Malatya'da 618 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Yeniköy mah - Darende - Malatya
1914hk: Yeniköy
■ Alevi Kürtlerin ve Alevi/Sünni Türklerin yaşadığı bir köydür, Sünni Türkler çoğunluktadır. metonio
■ Köyün eski yerlilerinin tamamı Kürttür ve köye sonradan yerleşen sünni Türkler de Kürtçe bilmektedirler. Reş Fer
  Kurudere mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Gazi mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Yarımca mah - Darende - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Başdirek mah - Darende - Malatya
1916ht: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Mezra mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Mezra
  Günpınar mah - Darende - Malatya
1946k: Aşudu
E1900~, 1928k: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yazıköy mah - Darende - Malatya
1914hk: Yazıköy
Türkmen yerleşimi
  Çukurkaya mah - Darende - Malatya
1928k: Fenk
1914hk: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yavuzlar mah - Darende - Malatya
1960k: Gedikağzı
1928k: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
1914hk: Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Hacılar mah - Darende - Malatya
1914hk: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Kavak mah - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karaoğuz mah - Darende - Malatya
1914hk: Şabuk
1968k: Sakızlı
Sünni Türk yerleşimi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
A892, A1282b: Taranda/Daranda
Y625tb: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
■ İlçedeki yerleşik Kürtler Alevi-Sünni dir Kurmanci lehçesiyle konuşurlar. İlçede pek çok köyde Ermeni kökenli aile olması durumu gözlenebilir. İlçe coğrafi konum itibari ile anadoludaki en eski Ermeni kalelerinden biridir. Zamanında Süryani yerleşimininde bulunduğu doğrudur. Reş Fer
  Karlık mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Karlık
Türkmen yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
  Şuğul mah - Darende - Malatya
1914hk: Şu'ul
Türkmen yerleşimi
  Yenice mah - Darende - Malatya
1668d: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Güdül mah - Darende - Malatya
1914hk: Gecel
Türkmen yerleşimi
  Ağılyazı mah - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sofular mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Sofular
Sünni yerleşimi
■ 26.05.1740 Darende'de medfun Şeyh Hamid-i Veli Dergahı vakıf köylerinden Eskisofular köyünün, göçebe olan reayası başka yere göçtüğü vakit ... deyar heyran
  Akova mah - Darende - Malatya
1946k: Karadiğin
1914hk: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946k: Cade
1928k: Ceğde
1914hk: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Göllüce mah - Darende - Malatya
1946k: Kelhasan
1914hk: Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
  Akçatoprak mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928k: Mığdi
1914hk: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928k: Setrek yk. [ Erm setrag "öz." ]
1914hk: Sidirek yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Bicir mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Bizir
Alevi yerleşimi
  Aşağıulupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928k: Setrak aş. [ Erm Setrag "öz." ]
1914hk: Siderek aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Irmaklı mah - Darende - Malatya
1916ht: Mezgidan [ Kürd "mescitler?" ]
1914hk: Mezgedin [ Erm "?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı mah - Darende - Malatya
1914hk: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Darılı mah - Kuluncak - Malatya
1928k: Çormi
1914hk: Curmi
Alevi yerleşimi
■ Çörmü köyü olarak ta bilinmektedir. Mert Çakmak
  Karabacak mah - Darende - Malatya
1916ht: Karabacak
Kürd yerleşimi
  Ilısuluk mah - Kuluncak - Malatya
Sünni yerleşimi
  Bıçakçı mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Pıçakçı
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Gövdeli mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Murata
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
  Nurkuyusu mah - Darende - Malatya
1916ht: Gâvurkuyusu
Kürd yerleşimi
  Yeşiltaş mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946k: İspekçür
1916ht, 1928k: İsbekçur/İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Alvar mah - Kuluncak - Malatya
1968k: Yünlüce
1928k: Alvar
1914hk: Halvar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1960'larda Yünlüce olarak değiştirilen köy adı, yakın dönemde Alvar olarak düzeltildi. SN
  Çayköy mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Çayköy
Sünni yerleşimi
  Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
1914hk: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Beğre mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Beğre
Kürd (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Kaynarca mah - Kuluncak - Malatya
Sünni yerleşimi
  Akbaba mah - Darende - Malatya
1946k: Akbaba
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sultanlı mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Sultanlı
Sünni yerleşimi
  Darıca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kapıdere mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Kuluncak ilçe - Kuluncak - Malatya
1914hk: Kuluncak
1928k: Ayvalı (idari bölge)
■ Bir dönem Ayvalı bucak merkezi idi. SN
■ Merkezde Sunni Türkler cogunluktadır azınlık olarak Alevi Türklerde yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Kuzpınar mah - Darende - Malatya
1916ht: Kuzpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
  Kozluca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946k: Kozluca aş.
