Maçka'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Üçgedik mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Poğoç
Y1900~b 📖 Poğots [ Erm "dargeçit" ]
  Yaylabaşı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Malaka / Mulaka yk. [ Yun ]
  Çamlıdüz mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Paparza
Y1386 📖 Papárouza [ Yun ]
  Hamsiköy mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Hamsiköy
Y1386 📖 Xapsí Χαψή
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Beş köyden oluştuğu için Osmanlıca Hamseköy `beşköy` adı verildiği rivayeti temelsizdir. İsim 13. yy'dan itibaren Rum belgelerinde kaydedilmiştir. Mahalleleri: Tsaxaranton (Çakıroğlu), Mytikarê, Age, Sananton ve Mardita. 1920'den önce 450 Hıristiyan Rum nüfus ile 130 öğrencisi olan Rum okulu ve Panagia Kremasti manastırı vardı. SN
■ Köyün yerli nüfusunun tamamı mübadeleyle Yunanistana gönderilmiş, boş kalan köy önce çevresindeki köylerden Türk göçü almıştır. Daha sonra 1929da Çaykara civarında çıkan sel felâketinden sonra buraya bazı Çaykara kökenli Rumca anadilli sülaleler de yerleşmiştir. metonio
  Çıralı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Melanli
Y1415 📖 Melianantôn [ Yun "Melyanlılar (?)" ]
  Başar mah - Maçka - Trabzon
Y1900~b 📖 Stamá [ Yun "konak, durak" ]
1522t 📖 İstama
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Raxi, Xalav, Skeria ve Kuirukanton adlı 4 mahallesi vardı. 20. yy başında 100 müslim, 350 ila 400 Rum nüfusu vardı. SN
  Güzelyayla mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Ferganli
Y1388 📖 Farganántôn [ Yun "Ferganlılar" ]
  Dikkaya mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖 Zavera
Y1448 📖 Zabéra
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sındıran mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Malaka / Mulaka aş.
Y1364 📖 Moulaká [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Sanaya adlı Rum mahallesi mevcuttu. SN
  Anayurt mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Kırensa
Y1895 📖 Krénasa Κρένασσα [ Yun "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gürgenağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Yanakandoz
Y1895 📖 Giannakántôn Γιαννάκαντων [ Yun "küçük Yani'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bağışlı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Konaka / Kunaka
Y1349 Y1895 📖 📖 Kounákali [ Tr Konaklı? ]
■ Trabzon Rum devleti zamanında kayda geçmiş olan adın aslen Türkçe olması uzak olasılıkla dahi olsa mümkündür. SN
  Vazelon manast - Maçka - Trabzon
Y1223 📖 Ayios İoannís Vazelónas [ Yun "Vazelon (dağındaki) Aziz Yoannis" ]
■ Ortaçağda Trabzon bölgesinin en ünlü dini/siyasi kurumlarından biri olan Agiou Iôánnou Bazelônas Manastırının cılız kalıntıları ulaşımı güç bir dağ başında orman içindedir. Manastırın adı muhtemelen Zaboulon Dağı'ndan deforme edilmiştir. SN
  Ormanüstü mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Kusera [ Yun ]
  Güzelce mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Bondila
Y1291 📖 Póntyla [ Yun ]
  Köprüyanı mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Saxanoy
Y1223 📖 Saxnoê [ Yun "nazik?" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Vazelon manastırı (Agiou Iôánnou Bazelônas) manastırı bu köyün yakınındadır. SN
  Kiremitli mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Sersa
Y1275 📖 Aithérisa / Thérsa Θέρσα [ Yun "havadar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yazılıtaş mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Yanandoz
