Mazgirt'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akyünlü mah - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Çantur
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 DİE: Onbaşılar
E1900- AY: Lazvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Kabun
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Begleran [ Kürd+Tr "Beyler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Mazgirt
E867 AY: Medzkert [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. SN
  Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Dilanoğlu [ Kürd dîlan? "köleler (aş.)" ]
E1900- AY: Diranoğlu [ Erm diran? "(öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  ? mz - Mazgirt - Tunceli
E1900- AY: Şahkulan [ Tr "şahkulu'lar (aş.)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Gorcan [ Erm gordzan "yıkıntı, harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Temurtaxt [ Tr "Timur tahtı?" ]
E1900- AY: Tamırtax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Zz: Goydep [ Tr Göktepe ]
E1900-: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
Kr: Kocvanis
k1928 K: KocaOvanis
E1900- AY: XocaOhannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Tarpasor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: İsmailbeğ
E1900- ÇEr: İsmayil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Kuzulcuğ
E1900- K&P: Kızılcık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Yılanlı/İlanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- ÇEr: Demirçin
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1900- AY: Danaburan [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Şorda
E1900- K&P: Şordam/Şordan
1522 TT-387: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Peri [ Erm perri "bereketli" ]
k1928 K: Çarsancak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ Perri kasabanın, Çarsancak idari bölgenin adıdır. Perri aynı zamanda bugün Peri Suyu olarak anılan nehrin adı olup, kasabanın mı nehirden yoksa nehrin mi kasabadan adlandırıldığı açık değildir. SN
■ Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla (16.yy.) Diyarbakır eyâletine bağlı Sancak, (1855) Diyarbakır eyâleti Harput`a bağlı Kaza, (1888) Mamûretülaziz vilâyeti Dersim`e bağlı Kaza, (1927) Elâzığ Pertek`e bağlı Nahiye, Tunceli Mazgirt`e bağlı Nahiye. Sancak merkezi ilk dönemde Pertek idi. Daha sonra Peri kasabasına taşındı. deyar heyran
■ Akpazar'ın Sünnilerinin büyük bir kısmı Türkmen (Karakeçili)dir. Aleviler ise yerleşime sonradan gelmiş olup Kurmanç veya Zazadır. metonio
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Keştun
E1900-: Xaçdun [ Erm "Haç evi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Baso
E1900- AY, K&P: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Xozinkéğ
E1902 Epr II.187: Xozinkéğ/Xozinküğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda yarı harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Kirzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Xoşé [ Kürd xweşê "şirince" ]
1782: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: ReşoMezraa [ Kürd "Reşat mezrası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
k1946 MYK: Germisi
k1928 K: İkizGermisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Şomi
E1900- AY: Şohmin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
Kr: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Örs
E1900- AY, K&P: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
Eski adı: Kömkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlanıyor. Mansuri
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Xuşig/Xuşin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Beroc [ Kürd beroj "güney" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Lemk
E1900- AY: Lampk' [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Köderiç
E1902 AY, Epr: Kodar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kurkurik [ Erm krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Fars/Erm derbân "kapıcı" ]
■ Bu köyde Urartu zamanından kale kalıntısı ve çivi yazıtı var. Yörenin en eski kapılarından biri olduğu açık. Bu anlamda kapıyla ilgili bir eski isminin olması mantıklı. Fakat hangi dilden olduğuna ilişkin değişik ihtimaller var. Pers dönemini de düşünürsek Farsça Darbân aynı anlamdadır. Ermenice ise Դռնապան (Tırnaban /Dırnaban) yine aynı anlamda, kapı koruyucudur. Dolayısıyla bunu yalnız Kürd. değil, aynı zamanda Erm. ve Fars. olarak da belirtmeli. (Hovsep Hayreni) SN
■ Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Keceran [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kopik [ Kürd qopik "kamburca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd lod `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Sorak/Sorek
E1900- AY: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Seyidan/Seyidli [ Kürd seyîdan "Seyitler (aş.)" ]
E1900- AY: Seyitler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Bîlan/Bélan [ Kürd bilan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: İbimahmut [ Kürd îbî Mêhmud "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Karsan [ Kürd garsiyan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Mesdan
E1900- AY, K&P: Masdun/Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dedebağ köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Bağin
OYu Kyp: Palinês
E474 MKh: Bağin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ve Ortaçağdan beri işletilen ılıcası vardır. Ancak belirgin anlam bağına rağmen Bağin adını Erm pağan/pağnik' (ılıca) sözcüğüyle birleştirmek güçtür. ■ 1994'te köy boşaltıldı, tahrip edildi. Halen metruktur. (SN) ■ Urartu zamanından beri kalesiyle ünlü olan bu yerde eski tanrılara ait bir tapınak da olmuşsa eğer, yer ismi Bagin (tapınak) sözcüğüyle ilgili olabilir. Ancak burada da şöyle bir problem var. İsmin basitçe Bagin'den Bağin'e dönüşmüş olduğunu varsaymak kolay değil. Zira eski Yunan ve Latin kaynaklarında bu isim Palin olarak geçiyor. Onlardan duyulan isimlerdeki L'nin Ermenicede Ğ'ye dönüşme durumu yaygındır. Fakat acaba Yunan kaynakları o ismi orijinalinden ne olarak duyup da Palin olarak kayda geçmişler bu da belirsiz. (Hovsep Hayreni) SN
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902 Epr I.139, K: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Komiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Rîçik [ Kürd "kök" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
  Oğuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kurikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
E1900-: Küreken
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Coşik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Şixık [ Kürd şêxik "şeyhçik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
hl: Teman
k1928 K: Koman [ Kürd koman "komlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Manekrek [ Erm ? akarag "? çiftliği" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim de Erm. akarag'lı olanlardan biridir. Manakarag> Manakrak> Manekrek. Man Ermenicede “tur, döngü, dolanma, gezi” anlamlarına geliyor. Bu kökten fiil olarak Manel: Eğirmek, burmak, örmek. Man kal: Tur atmak, dolanmak, gezinmek. Manatsnel: Gezdirmek. Ayrıca Mananadeğ: Gezinti yeri. Sonuç olarak bu ismi Gezi Çiftliği şeklinde yorumlayabiliriz. (Hovsep Hayreni) SN
  Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Feraç
k1928 K: Ferec/Ferc [ Kürd ferec "ferahça" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km