haritada ara :   km  
Marmaris'de 39 yerleşim bulundu.
sırala 
Bozburun mv - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Boz | Apostoli Burnu
Y1890hk : Apostoli (burun) [ Yun "havari" ]
■ Gerek Türkçe Bozburun gerek Rumca aPOStoli adlarının antik bir POSeidon tapınağının adından evrildiği varsayılabilir. SN
Bozukkale mv - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1911h 📖: Oplasika Bükü
Y1890hk : Oplothika [ Yun aplothíki "geniş korunak" ]
Y75 📖: Loryma / Larymna [ AnaD ]
■ Milat öncesinden MS 13. yy'a dek kayıtlarda görülen Larumma/Lorymna kentinin kalıntıları mevcuttur. Modern Rumca isim Aplotheka biçiminde de yazılır. SN
Kocaada ada - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Kalogeri [ Yun "keşiş" ]
Kızılada ada - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Vonos [ Yun "dağ" ]
Bozburun mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1890hk 📖: Bozburun
Y75 📖: Thymnia / Tymnos [ Yun "buharlı" ]
■ Comhuriyet döneminde kurulan kasabaya Bozburun (eski Apostoli) yarımadasının adı verilmiştir. SN
SerçeLimanı mv - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1904hk 📖: Serçe Limanı
Y150 📖: Krêssa Limên (körfez) [ Yun "leş limanı?" ]
Aziziye x - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1914 📖: Aziziye
Eski adı: Karamaka
■ Ulaşımı güç bir bölgede bulunan eski yerleşim kalıntıları, 20. yy başında Simi adasına göçtükleri söylenen Rumlara aittir. SN
■ Karamaka Rum Köyü, Antik Kasara'nın hemen güneybatısında konumlanmıştır. Arkaik dönemden itibaren Karia Khersonesosu koinonuna (birliğine) dahil olduğu bilinen kent, Hellenistik dönemden itibaren Rhodos yönetimi altına girmiş ve Kamiros şehri tarafından idare edilmiştir. Kasara ve çevresinde görülen bazilikal planlı kiliseler, bölgede yaşamın Bizans döneminde de sürdüğüne işaret eder. asilyaman
Kameriye ada - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Karani
■ Adanın güneyinde erken Ortaçağa tarihlenen bir manastır kalıntısı bulunur. Utku Oziz
Bördübet mv - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Mürdübet Bükü
1890hk 📖: Mürdübeg
■ İngilizce 'Birds Bed' adından alındığına ilişkin rivayete itibar edilemez. SN
Selimiye mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1891s 📖: Losta
Y-454 📖: Hydas [ AnaD ]
Söğüt mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
Y 📖: Traxeîa [ Yun "sarp, dağlık" ]
1665 1876a 📖Daraxya (idari bölge)
■ Darahya/Traxeia, Bozburun Yarımadasının dağlık güney kısmının genel adıdır. SN
■ Söğüt köyü, Ortaca sahilindeki antik Saranda limanı ve Oyuktepe'deki Thysannus üzerinde yer alır. Kentin polygonal duvarları, bu alanda arkaik dönemden itibaren yerleşim olduğuna işaret eder. asilyaman
Cumhuriyet mah Söğüt - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1904hk 📖: Saranda [ Yun saránta "kırk" ]
Taşlıca mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1928 📖: Fenaket
Y1900~ 📖: Finikúdi [ Yun phoinikoúdi "hurmalı" ]
Y17 📖: Phoiniks [ Yun "hurma" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Antik Phoiniks harabeleri köyün ilerisinde Serçe Limanı yolu üzerindedir. SN
■ 1831 nüfus sayımı sonrasında Menteşe sancağına bağlı Bayır, Bozburun, Söğüt, Fenaket ve Aleksi nahiyelerinin de içinde bulunduğu bölgeye Yunanca Tracheia'dan uyarlanarak Darahiya/Darahya/Tarahya adı verilmiştir. Darahiya adı ilk kez Evliya Çelebi Seyahatnamesinde yer alır. Osmanlı döneminde Tarahya'ya evrilen isim şeri sicil kayıtları ve bölgedeki mezar taşlarında karşımıza çıkmaktadır. 1968 yılına kadar Sindili ovası'nda konumlanan ve Fenaket olarak adlandırılan köy, bu tarihten sonra günümüzdeki yerine taşınmış ve Taşlıca adını almıştır. asilyaman
Turgut mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1904hk 1911h 📖Elia / İliya [ Yun eleia "zeytinlik" ]
■ 1904 tarihli Kiepert haritasında bu köyün sahil mahallesi Pealos adıyla gösterilir. SN
Bozburun mah Hisarönü - Marmaris - Muğla
