haritada ara :   km  
Marmara'da 11 yerleşim bulundu.
sırala 
Ekinlik ada - Marmara - Balıkesir
1795h 1883h 📖 📖 Kutali [ Yun koutáli "kaşık" ]
1525 📖 Ekinlik
Y75 📖 Ákanthos [ Yun "deve dikeni" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Avşa mah - Marmara - Balıkesir
1960 📖 Türkeli
1928 📖 Avşa
1795h 1883h 📖 📖 Afisia / Afsiya [ Yun ]
Y812 : Aphusía
Y75 📖 Ophioúsa (ada) [ Yun "yılanlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1960'ta Türkeli Adası adı verilmiş ise de halk arasında Avşa adı kullanılagelmiştir. SN
Yiğitler mah Avşa - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Araplar
■ 1703'te burayı ziyaret eden Felemenkli seyyah Olfert Dapper'e göre köyün nüfusu Araplardan müteşekkildi. 20. yy'da nüfus Trakya göçmenidir. SN
Çınarlı mah - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Kalemi
Y1905 📖 Gallimi
Y1308 📖 Gallênoliménas [ Yun "sakin liman" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Marmara ilçe - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Minarya [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Adanın merkez kasabası eski Minarya veya Minareli köyüdür. ■ Marmara Adası'nın tümüyle Rumlardan oluşan nüfusu 1915'te boşaltılarak Bandırma'ya sürülmüştür. Minarya'ya 20. yy başında Girit göçmenleri iskan edildi. Şimdiki halkın önemli bir bölümü Romeika konuşan Of ve Trabzon göçmenleridir. SN
Bedalan mv - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Petali Limanı
1525 📖 Petalan [ Yun petáli "nal" ]
Gündoğdu mah - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Perastos
1795h 📖 Perasto [ Yun perastós "geçiş, geçme" ]
1525 📖 Midillü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Çoğunlukla Kastamonu Abana göçmenidir. SN
Marmara ada - Marmara - Balıkesir
1525 📖 Marmara
Y1207 📖 Marmarás | Marmarónêsos [ Yun "mermerli, mermer adası" ]
Y-454 📖 Prokónnêsos [ Yun "ceylan adası" ]
■ Antik Çağ'da, yine bir tür geyik adından gelen «Neurís», Bizans döneminde ise «Proikónnêsos» (`çeyiz adası`) adları kullanılmıştır. `Mermer Adası` adı, en az MÖ 5. yy'dan beri işletilen ünlü mermer yataklarından gelir. SN
Saraylar mah - Marmara - Balıkesir
1890hk 📖 Palatia
1525 1911h 📖 📖 Palatya [ Yun palátia "saraylar" ]
Y17 📖 Néa Prokónnêsos [ Yun "yeni Prokonnesos" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Strabon'un zikrettiği Nea Prokonnesos kentinin yeri tartışmalı olmakla birlikte, mermer ocaklarına yakın olduğu açıkça belirtildiğine göre burası olmalıdır. Palatia/Saraylar adı, köyün tepesinde bulunan Justinianos dönemine ait saraydan gelir. SN
Topağaç mah - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Kılazak
1795h 📖 Klazáki / Lazaki [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1952'de Asmalı köyünden ayrılarak müstakil köy haline geldi. SN
Asmalı mah - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Aftonya [ Yun afthóni "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Nüfusu kısmen Pomak ve çoğunlukla Sürmene göçmenidir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.