Maçka'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Üçgedik mah - Maçka - Trabzon
1928k: Poğoç
Y1900~bw: Poğots [ Erm "dargeçit" ]
  Yaylabaşı mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Malaka/Mulaka yk. [ Yun ]
  Çamlıdüz mah - Maçka - Trabzon
1928k: Paparza
Y1386bw: Papárouza [ Yun ]
  Hamsiköy mah - Maçka - Trabzon
1876s: Hamsiköy
Y1386bw: Xapsí Χαψή
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Beş köyden oluştuğu için Osmanlıca Hamseköy `beşköy` adı verildiği rivayeti temelsizdir. İsim 13. yy'dan itibaren Rum belgelerinde kaydedilmiştir. Mahalleleri: Tsaxaranton (Çakıroğlu), Mytikarê, Age, Sananton ve Mardita. 1920'den önce 450 Hıristiyan Rum nüfus ile 130 öğrencisi olan Rum okulu ve Panagia Kremasti manastırı vardı. SN
■ Köyün yerli nüfusunun tamamı mübadeleyle Yunanistana gönderilmiş, boş kalan köy önce çevresindeki köylerden göç almıştır. Bu göçler Şalpazarı, Akçaabat, Torul ve Tonya kökenlidir. Daha sonra 1929da Çaykara civarında çıkan sel felâketinden sonra buraya bazı Çaykara kökenli Rumca anadilli sülaleler de yerleşmiştir. metonio
  Çıralı mah - Maçka - Trabzon
Y1415bw: Melianantôn [ Yun "Melyanlılar (?)" ]
1876s: Melanli
  Başar mah - Maçka - Trabzon
Y1900~bw: Stamá [ Yun "konak, durak" ]
1522t, 1928k: İstama
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Raxi, Xalav, Skeria ve Kuirukanton adlı 4 mahallesi vardı. 20. yy başında 100 müslim, 350 ila 400 Rum nüfusu vardı. SN
■ Köy halkı Torul kökenlidir. metonio
  Güzelyayla mah - Maçka - Trabzon
1876s: Ferganli
Y1388bw: Farganántôn [ Yun ]
  Dikkaya mah - Maçka - Trabzon
1522t, 1928k: Zavera
Y1448bw: Zabéra
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Mübadeleden sonra Tonyalılar ve Akçaabatlılar yerleşmiştir. metonio
  Sındıran mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Malaka/Mulaka aş.
Y1364bw: Moulaká [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Sanaya adlı Rum mahallesi mevcuttu. SN
  Anayurt mah - Maçka - Trabzon
1928k: Kırensa
Y1895p: Krénasa Κρένασσα [ Yun "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gürgenağaç mah - Maçka - Trabzon
1928k: Yanakandoz
Y1300~bw: Giannakántôn Γιαννάκαντων [ Yun "küçük Yani'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bağışlı mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Konaka/Kunaka
Y1349bw: Kounákali [ Tr Konaklı? ]
■ Trabzon Rum devleti zamanında kayda geçmiş olan adın aslen Türkçe olması uzak olasılıkla dahi olsa mümkündür. SN
  Vazelon manast - Maçka - Trabzon
Y1223bw: Agios İoannís Vazelónas [ Yun "Vazelon (dağındaki) Aziz Yoannis" ]
■ Ortaçağda Trabzon bölgesinin en ünlü dini/siyasi kurumlarından biri olan Agiou Iôánnou Bazelônas Manastırının cılız kalıntıları ulaşımı güç bir dağ başında orman içindedir. Manastırın adı muhtemelen Zaboulon Dağı'ndan deforme edilmiştir. SN
  Ormanüstü mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Kusera [ Yun ]
  Güzelce mah - Maçka - Trabzon
1876s: Bondila
Y1291bw: Póntyla [ Yun ]
  Köprüyanı mah - Maçka - Trabzon
1876s: Saxanoy
Y1223bw: Saxnoê [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Vazelon manastırı (Agiou Iôánnou Bazelônas) manastırı bu köyün yakınındadır. SN
  Kiremitli mah - Maçka - Trabzon
1928k: Sersa
Y1275bw: Aithérisa/Thérsa Θέρσα [ Yun "havadar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yazılıtaş mah - Maçka - Trabzon
1876s: Yanandoz
Y1344bw: Giannánton Γιαννάντων [ Yun "Yani'ler (öz.) " ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşmeler mah - Maçka - Trabzon
