü nedeniyle oluşturulmuş yeni yerleşim. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.