Mecitözü'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Vakıflar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Vakıflar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  YukarıKörücek köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖 Göricek ˁAlevi
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Yukarıkörücek Alevi Türkmen köyüdür, Aşağıkörücek ise Selanik muhaciridir. metonio
  Sorkoğlan köy - Mecitözü - Çorum
1740z 📖 Sorkoğlan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 28.03.1740 Tokad'da müteveffiye Zünnunabad kazasında Sorkuoğlan karyesinde cami-i şerifinde... deyar heyran
  Bekişler köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Bekiş
1867z 📖 Begiş / Bekiş
■ © 27.04.1867 İskilipli Hüseyin ve Osman'ın yolunu kesip firardaki yandaşı Ali ile soyan Zünnunabad'a tabi Begiş karyesinden ve asker firarilerinden Mustafa'nın tahdid-i cezası ve teferruatı. deyar heyran
  Aşağıkörücek köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖 Göricek Rum
  Güngörmez köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖 Güngörmez
  Fındıklı köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖 Fındıklı
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
  Elvançelebi bld - Mecitözü - Çorum
1352 📖 Elvançelebi
1530t 1876a 📖 📖 Zünnunabad (idari bölge)
■ Elvançelebi beldesi bir dönem Zünnunabad kazasının merkez kasabası idi. 1526 yılında Osmanlı devletine baş kaldırarak 10 yıl kadar Anadolu'nun önemli bir kısmına hakim olan Alevi önderlerinden Baba Zünnun burada medfun olup türbesi ziyaret edilir. (Amasya Tarihi I.320). ■ Elvan Çelebi, Baba İlyas soyundan olan meşhur tasavvuf şairi Aşık Paşa'nın oğlu olup babasının 1333'te ölümü üzerine buraya yerleşerek hayrat inşa etmiştir. İsmin aslı ayın'la ˁUlvân Çelebidir. «ˁUlvân» sözcüğü `Aliler, Ali'ye mensup` anlamındadır. SN
  Devletoğlanı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Devletoğlanı
■ © 02.05.1855 Amasya sancağı dahilinde Zünnunabad kazasına tabi Saz Doğmuş ve Doğmamış ismindeki köyde Devlet Hatun Camii imamlığı tevcihi. deyar heyran
  Söğütyolu köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Zünnun / Zennun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Tasavvuf ehlinden Zünnun-ı Mısrî'ye nisbetle adlandırıldığı rivayet edilir. SN
  Çıkrık köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖 Çıkrık
  Akçakoyun köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Akçakoyun
Sünni Türk yerleşimi
■ 93 Harbi sonrasında Erzurum'dan göçle yerleşilmiş Sünni Türk köyüdür. metonio
  Koyunağılı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Koyunağılı
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Kızılbaş Türkmen yerleşimi yunus6161
  Alören köy - Mecitözü - Çorum
1793z 📖 Alviran
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. g.tt © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsi Elviran karyeleri hasılatı, vakıfın ruhu için gelen geçene yemek yedirilmesi tahsis edilmiş olduğundan fazla tekalif ile mezkur köy ahalisinin dağılmasına meydan verilmemesine ve vakıf mezraalarının idaresine dair. deyar heyran
  Fakıahmet köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Fakıahmet
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kuyucak köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kuyucak
Azeri yerleşimi
  İbek köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 İbek
  Elmapınar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Çağna
1793z 📖 Çigana / Çagana [ Tr "çingene?" ]
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsilviran karyeleri... deyar heyran
  Kışlacık köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kışlacık
■ Baba İlyas soyundan olup 14. yy'da bu bölgenin emiri olan Gıyaseddin Mehmed Çelebi'ye kışlak olarak tahsis edildiği için bu adı almıştır. (Amasya Tarihi I.322). SN
  Sırçalı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Sırçalı
  Hıdırlık köy - Mecitözü - Çorum
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
  Köprübaşı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Horgu
  Tanrıvermiş köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Tanrıvermiş
  Beyözü köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖 Avkat
Y640 📖 Euxaita [ Yun "güzel yapraklı/yeleli" ]
■ Bizans döneminde Aziz Theodoros türbesi dolayısıyla önemli bir ziyaret mahalli ve yönetim merkezi idi. Mecitözü ilçesinin eski adı olan Avkat esasen bu yerin adıdır. SN
  Emirbağı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Emirbağı
Alevi (Türk) yerleşimi
  Şeyhler köy - Mecitözü - Çorum
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
  Bükse köy - Mecitözü - Çorum
1946 📖 Bükse [ Yun ]
  Çitli köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Çitli
  Doğla köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Doğla [ Yun Diokleia? ]
■ B. Umar antik adının Diokleia olduğunu belirtir ise de bu bilgiyi doğrulayan dayanak yoktur. SN
  Mecitözü ilçe - Mecitözü - Çorum
1921h 📖 Mecidözü | Hacıköyü
1728 📖 Avkat Hacıköyü [ Yun Euxaita ]
