Mardin'de 740 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
  Demirli mah - Derik - Mardin
1928k: Demürlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pirinçli mah - Derik - Mardin
1928k: Safan
■ Köyün eski adı Ketü ya da Köti olarak geçmektedir. Köyde Saffan Aşireti'ne mensup Zazalar yaşamaktadır. Mardin'in büyükşehir olmasıyla birlikte köyler de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Düztaş mah - Derik - Mardin
1917ht, 1928k: Tahtik/Tahtok [ Kürd "tahtçık" ]
  Soğukkuyu mah - Derik - Mardin
Kr: Şawelat
1928k: Şahveled [ Tr "şah oğlu" ]
  Kuruçay mah - Derik - Mardin
Kr: Zembelor [ Kürd "zembilli" ]
  Bayır mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Kızıleyşan
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ahmetli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: QizilaXerabê [ Kürd "kızıllar harabesi?" ]
1928k: Kızılahmet
  Meşeli mah - Derik - Mardin
1928k: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Aydınlar mah - Derik - Mardin
1928k: Karsan [ Kürd karsan ]
  Adak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Simaqî
1526t, 1928k: Sımmaki/Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
  Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Erbete
1526t, 1928k: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Üçtepe mah - Derik - Mardin
1526t, 1928k: Belotî [ Ar ballûtî "meşeli" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Derinsu mah - Derik - Mardin
Kr: Buxur
1917ht: Buğur [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Şerefli mah - Derik - Mardin
1928k: Şerifbaba [ "öz." ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Bozbayır mah - Derik - Mardin
Kr: Misûrrî
1928k: Mansuri [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Kurudere mah - Derik - Mardin
1941ha: Hallaç
  Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Bizdoxan
1526t, 1928k: Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
  Kızlar mah - Derik - Mardin
1941ha: Kızlar
  Denktaş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Xêdûk [ Kürd "bir tür bitki" ]
1928k: Ğeyduk
  İncesu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Maşmaş [ Kürd maşmaşk ]
  Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946k: Küfürlü
1928k: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Dilektepe mz - Derik - Mardin
1941ha: Hileyli
  Akıncılar mah - Derik - Mardin
1928k: Tirbamamo [ Kürd "Mahmut türbesi" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Atlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: QesraKenco [ Kürd "Kanco sarayı" ]
■ Kürt siyasetçilerinden Ahmet Türk'ün ailesinin konağı, adını 20. yy başlarında mülkü sahiplenen Genc Hüseyin Ağa'dan alır. SN
  Dumluca mah - Derik - Mardin
1946k: Şefnat
1928k: Sêpnat
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çukursu mah - Derik - Mardin
1928k: Xanuk [ Kürd "evcik" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ballı mah - Derik - Mardin
1928k: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Alagöz mah - Derik - Mardin
1928k: Taxtabeş [ Kürd taxtêbeş "seki" ]
  Göktaş mah - Derik - Mardin
Kr: Kevirşîn [ Kürd "göktaş" ]
1946k: Keferşin
1928k: Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Kocatepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Dêşî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burç mah - Derik - Mardin
1928k: Burç
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Fittar mv - Derik - Mardin
S506: Phitar
■ 505-506 yılına ait Joshua Stylites vekayinamesinde anılan Phitar şehrinin kalıntıları 1 kilometrelik bir alana yayılmıştır. SN
  Böğrek mah - Derik - Mardin
1928k: Beyrok [ Kürd bêruk "meracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hisaraltı mah - Derik - Mardin
1526t, 1928k: Rebet/Rebat [ Ar ribât "han, hisar" ]
■ Artuklu hanedanına ait büyük kalesi mevcuttur. SN
  Çağıl mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913d, 1946k: Kopik/Kobik [ Kürd qûbik? "kümbetçik" ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Dirik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine Garb nahiyesine tabi Çovan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Mistefamîlk [ Kürd "Mustafa mülkü" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Çizaviza [ Kürd viza? "tosunlar" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Heyto
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: Xirbêbelek [ Kürd "alacaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kuyulu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Selme/Selmi [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Gümüşyuva mah - Mazıdağı - Mardin
1928k: DeyrMetinan [ Kürd "Metinan (aş.) kilisesi" ]
■ Bizans dönemine ait görkemli kalesi mevcuttur. SN
  Pınarcık mah - Derik - Mardin
1928k: Fitnê [ Kürd "kıvrımlı" ]
■ Bu köy yakınında geniş bir alanı kapsayan Fittar harabeleri vardır. SN
  Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Odaköy mah - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çatalca mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Mehenna
Kr: Mehêna
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Taxtok [ Kürd taxtik "kürsücük" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Üçkuyu mah - Mazıdağı - Mardin
Kr: BîraMetînan [ Kürd "Metinan kuyuları" ]
1526t, 1917ht: Bîran
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Koçyiğit mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Rewşat [ Kürd "aydınlı" ]
  Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Golê
Kr: Goliyê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Tiledes
1928k: Tilˁades [ Ar tell ˁades "mercimektepe" ]
1526t: ˁAdesiyye
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sakızlı mah - Mazıdağı - Mardin
1917ht, 1928k: Banqîr/Banğır [ Kürd "neftdamı?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Başaran mah - Derik - Mardin
Kr: Misrik
1941ha: Muşrik
  Atlıca mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: Kerik [ Kürd kerik ]
Kr: Kerrikê
  AşağıMezra mah - Mazıdağı - Mardin
1928k: Mezrai aş.
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: Ferhok [ Kürd "yavru kuş" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bağarası x - Derik - Mardin
■ Terk edilmiştir. SN
  Kayacık mah - Derik - Mardin
1928k: Mixat
  Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Çîplax
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: MestaJêr [ Kürd "aşağı Mesta" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Dikê [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çetinkaya mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: Şikeftan [ Kürd "mağaralar" ]
  Konak mah - Derik - Mardin
■ 1951'de kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: MestaJor [ Kürd "yukarı Mesta" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
Kr: Delê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kovalı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Endewl
1946k: Ayındevol
1526t, 1928k: ˁAyndol [ Ar "kovapınar" ]
  Kuşçu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946k: Girsaheinç
1928k: Girsarinç [ Kürd girê sarînç "sarnıçtepe" ]
  Adakent mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Çildiz [ Kürd çildiz "kırkharamiler" ]
  Derik ilçe - Derik - Mardin
Kr: DêrikaÇiyayêmazî [ Kürd "Mazıdağı manastırı" ]
1518t: Deyrük [ Kürd dêrik "manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur Türk
  Yazıcık mah - Derik - Mardin
1941ha: Koder
  Tepebağ mah - Derik - Mardin
1526t, 1928k: Tilbisim/Telbisim [ Ar tell beşme "? tepe" ]
  Akça x - Derik - Mardin
1928k: Siyamed [ Kürd "üçgeldi?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Beşkavak mah - Derik - Mardin
1928k: Hofî
  Ambarlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Heboşi [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
  Beştaş mz - Derik - Mardin
1928k: Serker [ Kürd ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Çivili mz - Derik - Mardin
1928k, 1941ha: Bizmaro/Bezmare
  Bayraklı mah - Derik - Mardin
1928k: Girêsor [ Kürd "kızıltepe" ]
  Bucak mz - Derik - Mardin
1917ht, 1928k: Tewhök/Tawîk
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Şemikan
Kürd (Xalecan) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km