haritada ara :   km  
Marmara'da 11 yerleşim bulundu.
sırala 
Ekinlik ada - Marmara - Balıkesir
1795h 1883h 📖 📖 : Kutali [ Yunanca koutáli "kaşık" ]
1525 📖 : Ekinlik
Y75 📖 : Ákanthos [ Yunanca "deve dikeni" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bir Helen kaynağına göre 1915'te adada 2000 Rum Ortodoks Helen yaşıyordu. Hâziran 1915'te Küçük Asya'nın içlerine sürgün edildiler. Manav
■ Koord: 40° 32' 52'' D, 27° 29' 10'' K
Avşa mahalle - Marmara - Balıkesir
1960 📖 : Türkeli
1928 📖 : Avşa
1795h 1883h 📖 📖 : Afisia / Afsiya [ Yunanca ]
Y812 : Aphusía
Y75 📖 : Ophioúsa (ada) [ Yunanca "yılanlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1960’ta Türkeli Adası adı verilmiş ise de halk arasında Avşa adı kullanılagelmiştir. SN
■ Koord: 40° 30' 41'' D, 27° 29' 51'' K
Yiğitler mahalle (Avşa bağ) - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 : Araplar
■ 1703’te burayı ziyaret eden Felemenkli seyyah Olfert Dapper’e göre köyün nüfusu Araplardan müteşekkildi. 20. yy’da nüfus Trakya göçmenidir. SN
■ Koord: 40° 29' 50'' D, 27° 31' 27'' K
Çınarlı mahalle - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 : Kalemi
Y1905 📖 : Gallimi
Y1308 📖 : Gallênoliménas [ Yunanca "sakin liman" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 36' 54'' D, 27° 32' 10'' K
Marmara ilçe - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 : Minarya [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Adanın merkez kasabası eski Minarya veya Minareli köyüdür. ■ Marmara Adası’nın tümüyle Rumlardan oluşan nüfusu 1915’te boşaltılarak Bandırma’ya sürülmüştür. Minarya’ya 20. yy başında Girit göçmenleri iskan edildi. Şimdiki halkın önemli bir bölümü Romeika konuşan Of ve Trabzon göçmenleridir. SN
■ Koord: 40° 35' 10'' D, 27° 33' 18'' K
Bedalan mevki - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 : Petali Limanı
1525 📖 : Petalan [ Yunanca petáli "nal" ]
■ Koord: 40° 38' 46'' D, 27° 33' 44'' K
Gündoğdu mahalle - Marmara - Balıkesir
1795h 📖 : Perasto [ Yunanca perastós "geçiş, geçit" ]
1525 📖 : Midillü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Çoğunlukla Kastamonu Abana göçmenidir. SN
■ Koord: 40° 34' 52'' D, 27° 35' 49'' K
Marmara ada - Marmara - Balıkesir
1525 📖 : Marmara
Y1207 📖 : Marmarás | Marmarónêsos [ Yunanca "mermerli, mermer adası" ]
Y-454 📖 : Prokónnêsos [ Yunanca "ceylan adası" ]
■ Antik Çağ’da, yine bir tür geyik adından gelen «Neurís», Bizans döneminde ise «Proikónnêsos» (`çeyiz adası`) adları kullanılmıştır. `Mermer Adası` adı, en az MÖ 5. yy’dan beri işletilen ünlü mermer yataklarından gelir. SN
■ Koord: 40° 37' 35'' D, 27° 36' 16'' K
Saraylar mahalle - Marmara - Balıkesir
1890hk 📖 : Palatia
1525 1911h 📖 📖 : Palatya [ Yunanca palátia "saraylar" ]
Y17 📖 : Néa Prokónnêsos [ Yunanca "yeni Prokonnesos" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Strabon’un zikrettiği Nea Prokonnesos kentinin yeri tartışmalı olmakla birlikte, mermer ocaklarına yakın olduğu açıkça belirtildiğine göre burası olmalıdır. Palatia/Saraylar adı, köyün tepesinde bulunan Justinianos dönemine ait saraydan gelir. SN
■ Koord: 40° 39' 8'' D, 27° 39' 31'' K
Topağaç mahalle - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 : Kılazak
1795h 📖 : Klazáki / Lazaki [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1952’de Asmalı köyünden ayrılarak müstakil köy haline geldi. SN
■ Koord: 40° 36' 16'' D, 27° 40' 2'' K
Asmalı mahalle - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 : Aftonya [ Yunanca afthóni "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Nüfusu kısmen Pomak ve çoğunlukla Sürmene göçmenidir. SN
■ Koord: 40° 37' 0'' D, 27° 42' 23'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.