Y-450 📖: Bybassós / Boubastós [ AnaD ]
■ Marmaris-Datça karayolu üzerindeki bu Bozburun ile yarımadanın adını taşıyan Bozburun kasabası karıştırılmamalıdır. SN
Keçibükü mah - Marmaris - Muğla
1942ha 📖: Keçiboynuzu
Hisarönü mah - Marmaris - Muğla
1891s 📖: Asarönü
1890hk 📖: Eríne
Y-454 📖: Erínê [ AnaD ]
■ Asarönü/Hisarönü, eski Erine köyünün 1 km kadar kuzeybatısındaki sahil mahallesinin adıyken, Cumhuriyet döneminde köyün tümüne bu ad verildi. Asarönü tepesinin arka tarafında antik Bybassos/Bubastos kalıntıları, Erine merkezde Arinna adını taşıyan Leto tapınağı kalıntısı bulunur. ■ Hitit kayıtlarında, Alacahöyük mevkiinde veya ona yakın önemli bir dini merkez olan Arinna anılır. Burası ile birlikte Fethiye yakınındaki antik Ksanthos (Arinna) ve Finike'ye bağlı Ernez (Arneai) aynı adı taşırlar. SN
Arapadası ada - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1911h 📖: Arab Adası | Alausa
Y1890hk : Eleoussa [ Yun "zeytinli" ]
■ 1904 tarihli Kiepert haritası şimdiki Söğüt köyü düzlüğünün batı ucunda Araba köyünü gösterir. SN
Orhaniye mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1911h 📖: Kirvasil
Y1890hk : Kyr Vassili [ Yun "Vasil Bey (öz.)" ]
Y-450 📖: Aulai [ Yun "ağıllar" ]
Bayır mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1891s 📖: Bayır
Y550 📖: Syrna [ Yun syrma "kuyruk?" ]
■ Antik Syrna öreni köyün 2 km kuzeydoğusundaki Yoncaağız mevkiindedir. Eskiden Hygassos sanılmış ise de bu görüş terk edilmiştir. SN
Kuyucak mah - Marmaris - Muğla
1942ha 📖: Kuyucak
Karaca mah - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Bulak
1904hk 📖: Çanak Liman
Sedir ada - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Şehir Adası
1904hk 📖: Şehiroğlanı Adası
Y-500 📖: Kedreaí Κεδρεαί [ Yun "sedir ağacı?" ]
■ Ada üzerinde bulunan antik Kedrai kentinin Perslerce tahrip edilmesini Ksenofon nakleder (Hellenika 2.1.15). adada bir antik tiyatro kalıntısı ve eşsiz güzellikte bir plaj bulunur. SN
Hacıağaç mah - Marmaris - Muğla
1942ha 📖: Hacıağaç
Osmaniye mah - Marmaris - Muğla
1904hk 📖: Aleksa
1891s 📖: Alekse [ Tr alakilise? ]
Yeşilbelde mah - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Darıyüzü
İçmeler mah - Marmaris - Muğla
1891s 📖: Gölenye [ Yun kolônía "mezarlık" ]
■ Hild'in bu yeri antik Samos ile eşleştirmesi isabetsizdir. SN
Armutalan mah - Marmaris - Muğla
1890hk 📖: Armudalanı
Turunç mah - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Turunç Bükü
■ Yerleşim alanı 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır. SN
■ MÖ 6. yüzyıldan itibaren iskân gören Amos antik kenti, Turunç mahalle merkezinin yaklaşık 2km güneyindeki Asarcık üzerinde yer almaktadır. Kentin Hellenistik döneme tarihlenen tiyatrosu, Apollon Samnaios Tapınağı ve sur duvarları kısmen ayaktadır. asilyaman
Beldibi mah - Marmaris - Muğla
1891s 📖: Beldibi
■ Mahallenin doğusundaki Belen dağının adından, aslı muhtemelen Belendibi olmalıdır. SN
Kumlubük mah - Marmaris - Muğla
1911h 📖: Kumlubük
Çamlı mah - Marmaris - Muğla
1891s 📖: Gelibolu
1525 📖: Gelibolucuk
Y-454 📖: Kallípolis [ Yun "güzelkent" ]
Asarcık mv - Marmaris - Muğla
1890hk 📖: Asarcık
Y-454 📖: Amos / Samos [ AnaD ]
■ En az üç ayrı Yunan adasının ve bazı kıyı mevkilerinin adı olan Sámos için Strabon'un verdiği `yükselti, kum tepesi` açıklaması ihtiyatla karşılanmalıdır. S+ önekiyle Sámos/Amos ikizlemesi tipiktir. SN
Marmaris ilçe - Marmaris - Muğla
1904hk 📖: Marmaritsa [ Yun "küçük mermerlik" ]
1665 📖: Mermeris [ Yun marmarâs "mermerlik" ]
Y17 📖: Physkos [ Yun ]
■ Antik Physkos kenti kasabanın batı yanındaki tepecik üzerindedir. 19. yy gezginlerine göre körfezin bir kısmı halen Fisko Körfezi olarak adlandırılıyordu. SN
Adaköy mah - Marmaris - Muğla
1891s 📖: Adaköy
1890hk 📖: Nimara?
Çetibeli mah - Marmaris - Muğla
1942ha 📖: Çe[t]ibeli
Aksaz liman - Marmaris - Muğla
Eski adı: -
■ Körfez ve çevresi Deniz Kuvvetleri üssüdür. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.