Melikfazi'de 1 yerleşim bulundu.
  Derevenk mv - Melikfazi (Talas bucağı) - Kayseri
1925h: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "Rab İsa manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde kayalara oyulmuş otuz hane ve 12. yy'a ait Surp Sarkis manastırından oluşan Ermeni köyü vardı. (K&P). Halen metruktur. Osmanlı saray mimarları Balyan ailesi bu köylü idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km