haritada ara :   km  
Manavgat'da 98 yerleşim bulundu.
sırala 
Altınkaya mah - Manavgat (Beşkonak bucağı) - Antalya
1928 📖: Zerk
1876a 📖: Karahisar-ı Serik
Y17 📖: Selgê [ AnaD ]
■ Serik ilçesine adını veren asıl Serik burasıdır. Antik Selge adı > Serk > Zerk şeklinde evrilmiştir. Antik kentin görkemli harabeleri köy içinde ve çevresinde mevcuttur. SN
Köprüçay neh - Manavgat - Antalya
Y-350 📖: Eurymedon [ Yun ]
Çaltepe mah - Manavgat (Beşkonak bucağı) - Antalya
1928 📖: Bolasan [ Yun Poliassos? ]
Gaziköy mah - Manavgat (Beşkonak bucağı) - Antalya
1928 📖: Tazıköy
■ Muhtemelen Tazeköy (`yeniköy`)'den evrilmiştir. SN
Beşkonak mah - Manavgat (Beşkonak bucağı) - Antalya
1928 📖: Beşkonak (idari bölge)
■ Akyaka, Bozyaka, Karabük, Kurşunca, Pelitdibi mahallelerinin ortak adıdır. SN
Denizkent mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
■ Denizyaka (Nigit) köyünden ayrıldı. SN
Bereket mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928 📖: Bereket
Alevi (Abdal) yerleşimi
Perakende mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928 📖: Perakendeaşireti [ Tr perakende "dağınık" ]
Hocalar mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928 📖: Hocalar
1914hk 📖: Acemler
Gündoğdu mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928 📖: Fettahlı Aşireti (aş.)
■ Cumhuriyet dönemine dek konar göçer cemaati idi. SN
Kırkkavak mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
Zeyve mah Yavrudoğan - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Zeve
Peri mah Yavrudoğan - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Peri
Seki mah Evrenseki - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Seki
Evren mah Evrenseki - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Evren
Kumköy mah Side - Manavgat - Antalya
1911hk 📖: Kumköy
Kalemler mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Kalemler
Ilıca mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Ilıca
Beydiğin mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928 📖: Beydiğin [ Tr beytigin "soylu bey" ]
Gültepe mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Hatipler köyünden ayrıldı. SN
Yeniköy mah - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Yeniköy
Kemer mah Side - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Kemer
Side mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Selimiye
1911hk 📖: Eski Antalya
Y-350 📖: Sidê [ Yun "nar" ]
■ Strabon'a göre (tahminen MÖ 7. yy'da) Yunanistan'ın Kymê kentinden gelenlerce iskân edilmiştir. Antik Yunan kaynaklarına göre Sidê bir Anadolu dilinde `nar ağacı` demekti. ■ Metruk bir örenyeri iken 1895'te Girit muhacirlerince iskân edildi ve II. Abdülhamid'in en büyük oğlu Selim Efendi onuruna Selimiye adı verildi. SN
■ Roma kayıtlarında Attalia (Antalya) olarak geçen iki yerden biri Side'dir. Ramsay, "1180'de Manuel'in ölümü üzerine Türkler, Sozopolis/Uluborlu, Kütahya ve Antalya'yı aldılar" dediği Antalya şehri Side'dir. 1148 Haçlı Seferi'nde Satalia olarak geçmektedir. El-İdrisi (1100-1166) iki Antalya'dan bahseder. Ramazan Topraklı
Şişeler mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Şişeler
Hatipler mah - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Hatibler
1873s 📖: Hatablar
Salur mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Salur [ Tr "aş." ]
Dolbazlar mah - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Dolbazlar
Sorkun mah Manavgat - Manavgat - Antalya
1873s 📖: Sorkun [ Tr "yaban söğüdü" ]
Sarılar mah - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Sarılar
Alevi/Afrikalı yerleşimi
■ Nüfus kısmen Tahtacı ve Nusayri (Alevi) kısmen Afrika kökenlidir. SN
YukarıIşıklar mah - Manavgat - Antalya
1873s 1926h 📖Aşıklar
Manavgat ilçe - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Kürd Damları
1914hk 📖: Pazarcık / Pazarcı
1571 📖: Manavğad + Düşenbe (idari bölge) [ Tr düşenbe "pazartesi" ]
1876a 📖: Düşenbe (nahiye)
E1199 📖: Manavğad (neh)
■ Manavgat Nehri adını muhtemelen bugünkü Akseki-Kepez mevkiinde olup 6. yy'dan itibaren Notitia'larda zikredilen Manaua kasabasından alır. Yörenin eski yerli halkına Manavlu adı verilir ve `Akseki tarafından geldikleri` rivayet edilir. ■ En erken 1199'da Ermenice bir kaynakta görülen +ğat ekinin anlamı belirsizdir. Osmanlı döneminde nehrin batı yakası Manavgat nahiyesi/kazası, doğu yakası ise Düşenbe nahiyesi idi. ■ Bugünkü ilçe merkezi, Manavgat köprüsü kenarındaki Pazarcık mevkiinde kuruldu. SN
