haritada ara :   km  
Malazgirt'de 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Karadere mah - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Karadere
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Yurtseven köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Malbat [ Kr "sülale (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Hasanan) yerleşimi
■ Malbatlar Hasananların bir koludur. SN
Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Hirtik + Bezirhane + Karadere [ Kr xirtik ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Güzelbaba üç mezradan oluşur: Bızırxane, Qeredere ve Xitık. Qazi
Yolgözler köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 📖: Sévi [ Kr sêvê/zêwî "elma? zaviye?" ]
İyikomşu köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Torakan / Toraxan [ Kr toraqan "çökelekçiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
? mz - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Gilindor
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Söğütlü mz - Malazgirt - Muş
1980 📖: Söğütgünü
1916h 📖: Alikalkan Mezrası [ Kr Elikurikan "Aleviler" ]
Karıncalı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 📖: Moriyan [ Kr murikan "karıncalı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerli Kürt köyüdür. Karayazı ve Bulanık ile kısmî akrabalıkları vardır. metonio
Alikalkan köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1916h 📖: Alikalkan / Alikulek [ Kr Elikulekan "topal Aliler (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Malazgirt ilçesinde iki Alikalkan vardı. SN
Ulusu köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Gundê Feyad [ Kr "Feyyaz köyü" ]
1916h 📖: Feyyaz
Erence köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 📖: Azu
E390 📖: Talaris | Adzux [ Erm "kömür" ]
■ 350 yılında İran komutanı Şapuhvaraz'ın Abahunik (Malazgirt) ilinde Ermeni kralı Diran'ı esir alıp kör ettirdiği Dalaris/Talaris köyüdür. Tarihçi Puzant bu vaka nedeniyle `kömür` anlamına gelen Adzux adı verildiğini anlatır. SN
Aktuzla köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Kar [ Kr "tuzla" ]
1916h 📖: Beyaztuz Memlahası [ Tr memlaha "tuzla" ]
Balkaya köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 📖: Roşkan [ Kr rojkan "güneşçiler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Boyçapkın köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 📖: Boyçapkın
E1912 📖: Boyiçabğun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Karakoç köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Hasenin Komu
E1900~a 📖: Hasé
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çiçekveren köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Zikreş [ Kr "karagöbek" ]
E1912 📖: Zırkeş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kazgöl köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1665 1916h 📖Kazgölü
1665 📖: Faxte (göl)
Kadıköy köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Kat [ Kr qadê "meydan" ]
Nimetkumu mz - Malazgirt - Muş
1916h 📖: Koma Ni'met [ Kr "nimet mezrası" ]
Bilala köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Bilala [ Kr "Bilaller" ]
Arslankaya köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K 📖: Qasımiya Riza [ Kr "Rıza Kasımlı" ]
1916h 📖: Kasımiye
E1912 📖: Xasmik / Xasımi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Ağılbaşı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Mezre Gevrik [ Kr gewrik "akça" ]
Kuruca köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1925h 📖: Kuruç
Fenek köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
E1912 📖: Fanik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Beşdam köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 📖: Mollaali [ Kr meleelî "Molla Ali" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Laladağı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1946 📖: Alikan
1925h 📖: Alikalkan (mz) [ Kr Elikurikan "Aleviler" ]
Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Mîro [ Kr "bey, emir" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Çayırdere köy - Malazgirt - Muş
1928 📖: Derik [ Kr dêrik "kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Uyanık köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1925h 📖: Valekor [ Kr Welekor "deredibi" ]
Sırtdüzü köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1912h 📖: Nazi [ Kr nazê "Nazlı (öz.)" ]
Kılıççı köy - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Kılıççı