1136 📖 Mecidözü
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Eski idari birim adı olan Avkat, adını Osmanlı döneminde kaza merkezi olan Avkat/Euxaita (Beyözü) köyünden alır. İlçe merkezi 1874'te Hacıköyü'ne taşındı ■ Danişmendliler zamanında Amasya kadısı olan Abdülmecid-i Herevi adından gelen Mecitözü adına 12. yy'dan itibaren rastlanır. Ancak geç Osmanlı döneminde, 1728'den itibaren yörede nüfuz sahibi olan Avkatlızade Hacı Ali Ağa'ya nisbetle Hacıköyü adı kullanılmıştır. SN
■ Mecitözüde yalnızca Dağsaray, Karacuma, Kargı (Sünni Türk haricinde), Kayı (çoğu Kürt, bir kısmı çevre Alevi köylerden Türk), Totali ve Yeşilova köyleri Kürt-Alevi'dir. Geri kalan tüm Alevi köyleri Türktür. metonio
  Sarıhasan köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Sarıhasan
  Geykoca köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Geykoca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Talihsiz ismin henüz değiştirilmemiş olması şaşırtıcıdır. SN
■ Köyden tanıdığım kişilere göre köyün adının "Geyik-hoca"dan bozulma ihtimali vardır. Türk-Alevi köyüdür. metonio
  Boyacı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Boyacı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akpınar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Akpınar Muhacir
  Çayköy köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Çayköy
  Pınarbaşı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Pınarbaşı
  Karacaören köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Karacaviran
Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Gökçebel köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖 Gökçebel
  Karacuma köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Karacuma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sülüklü köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Sülüklü
Sünni Türk yerleşimi
  Hisarkavak köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Hisarkavak
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kozören köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kozviran
1837z 📖 Kozluviran
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 11.01.1837 Zünnunabad kazasına bağlı Kozluviran karyesindeki Melik Mansur Gazi Camii hitabetinin Seyyid Ahmed bin Seyyid el-Hac Hayreddin Halife'ye tevcihi. deyar heyran
  Söğütönü köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖 Söğütönü
  Terken köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Tirkân / Türkan [ Kr "Türkler" ]
1862z 📖 Türkler
1541 📖 Etrakiye [ Tr "Türkyeri" ]
■ © Gömlek No:577 Çorum'un Tırhan karyesi ahalisinin temettuat defteri. -- © 07.10.1820 Çorum'a tabi Terhan karyesi malikanesi Hamdi Bey Ebnası Vakfı ve divanisi tımar olub ... © Gömlek No:556 Çorum'un Türkler karyesinde mukim müslümanların temettuat defteri. -- © 16.03.1862 Çorum'a bağlı Türkler karyeli Osman bin Osman'ın katili aynı karyeli Osman'a dair... © Gömlek No:14984 Zünnun kazasına tabi Terken karyesinde sakin ahalinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Işıklı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Şemi
  Bayındır köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Köseeyüp köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Köseeyüp
Alevi (Türk) yerleşimi
  Yeşilova köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Bedan [ Tr "kötüler" ]
1921h 📖 Kötükışla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kargı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kargı [ Tr Karğın "aş." ]
  Totali köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Totali
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Figani köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Figani
  Konaç köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Konaç
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kuyulu mah Kavaklı - Mecitözü - Çorum
1921h 📖 Kuyulu
■ Amasya/Göynücek'e bağlı Kavaklı köyünün diğer mahallesidir. Kuyulukavaklı olarak da geçer. metonio
  Kayı köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin'a göre buraya adını veren Kayı Türkleri Kanuni devrinde Rumeli'ye nakledilmiş ve yerlerine Diyarbakır'da Bıyıklı Mehmed Paşa'ya karşı koyup mağlup olan Kürtler yerleştirilmişti. (Amasya Tarihi I.322). İlgiçtir ki Amasya Merkez ilçeye bağlı Karaçavuş köyünün de adı Kayı olduğu halde nüfusu Kürt kökenlidir. SN
  Yedigöz köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Yedigöz
Alevi (Türk) yerleşimi
  Alancık köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Alancık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kavaklı köy - Mecitözü - Çorum
1921h 📖 Kavaklı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Amasya/Göynücek'e bağlı Alevi köyüdür. Çoğu Kürt, bir kaç aile Türktür. metonio
  Boğazkaya köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Bebük
Alevi (Türk) yerleşimi
  Dağsaray köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Dağsaray
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kalecik
Alevi (Türk) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km