■ © 03.07.1818 Manavgat kazası dahilinde iskan edilen Karahacılı ve Eski Yörükan cemaatları Yenişehir sancağı dahilinde Dumanlı dağlarında yaylayıp Ayas ismindeki mahallerde güzleyip Teke Köprüsü civarında kışlaklarında bulundukları zaman her tarafta memleket ayanı fazla tekalif ve aidat talebiyle tazyik ettiklerinden men‘i hakkında. deyar heyran
Sırtköy mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Sırtköy
Y-146 📖: Étenna [ AnaD ]
Dikmen mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
■ Bucakşeyhler köyünden ayrıldı. SN
Çayyazı mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Hummaz
Bucakşıhlar mah - Manavgat - Antalya
1873s 📖: Şeyhler
Y150 Y535 📖Lyrbê | Seleúkeia [ AnaD ]
■ Konum ve doku bakımından Türkiye'nin en etkileyici ören yerlerinden biri olan antik kent öreni köyün 1 km kadar kuzeyindedir. SN
Tilkiler mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Tilkiler
Ulukapı mah - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Kirten
Yaylaalan mah - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Avason
1915hb 📖: Ayvasin [ AnaD ]
Karaöz mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Karaöz
Oymapınar mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Homa
Doğançam mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Esbiyeler
1926h 📖: Espehler [ Tr "sipahiler?" ]
Sevinç mah - Manavgat - Antalya
1873s 📖: Sevinç
Aksaz mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Aksaz
Seydiler mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Seydiler
Güzelyalı mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
Hacıali mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Hacıali
Cevizler mah - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Cevizler
■ Halk arasında Cezler adıyla bilinir; eski bir boy adı olduğu rivayet edilir. SN
Değirmenli mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Kıravca
Karacalar mah - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Karacalar
Sülek mah - Manavgat - Antalya
1873s 📖: Sülek Aşireti (aş.) [ Tr "aş." ]
Yörük yerleşimi
■ Cumhuriyet dönemine dek konar göçer cemaati idi. SN
■ 2000 yılına kadar Yörük yaşam tarzı oldukça yaygındı, şimdi ise turizme yöneldiler. Oldukça Türkçü bir görüş yaygındır. Prf.drmrrem
Kızılot mah - Manavgat - Antalya
1911hk 📖: Kızılot
■ 20. yy başında Afrikalı yerleşimi.
■ 1980'lere dek küçük bir Zenci yerleşimi idi. Halen turizm istilasına uğramıştır. SN
Mısırlar mah Kızılot - Manavgat - Antalya
1928 📖: Mısırlı
Belenobası mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
Erengeriş mah Hacıisalı - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Erengeriş
Çavuş mah - Manavgat - Antalya
1914hk 📖: Çavuş
Hocalı mah - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Hocalı
Uzunlar mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Uzunlar
Çenger mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Çenger
Kadılar mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Kadılar
Uzunbelen mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
■ Hacıobası köyünden ayrıldı. SN
Tepeköy mah - Manavgat - Antalya
Eski adı: -
Gebece mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Gebece
Örenşehir mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Viran Senir
1530t 📖: Senir [ Tr "dağ burnu" ]
■ Manavgat ile Alanya arasındaki bölgede hüküm süren Senir beylerinin makamı ve kaza merkezi idi. Kaza merkezi daha sonra Düşenbe köyüne (bugünkü Manavgat kasabası) taşındı. SN
Boztepe mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Boztepe
Odaönü mah - Manavgat - Antalya
1928 📖: Odaönü
Ahmetler mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Ahmetler
■ Kısmen Afrikalı yerleşimi
Karakaya mah - Manavgat - Antalya
1530t 📖: Karakaya
Gençler mah - Manavgat - Antalya
1946 📖: Gecereme
■ Ahmetler köyünden ayrıldı. SN
Çamlıtepe mah - Manavgat - Antalya
1968 📖: İğdeli
1530t 1928 📖Namras


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.