1876s: Zanxa
Y1223bw: Saxnoê [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Çatak mah - Maçka - Trabzon
Y1895p: Méksyla
1876s, 1928k: Meksila
  Ocaklı mah - Maçka - Trabzon
1928k: İspela
Y1336bw: Spélia/Spílea Σπήλαια [ Yun "mağaralar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1876 Salnamesinde İsbela İslam adıyla verilen köy şimdiki Hava mahallesi olmalıdır. Rum mahallesinin adı eski kayıtlarda Mudanya ve Moudandos olarak da geçer. SN
  Yukarıköy mah - Maçka - Trabzon
1928k: Xortokop yk. [ Yun "yukarı otlak" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sukenarı mah - Maçka - Trabzon
1522t, 1928k: Xamurya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bakımlı mah - Maçka - Trabzon
Y1895p, 1928k: Áğursa [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ardıçlıyayla mah - Maçka - Trabzon
1928k: İskopya
Y1895p: Skopíá [ Yun "bakanak, gözetleme yeri" ]
1522t: İskofya
  Kırantaş mah - Maçka - Trabzon
Y1895p: Kútula Κούτουλα [ Yun "tosköy? kafaköy?" ]
1876s, 1928k: Kudula
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1874 ve 1902 kilise kayıtlarına göre 82 hanede 450 Rum nüfus vardı. SN
  Akarsu mah - Maçka - Trabzon
1522t, 1928k: Larhan
Y1390bw: Laraxaní [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1920'de 700 Rum, 500 İslam nüfus. SN
  Ortaköy mah - Maçka - Trabzon
1946k: OrtaXortokop [ "otlak" ]
1928k: XortokopVasat [ Yun xortokópi "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Sevinç mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Soldoy [ Yun ]
Y1564bw: Soldóê
■ Türk yerleşimi, ancak Çepni değil (Köy halkının büyük kısmı Çukurovadan, bir kısmı ise Çorum-Yozgat civarından gelmiştir.) metonio
  Coşandere mah - Maçka - Trabzon
1928k: Kospitiyos
Y1895p: Kouspidí [ Yun ]
Y1400~bw: Kouspidíon
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kuspidi, Verizana ve Salafunda olmak üzere üç mahalledir. 1920'de 450 nüfuslu Rum köyü. SN
  Örnekalan mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Magura [ Yun ]
yerleşimi
■ Köyde Rumca konuşan Müslüman sülaleler mevcuttur. Maçka'da "yerli köyü" olarak anılır. ahmetonur
  ? mah Sevinç - Maçka - Trabzon
1946k: Paraspor [ Yun ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Sevinç (Soldoy) Köyünün bir mahallesidir. Rumca "paraspori" adıdan - tohum ekilen küçük çayırlık alan Tankut Beygu
  Maçka ilçe - Maçka - Trabzon
1928k: Cevizlik
Y1895p: Karídia [ Yun "cevizlik" ]
1522t: Maçuka (idari bölge)
Y1278bw: Matsoúka (idari bölge) [ Yun "tomruk?" ]
■ Maçka ve Paleomaçka (Hamsiköy dolayı) Trabzon Rum devleti çağından beri bölge adıdır. 20. yy başında nahiye nüfusu 12.000 Hıristiyan Rum ile bunun yarısı kadar Rumca konuşan Müslümandan oluşmaktaydı. Şimdi ilçe merkezi olan kasaba eski Karidya/Cevizlik köyüdür. ■ Maçka köy ve mahalle adları, Sümela, Vazelon ve Peristera manastırlarının 1278, 1364, 1386 ve 1415, 1417, 1429 tarihli vakfiyelerinde kayıtlıdır (B&W 251 vd.). Burada çoğunu 1364 olarak işaretledik. SN
■ Yer adının doğru yazılışı Matsoúka'dır (Ματσούκα), vurgu (tonos) ilk hecede değil ikinci hecede olacak şekilde okunur. "Sopa," "değnek," "çubuk" anlamlarına gelen ματσούκα ya da diğer bir şekliyle ματσούκι kelimesi, orta çağ halk Latincesi mazzoca kelimesinin aynı anlamlarla orta çağ Yunancasına geçmiş ve modern Yunancada hala kullanılan halidir (orta çağ Yunancasında ματζούκα şeklinde de yazılmıştır). Theo
  Kozağaç mah - Maçka - Trabzon
1928k: Xortokop aş.
