haritada ara :   km  
Mazgirt'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖Hasorig / Hasorik [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Akyünlü mah - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Çantur
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kalaycı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Kalaycı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 📖: Onbaşılar
E1878 1925h 📖Lazvan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Kabun
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖Beğleran / Beğleran [ Kr/Tr "beyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖Dilanoğlu [ Kr dîlan? "köleler" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Alan) yerleşimi
Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Temurtaxt [ Tr "Timur tahtı?" ]
E1878 📖: Tamırtax
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Mazgirt
E837 📖: Medzgerd Մեծկերտ [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imp. Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre kasabada 628 Ermeni ve 295 Müslüman nüfus vardı. SN
■ Elti Hatun Türbesi bulunmaktadır.Camii taç kapı üzerine bulunan ve bugün okunamayacak şekilde tahrip olan yazıtından yapının 1252 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kız kardeşi Elti Hatun adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ali
Karayusuf köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Karayusuf [ Tr ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy kuzeyde baraj gölü kıyısında olup metruktur. SN
■ İki mezrası vardır. 62Ali
Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 1928 📖Gorcan / Korcan [ Erm gordzan "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Terikomu mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Teri Komu
Sünni Türk yerleşimi
Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Z 📖: Goydep [ Tr göktepe ]
1925h 📖: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: İsmail
E1878 📖: İsmayeltsik [ Erm "İsmailliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖: Kocvanis
1928 📖: Koca Ovanis
E1878 📖: Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Tarpasor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Aşağıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Sindam aş.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Şavkın köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Zîri/Zeri
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Büyük bölümü Keban barajı dolayısıyla istimlak edilmiştir. 62Ali
Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1902a 1925h 📖Kızılcık
E1878 📖: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Yukarıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖: Sındama Jorîn
1925h 📖: Sindam yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Yılanlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Demirci
Kürt-Sünni yerleşimi
Kale köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Kale
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖Danaburun [ Kr dalêburan "kurak vadi" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili aşiretine mensup olup çevresine nazaran bazı Karakeçililer gibi Kürt kimliğindedir. Köyde Çarsancaklu ve Alpkulu adında iki sülale vardır. 62Ali
Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
E1900~a 📖: Şordam / Şordan
1522t 1925h 📖Şorda
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesi'ne göre köyün nüfusu, 120 Ermeni ve 39 Müslümandan oluşmaktaydı. SN
Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
Sallar mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Sallar
Sünni Türk yerleşimi
Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Perri [ Erm "bereketli" ]
1925h 📖: Peri | Çarsancak (idari bölge) [ Tr çar sancak "dört sancak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
■ Perri kasabanın ve buradan akan nehrin, Çarsancak ise idari bölgenin adıdır. Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla Diyarbakır eyaletine bağlı sancak (16.yy), Harput`a bağlı kaza (1855), Pertek`e bağlı nahiye (1927) olmuştur. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre nüfusu 2.114 Ermeni ve 564 Müslüman'dan ibaretti. SN
Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 1928 📖Kaştun / Keştun [ Erm xaçdun? "Haç evi" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çalkadan
Sünni Türk yerleşimi
■ Kültür olarak Elazığ'a yakındır. Gakkoş 23
Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖Basi / Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Basu Türkçe "Demir"anlamında olabilir. 62Ali
Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Xozinkix
E1902 📖: Xozınkéğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe durumundaydı. SN
Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1518b 1925h : Kirzi [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖Hoşe / Hoşî
1782z 📖: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Reşo Mezraa
1925h 📖: Mezra Reş [ Kr "kara mezra" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: İkiz Germisi [ Zz germisi "kaplıca" ]
E1878 📖: Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şomi
E1878 📖: Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kepektaşı mah Akpazar - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖: Qeraxdep [ Kr "Dep (Karakoçan) yanı" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Xarabe
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kuşçu Akpazar mah Akpazar - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kuşçu
E1878 📖: Xuşin/Xuşciyan [ Erm "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Akpazar'ın nufüsu 2000 altına düşünce beldenin düşmemesi için mahalle yapıldı. 62Ali
Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Örs
E1878 📖: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Komkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlandı. Mansuri
Köpekli mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Köpekli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Kurçik [ Kr qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pulan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Beroç / Beroş [ Kr beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şilk / Şilek [ Kr "sulak yer, bataklık" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖Lamık [ Erm lamug "delikanlı, lavuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Köderiç
E1878 📖: Kodaric [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Çeşitli kaynaklarda (Adontz 19).belirtilen görüşün aksine, Prokopios'un 6. yy'da tahkim edildiğini belirttiği Kitharizon kalesi burası olamaz. SN
Til mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Til [ Erm/Sür "höyük" ]
E1878 📖: Tılapert [ Erm "Til kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Bu köye yakın Peri Suyu kıyısında 1915 Mayıs'ında gerçekleştirilen kitlesel katliamı Kevork Yerevanyan Badmutyun Çarsancaki Hayots (Çarsancak Ermenileri Tarihi, Beyrut 1956) kitabında aktarır. SN
■ Köyde bir cami bulunmaktadır. Mehmet Ali
Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kurkurik [ Erm krkrig "yıkıntı" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Erm/Fa derbân "kapıcı" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Urartu zamanından kale kalıntısı ve çiviyazısı kitabe vardır. Farsça darbân veya Ermenice (Tırnaban/Dırnaban) aynı şekilde `kapı koruyucu` demek olup Kürtçeden daha eski bir tarihe ait olabilir. SN
■ Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Keceran [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Lodek [ Kr lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kürtçe «lod» `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kopik [ Erm "küçük çukur, oyuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Sorek/Şörek
E1878 📖: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Alhan
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Davalı
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Mürit mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Mürit
Elmalık mah Akpazar - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çat
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: İbimahmud [ Kr îbî Mehmûd "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şobek
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖Masdan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Giragos Manastırı 19. yy sonunda harabe idi. SN
Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Bîlan [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Xiştan [ Kr "sivriler" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kayacı
E1878 📖: Ğayaçin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Seveliyan [ Kr sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖Ayvatlı/Hayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Gomiferec [ Kr "Ferec komu" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 📖: Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kürikan [ Kr "sülale, aşiret" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 1928 📖Canig/Canik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Coşik
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Rîçik [ Kr "kök" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş.
İsnis mz - Mazgirt - Tunceli
1894s 1925h 📖İsnis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğucak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Hülüman
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şixık [ Kr şêxik "şeyhçik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Koman + Teman [ Kr koman "ağıllar" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Akkilise [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖Farac / Ferac
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Manekrek [ Erm "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Dedebağ x - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1841 1925h 📖Bağin
E827 E1079 : Bağin Պաղին
Y610 📖: Palinês
E630 📖: Bağnadun [Pağnatun] Պաղնատուն (idari bölge) [ Erm "Bağin/Pağin yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ile tarihi bir kasabaydı. 1993'te güvenlik güçlerince boşaltıldı, halkının bir bölümü öldürüldü, köy ve kale yerle bir edildi. Ortaçağdan beri işletilen sıcak maden suyu kaynağı halen ılıca olarak kullanımdadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.