Y1344 📖 Giannánton Γιαννάντων [ Yun "Yani'ler (öz.) " ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşmeler mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Zanxa [ Laz ]
Y1223 📖 Saxnoê
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Çatak mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖 Méksyla
1876s 📖 Meksila
  Ocaklı mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 İspela
1876s 📖 İsbela İslam + İsbela Hıristiyan
Y1336 📖 Spélia / Spílea Σπήλαια [ Yun "mağaralar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1876 Salnamesinde İsbela İslam adıyla verilen köy şimdiki Hava mahallesi olmalıdır. Rum mahallesinin adı eski kayıtlarda Mudanya ve Moudandos olarak da geçer. SN
  Yukarıköy mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Xortokop yk. [ Yun "yukarı otlak" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sukenarı mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖 Xamurya
Y1386 📖 Xamourí Χαμουρή [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bakımlı mah - Maçka - Trabzon
Y1895 1928 📖 📖 Áğursa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ardıçlıyayla mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 İskopya
Y1895 📖 Skopíá [ Yun "bakanak, gözetleme yeri" ]
1522t 📖 İskofya
  Kırantaş mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖 Kútula [ Yun "tosköy? kafaköy?" ]
1876s 📖 Kudula
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1874 ve 1902 kilise kayıtlarına göre 82 hanede 450 Rum nüfus vardı. SN
  Akarsu mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖 Larhan
Y1390 Y1895 📖 📖 Laraxaní
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1920'de 700 Rum, 500 İslam nüfus. SN
  Ortaköy mah - Maçka - Trabzon
1946 📖 Orta Xortokop
1928 📖 Xortokop Vasat [ Yun xortokópi "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Sevinç mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Soldoy [ Yun ]
Y1564 📖 Soldóê
■ Türk yerleşimi, ancak Çepni değil (Köy halkının büyük kısmı Çukurovadan, bir kısmı ise Çorum-Yozgat civarından gelmiştir.) metonio
  Coşandere mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Kospitiyos
Y1895 📖 Kouspidí [ Yun ]
Y1400~b 📖 Kouspidíon
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kuspidi, Verizana ve Salafunda olmak üzere üç mahalledir. 1920'de 450 nüfuslu Rum köyü. SN
  ? mah Sevinç - Maçka - Trabzon
1946 📖 Paraspor [ Yun ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Sevinç (Soldoy) Köyünün bir mahallesidir. Rumca "paraspori" adıdan - tohum ekilen küçük çayırlık alan Tankut Beygu
  Örnekalan mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Magura [ Yun mangúra "değnek?" ]
■ Köyde Rumca konuşan Müslüman sülaleler mevcuttur. Maçka'da "yerli köyü" olarak anılır. ahmetonur
  Maçka ilçe - Maçka - Trabzon
1928 📖 Cevizlik
Y1895 📖 Karídia [ Yun "cevizlik" ]
1522t 📖 Maçuka (idari bölge)
Y1278 📖 Mátsouka (idari bölge) [ Laz Maçxa "?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Maçka ve Paleomaçka (Hamsiköy dolayı) Trabzon Rum devleti çağından beri bölge adıdır. İsim Rumca olmayıp, muhtemelen eski bir Tzan/Laz dilinden gelir. 20. yy başında nahiye nüfusu 12.000 Hıristiyan Rum ile bunun yarısı kadar Rumca konuşan Müslümandan oluşmaktaydı. Şimdi ilçe merkezi olan kasaba eski Karidya/Cevizlik köyüdür. ■ Maçka köy ve mahalle adları, Sümela, Vazelon ve Peristera manastırlarının 1278, 1364, 1386 ve 1415, 1417, 1429 tarihli vakfiyelerinde kayıtlıdır (B&W 251 vd.). Burada çoğunu 1364 olarak işaretledik. SN
  Kozağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Xortokop aş.