1928k: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Başkaya mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hisarcık mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
■ Hisarkale kasabasının baraj gölü altında kalması üzerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Aşağıselimli mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Selimli
Sünni yerleşimi
  Başören mah - Kuluncak - Malatya
1928k: Başviran
Alevi yerleşimi
  Küçüklü mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Harunuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
1928k: Harunuşağı
Eski adı: Zırnak
S1190: Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Yenipınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Çirliyan
1916ht: Çirlavik [ Kürd "Çir oğulları" ]
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
■ Kürecik bucağında türkmen veya türk köyü yoktur. Qozlica ( Kozluca ) hariç. Ve yine o köyde de Kürt-Türk heterojenliği vardır. Reş Fer
  Bıyıkboğazı mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: B. Boğaz
Sünni yerleşimi
  Üçpınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Üçpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
  Hisarkale x - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Kötükale
Kürd yerleşimi
  Örencik mah - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Günerli mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916ht: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Çınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Çınar
Sünni Türk yerleşimi
  Bekiruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
1928k: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Ilıca mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Temüklü mah - Kuluncak - Malatya
Kr: Timikan
1928k: Temüklü
■ Kısmen Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Konaktepe mah - Kuluncak - Malatya
1928k: Tersaxan [ Tr Tersa hanı? "Hıristiyan hanı" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen Alevi yerleşimidir. Daha sonraki süreçlerde Tunceli ve Kahramanmaraş kökenli Alevi Kürtler yerleşmiştir ve halen azınlık olarak köyde yaşamaktadırlar. Kaynak: http://konaktepe.net/konaktepe/?p=315 Mert Çakmak
  Barındır mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916ht: Cafikli [ Kürd Cafik "Cafercik (aş.)" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Elmalı mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Elmalı
Sünni yerleşimi
  Kürecik mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Şeran
1928k: Kürecik (idari bölge) [ Tr küre "maden ocağı" ]
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Sakarya mah - Darende - Malatya
1916ht: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kölükler mah - Darende - Malatya
1916ht: Hasolar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Güneşli mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968k: Düvencik
1928k: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
1946k: Çevürme
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Karıncalık mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Karıncalık
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kızılhisar mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Kızılhisar
Sünni yerleşimi
  Taşevler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Amokan [ Kürd ]
1928k: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
1928k: Balohacı [ Kürd balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "aş." ]
1928k: Kalolar
Kürd yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
■ Köy halkı tamamiyle Kürttür Alevi-Sünni dir Doğantepe bu köyden sonradan ayrılmıştır. Köy içinde Ermeni aileler rastlamak mümkün olsa da kendilerine Kürt demenin yanında Kürtçe konuşmaktadırlar. Ermeni kıyımında köye sığınmışlardır fakat köyün yerlileri Kürt olduğu için büyük ölçüde Kürtlüğü benimsemişlerdir. Reş Fer
  Kepez mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869s, 1928k: Kürecik [ Kürd kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Şendere mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
1916ht: Kalolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızılmağara mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Kızılmağara
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Söğüt mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Söğüt
Sünni yerleşimi
  Aksüt mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ciritbelen mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Ceritbey
Alevi (Türkmen) (Cerit) yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Aleviler cogunluktadır. Mert Çakmak
  Uzunhasan mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Uzunhasanlar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Göğebakan mah - Kuluncak - Malatya
Kürd (Drejan) yerleşimi
  Kadılı mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928k: Karapınar
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astanHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km