Nurettin köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 📖: Nureddin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Bademözü köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1765z 1912h 📖Basdem
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 15.09.1765 Malazgird sancağı Bastan (?) nam karyede münhal timar. deyar heyran
Tıkızlı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1912h 📖: Kışervan? [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Hanoğlu köy - Malazgirt - Muş
1902a 1925h 📖Xanoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kardeşler köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1925h 📖: Alikalkan / Alikulek [ Kr Elikulekan "topal Aliler (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölağılı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 📖: Keranlık [ Erm/Kr keran/kêran "kütük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Hasretpınarı köy - Malazgirt - Muş
1719z 📖: Tendürek
E1075 📖: Tondrag akk. Tondras Թոնդրակ [ Erm "tandır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 9. yy ortalarından itibaren iki yüz yıl süreyle Ermeni toplumunu altüst eden Tondrakçı mezhep hareketinin doğum yeri muhtemelen burasıdır. Hadiseyi 11. yy tarihçisi Lastivertli Arisdakes ayrıntılı olarak anlatır. Iğdır-Erciş-Malazgirt-Hınıs arasındaki 180 km çaplı alanda Tondrag adını taşıyan en az beş köy bulunur. 18. yy'dan önce Kürt Mirdasî aşiretlerinden Banoki aşireti egemenliğine girmiş ve Şeyh Hasan Banoki türbesi önem kazanmıştır. SN
■ © 04.01.1719 Aşayir-i Ekraddan Merdis mensubininden [Kürd Mirdasi aşiretinden] Banoki ve Başıcı aşiretleri maktularının tahsili hususunda... © 18.06.1859 Bulanıklı Şeyh Ahmed Efendi'nin uhdesinde bulunan Şeyh Hasan Banoki Zaviyesi meşihatına ve dervişan taamiyesine yapılan müdahalenin men'i. © 21.11.1892 Muş'un Malazgird nahiyesinin Tendirek köyündeki Molla Hüseyin Banuki Zaviyesi'nin taamiyesine vakfedilen Tendirek ve Okçiyan köyleri hasılatının tedkiki... deyar heyran
Aynalıhoca köy - Malazgirt - Muş
E1900~a 1925h 📖Aynalıhoca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bahçe köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1912h 📖: Bağçe
■ Çeçenler ve Avarlar yaşamaktadır. Mustafa
Akalan köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K 📖: Koma Koçali
1928 📖: Said Komu [ Kr komaseyidan "Seyitler (aş.) komu" ]
Dirimpınarı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 📖: Xanik [ Kr "hancağız" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Okçuhan köy - Malazgirt - Muş
1892z 1925h 📖Okçiyan [ Kr/Tr "okçular (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 21.11.1892 Muş'un Malazgird nahiyesinin Tendirek köyündeki Molla Hüseyin Banuki Zaviyesi'nin taamiyesine vakfedilen Tendirek ve Okçiyan köyleri hasılatının tedkiki. deyar heyran
Hasanpaşa köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1925h 📖: Hasanpaşa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Muhtemelen Akkoyunlu hükümdarı Hasan Padişah adından. SN
Koçali köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K 📖: Koma Nûrî [ Kr komanûrî "Nuri komu" ]
Beşçatak köy - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Xarabe Kasımi [ Kr "Kasım (öz.) harabesi" ]
E1902 📖: Xaraba Qasmik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Konakkuran bld - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1925h 📖: Dügnük [ Erm dınik "evcik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Nüfusun Müslümanlaşmış Ermeni olduğu rivayet edilir. SN
■ 1880'lere kadar yalnızca Ermeni nüfus varken ilginç bir şekilde 1880lerin sonundan itibaren bir kaç haneden ibaret Kürt nüfus %4800 artıyor ve Ermeni nüfus azalıyor. metonio
Hancağız köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1946 📖: Kanikork / Kanikörk [ Kr kanî korik "kör çeşme" ]
K1900~ : Kanigurk
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Adalar mah - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Abdullah Efendi
Odaköy köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1925h 📖: Yekmal [ Kr "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Malazgirt ilçe - Malazgirt - Muş
1556t : Malazgird
Y952 📖: Manzikert