Y1256 📖 Xortokópion [ Yun "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1920'de 200 Rum, 435 Müslüman nüfusu vardı. Aşağı Hortokop köyünün adı Agiá/Aya olarak da geçer. SN
  Vorizena mah Coşandere - Maçka - Trabzon
1928 📖 Verizana Βερίζενα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bakırcılar mah - Maçka - Trabzon
1522t 📖 Kizera [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Mübadeleden önce 50 Rum,100 Türk nüfus. SN
  Yazlık mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Livera
Y1400~b 📖 Liverá [ Yun "ağılcıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Rum nüfusun bakırcılıkla geçindiği ve birçoğunun İstanbul'a göçerek orada bu mesleği icra ettiği belirtilir. SN
  Mataracı mah - Maçka - Trabzon
Y1364 1928 📖 📖 İlaksa [ Yun ]
  Kapıköy mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖 Záza
1876s 📖 Suza
Y1364 📖 Zoúza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1920'de 1390 Rum 100 Türk nüfus. Mourouzanton, Ampela, Kizera ve Tziaxa adlı dört mahallesi vardı. SN
  Altındere mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 İstalita
Y1895 📖 Skalíta [ Yun Σκαλίτα "merdivenli" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Zaferli mah - Maçka - Trabzon
<1960 📖 Zelfiri / Zerfiri [ Yun ]
  Kaynarca mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Limli
Y1364 📖 Limnía [ Yun "göllü" ]
  Gayretli mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Ğozari [ Yun ]
  Akmescit mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Zanoy
1876s 📖 Zanoy İslam + Hıristiyan
Y1260 📖 Sanógia [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kırankaş mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 Verana
1876s 📖 Verana İslam + Verana Ermeni
Y1223 📖 Banareîon [ Yun "çalılık" ]
  Hızarlı mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Ğozari [ Yun ]
  Kuşçu mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Cipanos [ Yun ]
  Taşalan mah Atasu - Maçka - Trabzon
<1960 📖 Mesailli
Y1895 📖 Misailandôn [ Yun Misaêl "öz." ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yemişli mah Atasu - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Kutala [ Yun ]
  Mazera mah Esiroğlu - Maçka - Trabzon
1522t 📖 Mesarya [ Yun mesaréa "ortaköy" ]
  Çamkonak mah Atasu - Maçka - Trabzon
1928 📖 Galyan Mesaxor [ Yun mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1920'de 650 Rum nüfus. SN
  Atasu mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960 📖 Şahinkaya
Y1895 📖 Galiéni [ Yun Γαλιαίνη ]
1522t 📖 Galyana
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Galyan, aynı isimli derenin her iki yakasında bulunan 19 köyün bulunduğu vadinin adıdır. Eski merkezi Atasu'ya bağlı Çamkonak (Galyan Mesahor) mahallesi idi. SN
  Alaçam mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 Konga
Y1432 📖 Kónka [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Cinali mah Maçka - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Cinali
  Ergin mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖 Arméni
1876s 📖 Armenos [ Yun "Ermeni" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ormaniçi mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Kodila [ Yun kotylia "çukurlar" ]
  Öğütlü mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 Ğuryeni [ Yun ]
  Çayırlar mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Livadya [ Yun Λειβάδια "meralar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Oğulağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Kodrul [ Yun ]
1553t 📖 Xaldiyan [ Tr "Gümüşhaneliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gümüşhane kökenli Ermenilerin yaşadığı bir köydü. SN
  Işıklar mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 İpsori [ Yun ]
  Alataş mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Mandranoy
Y1386 📖 Mandrakení [ Yun "mandıracılar?" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yüzüncüyıl mah - Maçka - Trabzon
Y1895 📖 Válena Βάλαινα [ Yun "palamut" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Galyan/Galena vadisinin en yüksek köyüdür. SN
  Esiroğlu mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960 📖 Güngörmüş
1913a 📖 Esiroğlu
1522t 📖 Anbela [ Yun "bağlar" ]
  Durali mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 Oxsa
  Kumrulu mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1522t 📖 Lolongena [ Yun ]
  Armağan mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kok
  Sakızlı mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖 İzaksa [ Yun ]
  Kuştul manast - Maçka - Trabzon
Y1223 📖 Ayios Geórgios Peristerióta [ Yun "güvercinli Ayyorgi" ]
■ Trabzon yöresinin en büyük manastırlarından biri olan Pristeriota veya Peristera manastırı Şimşirli (Kuştul) köyü yakınında ıssız bir dağ zirvesindedir. Şimdi Kuştul adı verilen ırmağın eski adı Galyan Deresi'dir. SN
  Arıkaya mah Şahinkaya - Maçka - Trabzon
Y1895 📖 Veréneia [ Yun ]
1876s 📖 Valena
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Temelli mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖 Prastiyos
1522t 📖 Prastiyo [ Yun proastéion "karakol" ]
  Barışlı mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Zakeni / Zageni
  Şimşirli mah - Maçka - Trabzon
1928 📖 Kuştul
1876s 📖 Kostura
Y1400~b 📖 Kostoulantôn [ Yun "küçük Kosta'lar (öz.)" ]
■ Peristera (`güvercinlik`) manastırı harabesi bu köy yakınındadır. SN
  Bahçekaya mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1522t 📖 Olasa
Y1364 📖 Ólasa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeşilyurt mah Maçka - Maçka - Trabzon
1522t 📖 Xaçavera
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında nüfusun bir bölümü Gümüşhane Kromni'li kripto-Hıristiyan (Müslüman görünen Hıristiyan) idi. 1920'de tüm nüfus Müslüman görünür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km