haritada ara :   km  
Maden'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
Sığırcı köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Sığırcı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 12 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 10 Müslüman (Türk) hane ve 2 Veled-i Abdullah kişi bulunmaktadır. metonio
Alınyurt köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a E1902 📖Giv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 15 hane Ermeni ve 10 hane İslam nüfus ile Meryemana kilisesi vardı. SN
Gezköy köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Gez
■ 1642 yılına ait avârız defterinde Gez köyünde 6 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
Demirkaş köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Burnaz
■ 1642 yılında 9 Müslüman (Türk) hane, 3 askeri görevli ve 2 dini görevli bulunmaktadır. metonio
Heybetepe köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Rumeli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında yalnızca 6 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. metonio
Örence köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
E1902 📖: Averag [ Erm "ören" ]
1835a 📖: Everek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 28 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 8 Müslüman (Türk) hane ve 3 Veled-i Abdullah kişi bulunmaktadır. metonio
Maden köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kop köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Kop [ Erm gop "çukur, taş ocağı" ]
■ Kısmen Avşar yerleşimi. Sürgün edilen Avşarlardan bir kısım bu köye iskân edilmiştir. Meşhur THM sanatçısı Nurettin Dadaloğlu da bunlardandır. İbrahim Ahıskalı
Kıratlı köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Harorti [ Erm "babaoğul" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 1642 yılında yalnızca 3 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Daha sonra köyü Çepni Aleviler iskân etti. 1835 yılında 6 Müslüman hanede 24 erkek (tahmini 50 nüfus) bulunuyordu. metonio
Çalıdere köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Mışeverek / Müşevrek [ Erm mışaverag "duman ören?" ]
Yaylapınar köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
E1901 📖: Lısonk Լսոնք
1771z 📖: Lüsünk / Lusonk [ Erm "aydın manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Saray mimarbaşıları olan Balyan ailesi bu köylüdür. 19. yy sonlarında 100 hane Ermeni ve üç-dört hane Müslüman nüfusu vardı. 1,5 km kadar batıda bir tepe üzerinde Aziz Grigor Lusavoriç manastırı bulunmaktaydı. SN
■ © 10.04.1771 Bayburd kazasına tabi Losink-i ulya ve Losink-i süfla karyeleri reayası Bayburd kalesinin tamir ve termimine memur oldukları cihetle... deyar heyran
Helva köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Helva
■ Xelva (ხელვა) Gürcü bozkır/step anlamı taşır. meriç
■ 1835 yılında 24 hanede 91 Müslüman (Türk) erkek (tahmini 180 nüfus) bulunmaktaydı. metonio
Başçimağıl köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Ulya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
Ortaçimağıl köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Vüsta
■ Köyün adının Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
Aşağıçimağıl köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Süfla
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Artvine daha yakın olan İspir ve Pazaryolu ilçelerinde bir tane bile Gürcüce eski ad yokken daha uzak olan Bayburt gibi bir yerde bir sürü yerin eski adının Gürcüce olma ihtimali benze zayıftır. Çimağıl (çim + ağıl) adının Türkçe bir toponim olduğu gayet açıktır. metonio
Petekkaya köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: Muğnut [ Erm mğnud ]
İğdir köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: İğdir [ Tr "aş." ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.