haritada ara :   km  
Malkara'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
Bayramtepe mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Teberük [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 403 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
Danişment mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Danişment
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Yaylagöne mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Yaylagöne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Davuteli mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905Davuteli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi mevcuttu. SN
Yılanlı mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖: Yılanlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 156 Rum nüfus ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
Haliç mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Haliç
Sarıpolat mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Teslimköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köylü şu an Yunanistan sınırlarında yer alan Çukurviran ve Kayalı köylerinden buraya gelmiştir, bazıları Sünnileşmiştir. Mursallı
Dolu mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 📖: Dolu [ Bul dol "dere" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu mezhep açısından 'Rum' sayılan Patrikhane yandaşı Bulgarlardan oluşmaktaydı. 1870'te inşa edilmiş olan Ayios Yeorgios kilisesi mevcuttu. SN
Teteköy mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Teteköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
Yaylaköy mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Yaylaköy
Izgar mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Lygirión
1904s 📖: Izgar
1877hk 📖: Lızğar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Hasköy mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Levkásion [ Yun "kavaklı" ]
Y1871 📖: Hasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 240 Rum nüfus ve Ayios Mokios kilisesi vardı. SN
Kürtüllü mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905Kürtüllü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
Ahmetpaşa mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Ahmetpaşa
1877hk 📖: Paşaköy
Deveci mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Évandron [ Yun ]
1877hk 📖: Devecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 750 Rum nüfus ve Ayios İgnatios kilisesi vardı. SN
Kadıköy mah - Malkara - Tekirdağ
1909hb 📖: Kadıgebran [ Tr "gavur kadıköy" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Yenidibek mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Peismonê [ Yun "inatçı" ]
1901h 📖: Pişmanköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Doğanköy mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖: Sidiní Σιδηνή
1901h 📖: Doğancı/Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. 1913'te boşalan köye 1920'de Rum muhacirler iskan edildi ise de 1922'de yeniden boşaltıldı. Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
Mestanlar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Mestanlar
■ 1909 tarihli İngiliz haritasında 1 km kadar kuzeybatısında terk edilmiş bir Çerkesköy harabesi görülür. SN
Bağpınar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Tatar Cedit [ Tr "yeni Tatar" ]
1901h 📖: Tatarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Sarıyar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1665 📖: Sarıyar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy'da Kazan göçmeni Tatarlar iskan edildi. Ancak 1878 Rus işgalinde dağılan köye Bulgaristan muhacirleri yerleştirildi. SN
Kiremitlik mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kiremitlik
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Malkara ilçe - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: Muğalkara
1484 📖: Miğalkara
Y1136 📖: Megalê Karýa / Megálê Agorá [ Yun megalê agorá "büyükpazar" ]
■ 17. yy'da Kemah'ın Pakariç kasabasından göçen Ermeni toplumu 20. yy başında kasaba nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktaydı. Ayrıca kayda değer Bulgar ve Rum nüfus vardı. Bilge Umar'ın Malkara adını `Luwice`den türetmesi yanlıştır. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
Gözsüz mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Gözsüz
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Patrikhaneye bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
Gönence mah - Malkara - Tekirdağ
1877hk 📖: Kalivia [ Yun kalyvia "kulübeler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 1025 Rum nüfus ve 1729 tarihli Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Muhtelif târihlerden kalma üç adet kilise ve bir manastır bulunduğu rivâyet edilir. Ayios Yiorgios kilisesinin 4 sütunu kilisenin kuyusunda görülmektedir. Bugün için Müslüman Vlah bilgisi eklenebilir mı artık? Asılları budur. Mübâdele ile iskân edildiler Türkçeyi burada öğrendiler. Köy ismi Kalivia hâlen kullanımdadır. 78 hâne Nutialı Vlah ile bir o kadar da Doyranlı ve de 3-5 hâne de Langazalı iskân edilmiştir. Manav
Çınaraltı mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Prafça [ Bul pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
Karacahalil mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖: Karacahalil
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Ay. Yioannu Theologu kilisesi vardı. SN
İshakça mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖: İshakça
1901h 📖: Yakça?
Elmalı mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖: Galíni
1901h 📖: Elmalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 1060 Rum nüfus ve 1832 tarihli Ayios Nikolaos kilisesi ile birlikte köyün kuzeyinde Ayios Athanasios manastırı vardı. SN
Balabancık mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Balabancık
Pomak yerleşimi
■ 93 harbi sonrasi Loveç'e bagli Selvievo ve Izvor'dan gelen Pomaklar tarafindan kuruldu. Ana dili 1950'ye kadar yerini tamamiyla türkçeye birakti. Manav
Evrenbey mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Evrenbey
1901h 📖: Ermiya
Ballı mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Ballı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdil Vlah yerleşimi Manav
Emirali mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Emirali
■ Balkan seferi sırasında Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa ve ordusunun buraya Halepli Türkmenleri yerleştirdiği söyleniyor. Köy kurulduğundan beri nüfusu Müslüman olmuş. Oğuzların Dağhan oğullarından Eymür boyuna mensup oldukları söyleniyor. Tarihsever
Çınarlıdere mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Bunar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi öncesinde Bunar isimli bir köy mevcutken, köy bosaldi ve 93 harbi ertesinde Plovdiv'in güneyindeki Bjala Reka köyünden muhacirler tarafindan yerlesime sahne oldu. 1960'a kadar Bunar ismi kullanildi. Manav
Hereke mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Hereke [ Yun xáraks/xarákia "kazıklı" ]
Karamurat mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Karamurat
Pomak yerleşimi
Sağlamtaş mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1946 📖: Bukruva
1904s 📖: Bukriva [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Pehlivan Kurtdereli Mehmed Bukrovo köyündendir. 1912'de 200 Müslüman Pomak ailesi yasiyordu. Manav
Kermeyan mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Germiyan?
1909hb 📖: Kerman
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
İbribey mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖: Beyköy
Y17 Y640 📖Ápros çoğ. Áproi
■ İmp. Claudius döneminde Colonia Claudia Aprensis adıyla (yeniden) kuruldu. İbri adı antik addan uyarlanmıştır. İbri Bey adlı biri yoktur. SN
Sırtbey mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Sırtbey
1909hb 📖: Beyköyü


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.