E390 📖: Manavazagerd / Manazgerd [ Erm "Manavaz (öz.) hisarı" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 5. yy tarihçisi Xorenli Movses'in aktardığı rivayete göre kral Manavaz, Ermeni kral hanedanının kurucusu olan Hayk'ın torunu ve MS 320 yılına dek burada hüküm süren Manavazyan sülalesinin ceddi idi. Muhtemelen Urartu kıralı Menuas (MÖ 9. yy) ile aynı kişidir. İlçe merkezine yakın Adaköy'de Menuas'a ait bir yazıt bulunmuştur. İlçenin Ermeni nüfusunun bir bölümü 1895 olayları sırasında din değiştirerek Müslüman olmuştur. 20. yy başında birçok köyde Hıristiyan ve Müslümanlaşmış nüfusun birlikte yaşadığı görülür. SN
■ 80'li yıllara kadar çoğunluğu Ahıska, Çıldır, Şavşat, Erzurum ve Kars muhaciri olan bir kasabayken bu nüfusun büyük kısmı il dışına göç etmiştir. Günümüzde Malazgirt kasabasının büyük çoğunluğu Kürt kökenlidir. Halen Kürtleşmiş-İslamlaşmış bir kaç Ermeni aile yaşamaktadır. metonio
Karaali köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 📖: Karaali
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Şemski) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün Müslüman kısmı Çerkes yerleşimi olarak kurulmuş olsa da bu Çerkes muhacirler Yaramış köyüne yerleştirilmiş ve bu köydeki Müslüman kısmına Kürtler yerleşmiştir. metonio
Aradere köy - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Piramasiyan [ Kr "balıklı köprü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Mollabaki köy - Malazgirt - Muş
1730z 📖: Mollabaki
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 10.05.1730 Malazgird'de Molla Baki karyesi ve gayriden 3200 akçe timar mutasarrıfı Yakub'un vefatıyla mahlulünden oğulları İbrahim ve İsmail'e tevcihi. deyar heyran
Alyar köy - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Alyar
Boyundere köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 📖: Demyan [ Kr ]
Muratkolu köy - Malazgirt - Muş
K 📖: Banasalara [ Kr bana salaran "karargâh" ]
Eski adı: Banê
Tatlıca köy - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Hasunan [ Kr "Hasanlar" ]
E1912 📖: Hasuner
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Kulcak köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 📖: Abdo [ Kr "abdal? Abdi?" ]
■ İstiklal mahkemesi tarafından idam cezası verilmek suretiyle ahıra 24 saat kapatılıp içeri gaz atılarak infaza tabi tutulan Haci Yusuf YURDAKUL ölemeyip yaşama tutunmuştur. Abdo Köyü ve Şêbo ya kadar 20 bin dönüm arazi Yusuf Ağa'ya aitti. Yusuf YURDAKUL daha evvelki yerleşimci köy ahalisinden bir şekilde ele geçirmiş babasının tek evladidir. Şu an Abdo Köyü YURDAKUL sülalesinin yerleşim alanıdır. cudi
Yaramış köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1925h 📖: Yaramış
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermeniler yerine Osetler iskan edilmişken iç göç neticesinde Kürtleşmiştir. SN
■ Ermeniler tehcir edilince onların yerine Asetinler ve Osetler yerleşti. Asetinler ve Osetlerin İstanbul'a göç etmesi ile de köye Ağrılı Kürtler geldi. Mustafa
Güleç köy - Malazgirt - Muş
1928 📖: ˁAzizan [ Kr gomika Azîzan "Azizler mezrası" ]
1925h 📖: Komik [ Kr "mezracık" ]
Kürt-Sünni (Azizi) yerleşimi
Dolabaş köy - Malazgirt - Muş
1928 📖: Dolabaş
E1912 📖: Dolağbaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mezra köy - Malazgirt - Muş
1928 📖: Mezra
Sarıdavut köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1925h 📖: Serdavut
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermeniler yerine Kafkasya muhaciri Osetler iskan edilmişken, iç göç sonucu Kürtleşmiştir. SN
Adaksu köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1925h 📖: Şebo [ Kr "öz." ]
Karakaya köy - Malazgirt - Muş
1928 📖: Karakaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenilerin köyü terk etmesinden sonra devlet eliyle Erzurum civarından Türkler yerleştirilmiştir. Lakin 80'li yıllarda bu Türkler köyü terk etmiştir. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürt kökenlidir. metonio
Aydın x - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Aydın
Oğuzhan köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 📖: Oğuzan [ Tr "oğuzlar?" ]
1902a 📖: Oğuzyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Gülkoru bld - Malazgirt - Muş
1925h 📖: Xarabereş [ Kr "karaören" ]
Bostankaya köy - Malazgirt - Muş
E1912 📖: Bostankaya
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Önemli bir Urartu yerleşiminin izleri ve kale mevcuttur. SN
■ Karapapaklar 1-2 hanedir ve Kürtçe konuşurlar. Mar(d)astan
■ Ermeniler tehcir edilince onların yerine Karapapak Türkleri yerleşti. Karapapakların Bursa'ya yoğun göç etmesi ile birlikte köye Ağrılı Kürtler geldi. Mustafa
Kızılyusuf köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1925h 📖: Kızılyusuf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.