Y1256bw: Xortokópion [ Yun "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1920'de 200 Rum, 435 Müslüman nüfusu vardı. Aşağı Hortokop köyünün adı Agiá/Aya olarak da geçer. SN
  Vorizena mah Coşandere - Maçka - Trabzon
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bakırcılar mah - Maçka - Trabzon
1522t, 1928k: Kizera [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Mübadeleden önce 50 Rum,100 Türk nüfus. SN
  Yazlık mah - Maçka - Trabzon
1928k: Livera
Y1400~bw: Liverá Λιβερά [ Yun "ağılcıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Rum nüfusun bakırcılıkla geçindiği ve birçoğunun İstanbul'a göçerek orada bu mesleği icra ettiği belirtilir. SN
  Mataracı mah - Maçka - Trabzon
Y1364, 1928k: İlaksa [ Yun ]
  Kapıköy mah - Maçka - Trabzon
Y1895p: Záza
1876s: Suza
Y1364bw: Zoúza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1920'de 1390 Rum 100 Türk nüfus. Mourouzanton, Ampela, Kizera ve Tziaxa adlı dört mahallesi vardı. SN
  Altındere mah - Maçka - Trabzon
1928k: İstalita
Y1895p: Skalíta Σκαλίτα [ Yun "merdivenli" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kaynarca mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Limli
Y1364bw: Limnía [ Yun "göllü" ]
  Gayretli mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Ğozari [ Yun ]
  Akmescit mah - Maçka - Trabzon
1928k: Zanoy
Y1260bw: Sanógia [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kırankaş mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928k: Verana
Y1223bw: Banareîon [ Yun "çalılık" ]
  Kuşçu mah - Maçka - Trabzon
1876s: Cipanos [ Yun ]
  Taşalan mah Atasu - Maçka - Trabzon
1960-: Misailli
Y1895p: Misailandôn [ Yun Misaêl "öz." ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yemişli mah Atasu - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Kutala [ Yun ]
  Mazera mah Esiroğlu - Maçka - Trabzon
1522t: Mesarya [ Yun messaréa "iç taraf" ]
  Çamkonak mah Atasu - Maçka - Trabzon
1928k: GalyanMesaxor [ Yun mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1920'de 650 Rum nüfus. SN
  Atasu mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960k: Şahinkaya
1522t, 1928k: Galyana
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Galyan, aynı isimli derenin her iki yakasında bulunan 19 köyün bulunduğu vadinin adıdır. Eski merkezi Atasu'ya bağlı Çamkonak (Galyan Mesahor) mahallesi idi. SN
  Alaçam mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928k: Konga
Y1432bw: Kónka [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Cinali mah Maçka - Maçka - Trabzon
1876s: Cinali
■ Yanlış yere yazıldı, bu mesaj silinsin. Theo
  Ergin mah - Maçka - Trabzon
Y1895p: Arméni
1876s: Armenos [ Yun "Ermeni" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ormaniçi mah - Maçka - Trabzon
1876s, 1928k: Kodila [ Yun kotylia "çukurlar" ]
  Öğütlü mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928k: Ğuryeni [ Yun ]
  Çayırlar mah - Maçka - Trabzon
1876s: Livadya Λειβάδια [ Yun "meralar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Oğulağaç mah - Maçka - Trabzon
1928k: Kodrul [ Yun ]
1553t: Xaldiyan [ Tr "hald'lılar (Gümüşhaneliler)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Gümüşhane kökenli Ermenilerin yaşadığı bir köydü. SN
  Alataş mah - Maçka - Trabzon
1876s: Mandranoy
Y1386bw: Mandrakení [ Yun "mandıracılar?" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yüzüncüyıl mah - Maçka - Trabzon
Y1895p: Válena Βάλαινα [ Yun "palamut" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Galyan/Galena vadisinin en yüksek köyüdür. SN
  Esiroğlu mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960k: Güngörmüş
1913tz: Esiroğlu
1522t, 1928k: Anbela [ Yun "bağlar" ]
  Durali mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928k: Oxsa
  Kumrulu mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1522t, 1928k: Lolongena [ Yun ]
  Sakızlı mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: İzaksa [ Yun ]
  Kuştul manast - Maçka - Trabzon
Y1223bw: Agios Geórgios Peristerióta [ Yun "güvercinli Ayyorgi" ]
■ Trabzon yöresinin en büyük manastırlarından biri olan Pristeriota veya Peristera manastırı Şimşirli (Kuştul) köyü yakınında ıssız bir dağ zirvesindedir. Şimdi Kuştul adı verilen ırmağın eski adı Galyan Deresi'dir. SN
  Arıkaya mah Şahinkaya - Maçka - Trabzon
Y1895p: Beréneia [ Yun ]
1876s: Valena
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Temelli mah - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928k: Prastiyos
1522t: Prastiyo [ Yun proastéion "karakol" ]
  Işıklar mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928k: İpsori [ Yun ]
  Şimşirli mah - Maçka - Trabzon
1928k: Kuştul
1876s: Kostura
Y1400~bw: Kostoulantôn [ Yun "küçük Kosta'lar (öz.)" ]
■ Peristera (`güvercinlik`) manastırı harabesi bu köy yakınındadır. SN
  Bahçekaya mah Esiroğlu - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1522t, 1928k: Olasa
Y1364bw: Ólasa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeşilyurt mah Maçka - Maçka - Trabzon
1522t, 1928k: Xaçavera
■ 19. yy ortalarında nüfusun bir bölümü Gümüşhane Kromni'li kripto-Hıristiyan (Müslüman görünen Hıristiyan) idi. 1920'de tüm nüfus Müslüman görünür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km